Vytvoření a úprava typů obsahu

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Typy obsahu jsou základní součástí funkce správy obsahu v aplikaci Microsoft SharePoint 2010 produktech. Typy obsahu umožňují organizacím účinně uspořádat, spravovat a popisovač obsahu na webu služby SharePoint nebo v kolekci webů. Vytvoření a definování typů obsahu pro určité typy obchodních dokumentů a podnikových procesů, uživatelů můžete lépe spravovat své informace konzistenci a účinnosti v organizaci.

Tento článek vysvětluje, jaké typy obsahu jsou, jak vytvořit a upravit je a způsobu jejich použití k seznamu nebo knihovně pomocí Microsoft SharePoint Designer 2010.

Pro hluboké vysvětlení typů obsahu a jejich použití v Microsoft SharePoint Foundation 2010a Microsoft SharePoint Server 2010, naleznete v tématech v Viz také oddílu.

V tomto článku:

Přehled typů obsahu

Můžete spravovat pomocí typů obsahu

Typy obsahu webu a typů obsahu seznamu

Dědičnost typu obsahu

Vytvoření, úpravy a odstranění typů obsahu

Vytvoření typu obsahu

Úprava typu obsahu

Změnit název, popis a skupina

Změna šablony související dokument

Vytvořit typ obsahu jen pro čtení

Odstranit typ obsahu webu

Přidání sloupce k typu obsahu

Vytvoření nového sloupce webu

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Vytvořit sloupec povinné, volitelné nebo skryté

Odstranění sloupce v typu obsahu

Další kroky

Přehled typů obsahu

Z průběhu jediného projektu může ve firmě vzniknout několik různých druhů obsahu, například návrhů, právních smluv, pracovních a specifikace návrhu produktu. Firma může být vhodné shromažďovat a udržovat různé druhy metadat o každý druh obsahu. Metadata mohou obsahovat číslo účtu, číslo projektu nebo vedoucí projektu například. Přestože dokumenty mohou být uloženy společně, protože vztahující se k jedinému projektu, mohou být vytvořena, používá, sdílené a uchovány různě.

Služby SharePoint obsahuje typy obsahu, který lze použít k definování různých sad dat, dokladů a procesy stejným způsobem. Každý typ obsahu lze vnímat jako šablony, které použijete pro knihovnu nebo seznam SharePoint, a to se týká sady atributů každé položky v tomto seznamu nebo knihovny. Můžete dokonce použít více typů obsahu do stejného seznamu nebo knihovny a jako takové položky v seznamu použít kombinaci atributů.

Efektivně pomocí typů obsahu, můžete zajistit konzistentní zpracování celých kategorií obchodní dokumenty a procesy a efektivitu ve vaší organizaci.

Začátek stránky

Můžete spravovat pomocí typů obsahu

Typy obsahu se používají k ukládání společnou sadu atributů, které lze použít pro položky v seznamu nebo knihovny dokumentů. Spíše než nastavit tyto atributy až jednotlivě pro každý seznam a knihovna přes web, můžete tak, aby jejich definování v typu obsahu a potom použít typ obsahu pro každý seznam nebo knihovnu.

Typy obsahu lze uložit následující atributy:

 • Sloupce , Můžete vytvořit sloupce webu obsahující jeden řádek textu, datum a čas, seznam voleb a tak dále a uložit tyto sloupce v obsahu typu. To jejich uložením do typu obsahu, můžete je použít pro libovolný seznam nebo knihovnu na webu či kolekce webů a tyto sloupce se zobrazí v tomto seznamu nebo knihovny.

 • Pracovní postupy \endash Můžete přiřadit existující pracovní postupy služby SharePoint, stejně jako vlastní pracovní postupy, které vytvoříte v SharePoint Designer 2010s obsahu typu. Po přidružení pracovního postupu k typu obsahu a poté přiřadit typ obsahu seznamu nebo knihovně, bude k dispozici pro všechny položky nebo dokumentu, které jsou kontrolovány do tohoto seznamu nebo knihovny.

 • Vlastní formuláře \endash Přidružit nový vlastní formulář, formulář upravit nebo zobrazit formuláře se obsah typu. Můžete použít formulář, vytváření nástrojů SharePoint Designer 2010nebo Microsoft InfoPath 2010. Jakmile seznam přidružen typ obsahu, uživatelům se zobrazí formulářů při jejich vytváření, úpravy a zobrazení položek seznamu a knihovny dokumentů.

 • Šablona dokumentu \endash Pro knihovny dokumentů, můžete určit šablonu dokumentu, který má být použita pro všechny dokumenty uloženy do této knihovny. To poskytuje jednotný vzhled pro každý dokument, který kontroluje do knihovny obsahující typ obsahu spojen.

 • Převody dokumentů \endash Pro knihovny dokumentů, můžete zapnout převod služba, která převede dokumenty do webových stránek a dalších formátů. Můžete určit nastavení pro převod v typu obsahu.

 • Publikování typu obsahu Publikování typ obsahu, lze provést typu obsahu k dispozici ke stažení pro každou kolekci webů, používající tento typy obsahu z tohoto umístění.

 • Nastavení panelu informací o dokumentech , Zobrazí panel informace o dokumentu v Microsoft Office 2010 klientské aplikace jako Word, Excel a PowerPoint pro dokumenty uložené v knihovně. Můžete spravovat nastavení typu obsahu.Microsoft Office 2010

 • Zásady správy informací , Pokud zásady správy informací byly vytvořeny pro web jako zásady kolekce webů, můžete je použít u typů obsahu webu pro individuální a poté použijte typ obsahu seznamu a knihovny.

Poznámka :  Podporované funkce označuje SharePoint Server 2010.

Začátek stránky

Typy obsahu webu a typů obsahu seznamu

Existují dva druhy typů obsahu, které můžete použít v závislosti na tom, zda chcete použít v seznamech a knihovnách, přes více sítí nebo v konkrétním seznamu nebo knihovny v rámci jedné sítě.

 • Typy obsahu webu \endash Typy obsahu jsou nejprve definovány pro web do webu obsahu typ galerie. Typy obsahu, které jsou definovány na úrovni webu se nazývají typy obsahu webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití v libovolném podřízeném webu, pro který byly definovány. Například pokud je definován typ obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude k dispozici pro použití v seznamech a knihovnách na všech webech v této kolekci webů.

 • Typy obsahu seznamu \endash Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů nebo knihoven a přizpůsobit pro použití v těchto seznamech nebo knihovnách. Pokud je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené typy obsahu webu, ze kterého byly vytvořeny. Typy obsahu seznamu lze provést seznamech a knihovnách dokumentů pružnější, protože jediný seznam nebo knihovna může obsahovat více typů položek nebo dokumentů, z nichž každý může obsahovat jedinečná metadata, zásady nebo chování.

Začátek stránky

Dědičnost typu obsahu

Existují dva druhy typů obsahu, které můžete použít v závislosti na tom, zda chcete použít v seznamech a knihovnách ve více

Typy obsahu jsou založeny na dědičnost hierarchie založené na modelu, kde každý nový typ obsahu založen existujícího typu obsahu. Typy obsahu se nikdy vytvořit od začátku. Místo toho použít výchozí sadu typů obsahu, jako je nebo vytvořit nový typ obsahu založený na jednom z těchto typů obsahu.

Typy obsahu, mají následující atributy klíče, díky je výkonný nástroj pro správu obsahu ve vaší organizaci.

 • Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie \endash Typy obsahu služby SharePoint můžete uspořádat do hierarchie, která umožňuje jeden typ obsahu dědil vlastnosti z jiného obsahu typu. Tato struktura umožňuje zpracovat celé kategorie dat a dokumentů konzistentní organizace a jednotlivci přizpůsobení těchto atributů pro určité weby nebo seznamy.

 • Nové typy obsahu webu jsou založeny na nadřazených typů obsahu \endash Při vytvoření nového typu obsahu webu vlastní do Galerie typů obsahu webu pro web, je třeba spustit výběrem existujícím nadřazený typ obsahu webu jako počáteční bod. Nový typ obsahu webu, které vytvoříte, zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou například sloupce, pracovní postupy a šablony dokumentu. Po vytvoření nového typu obsahu webu, chcete-li jej, jako je například přidání nebo odebrání sloupců provádět změny.

 • Child site content types inherit from the parent content type — Content types that you create are based on a parent content type and thus inherit the attributes of that parent content type. An example of a child content type would be a list content type, based on a parent content type that you apply to a list or library. Changes made directly to the child list content type do not affect the parent content type on which it is based. When the parent content type is updated, you can choose whether child content types should inherit those changes. When you update all content types that inherit from a parent content type, all of the settings on the page are also updated for content types that are children of the one you are changing. This update overwrites any previous customizations to the list and site content types that inherit from the parent, unless they are marked as read-only.

Znalost toho, jak pracuje dědičnost je důležité vědět, pokud typ obsahu webu přidat do seznamu nebo knihovny a potom spustit vlastní atributy typu obsahu. Tyto změny neprojeví v nadřazeném typu obsahu. Také pokud typ obsahu seznamu je označeno jako jen pro čtení, vlastních úprav může přepsat změny provedené v nadřazeném typu obsahu. (Pokud je typ obsahu seznamu, který byl doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu nemá například sloupce navíc, tyto úpravy nebudou přepsána. )

Začátek stránky

Vytvoření, úpravy a odstranění typů obsahu

Můžete vytvořit nové typy obsahu. Tyto typy obsahu můžete přidat do seznamů a knihoven na úrovni serveru, na kterém jste je vytvořili, spolu s weby nižší úrovně. Například typ obsahu webu, který vytvoříte na webu nejvyšší úrovně je k dispozici seznamy a knihovny na všech webech v kolekci webů. Typy obsahu vytvořené na serveru nižší úrovně nejsou k dispozici na webech vyšší úrovně.

Chcete-li vytvořit web pro typy obsahu webu, musí být úplné řízení pro daný web \endash ve výchozím nastavení, to znamená musíte být ve skupině vlastníky. Chcete-li vytvořit web typů obsahu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, musíte být správcem kolekce webů.

Vytvoření typu obsahu

Chcete-li vytvořit nový typ obsahu webu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Na Typy obsahu karty v Nová skupinu, klepněte na tlačítko Typ obsahu .

 3. Vytvořit typ obsahu Pole otevře dialogové okno.

 4. Zadejte název seznamu Název pole.

 5. Zadejte popis seznamu Popis pole.

 6. Vyberte nadřazený typ obsahu Seznamu, vyberte skupinu, ze které chcete vybrat nadřazený typ obsahu pro váš nový obsah typu. Tento seznam obsahuje všechny skupiny typ obsahu webu použité na aktuálním webu.

 7. Vyberte nadřazený typ obsahu Vyberte nadřazený typ obsahu, které chcete typ obsahu založit. Seznam nadřazených typů obsahu se liší v závislosti na skupinu typ obsahu, které jste vybrali ze seznamu vyberte nadřazený typ obsahu seznamu.

 8. Chcete-li vytvořit nový typ obsahu v existující skupině, zvolte Existující skupiny a zadejte skupinu, kterou chcete použít.
  Nebo chcete-li vytvořit novou skupinu pro typ obsahu, zvolte Nová skupina a do příslušného pole zadejte název skupiny.

  Poznámka :  Vyberte nebo zadejte , _Skryté Pokud chcete typ obsahu pro použití jinými uživateli

 9. Klepněte na tlačítko OK k vytvoření nového obsahu typu.

Nový typ obsahu se zobrazí v seznamu typů obsahu v SharePoint Designer 2010, zvolíte-li výše uvedené ve skupině.

Začátek stránky

Úprava typu obsahu

Odstraníte-li typ webu ze seznamu nebo knihovny, nebude uživatelům přidávat nové instance typu obsahu webu do seznamů nebo knihoven. Odstranění obsahu typu neodstraní všechny instance serveru tohoto webu typu obsahu, které byly dříve přidružen seznam nebo knihoven a které nyní existují jako typy obsahu seznamu, ani odstraní položky vytvořené z typu obsahu.

Další informace o úpravách typů obsahu naleznete v tématech Viz také oddílu.

Úpravy existujícího typu obsahu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, musí být upraven přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec použít k určení typů obsahu, které byly vytvořeny pro tento web.

  Zobrazí souhrnné stránky pro typ obsahu.

 3. Zde můžete pásu karet a souhrnné stránky upravit typ obsahu, jak je popsáno v následující části a další postup.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo souhrnnou stránku zavřete a klepnutím na tlačítko , Ano Chcete-li uložit změny.

Začátek stránky

Změnit název, popis a skupina

Název, popis a skupina ovlivňují jak typ obsahu, zobrazí se v galerii typů obsahu v SharePoint Designer 2010a serveru SharePoint v prohlížeči.

Chcete-li změnit typ obsahu nadpis a popis skupiny, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, musí být upraven přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec použít k určení typů obsahu, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. Na stránce Souhrn, za Informace o typu obsahu , proveďte následující kroky:

  • Chcete-li změnit název, klepněte na text hypertextového odkazu u Název a zadejte nový název.

  • Chcete-li změnit popis, klepněte na text hypertextového odkazu u Popis a zadejte nový popis.

  • Změna skupiny pro typ obsahu, klepněte v rozevírací nabídce vedle Skupina a zvolte jinou skupinu.

   Poznámka :  Zvolte typ _Skryté , pokud chcete typ obsahu pro použití jinými uživateli.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo souhrnnou stránku zavřete a klepnutím na tlačítko , Ano Chcete-li uložit změny.

Začátek stránky

Změna šablony související dokument

Šablonu dokumentu můžete přiřadit typy obsahu dokumentu (nebo typu obsahu, který je odvozen z nadřazeného typu obsahu dokument). Přiřazením šablony dokumentu k typu obsahu, můžete zajistit, že všechny nové dokumenty vytvořené v knihovně dokumentů, jsou založeny na stejné šabloně dokumentu mají jednotný vzhled.

Chcete-li změnit šablonu dokumentu přidruženou k typu obsahu dokument, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, musí být upraven přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené pro toto samčího pohlaví. Zdroj Sloupec použít k určení typů obsahu, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. Na stránce Souhrn, za Informace o typu obsahu , klepněte na text hypertextového odkazu u Šablona dokumentu a zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, který chcete použít.

  Poznámka :  Šablony dokumentů jsou uloženy na serveru výchozí prostředku umístění http://Server knihovna název/Server/dokumentu název /Forms/Content název typu a nebo seznam zdrojů knihovny konkrétně nastavit šablonu dokumentů. Adresa URL může být vzhledem k umístění na webu nebo na složku prostředek. Například adresa URL vzhledem k serveru bude < název serveru a jednoduše Docname. doc by gt; / Server/Name/Forms/Docname. doc knihovny a adresu URL vzhledem ke složce prostředků.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo souhrnnou stránku zavřete a klepnutím na tlačítko , Ano Chcete-li uložit změny.

Začátek stránky

Vytvořit typ obsahu jen pro čtení

Chcete-li ostatním zabránit v provádění změn typu obsahu, který byl přidán do seznamu nebo knihovny, můžete vytvořit typ obsahu seznamu jen pro čtení. Jestliže je jen pro čtení, tím zabráníte typ obsahu seznamu dědí všechny změny provedené u nadřazeného typu obsahu webu.

Chcete-li typ obsahu jen pro čtení, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, musí být upraven přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec použít k určení typů obsahu, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. Na stránce Souhrn, za Nastavení , zrušte zaškrtnutí políčka Povolit změny .

 4. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo souhrnnou stránku zavřete a klepnutím na tlačítko , Ano Chcete-li uložit změny.

Začátek stránky

Odstranit typ obsahu webu

Odstraníte-li typ obsahu webu, odeberete ji z Galerie typů obsahu webu, zabraňuje ostatním uživatelům používat. Odstranění obsahu typu neodstraní žádné obsahu (dokumentů, seznamů, knihoven, pracovní postupy, atd. ) s ním spojené. Před odstraněním typu obsahu webu, je třeba nejprve odebrat ze všech seznamů nebo knihoven, které je přidružena.

Odstranění existujícího typu obsahu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete odstranit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou likelt zděděna z nadřazeného webu a jako takové, které potřebují k upravovat přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec použít k určení typů obsahu, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. Na Nastavení typu obsahu karty v Upravit skupinu, klepněte na tlačítko Odstranit .

  Poznámka :  Pokud se zobrazí zpráva \ldblquote typ obsahu se používá, \rdblquote , znamená že používá seznam nebo knihovnu na webu. V musíte nejprve odebrat ze seznamu nebo knihovny, dříve než budete pokračovat.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Tím se vrátíte do typu obsahu Galerie, kde již naleznete v obsahu type.xxx

Začátek stránky

Přidání sloupce k typu obsahu

Jedním z nejúčinnějších atributy typu obsahu je schopnost správu sloupce webu v rámci organizace. Sloupec webu je definice sloupce opakovaně, můžete použít k přiřazení metadata k seznamům a knihovnám v kolekci webů. Sloupec webu, sám může být jedním z několika typů, jako je například řádek textu, datum, číslo, vyhledávání a tak dále.

Může například vytvořit sloupec webu názvem \ldblquote Zákazník \rdblquote a použít i pro všechny seznamy a knihovny na webu, kde se požadované informace o zákazníkovi. To by provést přidáním sloupce webu do typu obsahu a použití typu obsahu nezbytné seznamy a knihovny.

Vlastní nastavení sloupců typu obsahu zahrnuje vytvoření nového sloupce webu ho přidáte do typu obsahu, aby bylo vyžadováno, volitelné nebo skryté typu obsahu a jeho odebrání. Vytvoření sloupce webu, otevřete je přímo z Galerie sloupců webu, nikoli z typu obsahu.

Začátek stránky

Vytvoření nového sloupce webu

Chcete-li přidat nové sloupce k typu obsahu webu pomocí SharePoint Designer 2010je třeba nejprve vytvořit sloupec webu. Následující postupy přidáte sloupce k typu obsahu webu.

Otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Sloupce webu .

 2. Na kartě Sloupce Nová skupinu, klepněte na tlačítko Nový sloupec .

 3. Zvolte typ sloupce, který chcete vytvořit (jeden řádek textu, volby, čísla atd.).

 4. Vytvořit sloupec webu Pole zobrazí dialogové okno.

 5. Zadejte název sloupce ve Název pole.

 6. Zadejte popis sloupce Popis pole.

 7. Zvolte jednu ze skupin v Existující skupiny seznamu nebo klepněte Nová skupina a zadejte název nové skupiny pro tento sloupec.

  Poznámka :  Skupiny se používají k uspořádání sloupců webu v galerii sloupec webu tak, aby se snadněji najít, když při přidávání obrazců typu obsahu .

 8. Klepněte na tlačítko , OK zavřete dialogové okno a vytvoření sloupce webu.

Sloupce se zobrazí ve sloupci Galerie webů ve skupině vyberete.

Začátek stránky

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Chcete-li přidat sloupec webu, který již existuje k typu obsahu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, které potřebují k upravovat přímo z tohoto webu. V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Použít pro Zdroj sloupce, určit typy obsahu, které byly vytvořeny pro tento server .

 3. V seznamu Nastavení typu obsahu kartě Upravit skupinu, klepněte na tlačítko Upravit sloupec s .

 4. Na kartě Sloupce Nová skupinu, klepněte na tlačítko Přidat existující sloupec webu .

 5. V dialogovém okně Výběr sloupce webu vyberte sloupec webu, který chcete přidat do typu obsahu.

 6. Klepněte na tlačítko , OK Chcete-li přidat sloupec.
  Opakujte tyto kroky pro každý sloupec, který chcete přidat do obsahu typu.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ukončení zadejte editor obsahu a klepněte na tlačítko Ano uložte změny.

Začátek stránky

Vytvořit sloupec povinné, volitelné nebo skryté

Chcete-li sloupce pro typ obsahu webu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka : Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, které potřebují k upravovat přímo z tohoto webu.V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec, který chcete určit, jaký obsah, typy, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. V seznamu Nastavení typu obsahu kartě Upravit skupinu, klepněte na tlačítko Upravit sloupec s .

 4. Vyberte sloupec, který chcete upravit a klepněte na tlačítko jeho hodnotu Vlastnost sloupce, dokud se nezobrazí rozevírací nabídce.

 5. Zvolte požadovanou možnost pro sloupec:

  • Skrýt vzorce : Skryje sloupec od uživatelů. Obvykle se používá k vyhledávání a dalších sloupců, které slouží k funkční účelům na vašem webu.

  • Volitelné : Provede ve sloupci volitelné pro uživatele. Obvykle se používá pro textové sloupce, které obsahují název, popis a tak dále.

  • Požadováno : Provede ve sloupci, který vyžaduje, aby uživatelé musí zadat hodnotu při úpravách položek v seznamu nebo knihovny.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ukončení zadejte editor obsahu a klepněte na tlačítko Ano uložte změny.

Začátek stránky

Odstranění sloupce v typu obsahu

Pokud odstraníte sloupec do typu obsahu, odstraňujete ji z typu obsahu. Není ve skutečnosti odstraňujete sloupce webu.

Chcete-li odstranit sloupec do typu obsahu, otevření webu v SharePoint Designer 2010a proveďte následující kroky.

 1. V Navigace podokně, klepněte Typy obsahu .

 2. Projděte seznam typů obsahu a klepněte na jednotku, kterou chcete upravit.

  Poznámka :  Většina typů obsahu v seznamu jsou pravděpodobně zděděna z nadřazeného webu a jako takové, které potřebují k upravovat přímo z tohoto webu.V tomto okně lze upravit pouze tyto typy obsahu vytvořené na tomto serveru. Zdroj Sloupec, který chcete určit, jaký obsah, typy, které byly vytvořeny pro tento web.

 3. V seznamu Nastavení typu obsahu kartě Upravit skupinu, klepněte na tlačítko Upravit sloupec s .

 4. Klepněte na název sloupce, který chcete odstranit.

 5. Klepněte na tlačítko Odstranit v Upravit skupině Sloupce kartu
  Tento sloupec je odstraněna ze seznamu sloupců pro obsah typu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ukončení zadejte editor obsahu a klepněte na tlačítko Ano uložte změny.

Začátek stránky

Další kroky

Po vytvoření a vlastní typu obsahu se požadovaná nastavení a sloupce mohou obsahovat vaše další kroky:

 • Použít typ obsahu seznamu nebo knihovny , Použijete-li typ obsahu seznamu nebo knihovny, můžete přidružit všechny sloupce, šablony, pracovní postupy a další atributy typu obsahu seznamu nebo knihovně.

 • Přidružit k typu obsahu seznamu formuláře \endash Přidružit nový vlastní formulář, formulář upravit a zobrazit formuláře se obsah typu. Formulář Vytvoření nástroje v SharePoint Designer 2010nebo Microsoft InfoPath 2010k vytvoření vlastních formulářů. Jakmile přidružit typ obsahu seznamu nebo knihovně uživatelům se zobrazí vlastní formuláře při jejich vytváření, úpravy a zobrazení položek v seznamu nebo knihovny.

 • Přidružit k typu obsahu pracovní postupy \endash Můžete přiřadit existující pracovní postupy služby SharePoint, stejně jako vlastní pracovní postupy opakovaně je vytvořit v SharePoint Designer 2010s obsahu typu. Po přidružení pracovního postupu k typu obsahu a poté přiřadit typ obsahu seznamu nebo knihovny, pracovní postup k dispozici pro každou položku nebo dokument v seznamu nebo knihovny.

 • Webová stránka pro správu použít k další úpravě typu obsahu \endash V vedle vlastní typ obsahu v SharePoint Designer 2010můžete otevřít webovou stránku pro správu a další vlastní nastavení typu obsahu, jako je například určit, jak převody dokumentů uskuteční, změnit nastavení panelu informace o dokumentu, zadání zásad správy informací a další.

Další informace o těchto úkolech Viz také oddílu.

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×