Vytvoření Vennova diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit obrázek SmartArt, který používá rozložení Vennova diagramu. Vennovy diagramy jsou ideální pro znázornění podobností a rozdílů mezi několika různými skupinami či koncepty.

Základní informace o Vennových diagramech

Vennův diagram umožňuje pomocí překrývajících se kruhů znázornit podobnosti, rozdíly a vztahy mezi koncepty, nápady, kategoriemi či skupinami. Podobnosti mezi skupinami jsou znázorněny překrývajícími se částmi kruhů a rozdíly jsou znázorněny částmi, které se nepřekrývají.

Vennův diagram

1. Každá velká skupina je představována jedním z kruhů.

Každá překrývající se oblast představuje podobnosti mezi dvěma velkými skupinami nebo menšími skupinami patřícími do dvou větších skupin.

V tomto článku:

Vytvoření Vennova diagramu

Přidání textu do Vennova diagramu

Přidání nebo odstranění kruhů z Vennova diagramu

Přesunutí kruhu ve Vennově diagramu

Změna rozložení Vennova diagramu

Změna barev Vennova diagramu

Použití stylu obrázku SmartArt ve Vennově diagramu

Animace Vennova diagramu

Vytvoření Vennova diagramu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Skupina Obrazce na kartě Vložení

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte na položku Relace, klikněte na rozložení Vennova diagramu (například na položku Základní Vennův) a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání textu do Vennova diagramu

Přidání textu do hlavních kruhů

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh klikněte ve skupině Vytvořit obrázekPodokna textu.
  Skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt
  Pokud nevidíte Nástroje pro obrázky SmartArt nebo na kartě Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Budete muset poklikejte na obrázek SmartArt otevřete kartu Návrh.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

 4. Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

 5. Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

 6. Klikněte na kruh v obrázku SmartArt a poté zadejte text.

 7. V podokně textu vyberte v seznamu Sem zadejte svůj text odrážku a zadejte požadovaný text.

Poznámka : Podokno textu můžete otevřít také kliknutím na příslušný ovládací prvek.

Ovládací prvek podokna textu

Přidání textu do překrývajících se částí kruhů

Do překrývajících se částí Vennova diagramu není možné přidat text pomocí podokna textu. Je třeba vložit textová pole a umístit je do překrývajících se oblastí.

Chcete-li vložit textové pole, proveďte následující akce:

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Textové pole.

 2. Přetažením nakreslete textové pole.

 3. Vyberte textové pole a zadejte požadovaný text.

 4. Umístěte textové pole do překrývající se oblasti kruhů.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění kruhů z Vennova diagramu

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, ke kterému chcete přidat další kruh.

 2. Klikněte na existující kruh, který je umístěn nejblíže k místu, kam chcete přidat nový kruh.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Návrh na šipku vedle tlačítka Přidat obrazec.

  Skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud není karta Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh zobrazena, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek SmartArt. Je možné, že k otevření karty Návrh bude nutné kliknout na obrázek SmartArt dvakrát.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vložit kruh, který bude překrývat vybraný kruh, za vybraný kruh, klikněte na příkaz Přidat obrazec za.

  • Chcete-li vložit kruh, který bude překrývat vybraný kruh, před vybraný kruh, klikněte na příkaz Přidat obrazec před.

Poznámka : 

 • Chcete-li do Vennova diagramu přidat kruh, zkuste přidat obrazec před a za vybraný kruh, abyste určili požadované umístění nového kruhu.

 • Chcete-li kruh přidat z podokna textu, klikněte na existující kruh, umístěte ukazatel před nebo za text, kam chcete kruh přidat, a poté stiskněte klávesu ENTER.

 • Chcete-li kruh z Vennova diagramu odstranit, klikněte na něj a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přesunutí kruhu ve Vennově diagramu

 • Chcete-li kruh přesunout, klikněte na něj a přetáhněte jej do nového umístění.

 • Chcete-li kruh přesunout o malý kousek, podržte klávesu CTRL a stiskněte šipkové klávesy na klávesnici.

Začátek stránky

Změna rozložení Vennova diagramu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Vennův diagram, který chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Změnit rozložení.

 2. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt klikněte v levém podokně na položku Relace a v pravém podokně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li znázornit překrývající se vztahy v posloupnosti, klikněte na položku Lineární Vennův.

   Lineární Vennův diagram

  • Chcete-li znázornit překrývající se vztahy se zvýrazněním růstu nebo gradace, klikněte na položku Skládaný Vennův.

   Skládaný Vennův diagram

  • Chcete-li znázornit překrývající se vztahy a vztah k centrální myšlence, klikněte na položku Paprskový Vennův.

Poznámka : Rozložení obrázku SmartArt můžete také změnit kliknutím na možnost rozložení ve skupině Rozložení na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt. Nastavíte-li ukazatel myši na možnost rozložení, obrázek SmartArt se změní, abyste si mohli prohlédnout, jak bude dané rozložení vypadat.

Začátek stránky

Změna barev Vennova diagramu

Chcete-li rychle přidat profesionálního vzhledu a polština do obrázku SmartArt můžete Změna barev Vennova diagramu. Můžete také přidat efekty, jako je záře, měkké okraje nebo 3D efektů.

Pro kruhy v obrázku SmartArt můžete použít barevné kombinace odvozené od Barvy motivu.

Klikněte na obrázek SmartArt, jehož barvy chcete změnit.

 1. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klikněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Skupina Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh kontextové karty Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

Tip : Jestliže umístíte ukazatel myši na miniaturu, uvidíte, jaký vliv bude mít použití barev na obrázek SmartArt.

Změna barvy čáry nebo stylu ohraničení kruhu

 1. V obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení kruhu, které chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit barvu ohraničení kruhu, klikněte na Barva čáry v levém podokně v podokně Barva čáry, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a klikněte na požadovanou barvu.

  • Pokud chcete změnit styl čáry ohraničení kruhu, klikněte na Styl čáry v levém podokně v podokně Styl čáry a potom vyberte styly čáry, které chcete.

Změna barvy pozadí kruhu ve Vennově diagramu

Klepněte na obrázek SmartArt , který chcete změnit.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení kruhu a potom klikněte na příkaz Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte v levém podokně na položku Výplň a v podokně Výplň pak klikněte na přepínač Souvislá výplň.

 3. Klikněte na Barva Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou barvu.

  • Pokud chcete pro pozadí použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na příkaz Další barvy a poté klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li zvýšit úroveň průhlednosti obrazců v diagramu, přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do pole vedle tohoto posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

Začátek stránky

Použití stylu obrázku SmartArt ve Vennově diagramu

Styl obrázku SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako jsou například styl čáry, zkosené hrany nebo otočení v prostoru, které můžete použít u kruhů v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného vzhledu.

Klepněte na obrázek SmartArt , který chcete změnit.

 1. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh.

  Skupina Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh kontextové karty Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud chcete zobrazit více stylů SmartArt, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Poznámka : 

 • Jestliže umístíte ukazatel myši na miniaturu, uvidíte, jaký vliv bude mít použití stylu obrázku SmartArt na obrázek SmartArt.

Začátek stránky

Animace Vennova diagramu

Pokud používáte PowerPoint 2010, můžete taky animovat a zdůraznit tak každý kruh z Vennova diagramu. Další informace o tom, jak animování obrázků SmartArt naleznete v tématu Animace obrázku SmartArt.

 1. Klikněte na Vennův diagram, který chcete animovat.

 2. Na kartě animace ve skupině animace klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka a potom klikněte na animace, které chcete.

 3. Pokud chcete, aby se jednotlivé kruhy ve Vennově diagramu objevovaly postupně, klikněte ve skupině Animace na kartě Animace na tlačítko Možnosti efektu a potom klikněte na položku Postupně.

Poznámka : Zkopírujete-li Vennův diagram, ve kterém je použita animace, na jiný snímek, zkopíruje se i animace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×