Vytvoření Paretova grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Paretův graf nebo tříděný histogram obsahuje oba sloupce řazené sestupně a čáru představující kumulativní celkovou procentuální hodnotu. Paretovy grafy zvýrazňují největší faktory v množině dat a jsou považované za jeden ze sedmi základních nástrojů řízení kvality, protože umožňují snadno rozpoznat nejběžnější potíže nebo problémy.

Příklad Paretova grafu

Vytvoření Paretova grafu

 1. Vyberte data. Obvykle se vybírá jeden sloupec obsahující text (kategorie) a jeden s čísly. Paretův graf potom seskupí stejné kategorie a sečte odpovídající čísla.

  Data použitá k vytvoření ukázkového paretova grafu
  Data použitá k vytvoření ukázkového grafu výše

  Pokud vyberete dva sloupce s čísly a ne jeden s čísly a druhý s odpovídajícími textovými kategoriemi, zobrazí se data v excelovém grafu v intervalech podobně jako histogram. Potom můžete tyto intervaly upravit.

 2. Klikněte na Vložit > Vložit statistický graf a pak v části Histogram vyberte Pareto.

  Obrázek s Paretovým grafem zobrazeným z karty Vložení

  Paretův graf můžete vytvořit taky na kartě Všechny grafy v dialogu Doporučené grafy (klikněte na Vložit > Doporučené grafy > karta Všechny grafy.

Tip : Na kartách Návrh a Formát si můžete vzhled grafu přizpůsobit podle potřeby. Pokud tyto karty nevidíte, kliknutím kamkoliv do Paretova grafu přidejte Nástroje grafu na pás karet.

Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

Konfigurace intervalů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na vodorovnou osu grafu > Formát osy >Možnosti osy.

  Příkaz Formátovat osu v místní nabídce
 2. Pomocí dole uvedených informací vyberte požadované možnosti v podokně úloh Formát osy.

  Podokno úloh Formát osy

  Podle kategorie:    Výchozí nastavení, pokud se vykreslují data i text. Textové kategorie se vykreslují na vodorovné ose a vynášejí se do grafu v sestupném pořadí.

  Tip : Pokud chcete spočítat výskyty textových řetězců, přidejte sloupec a vyplňte ho hodnotou 1, pak vykreslete Paretův graf a nastavte intervaly na Podle kategorie.

  Automaticky:    Tohle je výchozí nastavení pro Paretovy grafy, které se vykreslují s jedním sloupcem dat. Šířka intervalu se počítá pomocí Scottova normálního referenčního pravidla.

  Šířka intervalu:    Zadejte kladné desetinné číslo pro počet datových bodů v každém rozsahu.

  Počet intervalů:    Zadejte počet intervalů Paretova grafu (včetně intervalů přetečení a podtečení). Šířka intervalu se automaticky upraví.

  Interval přetečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty větší než číslo v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

  Interval podtečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty menší nebo rovné číslu v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

Vzorce používané k vytváření histogramů v aplikaci Excel 2016

Scottovo normální referenční pravidlo:   

Obrázek znázorňující vzorec Robertova referenčního pravidla

Scottovo normální referenční pravidlo se snaží minimalizovat odchylku Paretova grafu v porovnání se sadou dat s předpokládaným normálním rozdělením.

Interval přetečení   

Vzorec přetečení

Interval podtečení   

Vzorec podtečení

Tip : Pokud se chcete o Paretově grafu a o tom, jak pomáhá s vizualizací statických dat, dozvědět víc, přečtěte si tento blogový příspěvek o histogramu, Paretově grafu a krabicovém grafu od excelového týmu. Možná vás taky budou zajímat další nové typy grafů popsané v tomto blogovém příspěvku.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×