Vytvoření Ganttova diagramu v Excelu 2016 pro Mac

Potřebujete zobrazit stav jednoduchého plánu projektu v Ganttově diagramu? I když v Excelu nenajdete Ganttův diagram jako předdefinovaný typ grafu, můžete ho napodobit přizpůsobením skládaného pruhového grafu, který zobrazuje data zahájení a dokončení úkolů, třeba takto:

Ukázka simulovaného Ganttova diagramu

Pokud chcete vytvořit Ganttův diagram podobný tomu, který v našem příkladu zobrazuje průběh úkolů ve dnech, uděláte to takto:

 1. Vyberte data, která chcete v diagramu zobrazit. V našem příkladu to jsou buňky A1:C6.

  Ukázková tabulka dat pro Ganttův diagram

  Pokud jsou vaše data v souvislé oblasti buněk, kliknutím na některou buňku z této oblasti vyberete všechny buňky v oblasti.

  Jestliže data nejsou v souvislé oblasti, podržte při výběru buněk stisknutou klávesu COMMAND.

  Tip : Pokud nechcete zahrnout určité řádky nebo sloupce dat, můžete je na listu skrýt. Přečtěte si další informace o výběru dat grafu.

 2. Klikněte na Vložení > Vložit pruhový graf > Skládaný pruhový.

  Na kartě Vložení vyberte Pruhový graf a pak vyberte Skládaný pruhový graf

 3. V dalším kroku naformátujeme skládaný pruhový graf tak, aby vypadal jako Ganttův diagram. Klikněte v grafu na první datovou řadu (modrá část pruhu Začátek) a pak na kartě Formát klikněte na Výplň obrazce > Bez výplně.

  Na kartě Formát vyberte Výplň a pak klikněte na Bez výplně

 4. Pokud nepotřebujete legendu nebo název grafu, klikněte na ně a stiskněte DELETE.

 5. Pojďme taky obrátit pořadí úkolů, aby byl Úkol1 první. Podržte klávesu CONTROL a vyberte svislou osu (Úkoly). Vyberte Formát osy a potom v části Pozice osy, zvolte Kategorie v obráceném pořadí.

Přizpůsobení grafu

Ganttův diagram, který jsme vytvořili, můžete přizpůsobit přidáním mřížky, popisků, změnou barev a dalšími změnami.

 • Pokud chcete do grafu přidat prvky, klikněte na Oblast grafu a na kartě Návrh grafu klikněte na Přidat prvek grafu.

  Na kartě Návrh grafu vyberte Přidat prvek grafu

 • Pokud chcete vybrat rozložení, klikněte na Rychlé rozložení.

  Na kartě Návrh grafu vyberte Rychlé rozložení

 • Pokud chcete návrh upřesnit, procházejte pomocí klávesy Tab možnosti návrhu a vyberte některou z nich.

  Na kartě Návrh grafu vyberte formát grafu

 • Pokud chcete změnit barvy grafu, klikněte na Změnit barvy.

  Na kartě Návrh grafu vyberte Změnit barvy

 • Jestli budete chtít přizpůsobený Ganttův diagram znovu použít, uložte ho jako šablonu. Podržte klávesu CONTROL, klikněte na graf a vyberte Uložit jako šablonu.

  Podržte klávesu PŘÍKAZ, klikněte na graf a pak vyberte Uložit jako šablonu

Viz taky

Vytvoření grafu

Výběr dat pro graf

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×