Vytvoření Ganttova diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ganttův diagram usnadňuje plánování úkolů v rámci prokjektu a sledování průběhu prací.

Ganttův diagram

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, přejděte na příkaz Plán a pak klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. Na kartě Datum zadejte počet úkolů, s nimiž chcete začít, časové jednotky, které chcete zobrazit, a rozsah data projektu.

  Poznámka : Možnosti formátování lze kdykoli změnit. V nabídce Ganttův diagram klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Formát.

 3. Změňte trvání, data zahájení a ukončení úkolů a nahraďte výchozí názvy úkolů vhodnými názvy pro daný projekt.

  1. V Ganttově diagramu ve sloupci Název úkolu klepněte na buňku obsahující úkol, který chcete přejmenovat, a pak zadejte nový název.

  2. Klepněte v Ganttově diagramu na buňku obsahující datum, které chcete změnit, a pak zadejte nové datum.

   Poznámka : Není možné upravit datum souhrnného úkolu. Data souhrnného úkolu se změní pouze tehdy, pokud změníte datum jednoho či více úkolů odsazených pod souhrnným úkolem.

  3. Klepněte v Ganttově diagramu na buňku obsahující trvání, které chcete změnit, a pak zadejte nové trvání. Použijte tyto zkratky: m pro minuty, h pro hodiny, d pro dny a t pro týdny.

   Poznámka : Mezi číslo a zkratku nevkládejte mezeru. Chcete-li vyjádřit například pětidenní trvání, zadejte 5d.

   Tip : Trvání lze změnit také tak, že vyberete pruh úkolu a přetáhnete úchyt výběru Obrázek úchytu výběru na jeho pravém konci, až se zarovná na časovém měřítku s novým datem ukončení.

 4. Přidání dalších úkolů do Ganttova diagramu.

  1. Klepnutím na plnou čáru okolo Ganttova diagramu vyberte rámec projektu.

  2. Přetáhněte dolů úchyt výběru Obrázek úchytu výběru v dolním středu rámce. Prostor zaplní nově vytvořené řádky úkolů.

  3. U jednoho z nových úkolů klepněte na buňku Název úkolu a pak zadejte název úkolu.

   Tip : Úkoly v Ganttově diagramu lze uspořádat přetažením řádků úkolů v rámci Ganttova diagramu.

 5. Přidejte milníky do Ganttova diagramu.

  1. Ze vzorníku Obrazce Ganttova diagramu přetáhněte na stránku výkresu obrazec Milník a umístěte jej mezi úkoly, které má milník předcházet a následovat.

   Poznámka : Přidáním obrazce Milník do Ganttova diagramu se automaticky přidá i řádek úkolu s trváním 0 (nula).

  2. Zadejte název a datum milníku.

   Tip : Chcete-li změnit úkol na milník, nastavte jeho trvání na 0. Obdobně lze změnit milník na úkol, nastavíte-li trvání na kladné číslo.

 6. Vytvořte závislosti mezi úkoly v Ganttově diagramu.

  1. Klepnutím vyberte pruh úkolu nebo milník, z nichž chcete vytvořit propojení, stiskněte klávesu SHIFT a klepnutím vyberte závislý úkol nebo milník.

  2. Klepněte na jeden z obrazců pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Propojit úkoly.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×