Vytvoření životopisu pomocí šablony

Když si nainstalujete Word, automaticky se do počítače nainstalují i šablony životopisů. V knihovně dokumentů Wordu můžete tyto šablony procházet a otevřít nový dokument, který se bude na jedné z nich zakládat.

Tip : Pokud chcete do šablony životopisu Wordu automaticky zahrnout osobní údaje, jako jsou jméno, adresa nebo telefonní číslo, klikněte v nabídce Word na Preferences (Předvolby) a pak na User Information (Informace o uživateli).

  1. V nabídce File (Soubor) klikněte na New from Template (Nový ze šablony).

  2. V části Templates (Šablony) klikněte na Resumes (Životopisy).

    Tip : Abyste rychle našli šablony životopisů dostupné přes Microsoft Office Online nebo na počítači, zadejte do vyhledávacího pole galerie dokumentů Wordu Template Search field heslo resume (životopis).

  3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

    Zobrazí se dokument založený na této šabloně.

  4. Klikněte na libovolný zástupný text v dokumentu a nahraďte ho svými vlastními informacemi.

    Poznámka : Latinský text (třeba Lorem ipsum dolor) některých šablon je zástupný text a nabízí se jenom proto, aby se vyznačilo, kam napsat svůj vlastní text.

Viz taky

Vytvoření vizitek pomocí šablony

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×