Vytvoření štítku nebo celé stránky stejných štítků

Tyto informace se vztahují na vytvoření jednotlivého štítku nebo archu se stejnými štítky. Můžete například vytisknout jediný štítek pro poštovní adresu, pořadač nebo obal disku CD-ROM, nebo můžete vytvořit arch se stejnými štítky, například štítky se zpáteční adresou.

Pokud chcete vytvořit a vytisknout štítky, které přebírají informace ze seznamu adres nebo z databáze, podívejte se na téma Vytváření štítků pro hromadnou korespondenci.

Co chcete udělat?

Vytisknout jeden štítek

Vytvořit a vytisknout celou stránku stejných štítků

Vytvořit a vytisknout štítky se zpáteční adresou

Tisk jednoho štítku

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Chcete-li vytvořit štítek s adresou uloženou v elektronickém adresáři instalovaném v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Jestliže chcete změnit formátování, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak klepněte v nabídce na příkaz Písmo nebo Odstavec.

 5. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce archů štítků

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů štítků

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klepněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

   Pokud v seznamu Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky s jinou velikostí.

  3. Klepněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klepněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klepněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klepněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Po zvolení požadovaných možností klikněte na tlačítko OK.

 8. V části Tisk klepněte na položku Jediný štítek. Poté v polích Řádek a Sloupec zadejte čísla odpovídající počtům řádků a sloupců na archu štítků pro štítek, který chcete vytisknout.
  Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

 9. Klepněte na tlačítko Tisk.

Vytvoření a tisk celé stránky stejných štítků

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Chcete-li vytvořit štítek s adresou uloženou v elektronickém adresáři instalovaném v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Jestliže chcete změnit formátování, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak klepněte v nabídce na příkaz Písmo nebo Odstavec.

  Určené formátování bude použito na všechny štítky na archu.

 5. Chcete-li vybrat typ štítků a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce archů štítků

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů štítků

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klepněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

   Pokud v seznamu štítků Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit vlastní štítky s upravenou velikostí.

  3. Klepněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klepněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klepněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klepněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Po zvolení požadovaných možností klepněte na tlačítko OK.

 8. V části Tisk klepněte na položku Celá stránka stejných štítků.

 9. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li štítky odeslat přímo do tiskárny, aniž byste zobrazili náhled, klepněte na tlačítko Tisk.

  2. Jestliže chcete zobrazit náhled štítků, abyste je mohli upravit nebo do nich přidat grafiku a uložit je do dokumentu, který lze použít opakovaně, klikněte na příkaz Nový dokument.

   Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klepněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klepněte na položku Zobrazit mřížku.

   Každý štítek můžete libovolně změnit včetně změn formátování textu a barevného schématu podobně jako obsah jakékoli tabulky v aplikaci Word. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  office 14 ribbon

 3. Vyhledejte obrázek a poklepejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na možnost Zalamovat text a klikněte na možnost Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na možnost Obdélník.

  3. Klikněte na kartu Pozice a ve skupinovém rámečku Vodorovně klikněte na přepínač Zarovnání a potom klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li přidat obrázek na každý štítek, vyberte obrázek a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 7. Na dalším štítku na archu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 8. Předchozí krok opakujte u každého štítku na archu.

Začátek stránky

Vytvoření a tisk štítků se zpáteční adresou

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané dále v tomto postupu k dispozici.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Upřesnit.

 5. Přejděte dolů a v oblasti Obecné zadejte zpáteční adresu do pole Poštovní adresa.

  Aplikace Word adresu uloží a můžete ji použít pokaždé, když budete chtít do nějakého dokumentu vložit zpáteční adresu.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 8. Zaškrtněte políčko Použít zpáteční adresu.

 9. Jestliže chcete formátovat text v poli Adresa, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak v nabídce klepněte na položku Písmo nebo Odstavec.

 10. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 11. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce archů štítků

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů štítků

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku vyhledejte typ štítků s vyhovujícími rozměry.

   Pokud v seznamu štítků Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit vlastní štítky s upravenou velikostí.

  3. Klepněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klepněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klepněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klepněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klepněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v seznamu Číslo výrobku pod názvem <Váš název štítku>. Vytvořený štítek je zařazen do kategorie Jiné/Vlastní. Při příštím použití tohoto štítku vyberte v rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků kategorii Jiné/Vlastní.

 12. Ve skupinovém rámečku Tisk proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Pokud chcete vytisknout jeden štítek, klikněte na přepínač Jediný štítek. Poté v polích Řádek a Sloupec zadejte číslo řádku a číslo sloupce odpovídající pozici na archu štítků pro štítek, který chcete vytisknout. Klikněte na tlačítko Tisk.

   Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

  2. Chcete-li vytisknout celý arch štítků, klepněte v části Tisk na položku Celá stránka stejných štítků a pak proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li štítky odeslat přímo do tiskárny, aniž byste zobrazili náhled, klepněte na tlačítko Tisk.

   • Jestliže chcete zobrazit náhled štítků, upravit je a uložit do dokumentu, který lze použít opakovaně, klepněte na příkaz Nový dokument.

    Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klepněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klepněte na položku Zobrazit mřížku.

    Každý štítek můžete libovolně změnit včetně změn formátování textu a barevného schématu podobně jako obsah jakékoli tabulky v aplikaci Word. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  office 14 ribbon

 3. Vyhledejte obrázek a poklepejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na příkaz Obtékání textu a pak klepněte na příkaz Další možnosti rozložení.

  2. Klepněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klepněte na možnost Obdélník.

  3. Klepněte na kartu Umístění obrázku a ve skupinovém rámečku Vodorovně klepněte na přepínač Zarovnání a potom klepněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li přidat obrázek na každý štítek, vyberte obrázek a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 7. Na dalším štítku na archu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 8. Předchozí krok opakujte u každého štítku na archu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×