Vytvoření šablony v Microsoft Office OneNotu 2010

Šablona je stránka, oddíl nebo poznámkový blok Microsoft Office OneNotu. Má předem existující strukturu, styly a rozložení a místo skutečného obsahu nabízí zástupné informace. Díky šabloně se nemusíte zabývat záležitostmi, jako je vytváření struktury stránky, oddílu nebo poznámkového bloku, a máte možnost jen přidávat obrázky, poznámky a text, které na stránce chcete mít. Použití šablony k vytvoření struktury poznámkového bloku vám může ušetřit čas, který byste vynaložili, kdybyste ho vytvářeli přímo. Místo použití úplně prázdné stránky stačí vyplnit zástupné symboly v šabloně.

V tomto článku

Vytvoření šablony ze stránky OneNotu 2010

Vytvoření šablony z oddílu OneNotu 2010

Vytvoření šablony z poznámkového bloku OneNotu 2010

Osvědčené postupy při vytváření šablon OneNotu 2010

Vytvoření šablony ze stránky OneNotu 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete stránku, kterou chcete použít jako šablonu stránky.

 2. V pravém podokně klikněte na šipku dolů vedle položky Nová stránka a klikněte na Šablony stránek.

 3. Ve spodní části podokna Šablony klikněte na Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 4. Zadejte název šablony stránky a klikněte na Uložit.

Pokaždé, když chcete do aktuálního oddílu OneNotu přidat novou stránku založenou na uložené šabloně stránky, klikněte v pravém podokně na šipku vedle položky Nová stránka a pak klikněte na Šablony stránek. Klikněte na Šablony a pak klikněte na název uložené šablony.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z oddílu OneNotu 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete oddíl, který chcete použít jako šablonu.

 2. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 3. V seznamu Uložit aktuální klikněte na Oddíl.

 4. V seznamu Vyberte formát klikněte na Oddíl aplikace OneNote 2010 (*.one).

 5. Klikněte na možnost Uložit jako.

 6. Vyberte název a místo pro uložení šablony oddílu a klikněte na Uložit.

Pokaždé, když chcete do některého ze svých poznámkových bloků přidat nový oddíl na základě uložené šablony oddílu, vyhledejte ve svém počítači šablonu a otevřete ji ve OneNotu dvojitým kliknutím. Klikněte na kartu nadpisu oddílu a přetáhněte ji z levého horního rohu obrazovky do některého z poznámkových bloků v levé části obrazovky. Tím přidáte do poznámkového bloku nový oddíl založený na šabloně oddílu.

Poznámka : Oddíl můžete do poznámkového bloku přidat také umístěním kopie souboru šablony oddílu do složky v počítači, ve které máte poznámkový blok uložený. Ve výchozím nastavení jsou poznámkové bloky OneNotu uložené ve složce C:\Users\<uživatelské jméno>\Poznámkové bloky aplikace OneNote\<název poznámkového bloku>.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z poznámkového bloku OneNotu 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete poznámkový blok, který chcete použít jako šablonu.

 2. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 3. V seznamu Uložit aktuální klikněte na Poznámkový blok.

 4. V seznamu Vyberte formát klikněte na Balíček aplikace OneNote (*.onepkg).

 5. Klikněte na možnost Uložit jako.

 6. Vyberte název a místo pro uložení šablony oddílu a klikněte na Uložit.

Pokaždé, když chcete vytvořit úplně nový poznámkový blok na základě uložené šablony poznámkového bloku, najděte šablonu v počítači a dvojitým kliknutím ji otevřete ve OneNotu. Zadejte název nového poznámkového bloku a vyberte místo, kam ho uložíte (poznámkové bloky OneNotu se ve výchozím nastavení ukládají do složky C:\Users\<uživatelské jméno>\Poznámkové bloky aplikace OneNote\<název poznámkového bloku>) a klikněte na Vytvořit.

Začátek stránky

Osvědčené postupy při vytváření šablon OneNotu 2010

V následující části uvádíme některé rady a tipy, které byste si měli pamatovat při vytváření šablon OneNotu 2010. Šablony se obvykle používají znovu a znovu, takže je dobré navrhnout je co nejúčinněji, aby se vám pracovalo co nejpohodlněji.

 • Pro každý oddíl vybírejte jasné a odlišné barvy, abyste je snadno rozlišili.

 • Pokud je šablona určená pro tisk, pamatujte, že barvy stránky (stejně jako linkování) se zobrazují jen tehdy, když šablonu prohlížíte v počítači, a ne když je vytištěná. Vyberte takovou barvu písma, která bude v případě vytištění šablony viditelná bez barvy pozadí.

 • Pokud je šablona určená pro tisk, musí být okraje stránky nejméně 1 cm a všechen text a objekty se musí do těchto okrajů vejít.

 • Nezapomínejte, že použití obrázku jako obrázku na pozadí bude mít vliv na velikost souboru a může způsobit, že text nad ním se v případě odeslání stránky v e-mailu převede na obrázek. Doporučujeme jako formát obrázků používat JPEG a umístit obrázky nahoru, dolů nebo na strany stránky místo pod text, pokud to není pro návrh obrázku zásadní.

 • Pomocí linkování (linkování zobrazíte stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+R) můžete zarovnat textová pole, obrázky a jiný obsah, který na stránky vkládáte.

 • Pokud do šablon vkládáte zástupný text, musí být zřetelný a čitelný, aby všichni, kdo šablonu používají (včetně vás, pokud se k ní po dlouhé době vrátíte), mohli určit, které informace by měly jednotlivé zástupné symboly obsahovat. Když například vložíte textové pole, které má obsahovat název společnosti, zadejte do tohoto textového pole [název společnosti].

 • Pokud používáte tabulky, obrázky a podobné informace, musí být umístěné vedle sebe a jejich záhlaví musí být zřetelně odlišená od textu, který bude zadaný při vyplnění šablony. Objekty jako textová pole se při vyplnění skutečným obsahem místo zástupným mohou rozbalit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×