Vytvoření šablony úlohy

Vytvořením šablony úlohy pro sadu procedurálních pravidel umožníte spuštění sady pravidel z předdefinované úlohy zvané Pravidlo výpočtu. Po vytvoření šablony úlohy můžete podle této šablony naplánovat úlohu Pravidlo výpočtu.

Abyste mohli vytvořit šablonu úlohy, musíte mít oprávnění modelátora. Modelátor obvykle vytvoří šablonu úlohy a přiřadí úlohu uživateli s rolí Obchodní uživatel.

  Úlohy, přiřazení a procesy pracovních toků

V nástroji Planning Business Modeler lze úlohy uživateli přiřadit jako součást procesu pracovního toku, který je naplánován v cyklu. Úlohy mohou existovat také nezávisle na cyklu.

Důležité : Uživatel, který smí úlohu spouštět, musí mít oprávnění pro spuštění úlohy a oprávnění ke čtení databáze systému Plánovacího serveru. Aby mohl uživatel zobrazovat výsledky úlohy, musí mít oprávnění ke čtení databáze.

 • Chcete-li vytvořit šablonu úlohy, která je založena na obchodním cyklu, musíte nejprve vytvořit cyklus a přiřadit jej k roli, která obsahuje obchodní uživatele. Při vytvoření instance cyklu vygeneruje nástroj Planning Business Modeler instanci úlohy najednou pro všechny obchodní uživatele, kteří mají oprávnění úlohu spouštět.

 • Chcete-li vytvořit úlohu založenou na šabloně mimo cyklus, naplánujte instanci úlohybez předchozího vytváření cyklu a propojte ji s šablonou úlohy.

Co chcete provést?

Vytvoření šablony úlohy pro procedurální sadu pravidel

Odstranění šablony úlohy

Vytvoření šablony úlohy pro procedurální sadu pravidel

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na možnost Modely.

 2. V pracovním prostoru lokality modelů poklepáním na řádek otevřete model obsahující pravidla, která chcete použít.

 3. Klepnutím na kartu Obchodní pravidla otevřete pracovní prostor.

 4. Klepnutím vyberte sadu pravidel nebo pravidlo v tabulce.

 5. Klepněte na možnost Vytvořit šablonu úlohy pro sadu pravidel nebo pravidlo.

  Poznámka : Zobrazí se obrazovka Zprávy s informacemi o vytvoření šablony modelu

 6. Klepnutím na položku Uložit tento model šablonu uložte.

Tuto šablonu úlohy můžete vybrat při plánování úlohy.

Začátek stránky

Odstranění šablony úlohy

Poznámka :  Pokud je šablona úlohy používána v definici úlohy nebo instanci úlohy, nelze ji odstranit. Nástroj Planning Business Modeler zobrazí zprávu o tom, že se šablonu nepodařilo odstranit.

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru vyberte možnost Správa procesů.

 2. V pracovním prostoru Správa procesů vyberte z rozevíracího seznamu Zobrazit položku Úlohy.

 3. V podokně Úlohy plánování procesů klepnutím na položku Odstranit šablonu úlohy otevřete dialogové okno Odstranit šablonu úlohy.

 4. V tabulce Šablony úloh vyberte šablony, které chcete odstranit. Můžete vybrat libovolný počet šablony úloh, které chcete odstranit.

 5. Klepnutím na tlačítko OK dokončete odstranění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×