Vytvoření časové osy kontingenční tabulky pro filtrování kalendářních dat

Místo hraní si s filtry můžete nyní k zobrazení kalendářních dat použít časovou osu kontingenční tabulky. Jedná se o pole, které se přidává do kontingenční tabulky a které umožňuje filtrovat podle času a zvětšit zobrazení požadovaného období. Vyvoláte je kliknutím na Analýza > Vložit časovou osu.

Časová osa

Stejně jako v případě vytvoření průřezu pro filtrování dat můžete časovou osu vložit jednou a ponechat ji u kontingenční tabulky, aby bylo možné časové období rychle měnit. Uděláte to takhle:

  1. Kliknutím kamkoli do kontingenční tabulky zobrazte Nástroje kontingenční tabulky.

Nástroje kontingenční tabulky

  1. Klikněte na Analýza > Vložit časovou osu.

Tlačítko Vložit časovou osu na kartě Analýza

  1. V dialogovém okně Vložit časové osy zaškrtněte políčka u požadovaných datových polí a klikněte na OK.

Dialogové okno Vložit časové osy

Použití časové osy pro filtrování podle časového období

Po vložení časové osy můžete začít filtrovat podle časového období v jedné ze čtyř časových úrovní (roky, čtvrtletí, měsíce nebo dny).

  1. Klikněte na šipku u zobrazené časové úrovně a vyberte požadovanou možnost.

Šipky časové úrovně

  1. Přetáhněte posuvník časové osy na časové období, které chcete analyzovat.

Posuvník časové osy

  1. V ovládacím prvku časového rozpětí klikněte na dlaždici období a přetažením zahrňte další dlaždice, abyste vybrali požadovaný rozsah dat. Upravte rozsah dat na každé straně pomocí úchytů časového rozpětí.

Úchyty pro výběr časového rozpětí

  1. Pokud chcete časovou osu vymazat, klikněte na tlačítko Vymazat filtr Tlačítko Vymazat filtr.

Tip    Pokud chcete k filtrování stejného datového pole používat průřezy i časovou osu, zaškrtněte políčko Povolit více filtrů u jednoho pole v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky (Nástroje kontingenční tabulky > Analýza > Možnosti > karta Součty a filtry).

Přizpůsobení časové osy

Jestliže časová osa zakrývá data kontingenční tabulky, můžete ji posunout na lepší místo a změnit její velikost. V případě více časových os může být taky užitečné změnit styl časové osy.

  • Pokud chcete časovou osu posunout, jednoduše ji přetáhněte na požadované místo.

  • Pokud chcete změnit velikost časové osy, klikněte na ni a přetáhněte úchyty pro změnu velikosti na požadovanou velikost.

  • Pokud chcete změnit styl časové osy, kliknutím na ni zobrazte Nástroje časové osy a zvolte požadovaný styl na kartě Možnosti.

Styly časové osy na kartě Možnosti v oddílu Nástroje časové osy

Další informace o kontingenčních tabulkách

Použít na: Excel 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk