Vytvoření, úprava nebo odebrání hypertextového odkazu

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

V dokumentu Office můžete vytvořit hypertextový odkaz na jiný dokument Office, webovou stránku nebo e-mailovou adresu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření hypertextového odkazu na webovou stránku

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Do pole Link to (Odkaz na) zadejte webovou adresu.

  Poznámka : Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní umístění na webové stránce, klikněte na kartu Web page (Webová stránka) a pak v části Anchor (Ukotvení) postupujte podle pokynů.

Vytvoření hypertextového odkazu na dokument nebo e-mailovou adresu

Můžete přidat text nebo objekt (třeba obrázek) jako hypertextový odkaz, který otevře wordový dokument, excelový sešit nebo powerpointovou prezentaci. Hypertextový odkaz může otevřít i soubor nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) nebo E-mail Address (E-mailová adresa) pro typ hypertextového odkazu, který chcete vložit.

 4. Podle pokynů vytvořte odkaz.

Vytvoření hypertextového odkazu na určitém místě v dokumentu

Odkaz může vést na různá místa v dokumentu, třeba na jeho začátek, na nadpisy nebo na záložky.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) a v části Anchor (Ukotvení) klikněte na Locate (Nalézt).

 4. Vyberte místo v dokumentu, na které chcete odkazovat.

Úprava hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete změnit.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Proveďte požadované změny.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. Vyberte text nebo objekt, který představuje hypertextový odkaz, který chcete odstranit.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz) a pak na Remove Link (Odstranit odkaz).

Viz taky

Propojení nebo vložení dat

PowerPoint

V dokumentu Office můžete vytvořit hypertextový odkaz na jiný dokument Office, webovou stránku nebo e-mailovou adresu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření hypertextového odkazu na webovou stránku

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Domů, skupina vložení

 3. Do pole Link to (Odkaz na) zadejte webovou adresu.

  Poznámka : Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní umístění na webové stránce, klikněte na kartu Web page (Webová stránka) a pak v části Anchor (Ukotvení) postupujte podle pokynů.

Vytvoření hypertextového odkazu na dokument nebo e-mailovou adresu

Text nebo objekt můžete přidat jako hypertextový objekt, který otevře konkrétní snímek v powerpointové prezentaci nebo vlastní prezentaci. Odkazovat se dá i na wordový dokument, excelový sešit, soubor nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Domů, skupina vložení

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) nebo E-mail Address (E-mailová adresa) pro typ hypertextového odkazu, který chcete vložit.

 4. Podle pokynů vytvořte odkaz.

  Poznámka : Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Vytvoření hypertextového odkazu na určitém místě v dokumentu

Můžete odkazovat na různá místa v prezentaci, třeba na první snímek, poslední snímek, následující snímek nebo na nadpisy snímků.

 1. Vyberte text nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text a pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Karta Domů, skupina vložení

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) a v části Anchor (Ukotvení) klikněte na Locate (Nalézt).

 4. Vyberte místo v dokumentu, na které chcete odkazovat.

  Poznámka : Hypertextový odkaz je aktivní v zobrazení prezentace.

Vytvoření hypertextového odkazu na vlastní prezentaci

Odkazovaná vlastní prezentace je rychlý způsob, jak z hlavní prezentace přejít na jiné vlastní prezentace. Dá se vytvořit i snímek s obsahem, ze kterého vedou odkazy. Když se prezentace navrhne tímto způsobem, umožní vám to přecházet ze snímku s obsahem na různé části prezentace, abyste mohli určit, kdy budete cílové skupině prezentovat jaké části prezentace. Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit jednu nebo více vlastních prezentací a pak v hlavní prezentaci přidat hypertextový odkaz na tyto vlastní prezentace.

Poznámka : Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z jedné prezentace na úplně jinou prezentaci, můžete přidat hypertextový odkaz na jiný dokument. Další informace najdete v tématu o vytvoření, úpravě nebo odebrání hypertextového odkazu.

 1. Pokud chcete vytvořit odkazovanou vlastní prezentaci, otevřete prezentaci, kterou chcete použít.

 2. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Play Slide Show (Spustit prezentaci) klikněte na Custom Shows (Vlastní prezentace) a pak na Edit Custom Shows (Upravit vlastní prezentace).

  Karta Prezentace, skupina Přehrát prezentaci

 3. Klikněte na tlačítko Nový.

 4. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip : Pokud chcete vybrat několik sousedních snímků, klikněte na první z nich, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední snímek, který chcete vybrat. Když chcete vybrat několik snímků, které spolu nesousedí, podržte klávesu Command a klikněte na každý ze snímků, které chcete vybrat.

 5. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, klikněte na snímek v seznamu Slides in custom show (Snímky ve vlastní prezentaci) a klikáním na Šipka pro změnu pořadí směrem nahoru nebo Šipka pro změnu pořadí směrem dolů posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 6. Do textového pole Slide show name (Název prezentace) napište název a klikněte na OK. Pokud chcete ze snímků vaší prezentace vytvořit další vlastní prezentace, opakujte kroky 2 až 6.

 7. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz z hlavní prezentace na podpůrnou vlastní prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz. Jako způsob navigace vlastní prezentací můžete vytvořit i obsah a z každého textového záznamu udělat hypertextový odkaz. To uděláte tak, že do prezentace vložíte nový snímek, zadáte obsah a pro každý záznam vytvoříte hypertextový obsah.

 8. Na kartě Slide Show (Prezentace) v části Set Up (Nastavení) klikněte na Action Settings (Nastavení akce).

  Karta Prezentace, skupina Nastavení

 9. V dialogovém okně Action Settings (Nastavení akce) vyberte, jak má akce začít. To uděláte jedním z těchto postupů:

Pro spuštění akce

Klikněte na

Když kliknete na tlačítko akce

Karta Mouse Click (Kliknutí myší)

Když přesunete ukazatel myši na tlačítko akce

Karta Mouse Over (Umístění myši)

 1. Klikněte na Hyperlink to (Hypertextový odkaz na) a pak v místní nabídce klikněte na Custom Show (Vlastní prezentace).

 2. V části Custom Shows (Vlastní prezentace) vyberte vlastní prezentaci, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  Pokud se po skončení vlastní prezentace chcete vrátit na snímek, ze kterého se vlastní prezentace spustila, zaškrtněte políčko Show and return (Zobrazit a vrátit se). Tato možnost je užitečná, když máte snímek, který slouží jako obsah vlastních prezentací.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete přidat odkazy na další vlastní prezentace, opakujte kroky 7 až 12.

Úprava hypertextového odkazu

 1. Vyberte hypertextový odkaz, který chcete změnit.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Proveďte požadované změny.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. Vyberte text nebo objekt, který představuje hypertextový odkaz, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Insert (Vložení) klikněte na Text, pak na Hyperlink (Hypertextový odkaz) a nakonec na Remove Link (Odstranit odkaz).

  Karta Domů, skupina vložení

Viz taky

Propojení nebo vložení dat

Excel

V dokumentu Office můžete vytvořit hypertextový odkaz na jiný dokument Office, webovou stránku nebo e-mailovou adresu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření hypertextového odkazu na webovou stránku

 1. Vyberte buňku nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Do pole Link to (Odkaz na) zadejte webovou adresu.

  Poznámka : Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní umístění na webové stránce, klikněte na kartu Web page (Webová stránka) a pak v části Anchor (Ukotvení) postupujte podle pokynů.

Vytvoření hypertextového odkazu na dokument nebo e-mailovou adresu

Buňka nebo objekt se dá přidat jako hypertextový odkaz, který otevře oblast s definovaným názvem nebo odkazem na konkrétní buňku v excelovém sešitu. Odkazovat se dá i na wordový dokument, powerpointovou prezentaci, soubor nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte buňku nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) nebo E-mail Address (E-mailová adresa) pro typ hypertextového odkazu, který chcete vložit.

 4. Podle pokynů vytvořte odkaz.

Vytvoření hypertextového odkazu na určitém místě v dokumentu

Odkazy můžou vést na různá místa v sešitu, třeba na odkaz nebo definovaný název.

 1. Vyberte buňku nebo objekt, který chcete převést na hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Klikněte na kartu Document (Dokument) a v části Anchor (Ukotvení) klikněte na Locate (Nalézt).

 4. Zadejte odkaz na buňku nebo definovaný název, na který má vést odkaz.

Úprava hypertextového odkazu

 1. Podržte tlačítko myši aspoň dvě sekundy na buňce, která obsahuje odkaz, a pak tlačítko pusťte.

 2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 3. Proveďte požadované změny.

Odebrání hypertextového odkazu

 1. Podržte klávesu CONTROL, klikněte na hypertextový odkaz a pak v místní nabídce klikněte na Remove Hyperlink (Odstranit hypertextový odkaz).

Odebrání všech hypertextových odkazů z listu

 1. Vyberte všechny buňky v sešitu tak, že kliknete na trojúhelník Select All (Vybrat vše) v levém horním rohu mřížky sešitu.

  Ikona pro výběr všech buněk

  Trojúhelník Obrázek tlačítka

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Pokud chcete odebrat

Akce

Jenom hypertextové odkazy, ale ponechat text, který odkazy představuje

V nabídce Edit (Úpravy) přejděte na Clear (Vymazat) a klikněte na Hyperlinks (Hypertextové odkazy).

Hypertextové odkazy a text, který je představuje

V nabídce Edit (Úpravy) přejděte na Clear (Vymazat) a klikněte na Contents (Obsah).

Viz taky

Propojení nebo vložení dat

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×