Vytvoření úkolů a položek úkolů

Řada uživatelů si vede seznam věcí k vyřízení na papíře, v tabulce nebo pomocí kombinace papírových a elektronických metod. V aplikaci Outlook můžete zkombinovat různé seznamy do jediného a využívat funkce připomenutí a sledování.

Co chcete udělat?

Vytvoření úkolu

Vytvoření úkolu z položky aplikace Outlook

Vytvoření úkolu na panelu úkolů

Vytvoření úkolu v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář

Začátek stránky

Vytvoření úkolu

 1. V libovolné složce klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nové položky a potom na položku Úkol.

  Klávesová zkratka  Nový úkol můžete vytvořit z libovolné složky aplikace Outlook také stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+K.

 2. Do pole Předmět zadejte název úkolu. V textu úkolu můžete zadat další podrobnosti.

 3. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu z položky aplikace Outlook

Úkol lze vytvořit z libovolné položky aplikace Outlook, například z e-mailové zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo poznámky.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přetáhnutí e-mailové zprávy na panel úkolů

  Tyto postupy lze použít jedině v případě, že je panel úkolů uspořádán podle data zahájení nebo termínu splnění.

  1. Přetáhněte požadovanou položku do části panelu úkolů se seznamem úkolů.

  2. Až se v místě, kam chcete úkol umístit, zobrazí červená čára se šipkami na obou koncích, uvolněte tlačítko myši.

   Obrázek části panelu úkolů s událostmi

 • Přetáhnutí položky do složky Úkoly

  Přetáhnete-li položku do složky Úkoly v navigačním podokně, můžete používat všechny funkce úkolu. Obsah položky (kromě příloh) se zkopíruje do textu úkolu. I když původní položku později odstraníte, úkol i se zkopírovaným obsahem položky bude nadále k dispozici.

 • Přetáhněte položku na kartu Úkoly v navigačním podokně.

  Tip : Chcete-li položku místo vložení textu do těla úkolu připojit k úkolu jako přílohu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, přetáhněte ji na seznam úkolů a klikněte na příkaz Zkopírovat sem jako Úkol s přílohou.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu na panelu úkolů

Panel úkolů se ve výchozím nastavení zobrazuje ve všech zobrazeních aplikace Outlook.

Panel úkolů Úkol můžete vytvořit některým z následujících způsobů:

 • Na panelu úkolů klikněte do pole Zadejte nový úkol a zadejte popis úkolu. Akci dokončete stisknutím klávesy ENTER. Úkol se zobrazí v seznamu úkolů s dnešním datem.

 • Na panelu úkolů klikněte dvakrát na pole Zadejte nový úkol, a tak otevřete úkol v novém okně. Tímto způsobem lze zadat další podrobnosti.

Tip : Chcete-li zapnout nebo vypnout zobrazení panelu úkolů, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a potom na položku Normální, Minimalizovaný nebo Vypnuto. Tím se panel úkolů změní pouze v aktuálním zobrazení, nikoli ve všech zobrazeních.

Začátek stránky

Vytvoření úkolu v seznamu denních úkolů v zobrazení Kalendář

Seznam denních úkolů se v kalendáři aplikace Outlook zobrazuje pouze v denním a týdenním zobrazení.

Seznam denních úkolů

 1. Ukazatel myši umístěte do seznamu denních úkolů pod požadovaným dnem.

 2. Po zobrazení pole Po kliknutí lze vložit úkol na toto pole klikněte.

 3. Zadejte předmět úkolu a stiskněte klávesu ENTER.

  Jako datum zahájení a termín splnění bude úkolu přiřazeno datum dne, do nějž jste úkol vložili. Chcete-li datum zahájení nebo termín splnění úkolu změnit, přetáhněte úkol na jiný den. Chcete-li změnit datum zahájení nebo termín splnění ručně, klikněte na úkol pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Otevřít.

Tip : Chcete-li v zobrazení Kalendář zapnout nebo vypnout zobrazení seznamu denních úkolů, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení na tlačítko Seznam denních úkolů a potom na položku Normální, Minimalizovaný nebo Vypnuto.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×