Vytvořit základní prezentaci v PowerPointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Umožňuje snadno a rychle vytvořit základní prezentaci aplikace PowerPoint. PowerPoint taky nabízí řadu funkcí, které vám pomohou zostření a vylepšit svou práci.

Poznámka : Informace o PowerPointu 2016 nebo PowerPointu 2013 najdete v tématu základní úkoly při vytváření prezentace aplikace PowerPoint.

Následujícím obrázku je rámec úkolů, včetně popisu jednotlivých úkolů s hypertextovými odkazy na jednotlivé postupy, které můžete použít k vytvoření prezentace. V závislosti na složitost prezentace nemusí potřebujete provádět všechny postupů odkazuje v tomto článku. Přestože postupy se dají dělat v posloupnost, je vhodné pořadí ukázáno v následujícím příkladu.

Odkazy na články nápovědy:

Tento článek obsahuje:

Seznámení s pracovním prostředím aplikace PowerPoint

Stručný přehled funkcí práci v okně PowerPointu

Pojmenování a uložení prezentace

Postupy týkající se pojmenování a uložení prezentace

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Postupy týkající se přidat, změna uspořádání a odstraňování snímků v prezentaci

Přidání textu do snímku

Postupy týkající se:

 • Přidání textu do textového pole

 • Přidat text, který je součástí obrazce

 • Přidání textu hypertextových odkazů nezávisle na obrazci

Použití šablony v prezentaci

Postupy týkající se:

 • Použít šablonu, která je součástí aplikace PowerPoint

 • Použít šablonu, která je vytvořené a potom uložit do počítače

 • Stáhnout bezplatnou Powerpointové šablony z Office.com nebo web třetích stran a použít ho na prezentaci

  Tip : Použití předpřipravených šablony můžete ušetřit čas.

Přidání barvy a stylu k prezentaci pomocí motivu

Postupy týkající se vybrat barvu, formátování a efektů k textu a dalších prvků v prezentaci

Tip : Pokud jste si nainstalovali předpřipravených šablony s největší pravděpodobností nebudete chtít změnit barvy motivu, písem a stylů.

Vložení obrázku

Postupy týkající se přidat obrázek nebo obrázky

Přidání, změna nebo odstranění obrazců

Postupy týkající se přidat, změnit nebo odstranit mnoho různých tvarů

Vložení snímku nebo výřezu obrazovky

Postupy týkající se vložení snímku obrazovky a dalšího obsahu

Vytvoření obrázku SmartArt

Postupy týkající se vytváření ilustrací jenom pár kliknutí myší

Přidání čísel snímků, čísel stránek nebo datum a čas

Postupy týkající se přidat snímek čísla, čísla stránek nebo datum a čas do snímků, poznámek a podkladů

Vytvoření hypertextového odkazu

Postupy týkající se:

 • Vytvořit hypertextový odkaz na snímek ve stejné prezentaci

 • Vytvořit hypertextový odkaz na snímek v jiné prezentaci

 • Vytvoření hypertextového odkazu na stránku nebo soubor na webu

 • Vytvoření hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

 • Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

Předvedení a distribuce prezentace

Obsahuje odkaz na postupy pro mnoho různých způsobů, u kterých můžete dodat nebo distribuce prezentace

Soukromé zobrazení poznámek prezentujícího při předvádění prezentace na dvou monitorech

Jak zobrazit prezentaci a reproduktor poznámky na jednom počítači (třeba na notebooku například) a přitom posluchačům předvádět notes prezentaci na jiném monitoru (plánované třeba na velké obrazovce) a jak nastavit zobrazení prezentujícího

Tisk snímků nebo podkladů

Postupy týkající se:

 • Nastavte velikost snímku, orientace stránky a číslo počátečního snímku

 • Nastavení možností tisku a tisk snímků nebo podkladů

 • Uložení nastavení tisku

Vytvoření a tisk poznámek

Postupy týkající se:

 • Vytvoření poznámky

 • Vytvoření více místa poznámek

 • Přidejte obrázek nebo formátování u všech poznámek

 • Zobrazení poznámek na webovou stránku

 • Tisk poznámek s miniaturami snímků

 • Tisk poznámek bez miniatur snímků

Tisk snímků

Základní informace o tisku v aplikaci PowerPoint a postupy nastavení velikosti a snímků orientovaných tisku a tisk snímků

V tomto článku

Seznámení s pracovním prostředím aplikace PowerPoint

Pojmenování a uložení prezentace

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Přidání a formátování textu

Použití vhodnější vzhled do prezentace

Přidání klipartu, obrázky SmartArt a jiných objektů

Přidání hypertextových odkazů

Kontrola pravopisu a zobrazit náhled prezentace

Další informace o přípravě k předvádění prezentace

Možná budete muset vytvořit prezentaci aplikace PowerPoint konce den, ale ještě nevytvořili jednu mezeru před. Nebo možná jste vytvořili Powerpointových prezentací před dlouho, ale si nepamatujete, jak.

Tento článek je skvělé místo, kde začít výukové (nebo pamatovat) použití PowerPointu. Na konci tohoto článku budete mít novou prezentaci aplikace PowerPoint a plnou foundation znalostí a spolehlivosti informace o používání Office PowerPoint 2007.

 • Pro vás může být užitečné pro tisk tohoto článku před zahájením práce, takže nemusíte přepínání mezi na obrazovce článek a okna aplikace PowerPoint. Tisk tohoto článku, stiskněte kombinaci kláves CTRL + P.

Seznámení s pracovním prostředím aplikace PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

 • Pokud už je spuštěný Office PowerPoint 2007, uložte a zavřete všechny otevřené prezentace a pak ukončete a restartujte PowerPoint 2007.

  Odkazy na informace o uložení prezentace v části Viz také.

 • Pokud už není spuštěný Office PowerPoint 2007, spusťte ho.

Při spuštění aplikace PowerPoint se otevře v Zobrazení normálního zobrazení, kde můžete vytvářet snímky a pracovat s názvem.

Pracovní prostor při prvním spuštění aplikace PowerPoint

1. V podokně Snímek můžete pracovat přímo s jednotlivými snímky.

2. tečkovaným ohraničením popsána Zástupné symboly, kde můžete psát nebo vkládat obrázky, grafy a další objekty.

3. na kartě snímky zobrazuje Miniatura verzi snímky plné velikosti zobrazené v podokně snímků. Po přidání další snímky můžete kliknout na miniaturu na kartě snímky aby snímku se zobrazí v podokně snímků. Nebo důrazně doporučujeme přesouvat miniatury přeskupení snímků v prezentaci. Můžete také přidat nebo odstranit snímky na kartě snímky.

4. v podokně poznámek můžete psát poznámky o aktuálního snímku. Můžete předat poznámek představíte publiku nebo chcete sledovat svoje poznámky v zobrazení předvádějícího při předvádění prezentace.

Poznámka : Ve výchozím nastavení se týká Office PowerPoint 2007 prázdnou prezentaci Šablona, který se objeví na předchozím obrázku, nové prezentace. Prázdná prezentace je nejjednodušší a nejčastěji obecný šablon v Office PowerPoint 2007. Prázdná prezentace šablony je výhodné používat při prvním spuštění práce s aplikací PowerPoint, protože je jednoduchý a lze přizpůsobit pro mnoho typů prezentace. K vytvoření nové prezentace, který je založený na šabloně prázdná prezentace, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Nový, klikněte na prázdný a poslední v části šablony a potom poklikejte prázdné Prezentace v části prázdné a nedávné.

Po otevření šabloně prázdná prezentace se zobrazuje jenom malou část podokna poznámky. Chcete-li zobrazit větší část poznámky podokno tak, aby měli potřebujete víc místa zadejte, postupujte takto:

 1. Přejděte na horní okraj podokno poznámek.

 2. Jakmile se ukazatel změní Vodorovný rozdělovač , přetáhnutím ohraničení trochu víc místa pro poznámky lektora, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Pracovní prostředí po změně velikosti podokna Poznámky

Všimněte si, že na snímek v podokně snímků přizpůsobí automaticky volné místo.

V horní části obrazovky jsou tři tlačítka, která může být užitečné:

 • Vrácení zpět Obrázek tlačítka , který vrátí zpět poslední změnu. (Pokud chcete zobrazit Komentář o tom, které budou akci vrátit zpět, umístěte ukazatel na tlačítko. Pokud chcete zobrazit nabídku dalších posledních změn, které lze také vrátit zpět, klikněte na šipku napravo od zpět Obrázek tlačítka .) Zrušení změny provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

 • Zopakování Obrázek tlačítka nebo opakujte Obrázek tlačítka , kterým je možné opakuje nebo znovu provede poslední změnou, podle toho, co právě provedená akce. (Zobrazí se popis o tom, které akci opakovat nebo znovu zobrazíte posunete kurzor na tlačítku.) Můžete taky opakujte nebo zopakování změny stisknutím kombinace kláves CTRL + Y.

 • Nápověda pro Microsoft Office PowerPoint Obrázek tlačítka , který se otevře podokno , Nápověda PowerPointu offline. Nápověda k můžete otevřít taky stisknutím klávesy F1.

Viz také

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pojmenování a uložení prezentace

Jak s všechny programy, je vhodné pojmenování a uložení prezentace hned a pak uložte provedené změny, často při práci:

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Uložit jako a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Prezentace, která se dá otevřít jenom v Office PowerPoint 2007 klikněte na Prezentace aplikace PowerPoint.

  • Prezentaci můžete otevřít v Office PowerPoint 2007 nebo předchozích verzí aplikace PowerPoint klikněte na Prezentace aplikace PowerPoint 97-2003.

   Pokud vyberete tuto možnost, nelze použít funkcí, které jsou nové v Office PowerPoint 2007.

 2. V dialogovém Uložit jako v seznamu Uložit do vyberte složku nebo jiné umístění, kam chcete prezentaci uložit.

 3. Do pole Název souboru zadejte název prezentace, nebo nechejte výchozí název souboru, a klikněte na Uložit.

Můžete od této chvíle, stiskněte kombinaci kláves CTRL + S nebo klikněte na Uložit Obrázek tlačítka panelu v horní části obrazovky můžete prezentaci kdykoli rychle uložit.

Viz také

Uložení souboru

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Jeden snímek, do kterého jsou automaticky uvedeny v prezentaci se dvěma zástupnými texty, jednu naformátovaný pro název a druhý naformátovaný pro podnadpis. Uspořádání zástupné symboly na snímku se nazývá Rozložení. Office PowerPoint 2007 také poskytuje jiné druhy zástupné symboly, například obrázky a obrázky SmartArt.

Když přidáváte snímek v prezentaci, můžete to udělat podle následujících pokynů vyberte rozložení nový snímek ve stejnou dobu:

 1. Na kartě snímky klikněte těsně pod jeden snímek, který už je tam.

 2. Na kartě Domů ve skupině snímky klikněte na šipku vedle tlačítka Nový snímek.

  Šipka vedle tlačítka Nový snímek

  Zobrazí se galerie, s miniaturami různých rozložení snímků, které jsou k dispozici.

  Galerie dostupných rozložení snímků

  1. na název identifikuje obsah určený pro každé rozložení.

  2. zástupné symboly zobrazit barevné ikony může obsahovat text, ale můžete taky kliknout na ikonu chcete automaticky vkládat objektů, včetně obrázků SmartArt a Klipart.

 3. Klikněte na rozložení, které chcete pro nový snímek.

  Nový snímek se teď zobrazuje, že jak na snímcích tabulátor, kde je zvýrazněná jen aktuální snímek a v podokně snímků. Tento postup opakujte pro každý nový snímek, který chcete přidat.

  Pokud má následovat nový snímek mají stejné rozložení, které se na předchozí snímek klepnutí na Nový snímek místo kliknutí na šipku vedle ní.

Určení počtu snímků budete potřebovat

K výpočtu počtu snímků, které potřebujete, vytvořte osnovu materiály, které plánujete pokrýval a materiál rozdělit jednotlivé snímky. Měli byste aspoň:

 • Hlavní úvodním snímku

 • Úvodní snímek, který uvádí hlavní body nebo oblasti v prezentaci

 • Jeden snímek pro každý bod nebo oblasti, která je uvedena na úvodní snímek

 • Souhrnného snímku, které se opakují seznam hlavní body nebo oblasti v prezentaci

Pomocí této základní struktura, pokud máte tři hlavní body nebo oblasti, které chcete prezentovat, můžete naplánovat mít aspoň šest snímků: úvodním snímku, úvodní snímek, jeden snímek pro všechny tři hlavní body nebo oblastí a souhrnného snímku.

Jednoduchá prezentace se šesti snímky

Pokud existuje velké množství materiál prezentovat v některém z hlavní body nebo oblasti, mohou chcete vytvořit subgrouping snímky pro klíče pomocí stejnou základní strukturu.

Tip : Zvažte množství času každý snímek by měly být viditelné na obrazovce během prezentace. Je dobré standardní odhad ze dvou až pět minut na snímku.

Použití nové rozložení snímku

Chcete-li změnit rozložení existující snímku, postupujte takto:

 1. Na kartě snímky klikněte na snímek, který chcete použít nové rozložení.

 2. Na kartě Domů ve skupině snímky klikněte na rozložení a potom klikněte na nové rozložení, které chcete.

  Pokud použijete rozložení, které není dost správný typ zástupných symbolů obsahu, který už existuje na snímku, další zástupné symboly automaticky vytvoří má být tento obsah.

Kopírování snímku

Pokud chcete vytvořit dva snímky, které jsou podobné v obsahu a rozložení, můžete uložit práce tak, že vytváření jeden snímek s veškeré formátování a obsah, který bude sdílet obou snímků a potom kopii tento snímek před přidáním poslední , jednotlivé úprav pro každý.

 1. Na kartě snímky klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, do které chcete kopírovat a potom klikněte na Místní nabídkaKopírovat.

 2. Stále na kartě snímky klikněte pravým tlačítkem na místo, kam chcete přidat novou kopii snímku a potom v místní nabídce klikněte na Vložit.

Můžete také vložit kopii snímku z jedné prezentace do jiné prezentace.

Změna pořadí snímků

 • Na kartě snímky klikněte na snímek, který chcete přesunout a přetáhněte jej na požadované místo.

  Pokud chcete vybrat víc snímků, klikněte na snímek, který chcete přesunout a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každý z na další snímky, které chcete přesunout.

Odstranění snímku

 • Na kartě snímky klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, který chcete odstranit a potom v místní nabídce klikněte na Odstranit snímek.

Viz také

Vytvoření a tisk prezentace v zobrazení osnovy

Kopírování a vkládání snímků

Co je rozložení snímku?

Přidání a formátování textu

Text je nejběžnější obsah k snímky v prezentaci aplikace PowerPoint – v názvech, nadpisy a seznamy s odrážkami.

 • Pokud chcete přidat text na jakýkoli snímek, klikněte na místo, kam chcete přidat text a potom zadejte nebo vložte text, který chcete přidat zástupný symbol.

Formát seznamy s odrážkami

Některé zástupné symboly automatické formátování textu jako seznam s odrážkami a ne další zástupné symboly. Ve skupině Odstavec na kartě Domů udělejte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete přepnout mezi odrážkami a textem unbulleted, vyberte text a klikněte na odrážky Obrázek tlačítka .

 • Pokud chcete změnit styl znaků odrážek v seznamu s odrážkami, klikněte na šipku vedle odrážky Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovaný styl odrážek.

  Můžete taky uděláte tyto změny pomocí minipanelu nástrojů, který je po ruce, miniaturní, Poloprůhledný nástrojů, který bude dostupná, když vyberete text. Zobrazíte jasně minipanelu nástrojů, umístěte ukazatel na něj. Pokud chcete pomocí minipanelu nástrojů, klikněte na některé z dostupných příkazů.

  Kliknutím pravým tlačítkem myši nevybrané text může taky zobrazit minipanelu nástrojů.

Změna vzhledu textu

Chcete-li změnit vzhled textu na snímku, od základní tlačítek pro formátování písma, styl, velikost, barvu a odstavec vlastnosti k dalším možnostem, například animace nebo převodu na obrázky SmartArt na kartě Domů mnoha způsoby .

Přidání poznámek lektora

Příliš mnoho textu díky snímku nepřehledné a odvádí pozornost představíte publiku. Ale není-li některé informace, které potřebujete na obrazovce uvidí posluchači, jak jste měli přehled o ho?

Řešením tohoto dilema je poznámky lektora, které můžete zadat do podokna poznámky k jednotlivým snímkům. Poznámky lektora můžete být prezentace na obrazovce bezplatné nadbytečné obsahu i v případě se pořád mít přehled o všech informací, které potřebujete během prezentace.

Můžete snadno vyjmout příliš podrobná text v podokně snímků kdykoli a potom vložte text přímo do podokna poznámek tak, aby ho ještě měli kdykoliv při ruce.

Můžete vytisknout poznámky váš reproduktor a potom na ně odkazovat při předvádění prezentace. Můžete taky Pokud spustit prezentaci Office PowerPoint 2007 na jednom monitoru (na pódiu, například) při publikum prohlíží ho na druhém monitoru, můžete pomocí zobrazení prezentujícího zobrazíte poznámky jenom na svém monitoru během prezentování.

Viz také

Privátní zobrazení poznámek prezentujícího při předvádění prezentace na dvou monitorech

Přidání formátování dokumentu pomocí minipanelu nástrojů

Vytvoření a tisk poznámek

Přidání textu do snímku

Použití vhodnější vzhled do prezentace

Zatím jste věnovaných ujednáním a základní obsah snímků. Teď zvažte celkový vzhled prezentace. K čemu vizuální tón hledáte? K čemu vzhled a chování znamená, že vymazat a atraktivní představíte publiku?

Office PowerPoint 2007 nabízí celou řadu návrhových motivů, které usnadňují změnit celkový vzhled prezentace. Motiv momentový prvků návrhu, které obsahuje určité jednotný vzhled u všech dokumentů Office pomocí konkrétní kombinace barev, písem a efektů.

Office PowerPoint 2007 automaticky odpovídá motivu Office prezentací, které jsou vytvořené pomocí šabloně prázdná prezentace, ale vzhledu prezentaci kdykoli můžete snadno změnit použitím jiného motivu.

Stejný snímek, u kterého jsou použity dva různé motivy

Použití jiného motivu v prezentaci

 • Na kartě Návrh ve skupině motivy klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

  • Když najedete myší na miniaturu motivu, uvidíte náhled aktuálního snímku tak, jak by s tímto motivem mohl vypadat.

  • Miniatury další motivy zobrazíte kliknutím na šipky vedle příslušných řádků miniatury.

   Šipky, pomocí kterých lze zobrazit více motivů

  • Pokud nezadáte jinak, Office PowerPoint 2007 použití motivů v celé prezentaci. Pokud chcete změnit vzhled pouze vybraných snímků, na kartě snímky stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na všechny snímky, které chcete změnit. Pokud jsou vybrány všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem myši na motiv, který chcete použít k nim a potom v místní nabídce klikněte na použít u vybraných snímků.

  • Pokud se později rozhodnete, že se má jiný motiv, klikněte na tento motiv, který chcete použít.

Viz také

Použití, úpravy a uložení motivu dokumentu ve Wordu nebo Excelu

Přidání klipartu, obrázky SmartArt a jiných objektů

Chcete-li vytvořit co nejefektivněji vizuální prezentaci možné – ani často řadu snímků, která obsahuje pouze odrážky Většina dynamických voleb. Chybějící vizuální různých mohou způsobit upoutali pozornost posluchačů unášena. A různé druhy informací nejsou vyjádřený nejčastěji jasně odstavce nebo seznam s odrážkami.

Stejný obsah snímku s grafickými prvky a bez nich

Naštěstí Office PowerPoint 2007 umožňuje přidat různé jiné druhy zvuk a vizuální obsahu, třeba tabulky, obrázky SmartArt grafických objektů, Klipart, obrazce, grafy, hudby, videa, zvuky a animace. Můžete přidat hypertextové odkazy, příliš – přejdete pružnější obě prezentace a umístěních mimo ho – a můžete přidat zaujme přechodů mezi snímky.

Tato část uvádí jenom některých základní typy objektů a efekty, které můžete přidat ke snímkům.

Přidání klipartu

 1. Klikněte na zástupný symbol, který chcete přidat klipart.

  Pokud nevyberete zástupného symbolu nebo pokud vyberete zástupný symbol, který nesmí obsahovat obrázek, klipart vložit do středu snímku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na Klipart.

  Otevře se podokno úloh Klipart.

 3. V podokně úloh Klipart vyhledejte požadovaný obrázek a potom klikněte na něj.

  Při hledání klipartů a obrázků online vás přesměrujeme do Bingu. Zodpovídáte za dodržování autorských práv a při výběru obrázků, které použijete, vám může pomoct filtr licencí v Bingu.

Můžete teď přesunout na klipart, změnit jeho velikost, otočit ho, přidání textu k němu a další změny.

Převod textu snímku na obrázek SmartArt

Obrázek SmartArt je vizuální znázornění informací, které je možné přizpůsobit. Převod textu na obrázek SmartArt obrázek je rychlý způsob, jak převést existující snímky profesionálně vyhlížející obrázky. Například jediným kliknutím, můžete převést snímek program schůzky v obrázku SmartArt.

Převedený snímek Program schůzky v aplikaci PowerPoint

Je možné z mnoha předdefinovaných rozložení efektivně komunikovat vaše sdělení a nápady.

Převod existujícího textu na obrázek SmartArt:

 1. Klikněte na zástupný symbol obsahující text, který chcete převést.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na převést na obrázek SmartArt Obrázek tlačítka .

 3. V galerii zobrazíte vzhled obrázku SmartArt s textem, umístěte ukazatel myši na miniaturu pro tento obrázek SmartArt. Galerie obsahuje rozložení obrázků SmartArt, které fungují nejlépe se seznamy s odrážkami. Pokud chcete zobrazit celou sadu rozložení, klikněte na Další obrázky SmartArt.

  Jakmile hledaný na obrázek SmartArt, který se vám líbí, klikněte na a použít ho na text.

  Můžete teď přesunout na obrázek SmartArt, změnit jeho velikost, otočit ho, přidání textu k němu, použít jiný rychlého stylu k němu a udělat jiné změny.

I když není zejména těžké si vytvoření obrázku SmartArt pro existující text, můžete taky spolupracovat jiným způsobem kolem, tak, že nejdřív vložení na obrázek SmartArt, který chcete a do ní přidávat textu:

 1. Klikněte na zástupný symbol, který chcete přidat obrázek SmartArt.

  Pokud nevyberete zástupného symbolu nebo pokud jste vybrali zástupný symbol, který nesmí obsahovat obrázek, obrázek SmartArt je vložen uprostřed snímku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na SmartArt.

 3. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt v levém podokně klikněte na typ obrázku SmartArt, který chcete použít.

 4. V prostředním podokně vyhledejte a klikněte na požadované rozložení a klikněte na tlačítko OK.

  Náhled libovolného rozložení zobrazíte kliknutím na toto rozložení. Náhled se zobrazí v podokně vpravo.

Přidání přechodu snímku

Přechody mezi snímky jsou animované efekty, ke kterým dochází při přechodu z jednoho snímku na další. Office PowerPoint 2007 obsahuje mnoho typů snímek, který přechody, včetně standardní oznámení opět nerozpustí, slouží k vyjmutí a maže i více neobvyklé přechody například kola a checkerboards.

 • Na kartě animace klikněte ve skupině Přechod na tento snímek klikněte na požadovaný přechod.

  • Zobrazí se náhled aktuálního snímku s konkrétní přechodu použít, umístěte ukazatel na miniaturu tento přechod.

  • Miniatury Další přechody zobrazíte kliknutím na šipky vedle příslušných řádků miniatury.

   Šipky, pomocí kterých lze zobrazit více přechodů

  • Pokud se později rozhodnete má jiný přechod, klikněte na tento přechod tím ho použijete.

Zvolte Další možnosti ve skupině Přechod na tento snímek ovládat rychlost přechodu, pokud chcete přidat zvuk a stejné přechod použít u všech snímků v prezentaci.

Viz také

Použití nebo změna rychlého stylu u tvarů

Další informace o obrázcích SmartArt

Přidání přechodů mezi snímky

Přidání, změna nebo odstranění obrazců

Přidání tabulky do snímku

Přidání hypertextových odkazů

Hypertextové odkazy můžete přejít z jednoho snímku na druhý, v síti nebo umístění v Internetu a dokonce i do jiného souboru nebo úplně odebrat program.

 1. Vyberte text, který chcete klikat na aktivovat hypertextový odkaz.

  Můžete také vybrat objekt (část klipart, například nebo obrázek SmartArt).

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz.

 3. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz klikněte na příslušné tlačítko v poli Míst pro cíl odkazu (to znamená místo kde odkazu lze).

  Pokud chcete přejít na jiný snímek v prezentaci, například, klepněte na místo v tomto dokumentu.

 4. Najděte a klikněte na místo v cílovém, proveďte požadované změny, které chcete do pole zobrazený Text a adresa a klikněte na OK.

Viz také

Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu

Kontrola pravopisu a zobrazit náhled prezentace

Až všechny snímky vypadat stejně jako budete chtít, aby, existují dva další kroky k dokončení prezentace.

Kontrola pravopisu v prezentaci

I když je kontrola pravopisu zapnutá automaticky Office PowerPoint 2007, je stále vhodné znovu kontrolovat pravopis po dokončení práce na prezentaci:

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL + HOME přejděte do horní části prezentace.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Kontrola pravopisu a mluvnice na možnost Pravopis.

  Pokud Office PowerPoint 2007 nalezení pravopisných chyb se zobrazí dialogové okno a vyberete první chybně napsané slovo nalezené při kontrole pravopisu. Znamená to, jak vyřešit všechny chyby, které program najde. Po opravě chybně napsaného slova, program vybere další a tak dále.

Zobrazení náhledu prezentaci uloženou jako prezentaci

Možnost zobrazení prezentace na obrazovce počítače podle vašich představ, který bude vypadat představíte publiku, pokud jste prezentující, postupujte takto:

 1. Na kartě prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci udělejte jednu z následujících akcí:

  • Začít pracovat na první snímek v prezentaci, klikněte na tlačítko Od začátku.

  • Začít pracovat na snímek, který aktuálně se zobrazí v podokně snímků klikněte na tlačítko Od aktuálního snímku.

   Prezentace se otevře v zobrazení prezentace.

 2. Klikněte na tlačítko pro přechod na další snímek.

  Pokud chcete vrátit do normálního zobrazení kdykoli, stiskněte klávesu ESC.

Samozřejmě můžete taky zobrazit náhled prezentaci kdykoli při vytváření ho.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky

Další informace o přípravě k předvádění prezentace

Teď je dokončeno prezentace, co můžete dělat dál závisí na kteří předsadí prezentaci, kde bude mít a jaké zařízení se použijí:

 • Prezentaci poběží v počítači, na kterém byla vytvořená nebo na jiném počítači nebo budete ho dostávat prostřednictvím disk CD nebo umístění v síti?

 • Pokud prezentace online, budou vy nebo někdo jiný prezentovat ho nebo bude automaticky spouštěnou?

V závislosti na odpovědi na Tyhle otázky budete muset vůbec dokončení těchto procesů v určitém pořadí, v jiném pořadí nebo (v některých případech):

 • Rehearse a čas    Je důležité opustit dostatek času pro ten, kdo dává prezentaci a ujistěte se, zda se vejde do plánu (včetně času na konci dotazy, případně) a vyzkoušet dostatečně. Je dobré si vyzkoušet prezentace v prostoru, kde ho dostanou, pomocí zařízení, která se použije, a nejlépe před aspoň jednou nebo dvěma lidé. Tímto způsobem prezentujícího, může být zkontrolovat, že jste s zařízení a živou cílovou skupinu – a názorů tuto cílovou skupinu může být užitečné při určování všechny prvky, které potřebujete opravit před skutečný výkon.

 • Vytisknout podklady a poznámky lektora    Prezentaci jako poznámky lektora nebo jako podklady můžete vytisknout:

  • Poznámky lektora zobrazení snímků v horní části každé vytištěné stránce společně s obsahem v podokně poznámek pro tento snímek v dolní části stránky a může používat reproduktor jako skript nebo obrysu během prezentace. Budou lze také rozdělit na cílovou skupinu, tak, aby každý člen podrobnější informace z prezentace.

  • Podklady zobrazit jedna, dvě, tři, čtyři, šest nebo devět snímky na vytištěné stránce a jsou určeny pro případy, kdy není vhodné zahrnout obsah podokna poznámek do rozdělení na cílovou skupinu. (Podkladů třemi snímky na stránce zahrnuje řádkování místa, kde na cílovou skupinu můžete psát poznámky.)

   Podklady a poznámky lektora

 • Balíček pro disk CD nebo Web rozdělení    Když použijete balíček pro disk CD můžete kopírovat dokončení Powerpointové prezentace na disk CD, síťové umístění nebo na pevný disk v počítači, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všechny soubory, které jsou propojené s prezentací (například videa a zvuků ) zkopíruje se i. Tak všechny prvky prezentace jsou však započítávány a uživatelé, kteří nemají Office PowerPoint 2007 na svém počítači nainstalovanou můžete prezentaci ukázat.

Odkaz na další informace

Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku

Vyzkoušení a načasování promítání prezentace

Vytvoření automatické prezentace

Vytvoření a tisk poznámek

Tisk snímků PowerPointu a podkladů

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×