Vytvořit prostředky k vyjádření kapacity

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Při analýze projekty, které může organizace přijmout, je důležitým faktorem vzít v úvahu kapacita předpokládaných zdrojů.To znamená souhrnné informace o tom, jaké prostředky jsou k dispozici pro práci na navrženého projektu. Project Web AppMůžete definovat prostředky představující kapacitu zdroje podle role zdroje organizace.Můžete použít jednotlivé pojmenovaných prostředků (\ldblquote skutečné \rdblquote osoby), ne s názvem zdroje (osoby \ldblquote k přijetí \rdblquote ) nebo obojí.

Poznámka :  Každý zdroj, který používá k vyjádření kapacity musí být přidruženy jediné roli primárního .

Co chcete udělat?

Konfigurace prostředků než s názvem představující kapacity

Konfigurovat pojmenovaných prostředků k vyjádření kapacity

Použít zdroje s názvem a ne s názvem model kapacitu

Konfigurace prostředků než s názvem představující kapacity

Při modelování kapacitu zdroje bez vytvoření jednotlivých pojmenovaných prostředků, je cílem vytvořit jeden prostředek pro každou roli, je definován ve vyhledávací tabulce role . Například jeden prostředek k reprezentaci všech vývojáře, další zdroj na všech testeři představují a tak dále. Pokud jste nedefinovali role do vyhledávací tabulky, viz role definovat primární prostředek .

 1. V nabídce Snadné spuštění klikněte v části Zdroje na odkaz Centrum zdrojů.

 2. Na Zdroje kartu pásu karet, klepněte na tlačítko Nový zdroj .

 3. Vedle požadovaných polí vyplňte následující pole:

  • Zdroj se může přihlásit k serveru Project Server:    nezaškrtnuto

  • Zobrazovaný název:    < název role >-Kapacity (například \ldblquote vývojář - kapacita. \rdblquote )

  • Maximální počet jednotek:    Zadejte procento, které představuje počet zdrojů, které máte k dispozici pro tuto roli. Máte-li na 100 % svého času 10 vývojáře, které jsou k dispozici, zadejte 1 000 %.

  • Role:    Vyberte roli, která odpovídá zobrazované jméno, které jste určili. Například pokud jste zadali \ldblquote Developer \endash kapacita \rdblquote Zobrazovaný název klepněte na tlačítko Vývojář v Role seznamu.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit a potom opakujte kroky 2 a 3 pro každou roli ve vaší organizaci Role vyhledávací tabulky.

Začátek stránky

Konfigurovat pojmenovaných prostředků k vyjádření kapacity

Pojmenované nebo \ldblquote skutečné, \rdblquote zdroje slouží ke znázornění kapacity, existují dva důležité informace:

 • Musí být zdroje organizace    Každý pojmenovaný zdroj musí být vytvořen jako zdroje organizace na serveru Project Server. Ne všichni uživatelé serveru Project Server jsou k dispozici jako zdroje.

 • Musí být definice role    Každý pojmenovaný zdroj by měl mít přidružené úlohu ve své vlastnosti prostředku.

Můžete použít všechny pojmenované prostředek, který splňuje obě tyto podmínky při posuzování, zda vaše organizace má kapacitu zdroje převzít návrhy pro konkrétní projekt.

Začátek stránky

Použít zdroje s názvem a ne s názvem model kapacitu

Název klíče k modelování kapacity pomocí obou a ne s názvem zdroje, je příznak je samostatně pro vykazování. Nejprve musíte vytvořit vlastní pole, které použijete pro příznaky.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte ve skupinovém rámečku Nastavení , klepněte na tlačítko Nastavení serveru .

 2. V části Data organizace klikněte na položku Vlastní pole organizace a vyhledávací tabulky.

 3. Na Vlastní pole organizace a vyhledávací tabulky stránky v Vlastní pole organizace oddílu, klepněte na tlačítko Nové pole .

 4. Zadejte \ldblquote použité pro kapacitu zástupný symbol \rdblquote Název pole.

 5. Entita a typ Oddílu, klepněte na tlačítko Zdroj v Entita seznamu a potom klepněte na tlačítko Příznak v Type seznamu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pomocí tohoto nastavení vlastního příznaku lze nyní identifikovat pojmenovaných prostředků jako zástupné symboly klepnutím na tlačítko Ano v Pro kapacitu zástupného symbolu v seznamu Vlastní pole zdroje oddílu Nový zdroj , Upravit zdroj , Nový uživatel , nebo Upravit uživatele stránky.

Ne s názvem zdroje, opustí Pro kapacitu zástupného symbolu seznam nastaven, aby Ne . Tímto způsobem, v seznamu zdrojů k určité roli, můžete filtrovat, s názvem a ne s názvem zdroje pomocí Pro kapacitu zástupného symbolu příznak.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×