Vytvořit pravidlo založené na e-mailová zpráva odesílatele nebo příjemce

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Pravidlo pro přesun e-mailové zprávy založené na odesílateli nebo příjemci e-mailové zprávy jsou čtyři klepnutí, můžete vytvořit a použít pro čtení. Pokud čtete zprávy z Kari Hensien, můžete například vytvořit pravidlo pro přesunutí všech zpráv od Kari Hensien do zadané složky.

Tip :  Chcete-li vytvořit složitější pravidla, viz Správa e-mailových zpráv pomocí pravidel.

Přesuňte všechny zprávy od odesílatele zprávy

  1. Na Home v kartě Přesun skupinu, klepněte na tlačítko Pravidla a potom klepněte na tlačítko Vždy přesunout zprávy od .

  2. Klepněte na složku a potom klepněte na tlačítko OK .

Je vytvořeno nové pravidlo pro přesunutí všechny budoucí zprávy od zadaného uživatele. Pravidlo také okamžitě spustí a přesune všechny odpovídající zprávy ve složce otevřete aktivní.

Začátek stránky

Přesuňte všechny zprávy odeslané příjemci zprávy

  1. Na Home v kartě Přesun skupinu, klepněte na tlačítko Pravidla a potom klepněte na tlačítko Vždy přesun zprávy do .

  2. Klepněte na složku a potom klepněte na tlačítko OK .

Je vytvořeno nové pravidlo pro přesunutí všechny budoucí zprávy, které jsou odesílány do určeného příjemce. Pravidlo také okamžitě spustí a přesune všechny odpovídající zprávy ve složce otevřete aktivní.

Začátek stránky

Úprava nebo odstranění pravidla

  • Na Home v kartě Přesun skupinu, klepněte na tlačítko Pravidla a potom klepněte na tlačítko Manage Rules & Alerts .

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×