Vytvoření, zobrazení nebo odstranění kalendáře skupiny

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Kalendář skupiny ve složce Kalendář usnadňuje rychlé zobrazení kombinovaných kalendářů několika osob nebo zdrojů. Do kalendáře skupiny lze zahrnout všechny kontakty nebo zdroje z veřejné složky.

Můžete vytvořit a uložit několik kalendářů skupin, z nichž každý bude zobrazovat určitou skupinu osob nebo zdrojů. Jeden kalendář skupiny může obsahovat například všechny zaměstnance jednoho oddělení. Další kalendář skupiny může obsahovat všechny konferenční místnosti v budově.

Kromě sledování časových plánů spolupracovníků za účelem organizování schůzek lze plánovat také zdroje, například konferenční místnost, kde hodláte uskutečnit schůzku, nebo diaprojektor, který chcete použít při prezentaci. Než budete moci plánovat využívání zdrojů, musí správce vašeho serveru Microsoft Exchange vytvořit na serveru Exchange účet poštovní schránky a musí vám být přiděleno oprávnění k plánování zdrojů spolu s jinými souvisejícími zdroji.

Jestliže zobrazíte skupinový kalendář, můžete rychle naplánovat schůzku s některými nebo se všemi členy skupiny nebo jim poslat e-mailovou zprávu. Před naplánováním schůzky můžete získat aktuální informace o tom, zda jsou jednotliví členové skupiny zaneprázdněni či volní, a pomocí funkce Automatický termín vyhledat čas, kdy budou všichni členové skupiny k dispozici.

Ve výchozím nastavení obsahuje kalendář skupiny podrobnosti o všech zobrazených položkách, dokud vlastník položky neoznačí položku jako soukromou.

 1. Ve složce Kalendář klepněte na nabídku Akce a pak na příkaz Zobrazit časové plány skupiny.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vytvoření kalendáře skupiny    

   1. V dialogovém okně Kalendář skupiny klepněte na tlačítko Nový.

   2. Zadejte název nového kalendáře skupiny a klepněte na tlačítko OK.

   3. V nabídce tlačítka Přidat další klepněte na příkaz Přidat z adresáře nebo Přidat veřejnou složku.

   4. Vyberte jména nebo veřejné složky, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

   5. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  • Zobrazení kalendáře skupiny    

   1. Vyberte kalendář skupiny, který chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Odstranění kalendáře skupiny    

   1. Vyberte kalendář skupiny, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka : Chcete-li v kalendáři skupiny aktualizovat informace o volných časech, klepněte v nabídce tlačítka Možnosti na příkaz Aktualizovat volný čas.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×