Vytvoření, změna nebo přizpůsobení zobrazení

Vytvoření, změna nebo přizpůsobení zobrazení

V každé složce aplikace Microsoft Outlook 2013, jako je Doručená pošta a Kalendář, se položky zobrazují v rozložení nazvaném Zobrazení. Každá složka má několik předdefinovaných zobrazení. Z těch si můžete vybrat nebo můžete vytvořit vlastní zobrazení.

Zobrazení můžete vytvořit na základě již existujícího zobrazení nebo můžete vytvořit nové.

Vytvoření nového zobrazení

 1. Klikněte na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na příkaz Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 3. Klikněte na tlačítko Nové.

 4. Do pole Název nového zobrazení zadejte název zobrazení.

 5. V seznamu Typ zobrazení vyberte Typ zobrazení.

 6. Chcete-li změnit místo, kde bude Zobrazení dostupné, klikněte na požadovanou možnost v části Možno použít pro. Potom klikněte na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Nové zobrazení vyberte možnosti, které chcete použít.

 8. Výběr možností dokončíte kliknutím na tlačítko OK.

 9. Chcete-li zobrazení použít ihned, klikněte na tlačítko Použít zobrazení.

Vytvoření zobrazení na základě předdefinovaného zobrazení

 1. V zobrazení, podle něhož chcete vytvořit nové zobrazení, klikněte na kartu Zobrazení. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na tlačítko Nastavení zobrazení.

 2. Pro každý typ změny, kterou chcete provést, klikněte na tlačítko a vyberte požadované možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 3. Klikněte na kartu Zobrazení.

 4. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na příkaz Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 5. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na Aktuální nastavení zobrazení.

 6. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

 7. Do pole Název nového zobrazení zadejte název.

 8. Chcete-li změnit, kde bude nové zobrazení dostupné, klikněte na jednu z možností v části Možno použít pro.

Chcete-li aktuální zobrazení použít v jiných vybraných složkách, postupujte takto: Klikněte na kartu Zobrazení. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Použít aktuální zobrazení na jiné složky Název složek. Zaškrtněte políčka u složek, u nichž chcete zobrazení použít.

Odstranění vlastního zobrazení

 1. Klikněte na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na příkaz Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 3. V seznamu Zobrazení pro složku Název složky klikněte na Zobrazení, které chcete odstranit.

 4. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Předdefinované zobrazení nelze odstranit ani v případě, že jste změnili jeho nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×