Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny

Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete vytvářet vlastní zobrazení knihoven a seznamů k uspořádání a zobrazit položky, které jsou pro vás nejdůležitější (třeba některé sloupce), přidání filtrování nebo řazení nebo poutavější styl. Můžete vytvořit osobní zobrazení, (které vidíte jenom vy) nebo pokud máte oprávnění k tomu nevyzve, můžete vytvořit veřejné zobrazení pro všechny, kdo používají seznamu zobrazíte.

Poznámka: Pokud obrazovce neshodují ukázáno v následujícím příkladu, můžete pomocí nové prostředí v Sharepointu Online. Pokud ano, klikněte sem.

Poznámka: Pokud vytváříte zobrazení, která budou používána v telefonech a jiných mobilních zařízeních, budete muset úvahy schopnosti těchto zařízení. Další informace najdete v tématu Konfigurace Sharepointového webu pro mobilní zařízení.

Vytvoření zobrazení:

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit zobrazení, klikněte na kartu seznam nebo Knihovna a potom klikněte na Vytvořit zobrazení.

  Poznámka: Je-li Vytvořit zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění k vytváření zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení naleznete v části nastavení pro zobrazení dole.

  Tlačítko Vytvořit zobrazení na pásu karet v knihovně SharePointu

 2. Na stránce Nastavení zvolte typ zobrazení. Informace v jednotlivých typů najdete v tématu typy zobrazení, je možné volit dole.

 3. Do pole Název zobrazení zadejte název zobrazení. Chcete-li dané zobrazení použít jako výchozí pro seznam či knihovnu, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí zobrazení. Výchozím zobrazením pro seznam či knihovnu může být pouze veřejné zobrazení.

  Vytvoření stránky nastavení zobrazení
 4. V sekci Cílová skupina klikněte v části Cílová skupina zobrazení vyberte Vytvořit osobní zobrazení nebo vytvořit veřejné zobrazení. Vytvoření osobního zobrazení, pokud chcete zobrazení jen pro sebe. Každému, kdo používá seznamu zobrazíte ji chcete vytvořte veřejné zobrazení.

  Poznámka:  Pokud je přepínač Vytvořit veřejné zobrazení zakázaný, nemáte potřebná oprávnění k vytváření veřejných zobrazení pro tento seznam nebo knihovnu.

 5. V části Sloupce vyberte sloupce, které chcete zahrnout do zobrazení, a zrušte zaškrtnutí sloupců, které zobrazit nechcete. Vedle čísel sloupců vyberte pořadí, ve kterém chcete, aby se sloupce v zobrazení zobrazovaly.

 6. Konfigurace nastavení pro zobrazení, například Seřadit a filtrovat a klikněte na tlačítko OK v dolní části stránky. Popisy všechna nastavení, můžete si vybrat najdete v článku nastavení pro zobrazení dole.

Zobrazení můžete upravit následujícím postupem. Můžete třeba nastavit zobrazení jako výchozí, přidat do něj sloupce nebo změnit pořadí řazení položek v zobrazení.

Poznámka: Po vytvoření zobrazení nelze změnit typ zobrazení (například nemůžete přecházíte z standardní zobrazení do zobrazení datového listu nebo zobrazení Ganttův diagram zobrazení kalendáře nebo naopak). Budete muset vytvořit nové zobrazení s požadovaný typ zobrazení. Pokud hledáte jenom rychle upravit sloupců a řádků v seznamech nebo knihovnách, ale můžete dočasně změnit standardní zobrazení do zobrazení datového listu pomocí rychlé úpravy. K tomuto účelu přejděte na kartu seznam nebo Knihovna na pásu karet a klikněte na tlačítko Rychlé úpravy. Až budete hotovi, bude zobrazení přejděte zpět do stavu, který byl předtím. Všimněte si, že nelze použít rychlé úpravy v zobrazeních kde jsou položky seskupeny. Další informace o zobrazení datového listu naleznete v části zobrazení datového listu pod v typy zobrazení, můžete si vybrat.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, ve které chcete změnit zobrazení a klikněte na kartu seznam nebo Knihovna.

 2. Klikněte na tlačítko Upravit zobrazení.

  Poznámka: Pokud Upravit zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění k úpravám v aktuálním zobrazení. Můžete však upravit osobních zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení naleznete v části Nastavení pro zobrazení dále v tomto článku.

 3. V rozevíracím seznamu Aktuální zobrazení vyberte zobrazení, které chcete změnit.

 4. Proveďte požadované změny a klikněte na OK v dolní části stránky. Popis všechna nastavení můžete chtít změnit, najdete v článku nastavení pro zobrazení dole.

  Poznámka: Zobrazení v rozevíracím seznamu aktuální zobrazení abecedně a nelze změnit. Můžete však změníte název zobrazení tak, aby první písmeno v abecedním pořadí, ve kterém chcete.

Odstranění zobrazení pomocí následujících kroků.

 1. Přejděte na seznam nebo knihovnu, pro kterou chcete odstranit zobrazení a klikněte na kartě seznam nebo Knihovna.

 2. V rozevíracím seznamu Aktuální zobrazení vyberte zobrazení, které chcete odstranit.

  Rozevírací seznam se zobrazením aktuálního seznamu

 3. Klikněte na tlačítko Upravit zobrazení.

  Poznámka: Je-li Upravit zobrazení zakázaný, nemáte potřebná oprávnění k úpravám v aktuálním zobrazení. Můžete však upravit osobních zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení najdete v článku Nastavení zobrazení dál v tomto článku.

  Úprava tlačítko zobrazení pomocí rozevíracího seznamu otevřít

 4. Posuňte se dolů na stránce nastavení v části zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete odstranit.

 5. V horní oblasti zobrazení klikněte na tlačítko Odstranit.

  Tlačítko zobrazení pro odstranění

  Poznámka: Nejsou-li Odstranit jednu z možností, může to být výchozí zobrazení pro seznam nebo knihovnu a výchozí zobrazení nelze odstranit. Musíte nejdřív změnit jiné zobrazení a nastavit jako výchozí.

 6. Po zobrazení dotazu klikněte na tlačítko OK.

Stránka Typy zobrazení

Poznámka: Po vytvoření nelze změníte formát zobrazení, například z kalendáře do zobrazení Ganttův diagram. Však můžete vytvořit další zobrazení stejných dat pro každý nový formát, který chcete použít.

Tady jsou uvedené typy je možné volit ze zobrazení:

Standardní zobrazení:    V tomto zobrazení jsou jednotlivé položky seznamu nebo knihovny zobrazeny na samostatných řádcích. Standardní zobrazení je výchozí pro většinu typů seznamů a knihoven. Toto zobrazení lze upravit mnoha různými způsoby, například přidáním nebo odebráním sloupců.

Standardní zobrazení

Zobrazení kalendáře    Toto zobrazení seznamů a knihoven ve formátu podobný nástěnném kalendáři. Použitím denní, týdenní nebo měsíční zobrazení v tomto formátu. Toto zobrazení může být užitečné, pokud chcete zobrazit položky v seznamu nebo knihovně chronologicky. Použít toto zobrazení, seznam nebo knihovnu musí obsahovat sloupce s kalendářními daty počáteční a koncové datum položky kalendáře.

Zobrazení kalendáře

Zobrazení Datový list    Toto zobrazení nabízí položek seznamů a knihoven v tabulce, podobně jako v tabulce. Toto zobrazení, nazývaný také rychlé úpravy, může být užitečné, pokud je potřeba upravit velkému počtu položek v seznamu nebo knihovně ve stejnou dobu. Tohle zobrazení je také užitečné, pokud chcete exportovat data do tabulky nebo databáze aplikace. Platí určitá omezení do zobrazení datového listu – ne všechny funkce aplikace Excel neexistuje, například. Pokud je položka ve sloupci šedě, není tento typ sloupce upravovat.

Zobrazení Datový list

Zobrazení Ganttův diagram    Toto zobrazení nabízí položek seznamů a knihoven v pruhy, které sledování průběhu. Zobrazení Ganttův diagram vám usnadní správu projektů. Můžete toto zobrazení, například pokud chcete zobrazit úkoly, které překrývají a vizualizovat celkový průběh. Použít toto zobrazení, seznam nebo knihovnu musí obsahovat sloupce s kalendářními daty počáteční a koncové datum.

Ganttův diagram

Zobrazení aplikace Access    Pomocí aplikace Microsoft Access můžete vytvářet formuláře a sestavy založené na seznamu nebo knihovně. K dispozici pouze pokud máte nainstalovánu aplikaci Microsoft Access.

Vytvoření zobrazení pomocí aplikace Microsoft Access

Vlastní zobrazení v aplikaci SharePoint Designer    Spusťte a používat aplikaci SharePoint Designer můžete vytvořit rozšířené vlastní zobrazení. Při této akci musí rozšířená oprávnění a SharePoint designeru.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2013 první stránku.

Existující zobrazení     Pokud existující zobrazení blíží ideálu, který chcete, můžete ušetřit čas používáním existující zobrazení jako výchozí bod pro vytvoření nové zobrazení. Pod záhlavím Start s existujícím zobrazením, zobrazí se seznam aktuální zobrazení. Klikněte na zobrazení na vytvořit nové zobrazení.

Začít s existujícím zobrazením

Zobrazení mají různá nastavení, která vám pomohou v seznamu nebo knihovně rychle najít potřebné informace. V následujících odstavcích jsou popsána nastavení pro zobrazení služby SharePoint. Některá nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy zobrazení. Nastavení pro zobrazení kalendáře se liší od ostatních typů zobrazení.

Maximální počet položek v zobrazení je 5 000. Počet položek v zobrazení můžete spravovat pomocí limit nastavení filtru a položky. Další informace najdete v tématu Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek .

 • Výchozí zobrazení    Všech seznamů a knihoven mají výchozí zobrazení, které je zobrazení, které uživatelé uvidí, když půjde do seznamu nebo knihovny. Změna výchozího zobrazení veřejné zobrazení pro tento seznam nebo knihovnu. ale osobní zobrazení nelze nastavit jako výchozí zobrazení. Pokud chcete odstranit zobrazení, ve kterém je výchozí zobrazení, musíte jiné veřejné zobrazení jako výchozí pro tento seznam nebo knihovnu.

  Poznámka: Je-li nastavit výchozí zobrazení nezobrazuje na stránce Vytvořit nebo upravit zobrazit stránky, nemáte oprávnění k vytváření veřejných zobrazení nebo zobrazení je osobním zobrazení. Chcete-li vytvořit veřejné zobrazení potřebujete účastnit skupiny návrhářů pro seznam nebo knihovnu nebo mít odpovídající oprávnění. Další informace najdete v článku Principy úrovní oprávnění v Sharepointu .

 • Cílové skupiny    Když vytvoříte zobrazení, můžete nastavit cílovou skupinu pro zobrazení Osobní zobrazení nebo Veřejné zobrazení. Osobní zobrazení je zobrazení, které vidíte jenom vy. Veřejné zobrazení je zobrazení, které každý si může pustit.

  Osobní zobrazení nelze změnit na veřejné a veřejné zobrazení nelze změnit na osobní. Veřejné zobrazení lze použít jako počáteční bod pro vytváření osobních nebo veřejných zobrazení. Osobní zobrazení lze použít jako počáteční bod pouze pro vytváření osobních zobrazení.

  Je-li Vytvořit zobrazení je vypnutá, když se pokusíte vytvořit zobrazení, nemáte správná oprávnění k vytváření zobrazení. Je-li Vytvořit zobrazení je dostupné, ale možnost vytvořit veřejné zobrazení je vypnutá, musíte být ze skupiny Návrháři nebo odpovídající oprávnění. S Vytvořit osobní zobrazení musíte být člen skupiny pro seznam nebo knihovnu nebo mít odpovídající oprávnění.

 • Sloupce    Sloupce v zobrazení obsahují informace, které je potřeba naleznete v tématu položek seznamů nebo knihoven. Sloupce v kombinaci s dalšími funkcemi zobrazení, například filtry, může vám pomůžou zobrazit jenom ty informace, která je nejdůležitější na vašem čísle do zaměstnání. Toto je užitečné, pokud seznam nebo knihovnu obsahuje mnoho položek. Další informace o práci s sloupce, které chcete vytvořit vlastní zobrazení naleznete v tématu Vytvoření sloupce v seznamu nebo knihovně.

 • Sloupce Ganttova diagramu:    Můžete vybrat sloupce, které budou v zobrazení Ganttův diagram. Nadpis je povinné textové pole. Datum zahájení a Termín splnění jsou povinná datová pole. Pokud vyberete pole, například Nadpis, a v rozevíracím seznamu se nezobrazí žádná možnost, je třeba pro podporu tohoto zobrazení vytvořit sloupec daného typu.

 • Řadit:    Nastavení pořadí zobrazování položek v zobrazení. Můžete použít až dvě kritéria. Položky v seznamu úkolů třeba můžete seřadit podle priority a potom podle termínu splnění.

 • Filtr:    Zobrazení můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovalo pouze podmnožinu položek v seznamu nebo knihovně. Dosáhnete toho filtrováním položek podle informací ve sloupcích seznamu nebo knihovny. V zobrazení můžete například zobrazit pouze ty dokumenty z knihovny, které se týkají konkrétního projektu.

  Tip: Můžete použít počítaných sloupcích nebo filtry, které umožňuje zobrazit položky, když Datum odpovídá dnes nebo [Já] k zobrazení položek pro uživatele zobrazení výpočtech, například [dnes]. Můžete také sloučit jednoduché rovnice s funkcí. Například pokud chcete zobrazit položky vytvořené v posledních sedmi dnů filtr na sloupec vytvořeno nastavte operátor je menší neža nastavte hodnotu [dnes] -7 (bez mezer). Další informace najdete v článku Příklady obvyklých vzorců v seznamech služby SharePoint .

 • Tabulkové zobrazení:    U jednotlivých položek je možné zobrazit zaškrtávací políčka, která uživatelům umožní vybrat více položek seznamu či knihovny a provést s nimi nějakou hromadnou operaci. V případě, že budete potřebovat změnit mnoho položek v seznamu nebo knihovně, tak můžete ušetřit hodně času. Uživatel bude moci například vybrat a rezervovat si více dokumentů najednou.

 • Seskupit podle:    Položky seznamů a knihoven můžete seskupovat podle informací ve sloupcích. Položky v seznamu úkolů můžete třeba seskupit podle priority a potom podle procent dokončení.

 • Souhrny:    Pro sloupce v zobrazení můžete zobrazit souhrnné výpočty, třeba počet, průměr, maximum nebo minimum. Pokud třeba v knihovně dokumentů nastavíte u sloupce Název operaci Počet, zobrazí se počet dokumentů v celém zobrazení a ve skupinách v rámci zobrazení. Sloupce, u kterých jde zobrazit souhrny, a nastavení, která jsou dostupná u jednotlivých sloupců, se liší v závislosti na typu sloupce (třeba jestli jde o sloupec s čísly) a na typu seznamu nebo knihovny, pro které vytváříte zobrazení.

 • Styl:    Určuje rozložení zobrazení, například Bulletin. Některé styly nejsou k dispozici pro všechny typy zobrazení.

  • Základní tabulka:    Zobrazuje položky na řádcích.

  • V rámečku:    Zobrazuje položky seznamu v rozložení podobném vizitkám. Tenhle styl je k dispozici jen pro seznamy.

  • V rámečku, bez popisků:    Podobá se stylu V rámečku, ale nejsou zobrazeny popisky sloupců. Tento styl je k dispozici pouze pro seznamy.

  • Výchozí:    Výchozí zobrazení se liší v závislosti na typu a konfiguraci seznamu nebo knihovny.

  • Podrobnosti o dokumentu:    Zobrazuje soubory v knihovně v rozložení podobném vizitkám. Tenhle styl je k dispozici pro většinu knihoven, ale ne pro seznamy.

  • Bulletin:    Zobrazuje položky na řádcích oddělených čárami.

  • Bulletin, bez řádků:    Zobrazuje položky na řádcích se střídavými odstíny bez čar mezi řádky.

  • Podokno náhledu: Zobrazuje názvy položek na levé straně stránky. Pokud na název položky nastavíte ukazatel myši, zobrazí se sloupce vybrané pro dané zobrazení na pravé straně stránky.

  • Stínované:    Zobrazuje položky na řádcích se střídavými odstíny.

 • Složky:    Pokud kliknete na přepínač Zobrazit položky ve složkách, zobrazí se v zobrazení složky v rámci seznamu nebo knihovny a položky ve složkách. Jestliže kliknete na přepínač Zobrazit všechny položky bez složek, zobrazí se v zobrazení pouze položky v rámci seznamu nebo knihovny (této možnosti se říká také nestrukturované zobrazení). Někdy je také k dispozici možnost vybrat, zda vytvářené zobrazení platí pro všechny složky, pouze pro složku nejvyšší úrovně nebo pouze pro složky s konkrétním Typ obsahu.

 • Omezení počtu položek:    Můžete zadat, kolik položek se v zobrazení zobrazí v jednom okamžiku (v jedné dávce), nebo určit celkový počet položek, který se může zobrazit. Čím větší je jedna dávka položek v zobrazení, tím déle trvá její načítání v prohlížeči.

 • Mobilní:    Můžete určit, že zobrazení je určeno pro mobilní zařízení, nastavit je jako výchozí zobrazení pro mobilní zařízení a zadat počet položek, které se zobrazí ve webové části Zobrazení seznamu pro toto zobrazení. Tato možnost není dostupná pro všechny typy seznamů a knihoven. Dané zobrazení rovněž musí být veřejné.

Poznámka: Vypadá obrazovce jinak než v příkladech? Správce může mít klasický režim nastavit v seznamu nebo používáte dřívější verzi. Pokud ano, klikněte sem.

Vytvoření nového zobrazení seznamů SharePoint uspořádání a zobrazení nebo skrytí sloupců. Jeden zobrazení je výchozí zobrazení. Další zobrazení, které přidáte jsou k dispozici v nabídce Možnosti zobrazení. Můžete vytvořit zobrazení pro uložení různých řazení, filtru a seskupení provedený jste z podokna záhlaví nebo filtry sloupce. Sloupce zobrazení nebo skrytí a šířky sloupců uloží také pomocí zobrazení.

 1. Na panelu příkazů ze seznamu vyberte Možnosti zobrazení Ikona volby zobrazení seznamů .

  Pokud Možnosti zobrazení Ikona volby zobrazení seznamů není zobrazená, ujistěte se, neupravujete seznamu nebo nevybrali jednu nebo více položek. Navíc vám nejsou přiřazena oprávnění. V takovém případě požádejte správce Office 365 nebo vlastníci webu nebo seznamu.

 2. Klikněte na Uložit jako.

 3. Zadejte nový název a klikněte na OK.

 1. Přejděte na Nastavení seznamu.

 2. V dolní části na stránce nastavení klikněte na vytvořit zobrazení.

 3. Na stránce Typ zobrazení zvolte typ zobrazení, která otevře stránku vytvořit zobrazení pro tento typ zobrazení. Nejběžnější typ zobrazení je Standardní zobrazení, které zobrazuje seznam položek jeden řádek, který jste po druhé. Standardní zobrazení, které je výchozí u většiny typů seznamů.

  Důležité informace: Jakmile vyberete typ zobrazení, nemůžete ho změnit, ale můžete vytvořit jiné zobrazení s jiný typ zobrazení. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně.

 4. Do pole Název zobrazení zadejte název zobrazení.

 5. Pokud chcete nastavit jako výchozí zobrazení pro seznam, vyberte možnost nastavit jako výchozí zobrazení. Veřejné zobrazení může být výchozí zobrazení.

 6. V sekci Cílová skupina klikněte v části Cílová skupina zobrazení vyberte Vytvořit osobní zobrazení nebo vytvořit veřejné zobrazení. Vytvoření osobního zobrazení, pokud chcete zobrazení jen pro sebe. Každému, kdo používá seznamu zobrazíte ji chcete vytvořte veřejné zobrazení.

  Poznámka: Pokud je přepínač vytvořit veřejné zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění návrhu, nebo na vyšší úrovni.

 7. V části Sloupce vyberte sloupce, které chcete zahrnout do zobrazení, a zrušte zaškrtnutí sloupců, které zobrazit nechcete. Vedle čísel sloupců vyberte pořadí, ve kterém chcete, aby se sloupce v zobrazení zobrazovaly.

 8. Změňte další nastavení pro zobrazení, například Seřadit a filtrovat a klikněte na tlačítko OK v dolní části stránky. Další informace najdete v tématu Úprava zobrazení seznamu v Sharepointu Online.

 1. Na panelu příkazů ze seznamu vyberte Možnosti zobrazení Ikona volby zobrazení seznamů .

  Pokud Možnosti zobrazení Ikona volby zobrazení seznamů není zobrazená, ujistěte se, neupravujete seznamu nebo nevybrali jednu nebo více položek. Navíc vám nejsou přiřazena oprávnění. V takovém případě požádejte správce Office 365 nebo vlastníci webu nebo seznamu.

 2. Klikněte na název zobrazení, které chcete změnit.

 3. Znovu klikněte na Zobrazit možnosti a pak vyberte Upravit aktuální zobrazení.

 4. Na stránce Upravit zobrazení proveďte požadované změny. Můžete přidat nebo odebrat sloupce, přidat kritéria hledání řazení nebo filtrování, konfigurace složky a další.

 5. Po dokončení se provedenými změnami, klikněte na OK.

Poznámka: Můžete taky uděláte některé změny přímo v zobrazení seznamu. K tomuto účelu klepněte na název sloupce. Můžete změnit pořadí položek, filtrovat, seskupte je, přidat sloupce a změnit další nastavení sloupců. Až budete hotovi, klikněte na Zobrazit možnosti a klikněte na Uložit jako. Uložení zobrazení s jeho aktuálním názvem a zadejte nový název pro vytvoření nového zobrazení.

 1. Na panelu příkazů ze seznamu vyberte Možnosti zobrazení Ikona volby zobrazení seznamů .

 2. Klikněte na název zobrazení, které chcete odstranit.

 3. Znovu klikněte na Zobrazit možnosti a pak vyberte Upravit aktuální zobrazení.

 4. Na stránce Upravit zobrazení klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK.

Viz také

Web typy a možnosti sloupců

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×