Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovně – správce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazení můžete použít k zobrazení položek v seznamu nebo knihovny, které jsou pro vás nejdůležitější nebo které vyhovují konkrétní účel. Můžete například vytvořit zobrazení souborů v knihovně, která platí pro specifické názvy oddělení nebo zobrazení s konkrétní sloupce součástí. Každý seznam nebo knihovnu obsahuje alespoň jeden výchozí zobrazení. Například seznam úkolů, který obsahuje několik zobrazení, například Všechny úkoly a Moje úkoly. Úprava těchto zobrazení k vhodnější nebo vytvořit nové zobrazení.

Poznámka : Pokud vytváříte zobrazení, která budou používána v telefonech a jiných mobilních zařízeních, budete muset úvahy schopnosti těchto zařízení. Další informace najdete v tématu Konfigurace Sharepointového webu pro mobilní zařízení.

Vytvoření zobrazení:

 1. Pro knihovnu dokumentů přejděte do knihovny, pro kterou chcete vytvořit zobrazení.

  Klikněte na šipku rozevíracího seznamu pro Všechny dokumenty a potom vyberte Spravovat zobrazení.

  Správa příkaz zobrazení
 2. Posuňte se dolů na stránce nastavení v části zobrazení a klikněte na Vytvořit zobrazení.

  Zobrazení části na stránce Nastavení domény
  1. Pokud nevidíte příkaz Spravovat zobrazení nebo chcete vytvořit zobrazení obsahující seznam, klikněte v seznamu či knihovně, kde chcete vytvořit zobrazení, klikněte na kartu seznam nebo Knihovna a potom klikněte na Vytvořit zobrazení.

   Tlačítko Vytvořit zobrazení na pásu karet v knihovně SharePointu

  Poznámka : Je-li Vytvořit zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění k vytváření zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení naleznete v části nastavení pro zobrazení dole.

 3. Na stránce Nastavení klikněte na Standardní zobrazení, nebo na existující zobrazení, které chcete vytvořit zobrazení na.

 4. Do pole Název zobrazení zadejte název zobrazení. Chcete-li dané zobrazení použít jako výchozí pro seznam či knihovnu, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí zobrazení. Výchozím zobrazením pro seznam či knihovnu může být pouze veřejné zobrazení.

 5. V sekci Cílová skupina klikněte v části Cílová skupina zobrazení na přepínač Vytvořit osobní zobrazení nebo Vytvořit veřejné zobrazení.

  Poznámka :  Pokud je přepínač Vytvořit veřejné zobrazení zakázaný, nemáte potřebná oprávnění k vytváření veřejných zobrazení pro tento seznam nebo knihovnu.

 6. V části Sloupce vyberte sloupce, které chcete zahrnout do zobrazení, a zrušte zaškrtnutí sloupců, které zobrazit nechcete. Vedle čísel sloupců vyberte pořadí, ve kterém chcete, aby se sloupce v zobrazení zobrazovaly.

 7. Konfigurace nastavení pro zobrazení, například Seřadit a filtrovat a klikněte na tlačítko OK v dolní části stránky.

Zobrazení můžete upravit následujícím postupem. Můžete třeba nastavit zobrazení jako výchozí, přidat do něj sloupce nebo změnit pořadí řazení položek v zobrazení.

 1. Pro knihovnu dokumentů přejděte do knihovny, ve které chcete změnit zobrazení.

 2. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu pro Všechny dokumenty a potom vyberte Spravovat zobrazení.

  Správa příkaz zobrazení
 3. Posuňte se dolů na stránce nastavení v části zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete změnit.

  1. Pokud nevidíte příkaz Spravovat zobrazení nebo chcete změnit zobrazení pro seznam, přejděte do seznamů a knihoven a klikněte na kartu seznam nebo knihovnu.

   Rozevírací seznam se zobrazením aktuálního seznamu

  2. Klikněte na tlačítko Upravit zobrazení.

   Poznámka : Pokud Upravit zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění k úpravám v aktuálním zobrazení. Můžete však upravit osobních zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení naleznete v části Nastavení pro zobrazení dále v tomto článku.

  3. V rozevíracím seznamu Aktuální zobrazení vyberte zobrazení, které chcete změnit.

  Poznámka : Pokud Upravit zobrazení zakázaný, nemáte oprávnění k vytváření zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení naleznete v části nastavení pro zobrazení dole.

 4. Proveďte požadované změny a klikněte na OK v dolní části stránky.

Pomocí následujícího postupu odstranění zobrazení.

Poznámka : Nejsou-li Odstranit jednu z možností, může být výchozí zobrazení pro seznam nebo knihovnu. Musíte nejdřív změnit jiné zobrazení a nastavit jako výchozí.

 1. Pro knihovnu dokumentů přejděte do knihovny, pro kterou chcete odstranit zobrazení.

 2. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu pro Všechny dokumenty a potom vyberte Spravovat zobrazení.

  Správa příkaz zobrazení
 3. Posuňte se dolů na stránce nastavení v části zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete odstranit.

  1. Pokud nevidíte příkaz Spravovat zobrazení nebo chcete vytvořit zobrazení obsahující seznam, v seznamu či knihovně, kde chcete vytvořit zobrazení, klikněte na kartu seznam nebo knihovnu.

   Tlačítko Vytvořit zobrazení na pásu karet v knihovně SharePointu

  2. V rozevíracím seznamu Aktuální zobrazení vyberte zobrazení, které chcete odstranit.
   Rozevírací seznam se zobrazením aktuálního seznamu

  3. Klikněte na tlačítko Upravit zobrazení.

   Poznámka : Pokud Naupravit zobrazení zakázaný, nemáte potřebná oprávnění k úpravám v aktuálním zobrazení. Můžete však upravit osobních zobrazení. Informace o oprávněních potřebných pro vytvoření osobní a veřejná zobrazení najdete v článku Nastavení zobrazení dál v tomto článku.

   Úprava tlačítko zobrazení pomocí rozevíracího seznamu otevřít

 4. V horní oblasti zobrazení klikněte na tlačítko Odstranit.

 5. Po zobrazení dotazu klikněte na tlačítko OK.

Při vytváření zobrazení nejdřív zvolte, na čem chcete zobrazení založit. Máte tyto možnosti:

 • Předem definovaný formát, třeba Kalendář

 • Existující zobrazení

 • Formuláře a sestavy vytvořené pomocí Microsoft Accessu

Možnost, kterou zvolíte, bude mít vliv na požadavky na data v seznamu nebo knihovně a na způsob zobrazení informací. Chcete-li například vytvořit zobrazení typu Kalendář, musí seznam nebo knihovna obsahovat sloupce, jež lze použít pro počáteční a koncová data položek v kalendáři.

Poznámka : Po vytvoření nelze změníte formát zobrazení, například z kalendáře do zobrazení Ganttův diagram. Však můžete vytvořit další zobrazení stejných dat pro každý nový formát, který chcete použít.

Ne všechny předem definované formáty jsou dostupné pro všechny typy seznamů a knihoven. Existují třeba formáty zobrazení, které jsou dostupné jenom pro diskusní vývěsky. Dostupné jsou následující formáty. Na webu můžou být dostupné taky vlastní formáty.

 • Standardní zobrazení:    V tomto zobrazení jsou jednotlivé položky seznamu nebo knihovny zobrazeny na samostatných řádcích. Standardní zobrazení je výchozí pro většinu typů seznamů a knihoven. Toto zobrazení lze upravit mnoha různými způsoby, například přidáním nebo odebráním sloupců.

  Standardní zobrazení

 • Zobrazení kalendáře:    Toto zobrazení zobrazuje seznam nebo knihovnu ve formátu podobném nástěnnému kalendáři. V tomhle formátu můžete použít denní, týdenní nebo měsíční zobrazení. Toto zobrazení je užitečné pro chronologické zobrazení položek v seznamu nebo knihovně. Zobrazení typu Kalendář mají odlišné požadavky než jiné formáty.

  Zobrazení kalendáře

 • Zobrazení Datový list:    V tomto zobrazení, kterému se taky říká Rychlé úpravy, jsou položky seznamů a knihoven uspořádané v mřížce podobné tabulce. To se může hodit, když potřebujete upravit víc položek v seznamu nebo knihovně najednou nebo když chcete exportovat data do tabulkové nebo databázové aplikace.

  Zobrazení Datový list

 • Ganttův diagram:    V tomto zobrazení se položky seznamů a knihoven zobrazují v pruzích umožňujících sledovat průběh. Zobrazení Ganttův diagram může být užitečné při řízení projektů. Pomocí tohoto zobrazení lze například zobrazit, které úkoly se překrývají, a vizualizovat jejich celkový průběh.

  Ganttův diagram

 • Zobrazení aplikace Access:    Pomocí aplikace Microsoft Access můžete vytvářet formuláře a sestavy založené na určitém seznamu nebo knihovně.

  Vytvoření zobrazení pomocí aplikace Microsoft Access

 • Vlastní zobrazení v aplikaci SharePoint Designer    Spusťte a používat aplikaci SharePoint Designer můžete vytvořit vlastní zobrazení. Tento postup vyžaduje oprávnění.

  Obrázek aplikace SharePoint Designer 2013 první stránku.

 • Existující zobrazení     Pokud existující zobrazení blíží ideálu, který chcete, můžete ušetřit čas používáním existující zobrazení jako výchozí bod pro vytvoření nové zobrazení. Pod záhlavím Start s existujícím zobrazením, zobrazí se seznam aktuální zobrazení. Klikněte na zobrazení na vytvořit nové zobrazení.

  Začít s existujícím zobrazením

Zobrazení mají různá nastavení, která vám pomohou v seznamu nebo knihovně rychle najít potřebné informace. V následujících odstavcích jsou popsána nastavení pro zobrazení služby SharePoint. Některá nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy zobrazení. Nastavení pro zobrazení kalendáře se liší od ostatních typů zobrazení.

Maximální počet položek v zobrazení je 5 000. Počet položek v zobrazení můžete spravovat pomocí limit nastavení filtru a položky. Další informace najdete v tématu Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek .

 • Výchozí zobrazení    Všech seznamů a knihoven mají výchozí zobrazení, které je zobrazení, které uživatelé uvidí, když půjde do seznamu nebo knihovny. Změna výchozího zobrazení veřejné zobrazení pro tento seznam nebo knihovnu. ale osobní zobrazení nelze nastavit jako výchozí zobrazení. Pokud chcete odstranit zobrazení, ve kterém je výchozí zobrazení, musíte jiné veřejné zobrazení jako výchozí pro tento seznam nebo knihovnu.

  Poznámka : Je-li nastavit výchozí zobrazení nezobrazuje na stránce Vytvořit nebo upravit zobrazit stránky, nemáte oprávnění k vytváření veřejných zobrazení nebo zobrazení je osobním zobrazení. Chcete-li vytvořit veřejné zobrazení potřebujete účastnit skupiny návrhářů pro seznam nebo knihovnu nebo mít odpovídající oprávnění. V tématu Video: Princip oprávnění v Sharepointu více na oprávnění.

 • Cílové skupiny    Když vytvoříte zobrazení, můžete nastavit cílovou skupinu pro zobrazení Osobní zobrazení nebo Veřejné zobrazení. Osobní zobrazení je zobrazení, které vidíte jenom vy. Veřejné zobrazení je zobrazení, které každý si může pustit.

  Osobní zobrazení nelze změnit na veřejné a veřejné zobrazení nelze změnit na osobní. Veřejné zobrazení lze použít jako počáteční bod pro vytváření osobních nebo veřejných zobrazení. Osobní zobrazení lze použít jako počáteční bod pouze pro vytváření osobních zobrazení.

  Je-li Vytvořit zobrazení je vypnutá, když se pokusíte vytvořit zobrazení, nemáte správná oprávnění k vytváření zobrazení. Je-li Vytvořit zobrazení je dostupné, ale možnost vytvořit veřejné zobrazení je vypnutá, musíte být ve skupině návrháři nebo odpovídající oprávnění. S Vytvořit osobní zobrazení musíte být člen skupiny pro seznam nebo knihovnu nebo mít odpovídající oprávnění.

 • Sloupce    Sloupce v zobrazení obsahují informace, které je potřeba naleznete v tématu položek seznamů nebo knihoven. Sloupce v kombinaci s dalšími funkcemi zobrazení, například filtry, může vám pomůžou zobrazit jenom ty informace, která je nejdůležitější na vašem čísle do zaměstnání. Toto je užitečné, pokud seznam nebo knihovnu obsahuje mnoho položek. Další informace o práci s sloupce, které chcete vytvořit vlastní zobrazení najdete v článku Vytvoření, změna nebo odstranění sloupce v seznamu nebo knihovně.

 • Sloupce Ganttova diagramu:    Můžete vybrat sloupce, které budou v zobrazení Ganttův diagram. Nadpis je povinné textové pole. Datum zahájení a Termín splnění jsou povinná datová pole. Pokud vyberete pole, například Nadpis, a v rozevíracím seznamu se nezobrazí žádná možnost, je třeba pro podporu tohoto zobrazení vytvořit sloupec daného typu.

 • Řadit:    Nastavení pořadí zobrazování položek v zobrazení. Můžete použít až dvě kritéria. Položky v seznamu úkolů třeba můžete seřadit podle priority a potom podle termínu splnění.

 • Filtr:    Zobrazení můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovalo pouze podmnožinu položek v seznamu nebo knihovně. Dosáhnete toho filtrováním položek podle informací ve sloupcích seznamu nebo knihovny. V zobrazení můžete například zobrazit pouze ty dokumenty z knihovny, které se týkají konkrétního projektu.

  Tip : Některé funkce můžete použít jako filtry, například [dnes] zobrazit položky, když Datum odpovídá dnes nebo [Já] k zobrazení položek pro uživatele zobrazení. Můžete také sloučit jednoduché rovnice s funkcí. Například pokud chcete zobrazit položky vytvořené v posledních sedmi dnů filtr na sloupec vytvořeno nastavte operátor je menší neža nastavte hodnotu [dnes] -7 (bez mezer). Během trochu datem, najdete v článku Úvod k výpočtům dat pro další informace.

 • Tabulkové zobrazení:    U jednotlivých položek je možné zobrazit zaškrtávací políčka, která uživatelům umožní vybrat více položek seznamu či knihovny a provést s nimi nějakou hromadnou operaci. V případě, že budete potřebovat změnit mnoho položek v seznamu nebo knihovně, tak můžete ušetřit hodně času. Uživatel bude moci například vybrat a rezervovat si více dokumentů najednou.

 • Seskupit podle:    Položky seznamů a knihoven můžete seskupovat podle informací ve sloupcích. Položky v seznamu úkolů můžete třeba seskupit podle priority a potom podle procent dokončení.

 • Souhrny:    Pro sloupce v zobrazení můžete zobrazit souhrnné výpočty, třeba počet, průměr, maximum nebo minimum. Pokud třeba v knihovně dokumentů nastavíte u sloupce Název operaci Počet, zobrazí se počet dokumentů v celém zobrazení a ve skupinách v rámci zobrazení. Sloupce, u kterých jde zobrazit souhrny, a nastavení, která jsou dostupná u jednotlivých sloupců, se liší v závislosti na typu sloupce (třeba jestli jde o sloupec s čísly) a na typu seznamu nebo knihovny, pro které vytváříte zobrazení.

 • Styl:    Určuje rozložení zobrazení, například Bulletin. Některé styly nejsou k dispozici pro všechny typy zobrazení.

  • Základní tabulka:    Zobrazuje položky na řádcích.
   Standardní zobrazení

  • V rámečku:    Zobrazuje položky seznamu v rozložení podobném vizitkám. Tenhle styl je k dispozici jen pro seznamy.
   Styl zobrazení V rámečku

  • V rámečku, bez popisků:    Podobá se stylu V rámečku, ale nejsou zobrazeny popisky sloupců. Tento styl je k dispozici pouze pro seznamy.

  • Výchozí:    Výchozí zobrazení se liší v závislosti na typu a konfiguraci seznamu nebo knihovny.

  • Podrobnosti o dokumentu:    Zobrazuje soubory v knihovně v rozložení podobném vizitkám. Tenhle styl je k dispozici pro většinu knihoven, ale ne pro seznamy.
   Zobrazení podrobností o dokumentu

  • Bulletin:    Zobrazuje položky na řádcích oddělených čárami.
   Zobrazení ve stylu bulletinu

  • Bulletin, bez řádků:    Zobrazuje položky na řádcích se střídavými odstíny bez čar mezi řádky.
   Zobrazení ve stylu bulletinu bez čar

  • Podokno náhledu: Zobrazuje názvy položek na levé straně stránky. Pokud na název položky nastavíte ukazatel myši, zobrazí se sloupce vybrané pro dané zobrazení na pravé straně stránky.
   Zobrazení ve stylu podokna náhledu

  • Stínované:    Zobrazuje položky na řádcích se střídavými odstíny.
   Stínované zobrazení

 • Složky:    Pokud kliknete na přepínač Zobrazit položky ve složkách, zobrazí se v zobrazení složky v rámci seznamu nebo knihovny a položky ve složkách. Jestliže kliknete na přepínač Zobrazit všechny položky bez složek, zobrazí se v zobrazení pouze položky v rámci seznamu nebo knihovny (této možnosti se říká také nestrukturované zobrazení). Někdy je také k dispozici možnost vybrat, zda vytvářené zobrazení platí pro všechny složky, pouze pro složku nejvyšší úrovně nebo pouze pro složky s konkrétním Typ obsahu.

 • Omezení počtu položek:    Můžete zadat, kolik položek se v zobrazení zobrazí v jednom okamžiku (v jedné dávce), nebo určit celkový počet položek, který se může zobrazit. Čím větší je jedna dávka položek v zobrazení, tím déle trvá její načítání v prohlížeči.

 • Mobilní:    Můžete určit, že zobrazení je určeno pro mobilní zařízení, nastavit je jako výchozí zobrazení pro mobilní zařízení a zadat počet položek, které se zobrazí ve webové části Zobrazení seznamu pro toto zobrazení. Tato možnost není dostupná pro všechny typy seznamů a knihoven. Dané zobrazení rovněž musí být veřejné.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Web typy a možnosti sloupců

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×