Vytvoření, změna nebo odstranění sloupce v seznamu nebo knihovně

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Sloupce usnadňují seskupování informací, jejich uspořádání do kategorií a sledování informací, jako je název oddělení nebo číslo projektu. Prohlížeč nabízí řadu možností pro typ sloupce, který vytvoříte. Může se jednat o sloupce obsahující například jeden řádek textu, rozevírací seznam možností, číslo vypočítané z jiných sloupců či dokonce jméno a obrázek uživatele webu.

Stejně jako existují sloupce pro seznamy a knihovny, existují i sloupce pro web. Sloupec webu je možné přidat do seznamu nebo knihovny. Tuto možnost lze použít, pokud sloupec požadovaný pro seznam nebo knihovnu již existuje jako sloupec webu.

K vytvoření sloupce pro seznam nebo knihovnu musí mít uživatel alespoň Oprávnění získaná přidáním daného uživatele do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

V tomto článku

Vytvoření sloupce v seznamu nebo knihovně

Přidání sloupce webu do seznamu nebo knihovny

Změna nastavení sloupce v seznamu nebo knihovně

Odstranění sloupce ze seznamu nebo knihovny

Vytvoření sloupce v seznamu nebo knihovně

Následující postup začíná na stránce seznamu nebo knihovny, na kterou chcete přidat sloupec. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřené, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění. Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

 2. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na tlačítko Vytvořit sloupec.

 3. V oddílu Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název sloupce.

 4. V seznamu Typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci.

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

 5. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

V závislosti na vybraném typu sloupce se v oddílu Další nastavení sloupců mohou zobrazit další možnosti. Vyberte požadované další nastavení.

 1. Pokud požadujete ověření dat ve sloupci, rozbalte kliknutím oddíl Ověření sloupce a zadejte hodnotu Vzorec, která má sloužit k ověření dat, a hodnotu Uživatelská zpráva, kterou můžete uživatelům usnadnit zadání platných dat. Oddíl Ověření sloupce není u některých typů sloupců dostupný.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání sloupce webu do seznamu nebo knihovny

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení knihovny

 4. Na stránce Nastavení klikněte v oddílu Sloupce na možnost Přidat ze stávajících sloupců webu.

 5. Na stránce Přidat sloupce ze sloupců webu vyberte v rozevíracím seznamu Vybrat sloupce webu v oddílu Vybrat sloupce požadovanou skupinu sloupců webu.

  Po výběru skupiny sloupců v seznamu se v seznamu Dostupné sloupce webu zobrazí sloupce webu, které jsou k dispozici.

  Přidat sloupce ze sloupců webu

 6. Vyberte sloupce webu, které chcete přidat, a klikněte na Přidat. Pokud chcete sloupec přidat do výchozího zobrazení, které uživatelé vašeho webu automaticky uvidí při prvním otevření seznamu nebo knihovny, zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Přidat do výchozího zobrazení. Některé seznamy, třeba seznam Úkoly, mají taky možnost Přidat ke všem typům obsahu, která je ve výchozím nastavení vybraná. Pokud chcete sloupec přidat do všech typů obsahu, musí políčko Přidat ke všem typům obsahu zůstat zaškrtnuté.

  V závislosti na typu seznamu nebo knihovny může oddíl Možnosti obsahovat další nastavení. Vyberte další požadované možnosti.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna nastavení sloupce v seznamu nebo knihovně

Nastavení sloupce, například název sloupce, můžete změnit. Podle typu sloupce a typu seznamu se dají dělat další změny, třeba nastavit, jaké množství textu může uživatel zadat. Některé aplikace, jako je SharePoint Designer, poskytují i další možnosti pro úpravy sloupců, například zadání šířky sloupce.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte v oddílu Sloupce na název sloupce, který chcete změnit.

  Vybrat sloupec

 5. Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění sloupce ze seznamu nebo knihovny

Důležité :  Tímto postupem odstraníte sloupec a všechna data v něm. Jakmile sloupec jednou odstraníte, nedá se z koše obnovit.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Obsah webua potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna. Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud váš seznam představuje například kalendář, bude mít karta název Kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny klikněte v oddílu Sloupce na název sloupce, který chcete odstranit.

 5. Posuňte zobrazení stránky Změnit sloupec dolů a klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka : Seznamy a knihovny obsahují povinné sloupce, které nelze odstranit, například sloupec Nadpis nebo Název. Jestliže sloupec nelze odstranit, není tlačítko Odstranit k dispozici. Pokud sloupec nelze odstranit a nechcete jej zobrazit, můžete jej odebrat ze zobrazení.

 6. Po výzvě klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete vědět, jak naformátovat text pod záhlavími sloupců v seznamech, podívejte se na článek Formátování textu pod záhlavími sloupců v seznamech.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×