Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 na webu Gandi.net

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Postup uvedený v tomto článku umožňuje ověřit doménu a nastavit záznamy DNS pro e-mail, Online Skype pro firmy a další služby, pokud je vaším poskytovatelem hostingu DNS web Gandi.net.

Tento proces má dvě hlavní části: nejprve ověříte doménu a potom do ní přidáte záznamy DNS. (Potřebujete další pomoc? Získejte podporu.)

Ověření domény

Přidání záznamů DNS do domény

Pokud chcete ověřit a nakonfigurovat doménu pro Office 365, je třeba do této domény přidat několik záznamů DNS pomocí takzvaného souboru zóny. Aktivní soubor zóny Gandi.net se nedá upravovat. Místo toho vytvoříte jenom jednu kopii aktivního souboru zóny Gandi.net, která bude sloužit k ověření domény. Potom vytvoříte jenom jednu další kopii, ve které vytvoříte všechny záznamy DNS pro Office 365.

Až oba tyto postupy dokončíte, doména Gandi.net bude nastavená tak, aby fungovala se službami Office 365.

Informace o webhostingu a DNS pro weby s Office 365 najdete v článku Používání veřejného webu s Office 365.

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365

Abyste ověřili doménu pro Office 365, musíte přidat záznam do souboru zóny pro tuto doménu. Jak je uvedeno výše, aktivní soubor zóny Gandi.net se nedá upravovat. Místo toho je třeba vytvořit jenom jednu kopii aktivního souboru zóny Gandi.net, kterou použijete při ověřování domény Gandi.net v Office 365.

(Až ověřování dokončíte, vytvoříte jenom jednu další kopii, ve které vytvoříte všechny záznamy DNS pro Office 365.)

První soubor zóny slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit. (Druhý soubor zóny si naopak ponecháte, protože bude obsahovat všechny záznamy DNS vytvořené proto, aby vaše doména fungovala s Office 365.)

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku Default Gandi zone file (Výchozí soubor zóny Gandi) ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte v rozevíracím seznamu Edit mode (Režim úprav) možnost Normal (Normální).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom zvolte Copy this zone to edit (Zkopírovat tuto zónu pro úpravy).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialogovém okně Copy a zone (Zkopírovat zónu) zadejte do pole Name (Název) nový název zóny, například Office 365 – ověření.

  GandiNet-BP-Configure-1-5-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-5-2

 8. Na stránce Zones (Zóny) > název_zóny zvolte Create a new version (Vytvořit novou verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-6

Po vytvoření souboru zóny přejděte do následující části, ve které přidáte záznam TXT potřebný k ověření domény Gandi.net v Office 365.

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro ověření

Než přejdete k postupu popsanému v této části, vytvořte soubor zóny k ověření v Office 365 způsobem popsaným v první části tohoto článku, pokud jste to ještě neudělali.

Než začnete v Office 365 doménu používat, musíme ověřit, že jste jejím vlastníkem. Vlastnictví domény prokážete Office 365 tak, že se u doménového registrátora přihlásíte ke svému účtu a vytvoříte záznam DNS.

Poznámka :  Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili k ověření v Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-14

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. V části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte a vložte do polí nového záznamu hodnoty z následující tabulky.

  (V rozevíracích seznamech vyberte hodnoty pro Type (Typ), TTL (Hodnota TTL) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je příklad. Tady použijte svoji specifickou hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu z tabulky v Office 365.
  Jak to najdu?

  GandiNet-BP-Verify-1-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Verify-1-2

Po vytvoření souboru TXT, který Office 365 použije k ověření domény Gandi.net, přejděte k následující části a aktivujte nový soubor zóny obsahující záznam.

Zpět na začátek

Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365

Než přejdete k postupu popsanému v této části, dokončete postupy popsané v předchozích dvou částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365 a Přidání záznamu TXT k ověření), pokud jste to ještě neudělali.

Teď je třeba aktualizovat výchozí nastavení webu Gandi.net, aby se soubor zóny pro ověření v Office 365 stal aktivním souborem zóny pro doménu, kterou chcete změnit.

Upozornění : Pokud byste to neudělali, Office 365 by nemohl ověřit vaši doménu.

 1. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom zvolte Use this version (Použít tuto verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialogovém okně Use this version (Použít tuto verzi) zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na horním navigačním panelu zvolte Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-11

 5. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránce Batch zone file change (Změna dávkového souboru zóny) najděte nový soubor zóny a pak zvolte Choose (Zvolit).

  GandiNet-BP-Configure-1-12

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Configure-1-13

Proces ověření domény Gandi.net v Office 365 dokončete podle pokynů v následující části.

Zpět na začátek

Ověření domény v Office 365

Než přejdete k postupu popsanému v této části, dokončete postupy popsané v předchozích třech částech tohoto článku (Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365, Přidání záznamu TXT k ověření a Aktivace souboru zóny k ověření v Office 365), pokud jste to ještě neudělali.

Teď, když jste na webu registrátora svojí domény přidali svůj záznam, přejdete zpět na Office 365 a požádejte Office 365 o vyhledání tohoto záznamu.

Když Office 365 najde správný záznam TXT, vaše doména se ověří.

 1. Přejděte na stránku Domény.

 2. Na stránce Domény zvolte doménu, kterou ověřujete.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Na stránce Nastavení zvolte Spustit nastavení.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Na stránce Ověřit doménu klikněte na Ověřit.

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Po ověření domény Gandi.net v Office 365 můžete pokračovat tak, že vytvoříte jenom jednu další kopii aktivního souboru zóny Gandi.net, ve které vytvoříte všechny záznamy DNS nezbytné k tomu, aby domény Gandi.net fungovaly s Office 365. Postupujte způsobem popsaným ve zbývajících částech tohoto článku.

Zpět na začátek

Vytvoření souboru zóny pro záznamy DNS Office 365

Pokud jste ještě neověřili svou doménu Gandi.net v Office 365, udělejte to teď pomocí postupů uvedených v prvních čtyřech částech tohoto článku. Začněte částí Vytvoření souboru zóny k ověření v Office 365.

V souboru zóny, který teď vytvoříte, pak vytvoříte záznamy DNS, které budete potřebovat pro Office 365. Váš účet Office 365 nebude bez těchto záznamů fungovat. Až vytvoříte všechny záznamy DNS, označíte tento soubor zóny jako aktivní soubor zóny Gandi.net a použijete ho místo souboru zóny, který jste vytvořili kvůli ověření domény v předchozích částech.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku Default Gandi zone file (Výchozí soubor zóny Gandi) ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-15

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte v rozevíracím seznamu Edit mode (Režim úprav) možnost Normal (Normální).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-1

 5. Potom zvolte Copy this zone to edit (Zkopírovat tuto zónu pro úpravy).

  GandiNet-BP-Configure-1-4-2

 6. V dialogovém okně Copy a zone (Zkopírovat zónu) zadejte do pole Name (Název) nový název zóny, například Office 365 – záznamy DNS.

  GandiNet-BP-Configure-1-16-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-16-2

 8. Na stránce Zones (Zóny) > název_zóny zvolte Create a new version (Vytvořit novou verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-17

Po vytvoření nového souboru zóny je do něj třeba přidat všechny záznamy DNS, které musí doména Gandi.net obsahovat, aby správně fungovala s Office 365. Vytvoříte čtyři typy záznamů: MX, CNAME, SPF a SRV. Tyto záznamy můžete vytvořit v libovolném pořadí, ale musíte je vytvořit všechny, než aktivujete nový soubor zóny podle postupu popsaného v poslední části článku.

Zpět na začátek

Přidání záznamu MX kvůli doručování e-mailů s vaší doménou do Office 365

Důležité : Než vytvoříte záznamy DNS pro doménu Gandi.net, musíte nejprve tuto doménu ověřit v Office 365 (postup najdete v prvních čtyřech částech tohoto článku) a potom vytvořit soubor zóny, ve kterém záznamy DNS vytvoříte. Až budete mít vytvořené všechny potřebné záznamy, bude třeba aktivovat soubor zóny.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili pro záznamy DNS Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. V části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte a vložte do polí nového záznamu hodnoty z následující tabulky.

  (V rozevíracích seznamech vyberte hodnoty pro Type (Typ), TTL (Hodnota TTL) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  MX Priority (Priorita MX)

  MX

  1 hours

  @

  <doménový-klíč>.mail.protection.outlook.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka : <klíč-domény> získáte ve svém účtu na portálu Office 365.
  Jak ho najdu?

  0

  Další informace o prioritě najdete v tématu Co je priorita záznamů MX?

  GandiNet-BP-Configure-2-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-2-2

 8. Pokud existují nějaké další záznamy MX, odstraňte jeden z nich pomocí příslušné ikony Delete (X) (Odstranit).

  GandiNet-BP-Configure-2-3

 9. Potvrďte odstranění tlačítkem Delete (Odstranit).

  GandiNet-BP-Configure-2-4

 10. Stejným postupem odstraňte všechny zbývající záznamy MX kromě záznamu, který jste vytvořili dříve v tomto postupu.

Zpět na začátek

Přidání šesti záznamů CNAME potřebných pro Office 365

Důležité : Než vytvoříte záznamy DNS pro doménu Gandi.net, musíte nejprve tuto doménu ověřit v Office 365 (postup najdete v prvních čtyřech částech tohoto článku) a potom vytvořit soubor zóny, ve kterém záznamy DNS vytvoříte. Až budete mít vytvořené všechny potřebné záznamy, bude třeba aktivovat soubor zóny.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili pro záznamy DNS Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 6. Přidejte první ze šesti záznamů CNAME.

  V části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte a vložte do polí nového záznamu hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (V rozevíracích seznamech vyberte hodnoty pro Type (Typ), TTL (Hodnota TTL) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  CNAME

  1 hours

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  CNAME

  1 hours

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  CNAME

  1 hours

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  CNAME

  1 hours

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  CNAME

  1 hours

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  CNAME

  1 hours

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  GandiNet-BP-Configure-3-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-3-2

 8. Přidejte dalších pět záznamů CNAME.

  V části Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a potom znovu zvolte Submit (Odeslat), abyste vytváření záznamu dokončili.

  Tento postup opakujte, dokud nevytvoříte všech šest záznamů CNAME.

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro SPF za účelem ochrany před e-mailovým spamem

Důležité : Pro doménu můžete mít pro SPF maximálně jeden záznam TXT. Pokud má vaše doména více než jeden záznam SPF, můžete zaznamenat chyby e-mailu a může docházet k problémům s doručováním a klasifikací spamu.) Pokud už záznam SPF pro svoji doménu máte, nevytvářejte pro Office 365 nový. Místo toho přidejte požadované hodnoty Office 365 k aktuálnímu záznamu, abyste měli jenom jeden záznam SPF, který obsahuje obě množiny hodnot. Chtěli byste se podívat na nějaké příklady? Můžete si projít tyto podrobnosti a ukázkové záznamy SPF. K ověření záznamu SPF můžete použít jeden z těchto nástrojů pro ověření SPF.

Důležité : Než vytvoříte záznamy DNS pro doménu Gandi.net, musíte nejprve tuto doménu ověřit v Office 365 (postup najdete v prvních čtyřech částech tohoto článku) a potom vytvořit soubor zóny, ve kterém záznamy DNS vytvoříte. Až budete mít vytvořené všechny potřebné záznamy, bude třeba aktivovat soubor zóny.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili pro záznamy DNS Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. V části Add a record (Přidat záznam) napište nebo zkopírujte a vložte do polí nového záznamu hodnoty z následující tabulky.

  (V rozevíracích seznamech vyberte hodnoty pro Type (Typ), TTL (Hodnota TTL) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  TXT

  1 hours

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka : Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  GandiNet-BP-Configure-4-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-4-2

Zpět na začátek

Přidání dvou záznamů SRV potřebných pro Office 365

Důležité : Než vytvoříte záznamy DNS pro doménu Gandi.net, musíte nejprve tuto doménu ověřit v Office 365 (postup najdete v prvních čtyřech částech tohoto článku) a potom vytvořit soubor zóny, ve kterém záznamy DNS vytvoříte. Až budete mít vytvořené všechny potřebné záznamy, bude třeba aktivovat soubor zóny.

 1. Začněte tím, že pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku se svými doménami na webu Gandi.net. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  GandiNet-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) zvolte na řádku souboru zóny, který jste vytvořili pro záznamy DNS Office 365, ikonu tužky Modify (Změnit).

  GandiNet-BP-Configure-1-18

 4. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  (Zatím nevybírejte možnost Use this version (Použít tuto verzi).)

  GandiNet-BP-Configure-1-7

 5. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  GandiNet-BP-Configure-1-8

 6. Přidejte první ze dvou záznamů SRV.

  Do polí nového záznamu napište nebo zkopírujte hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (V rozevíracích seznamech vyberte hodnoty pro Type (Typ), TTL (Hodnota TTL) a hours (hodiny).)

  Type (Typ)

  TTL (Hodnota TTL)

  Name (Název)

  Value (Hodnota)

  SRV

  1 hours

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka : Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  SRV

  1 hours

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka : Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  GandiNet-BP-Configure-5-1

 7. Zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-5-2

 8. Přidejte druhý záznam SRV:

  V části Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Add (Přidat), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a potom znovu zvolte Submit (Odeslat), abyste vytváření záznamu dokončili.

Zpět na začátek

Aktivace souboru zóny pro záznamy DNS Office 365

Důležité : Pokud jste doménu ještě neověřili a nevytvořili všechny potřebné záznamy DNS, důrazně doporučujeme, abyste to před provedením tohoto závěrečného postupu udělali. Všechny potřebné pokyny najdete v předchozích částech tohoto článku.

Pokud jste doménu ověřili a vytvořili všechny záznamy MX, CNAME, SPF a SRV, které potřebujete pro Office 365, je teď třeba znovu aktualizovat výchozí nastavení Gandi.net, tentokrát tak, aby soubor zóny záznamů DNS Office 365 nahradil soubor zóny ověření Office 365 a stal se aktivním souborem zóny pro doménu, kterou měníte.

Upozornění : Pokud tuto změnu neprovedete, nebude doména Gandi.net s Office 365 správně fungovat.

 1. V oblasti Zone file versions (Verze souboru zóny) zvolte Version 2 (Verze 2).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-1

 2. Potom zvolte Use this version (Použít tuto verzi).

  GandiNet-BP-Configure-1-9-2

 3. V dialogovém okně Use this version (Použít tuto verzi) zvolte Submit (Odeslat).

  GandiNet-BP-Configure-1-10

 4. Na horním navigačním panelu zvolte Domains (Domény).

  GandiNet-BP-Configure-1-19

 5. Na stránce Domains (Domény) zaškrtněte políčko vedle názvu domény, kterou chcete změnit.

  Potom se v rozevíracím seznamu Select the lines and choose an action (Vybrat řádky a zvolit akci), který se otevře, posuňte k části Technical changes (Technické změny) a zvolte Change the zone file (Změnit soubor zóny).

  GandiNet-BP-Configure-1-2

 6. Na stránce Batch zone file change (Dávková změna souboru zóny) najděte nový soubor zóny (ten, do kterého jste přidali všechny záznamy DNS Office 365) a pak zvolte Choose (Zvolit).

  GandiNet-BP-Configure-1-20

 7. Zvolte Submit (Odeslat), abyste změny potvrdili.

  GandiNet-BP-Configure-1-21

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpátky na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×