Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 na webu Amazon Web Services (AWS)

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Postup uvedený v tomto článku umožňuje ověřit doménu a nastavit záznamy DNS pro e-mail, Lync a další služby, pokud je vaším poskytovatelem hostingu DNS web AWS.

Toto jsou hlavní záznamy, které je potřeba přidat.

Po přidání těchto záznamů na webu AWS budete mít svoji doménu nastavenou tak, aby fungovala se službami Office 365.

Informace o webhostingu a DNS pro weby s Office 365 najdete v článku Používání veřejného webu s Office 365.

Poznámka :  Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you’re having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Troubleshoot issues after changing your domain name or DNS records.

Přidání záznamu TXT k ověření

Before you use your domain with Office 365, we have to make sure that you own it. Your ability to log in to your account at your domain registrar and create the DNS record proves to Office 365 that you own the domain.

Poznámka :  This record is used only to verify that you own your domain; it doesn’t affect anything else. You can delete it later, if you like.

 1. To get started, go to your domains page at AWS by using this link. You'll be prompted to log in first.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. On the Resources page, choose Hosted Zones.

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. On the Hosted Zones page, in the Domain Name column, choose the name of the domain that you want to edit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Choose Create Record Set.

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. In the Create Record Set area, in the boxes for the new record, type or copy and paste the values from the following table.

  (Choose the Type and Routing Policy values from the drop-down lists.)

  Tip : The quotation marks required by the onscreen instructions are supplied automatically. You don't need to type them manually.

  Name

  Type

  Alias

  TTL (Seconds)

  Value

  Routing Policy

  (Leave this field empty.)

  TXT - Text

  No

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : This is an example. Use your specific Destination or Points to Address value here, from the table in Office 365.
  How do I find this?

  Simple

  AWS-BP-Verify-1-1

 6. Choose Create.

  AWS-BP-Verify-1-2

 7. Wait a few minutes before you continue, so that the record you just created can update across the Internet.

Now that you've added the record at your domain registrar's site, you'll go back to Office 365 and request Office 365 to look for the record.

When Office 365 finds the correct TXT record, your domain is verified.

 1. Go to the Domains page.

 2. On the Domains page, choose the domain that you are verifying.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. On the Setup page, choose Start setup.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. On the Verify domain page, choose Verify.

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you’re having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Troubleshoot issues after changing your domain name or DNS records.

Zpět na začátek

Přidání záznamu MX kvůli doručování e-mailů s vaší doménou do Office 365

 1. To get started, go to your domains page at AWS by using this link. You'll be prompted to log in first.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. On the Resources page, choose Hosted Zones.

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. On the Hosted Zones page, in the Domain Name column, choose the name of the domain that you want to edit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Choose Create Record Set.

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) do polí nového záznamu zadejte nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  (Toto pole nechte prázdné.)

  MX - Mail exchange

  No (Ne)

  300

  0 <klíč-domény>.mail.protection.outlook.com.

  0 je hodnota priority záznamu MX. Přidejte ji na začátek hodnoty záznamu MX a od zbytku hodnoty ji oddělte mezerou.

  This value MUST end with a period (.)

  Poznámka : Get your <domain-key> from your Office 365 portal account.
  How do I find this?

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-2-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-2-2

 7. Pokud existují nějaké další záznamy MX, odeberte je.

  Důležité : AWS ukládá záznamy MX jako sadu, která může obsahovat více záznamů. NEVOLTE možnost Delete Record Set (Odstranit sadu záznamů), protože byste odstranili všechny záznamy MX, včetně toho, který jste právě přidali. Místo toho postupujte podle následujících pokynů.

  Nejdříve zvolte sadu záznamů MX.

  AWS-BP-Configure-2-3

  Potom v části Edit Record Set (Úpravy sady záznamů) odstraňte všechny zastaralé záznamy MX tak, že vyberete odpovídající položku v poli Value (Hodnota) a na klávesnici pak stisknete klávesu Delete.

  AWS-BP-Configure-2-4

 8. Zvolte Save Record Set (Uložit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-2-5

Zpět na začátek

Přidání šesti záznamů CNAME potřebných pro Office 365

 1. To get started, go to your domains page at AWS by using this link. You'll be prompted to log in first.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. On the Resources page, choose Hosted Zones.

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. On the Hosted Zones page, in the Domain Name column, choose the name of the domain that you want to edit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Choose Create Record Set.

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. Přidejte první záznam CNAME.

  V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) zadejte nebo zkopírujte do polí nového záznamu hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  autodiscover

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  autodiscover.outlook.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  sip

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  sipdir.online.lync.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  lyncdiscover

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  webdir.online.lync.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  msoid

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  enterpriseregistration

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  enterpriseenrollment

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-3-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-3-2

 7. Přidejte dalších pět záznamů CNAME.

  Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a pak záznam dokončete tím, že zvolíte Create (Vytvořit).

  Tento postup opakujte, dokud nevytvoříte všech šest záznamů CNAME.

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro SPF za účelem ochrany před e-mailovým spamem

Důležité : You cannot have more than one TXT record for SPF for a domain. If your domain has more than one SPF record, you'll get email errors, as well as delivery and spam classification issues. If you already have an SPF record for your domain, don't create a new one for Office 365. Instead, add the required Office 365 values to the current record so that you have a single SPF record that includes both sets of values. Need examples? Check out these details and sample SPF records. To validate your SPF record, you can use one of these SPF validation tools.

 1. To get started, go to your domains page at AWS by using this link. You'll be prompted to log in first.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. On the Resources page, choose Hosted Zones.

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. On the Hosted Zones page, in the Domain Name column, choose the name of the domain that you want to edit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte sadu záznamů TXT.

  AWS-BP-Configure-4-1

 5. V části Edit Record Set (Upravit sadu záznamů) na konci stávajícího seznamu položek v poli Value: (Hodnota:) pro existující záznam vytvořte stisknutím klávesy Enter na klávesnici nový řádek. Do nového řádku (pod existující hodnotou) potom zadejte nebo zkopírujte hodnotu z následující tabulky. (Můžete si prohlédnout příklad na obrázku pod tabulkou.)

  Value: (Hodnota)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  (Uvozovky vyžadované pokyny na obrazovce se vloží automaticky. Nemusíte je zadávat ručně.)

  Poznámka : We recommend copying and pasting this entry, so that all of the spacing stays correct.

  AWS-BP-Configure-4-2

 6. Zvolte Save Record Set (Uložit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-4-3

Zpět na začátek

Přidání dvou záznamů SRV potřebných pro Office 365

 1. To get started, go to your domains page at AWS by using this link. You'll be prompted to log in first.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. On the Resources page, choose Hosted Zones.

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. On the Hosted Zones page, in the Domain Name column, choose the name of the domain that you want to edit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Choose Create Record Set.

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. Přidejte první záznam SRV:

  V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) zadejte nebo zkopírujte do polí nového záznamu hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  _sip._tls

  SRV - Service locator

  No (Ne)

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Poznámka : We recommend copying and pasting this entry, so that all of the spacing stays correct.

  Simple (Jednoduché)

  _sipfederationtls._tcp

  SRV - Service locator

  No (Ne)

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  This value MUST end with a period (.)

  Poznámka : We recommend copying and pasting this entry, so that all of the spacing stays correct.

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-5-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-5-2

 7. Přidání dalšího záznamu SRV:

  Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a pak záznam dokončete tím, že zvolíte Create (Vytvořit).

Poznámka :  Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you’re having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Troubleshoot issues after changing your domain name or DNS records.

Zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpět na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×