Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 na webu Amazon Web Services (AWS)

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Postup uvedený v tomto článku umožňuje ověřit doménu a nastavit záznamy DNS pro e-mail, Lync a další služby, pokud je vaším poskytovatelem hostingu DNS web AWS.

Toto jsou hlavní záznamy, které je potřeba přidat.

Po přidání těchto záznamů na webu AWS budete mít svoji doménu nastavenou tak, aby fungovala se službami Office 365.

Informace o webhostingu a DNS pro weby s Office 365 najdete v článku Používání veřejného webu s Office 365.

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Přidání záznamu TXT k ověření

Než začnete v Office 365 doménu používat, musíme ověřit, že jste jejím vlastníkem. Vlastnictví domény prokážete Office 365 tak, že se u doménového registrátora přihlásíte ke svému účtu a vytvoříte záznam DNS.

Poznámka:  Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami na webu AWS. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Resources (Zdroje) vyberte Hosted Zones (Hostované zóny).

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) ve sloupci Domain Name (Název domény) vyberte název domény, kterou chcete upravit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. V oblasti Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) do polí nového záznamu napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  (Hodnoty Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracího seznamu.)

  Tip: Uvozovky vyžadované pokyny na obrazovce se vloží automaticky. Nemusíte je zadávat ručně.

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  (Toto pole nechte prázdné.)

  TXT – Text

  Ne

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka: Toto je příklad. Tady použijte svoji specifickou hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu z tabulky v Office 365.
  Jak to najdu?

  Jednoduchá

  AWS-BP-Verify-1-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Verify-1-2

 7. Počkejte pár minut, až se vytvořený záznam aktualizuje všude na internetu, a pak pokračujte.

Teď, když jste na webu registrátora svojí domény přidali svůj záznam, přejdete zpět na Office 365 a požádejte Office 365 o vyhledání tohoto záznamu.

Když Office 365 najde správný záznam TXT, vaše doména se ověří.

 1. Přejděte na stránku Domény.

 2. Na stránce Domény zvolte doménu, kterou ověřujete.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Na stránce Nastavení zvolte Spustit nastavení.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Na stránce Ověřit doménu klikněte na Ověřit.

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpět na začátek

Přidání záznamu MX kvůli doručování e-mailů s vaší doménou do Office 365

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami na webu AWS. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Resources (Zdroje) vyberte Hosted Zones (Hostované zóny).

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) ve sloupci Domain Name (Název domény) vyberte název domény, kterou chcete upravit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) do polí nového záznamu zadejte nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  (Toto pole nechte prázdné.)

  MX - Mail exchange

  No (Ne)

  300

  0 <klíč-domény>.mail.protection.outlook.com.

  0 je hodnota priority záznamu MX. Přidejte ji na začátek hodnoty záznamu MX a od zbytku hodnoty ji oddělte mezerou.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka: <klíč-domény> získáte ve svém účtu na portálu Office 365.
  Jak ho najdu?

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-2-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-2-2

 7. Pokud existují nějaké další záznamy MX, odeberte je.

  Důležité informace: AWS ukládá záznamy MX jako sadu, která může obsahovat více záznamů. NEVOLTE možnost Delete Record Set (Odstranit sadu záznamů), protože byste odstranili všechny záznamy MX, včetně toho, který jste právě přidali. Místo toho postupujte podle následujících pokynů.

  Nejdříve zvolte sadu záznamů MX.

  AWS-BP-Configure-2-3

  Potom v části Edit Record Set (Úpravy sady záznamů) odstraňte všechny zastaralé záznamy MX tak, že vyberete odpovídající položku v poli Value (Hodnota) a na klávesnici pak stisknete klávesu Delete.

  AWS-BP-Configure-2-4

 8. Zvolte Save Record Set (Uložit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-2-5

Zpět na začátek

Přidání šesti záznamů CNAME potřebných pro Office 365

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami na webu AWS. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Resources (Zdroje) vyberte Hosted Zones (Hostované zóny).

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) ve sloupci Domain Name (Název domény) vyberte název domény, kterou chcete upravit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. Přidejte první záznam CNAME.

  V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) zadejte nebo zkopírujte do polí nového záznamu hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  autodiscover

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  autodiscover.outlook.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  sip

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  sipdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  lyncdiscover

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  webdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  msoid

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  enterpriseregistration

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  enterpriseregistration.windows.net.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  enterpriseenrollment

  CNAME – Canonical name (CNAME – kanonický název)

  No (Ne)

  300

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-3-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-3-2

 7. Přidejte dalších pět záznamů CNAME.

  Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a pak záznam dokončete tím, že zvolíte Create (Vytvořit).

  Tento postup opakujte, dokud nevytvoříte všech šest záznamů CNAME.

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro SPF za účelem ochrany před e-mailovým spamem

Důležité informace: Pro doménu můžete mít pro SPF maximálně jeden záznam TXT. Pokud má vaše doména více než jeden záznam SPF, můžete zaznamenat chyby e-mailu a může docházet k problémům s doručováním a klasifikací spamu.) Pokud už záznam SPF pro svoji doménu máte, nevytvářejte pro Office 365 nový. Místo toho přidejte požadované hodnoty Office 365 k aktuálnímu záznamu, abyste měli jenom jeden záznam SPF, který obsahuje obě množiny hodnot. Chtěli byste se podívat na nějaké příklady? Můžete si projít tyto podrobnosti a ukázkové záznamy SPF. K ověření záznamu SPF můžete použít jeden z těchto nástrojů pro ověření SPF.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami na webu AWS. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Resources (Zdroje) vyberte Hosted Zones (Hostované zóny).

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) ve sloupci Domain Name (Název domény) vyberte název domény, kterou chcete upravit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte sadu záznamů TXT.

  AWS-BP-Configure-4-1

 5. V části Edit Record Set (Upravit sadu záznamů) na konci stávajícího seznamu položek v poli Value: (Hodnota:) pro existující záznam vytvořte stisknutím klávesy Enter na klávesnici nový řádek. Do nového řádku (pod existující hodnotou) potom zadejte nebo zkopírujte hodnotu z následující tabulky. (Můžete si prohlédnout příklad na obrázku pod tabulkou.)

  Value: (Hodnota)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all

  (Uvozovky vyžadované pokyny na obrazovce se vloží automaticky. Nemusíte je zadávat ručně.)

  Poznámka: Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  AWS-BP-Configure-4-2

 6. Zvolte Save Record Set (Uložit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-4-3

Zpět na začátek

Přidání dvou záznamů SRV potřebných pro Office 365

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami na webu AWS. Nejdřív se zobrazí výzva k přihlášení.

  AWS-BP-Configure-1-1

 2. Na stránce Resources (Zdroje) vyberte Hosted Zones (Hostované zóny).

  AWS-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) ve sloupci Domain Name (Název domény) vyberte název domény, kterou chcete upravit.

  AWS-BP-Configure-1-3

 4. Zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů).

  AWS-BP-Configure-1-4

 5. Přidejte první záznam SRV:

  V části Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů) zadejte nebo zkopírujte do polí nového záznamu hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (Hodnoty pro Type (Typ) a Routing Policy (Zásady směrování ) zvolte z rozevíracích seznamů.)

  Name (Název)

  Type (Typ)

  Alias

  TTL (Seconds) (TTL (v sekundách))

  Value (Hodnota)

  Routing Policy (Zásady směrování)

  _sip._tls

  SRV - Service locator

  No (Ne)

  300

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka: Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  Simple (Jednoduché)

  _sipfederationtls._tcp

  SRV - Service locator

  No (Ne)

  300

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Tato hodnota MUSÍ končit tečkou (.).

  Poznámka: Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  Simple (Jednoduché)

  AWS-BP-Configure-5-1

 6. Zvolte Vytvořit.

  AWS-BP-Configure-5-2

 7. Přidání dalšího záznamu SRV:

  Na stránce Hosted Zones (Hostované zóny) zvolte Create Record Set (Vytvořit sadu záznamů), vytvořte záznam pomocí hodnot z dalšího řádku tabulky a pak záznam dokončete tím, že zvolíte Create (Vytvořit).

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpět na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×