Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 na webu 1&1 Internet

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Upozornění : 

 • Upozorňujeme, že web 1&1 Internet neumožňuje, aby doména měla současně záznam MX i záznam Autodiscover CNAME nejvyšší úrovně. To omezuje možnosti konfigurace Exchange Online pro Office 365. Existuje sice alternativní řešení, ale jeho použití doporučujeme jenom v případě, že už s vytvářením subdomén na webu 1&1 Internet máte zkušenosti.

 • Pokud se navzdory tomuto omezení služby rozhodnete spravovat vlastní záznamy DNS pro Office 365 na webu 1&1 Internet, ověřte vaši doménu a nastavte záznamy DNS pro e-mail, Online Skype pro firmy a další možnosti podle pokynů v tomto článku.

Toto jsou hlavní záznamy, které je potřeba přidat. Postupujte podle následujících pokynů nebo se podívejte na video. (Potřebujete další pomoc? Získejte podporu.)

Po přidání těchto záznamů na webu 1&1 Internet se vaše doména nastaví tak, aby fungovala se službami Office 365.

Informace o webhostingu a DNS pro weby s Office 365 najdete v článku Používání veřejného webu s Office 365.

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Přidání záznamu TXT k ověření

Než začnete v Office 365 doménu používat, musíme ověřit, že jste jejím vlastníkem. Vlastnictví domény prokážete Office 365 tak, že se u doménového registrátora přihlásíte ke svému účtu a vytvoříte záznam DNS.

Poznámka :  Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv. Když budete chtít, můžete ho později odstranit.

Postupujte podle následujících kroků nebo se podívejte na video (začátek v 0:42).

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami, které jste si zaregistrovali na webu 1&1 Internet. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Zvolte Manage domains (Spravovat domény).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Domain Center (Centrum domény) najděte doménu, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavení domény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. V oblasti TXT and SRV Records (Záznamy TXT a SRV) zvolte Add Record (Přidat záznam).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. V oblasti Add Record (Přidat záznam) do polí nového záznamu napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  (V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Type (Typ)

  Prefix (Předpona)

  Name Value (Hodnota názvu)

  TXT

  (Toto pole nechte prázdné.)

  MS=msXXXXXXXX

  Poznámka : Toto je příklad. Tady použijte svoji specifickou hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu z tabulky v Office 365.
  Jak to najdu?

  1&1-BP-Verify-1-1

 7. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Verify-1-2

 8. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Verify-1-3

 9. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

 10. Počkejte pár minut, až se vytvořený záznam aktualizuje všude na internetu, a pak pokračujte.

Teď, když jste na webu registrátora svojí domény přidali svůj záznam, přejdete zpět na Office 365 a požádejte Office 365 o vyhledání tohoto záznamu.

Když Office 365 najde správný záznam TXT, vaše doména se ověří.

 1. Přejděte na stránku Domény.

 2. Na stránce Domény zvolte doménu, kterou ověřujete.

  O365-BP-Verify-1-2

 3. Na stránce Nastavení zvolte Spustit nastavení.

  O365-BP-Verify-1-3

 4. Na stránce Ověřit doménu klikněte na Ověřit.

  O365-BP-Verify-1-4

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpět na začátek

Přidání záznamu MX kvůli doručování e-mailů s vaší doménou do Office 365

Postupujte podle následujících kroků nebo se podívejte na video (začátek v 3:22).

Poznámka: Pokud jste se zaregistrovali na webu 1und1.de, přihlaste se tady.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami, které jste si zaregistrovali na webu 1&1 Internet. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Zvolte Manage domains (Spravovat domény).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Domain Center (Centrum domény) najděte doménu, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavení domény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. V oddílu MX Records (Záznamy MX) v oblasti Mail Exchanger (MX Record) (Služba Mail Exchanger (záznam MX)) vyberte Other mail server (Jiný poštovní server).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  1&1-BP-Configure-2-1

 6. Pokud se tam už nacházejí nějaké jiné záznamy MX, odstraňte je všechny tak, že je vyberete a na klávesnici stisknete Delete.

  (Pokud se tam žádné záznamy MX nenacházejí, pokračujte dalším krokem.)

  1&1-BP-Configure-2-2

 7. Do polí pro záznam MX 1 napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  MX 1

  Priority (Priorita)

  <klíč domény>.mail.protection.outlook.com

  Poznámka : <klíč-domény> získáte ve svém účtu na portálu Office 365.
  Jak ho najdu?

  10

  Další informace o prioritě najdete v tématu Co je priorita záznamů MX?

  1&1-BP-Configure-2-3

 8. Klikněte na Save (Uložit).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  1&1-BP-Configure-2-4

 9. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

Zpět na začátek

Přidání šesti záznamů CNAME potřebných pro Office 365

Web 1&1 Internet vyžaduje alternativní řešení, aby bylo možné použít současně záznam MX i záznamy CNAME, které jsou potřeba pro e-mailové služby Office 365. Toto alternativní řešení vyžaduje, abyste na webu 1&1 Internet vytvořili sadu subdomén a přiřadili je k záznamům CNAME.

Důležité : Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že máte k dispozici nejméně dvě subdomény. Toto řešení doporučujeme jenom v případě, že už s vytvářením subdomén na webu 1&1 Internet máte zkušenosti.

Zpět na začátek

Základní záznamy CNAME

Postupujte podle následujících kroků nebo se podívejte na video (začátek v 3:57).

Poznámka: Pokud jste zaregistrovaní na webu 1und1.de, přihlaste se tady.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami, které jste si zaregistrovali na webu 1&1 Internet. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Zvolte Manage domains (Spravovat domény).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Domain Center (Centrum domén) najděte doménu, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte Manage Subdomains (Spravovat subdomény).

  1&1-BP-Configure-3-0

  Teď vytvoříte dvě subdomény a pro každou nastavíte hodnotu Alias.

  (Je to nutné kvůli tomu, že web 1&1 Internet podporuje jenom jeden záznam CNAME nejvyšší úrovně, ale Office 365 vyžaduje několik záznamů CNAME.)

  Nejdřív vytvoříte subdoménu Autodiscover.

 4. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-1

 5. Do pole Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) pro novou subdoménu napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) z následující tabulky. (Hodnotu Alias přidáte v pozdějším kroku.)

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-2

 6. Zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-3

 7. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) vyhledejte subdoménu autodiscover, kterou jste právě vytvořili, a zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto subdoménu.

  1&1-BP-Configure-3-4

 8. V oblasti Subdomain Settings (Nastavení subdomény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-3-5

 9. V oddílu A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (IP adresy)) v oblasti IP address (A Record) (IP adresa (záznam A)) vyberte CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-6

 10. Do pole Alias napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Alias z následující tabulky.

  Create Subdomain

  Alias

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1&1-BP-Configure-3-7

 11. Zaškrtněte políčko pro právní omezení I am aware (Jsem si vědom).

  1&1-BP-Configure-3-8-1

 12. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Configure-3-8-2

 13. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

  Teď vytvoříte druhou subdoménu.

 14. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-9

 15. Do pole Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) pro novou subdoménu napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) z následující tabulky. (Hodnotu Alias přidáte v pozdějším kroku.)

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-10

 16. Zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

  1&1-BP-Configure-3-11

 17. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) vyhledejte subdoménu msoid, kterou jste právě vytvořili, a zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto subdoménu.

  1&1-BP-Configure-3-12

 18. V oblasti Subdomain Settings (Nastavení subdomény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-3-13

 19. V oddílu A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (IP adresy)) v oblasti IP address (A Record) (IP adresa (záznam A)) vyberte CNAME.

  1&1-BP-Configure-3-14-1

 20. Do pole Alias napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Alias z následující tabulky.

  Create Subdomain

  Alias

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  1&1-BP-Configure-3-14-2

 21. Zaškrtněte políčko pro právní omezení I am aware (Jsem si vědom).

  1&1-BP-Configure-3-15-1

 22. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Configure-3-15-2

 23. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

Další záznamy CNAME

Další záznamy CNAME vytvořené v následujícím postupu aktivují služby Online Skype pro firmy. Budete postupovat stejně jako u dvou dříve vytvořených záznamů CNAME.

 1. Vytvořte třetí subdoménu (Lyncdiscover).

  V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

 2. Do pole Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) pro novou subdoménu napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) z následující tabulky. (Hodnotu Alias přidáte v pozdějším kroku.)

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 3. Zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

 4. Na stránce Domain Center (Centrum domén) zvolte Manage Subdomains (Spravovat subdomény).

 5. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) vyhledejte subdoménu lyncdiscover, kterou jste právě vytvořili, a zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavení subdomény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

 6. V oddílu A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (IP adresy)) v oblasti IP address (A Record) (IP adresa (záznam A)) vyberte CNAME.

 7. Do pole Alias napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Alias z následující tabulky.

  Create Subdomain

  Alias

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com

 8. Zaškrtněte políčko pro právní omezení I am aware (Jsem si vědom) a zvolte Save (Uložit).

 9. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

 10. Vytvořte čtvrtou subdoménu (SIP):

  V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

 11. Do pole Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) pro novou subdoménu napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Create Subdomain (Vytvořit subdoménu) z následující tabulky. (Hodnotu Alias přidáte v pozdějším kroku.)

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 12. Zvolte Create Subdomain (Vytvořit subdoménu).

 13. Na stránce Domain Center (Centrum domén) zvolte Manage Subdomains (Spravovat subdomény).

 14. V oddílu Subdomain Overview (Přehled subdomény) vyhledejte subdoménu sip, kterou jste právě vytvořili, a zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto subdoménu.

  V oblasti Subdomain Settings (Nastavení subdomény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

 15. V oddílu A/AAAA Records (IP Addresses) (Záznamy A/AAAA (IP adresy)) v oblasti IP address (A Record) (IP adresa (záznam A)) vyberte CNAME.

 16. Do pole Alias napište nebo zkopírujte jenom hodnotu Alias z následující tabulky.

  Create Subdomain

  Alias

  sip

  sipdir.online.lync.com

 17. Zaškrtněte políčko pro právní omezení I am aware (Jsem si vědom) a zvolte Save (Uložit).

 18. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

Záznamy CNAME, které jsou potřeba pro MDM

Důležité : Postupujte stejně jako u ostatních čtyř záznamů CNAME, použijte ale hodnoty z následující tabulky.

Create Subdomain

Alias

enterpriseregistration

enterpriseregistration.windows.net

enterpriseenrollment

enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

Zpět na začátek

Přidání záznamu TXT pro SPF za účelem ochrany před e-mailovým spamem

Důležité : Pro doménu můžete mít pro SPF maximálně jeden záznam TXT. Pokud má vaše doména více než jeden záznam SPF, můžete zaznamenat chyby e-mailu a může docházet k problémům s doručováním a klasifikací spamu.) Pokud už záznam SPF pro svoji doménu máte, nevytvářejte pro Office 365 nový. Místo toho přidejte požadované hodnoty Office 365 k aktuálnímu záznamu, abyste měli jenom jeden záznam SPF, který obsahuje obě množiny hodnot. Chtěli byste se podívat na nějaké příklady? Můžete si projít tyto podrobnosti a ukázkové záznamy SPF. K ověření záznamu SPF můžete použít jeden z těchto nástrojů pro ověření SPF.

Postupujte podle následujících kroků nebo se podívejte na video (začátek v 5:09).

Poznámka: Pokud jste zaregistrovaní na webu 1und1.de, přihlaste se tady.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami, které jste si zaregistrovali na webu 1&1 Internet. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Zvolte Manage domains (Spravovat domény).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Domain Center (Centrum domény) najděte doménu, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavení domény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. V oblasti TXT and SRV Records (Záznamy TXT a SRV) zvolte Add Record (Přidat záznam).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. V oblasti Add Record (Přidat záznam) do polí nového záznamu napište nebo zkopírujte hodnoty z následující tabulky.

  (V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu Type (Typ).)

  Type (Typ)

  Prefix (Předpona)

  Name Value (Hodnota názvu)

  TXT

  (Toto pole nechte prázdné.)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Poznámka : Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

  Záznam TXT

 7. Klikněte na Save (Uložit).

  Přidat záznam

 8. Klikněte na Save (Uložit).

  Uložit záznam

 9. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

Zpět na začátek

Přidání dvou záznamů SRV potřebných pro Office 365

Postupujte podle následujících kroků nebo se podívejte na video (začátek v 5:51).

Poznámka: Pokud jste zaregistrovaní na webu 1und1.de, přihlaste se tady.

 1. Pomocí tohoto odkazu nejdřív přejděte na stránku s doménami, které jste si zaregistrovali na webu 1&1 Internet. Zobrazí se výzva k přihlášení.

  1&1-BP-Configure-1-1

 2. Zvolte Manage domains (Spravovat domény).

  1&1-BP-Configure-1-2

 3. Na stránce Domain Center (Centrum domény) najděte doménu, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte ovládací prvek Panel (v) pro tuto doménu.

  1&1-BP-Configure-1-3

 4. V oblasti Domain Settings (Nastavení domény) zvolte Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS).

  1&1-BP-Configure-1-4

 5. V oblasti TXT and SRV Records (Záznamy TXT a SRV) zvolte Add Record (Přidat záznam).

  (Možná bude potřeba posunout se dolů.)

  1&1-BP-Configure-1-5

 6. Přidejte první ze dvou záznamů SRV.

  V oblasti Add Record (Přidat záznam) do polí pro nový záznam napište nebo zkopírujte hodnoty z prvního řádku následující tabulky.

  (V rozevíracím seznamu vyberte hodnoty Type (Typ) a TTL.)

  Type (Typ)

  Service (Služba)

  Protocol (Protokol)

  Name (Název)

  Host (Hostitel)

  Priority (Priorita)

  Weight (Váha)

  Port

  TTL

  SRV

  sip

  tls

  (Toto pole nechte prázdné.)

  sipdir.online.lync.com

  100

  1

  443

  3600 (1 h)

  SRV

  sipfederationtls

  tcp

  (Toto pole nechte prázdné.)

  sipfed.online.lync.com

  100

  1

  5061

  3600 (1 h)

  1&1-BP-Configure-5-1

 7. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Configure-5-2

 8. Klikněte na Save (Uložit).

  1&1-BP-Configure-5-3

 9. V dialogovém okně Edit DNS Settings (Upravit nastavení DNS) zvolte Yes (Ano).

  1&1-BP-Configure-3-16

 10. Přidejte druhý záznam SRV.

  V oblasti TXT and SRV Records (Záznamy TXT a SRV) zvolte Add Record (Přidat záznam).

  V oblasti Add Record (Přidat záznam) použijte k vytvoření záznamu hodnoty z dalšího řádku tabulky a pak dokončete záznam tak, že znovu zvolíte Add (Přidat), Save (Uložit) a Yes (Ano).

Poznámka :  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpátky na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×