Vytvoření zápatí e-mailu pro organizaci

Zápatí e-mailu je text, který se automaticky přidává k odchozím e-mailům. Zápatí se běžně používá k uvedení právních informací, upozornění na neznámé nebo neověřené odesílatele anebo z jiných důvodů konkrétní organizace. Někdy se označuje jako doplňkové informace k e-mailu.

Tady je příklad zápatí e-mailu:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato e-mailová zpráva je určená jenom osobám oprávněným přijímat důvěrné informace, které může tato zpráva obsahovat. E-mailové zprávy určené klientům společnosti Contoso můžou obsahovat informace, které jsou důvěrné a právně privilegované. Pokud nejste určeným příjemcem této zprávy, nečtěte ji, prosím, nekopírujte, nepřeposílejte a neukládejte ji. Pokud jste ji obdrželi omylem, odešlete ji prosím zpět odesílateli a kompletně ji vymažte ze svého počítačového systému.

Přidání zápatí e-mailu pro vaši organizaci

Zápatí přidáte do odchozích e-mailů z vaší organizace tahkle:

  1. V záhlaví klikněte na Správce.

  2. V části Nastavení služby klikněte na E-mail a kalendář.

  3. V části Firemní zápatí e-mailu klikněte na Zobrazit nebo upravit zápatí.

  4. Zadejte text, který se má přidávat na konec všech e-mailů odesílaných uživateli z vaší organizace.

  5. Formátujte text pomocí příslušných ovládacích prvků (nepovinné).

  6. Klikněte na Uložit.

    Poznámka :  Pokud chcete spustit automatické odesílání tohohle zápatí pro všechny e-maily odesílané z vaší organizace, musíte zapnout Firemní zápatí e-mailu.

Zapnutí a vypnutí zápatí e-mailu

  1. Přejděte na Správce > Nastavení služby > Firemní zápatí e-mailu.

  2. Podle potřeby zapněte nebo vypněte Firemní zápatí e-mailu.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×