Vytvoření základního vývojového diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Vytváření základních vývojových diagramů je snadné a vzhledem k tomu, že obrazce jsou jednoduché a vizuální, je pro uživatele snadné jim porozumět.

Základní vývojový diagram, který šablony v aplikaci Visio obsahuje obrazce, můžete zobrazit různé druhy procesy a je užitečné především pro znázorňující základní obchodní zpracuje jako proces vývoje návrh, vidět na následujícím obrázku.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Kromě Šablona základního vývojového diagramu aplikace Visio obsahuje řadu šablon konkrétnější typů diagramů, například diagramů toku dat, časových os a modelování software. Najít další informace o různých šablon najdete v článku mimo Jak lze poznat, co je jednotlivých šablon aplikace Visio pro?

Vytvoření vývojového diagramu
 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. Klikněte na kategorii Vývojový diagram.

 3. Poklikejte na položku Základní vývojový diagram.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 5. Obrazce ve vývojovém diagramu můžete spojit tak, že podržíte ukazatel myši na prvním obrazci a kliknete na malou šipku, která se zobrazí a odkazuje na obrazec, s nímž první obrazec spojíte. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu, klikněte na malou šipku, podržte ji a přetáhněte na druhý obrazec. Pak spojnici umístěte uprostřed druhého obrazce.

 6. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdném místo na stránce.

 7. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec ve skupině Styly obrazců klikněte na položku Řádek, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky a styl.

Oprava zarovnání a mezer

 1. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny objekty na stránce výkresu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na pozice a pak klikněte na tlačítko Automatické zarovnání a mezery.

Pokud není výsledkem příkazu to, co potřebujete, zrušte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+Z a vyzkoušejte jinou možnost pod tlačítkem Zarovnání a Pozice.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu. Neexistuje však žádný standardní či univerzální význam obrazců – jakýkoli obrazec může mít libovolný význam, na kterém se shodnou lidé, kteří budou vývojové diagramy vytvářet a interpretovat. Většina vývojových diagramů používá pouze tři nebo čtyři obrazce, pokud neexistuje jasný obchodní účel pro použití více obrazců.

Který říká, obrazce aplikace Visio mají názvy, které naznačují jejich nejčastější použití. Tady jsou některé nejběžnější obrazce:

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces:    Tento obrazec představuje typický krok v procesu. Jedná se o nejčastěji používaný obrazec v téměř každém procesu.

  Obrazec Proces

 • Rozhodnutí:    Tento obrazec označuje bod, kde výsledek rozhodnutí určuje další krok. Obvykle bývají pouze dva výsledky rozhodnutí – ano a ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Podproces:    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného dokumentu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument:    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník obrazců základního vývojového diagramu. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný krok v procesu.

Visio 2010 obsahuje mnoho dalších, specializované vzorníky a obrazce, které můžete použít v vývojového diagramu. Další informace o tom, jak najít další obrazce najdete v článku Použití okna obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces    Tento obrazec představuje krok v procesu.

  Obrazec Proces

 • Podproces    Tento obrazec slouží pro označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného výkresu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument:    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Poznámka : Nemůžete najít obrazec potřebujete?     Další informace o tom, jak najít další obrazce najdete v tématu Použití okna obrazce k uspořádání a hledání obrazců

Vytvoření vývojového diagramu
 1. Klikněte na kartu Soubor.

  Není dostupná karta soubor ?

  Pokud není zobrazena karta Soubor, přejděte k dalšímu kroku postupu.

 2. Klikněte na položku Nový, dále na položku Vývojový diagram a potom v části Dostupné šablony klikněte na položku Základní vývojový diagram.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

  Poznámka : V části co obrazců ve vývojovém diagramu informace o které obrazce můžete u každého kroku.

 5. Některým z následujících způsobů spojte obrazce vývojového diagramu.

  Spojte dva obrazce.

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. Přetáhněte ze připojení přejděte na Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na první obrazec spojovacího bodu na druhý obrazec. Když připojení obrazců koncové body spojnice červeně.

   Vývojový diagram s červenými spojovacími body

  Připojte jeden obrazec ku mnoha z jednoho spojovací bod.

  Ve výchozím nastavení se všechny spojnice zobrazují jako pravoúhlé, což znamená, že při spojení jednoho bodu obrazce se třemi jinými obrazci bude spojnice vypadat jako na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí pravoúhlých spojnic.

  Pokud chcete, aby jednotlivé spojnice vybíhaly z jednoho centrálního bodu prvního obrazce ke všem ostatním obrazcům, je třeba nastavit spojnice na hodnotu Přímá spojnice, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Vývojový diagram s přímými spojnicemi, které paprskovitě vybíhají z centrálního bodu.

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. U všech obrazců, které se chcete připojit přetáhněte ze stejného bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na první obrazec spojovací bod jednotlivých hodnot na ostatní obrazce.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na každou spojnici a klikněte na příkaz Přímá spojnice.

 6. Chcete-li se vrátit k běžným úpravám, klikněte na kartě Domů ve skupině Nástroj na položku Ukazatel.

 7. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdném místo na stránce.

 8. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom ve skupině Obrazec klikněte na šipku vpravo od položky Čára, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého vývojového diagramu

Nejsnazším způsobem, jak vytisknout vývojový diagram, který přesahuje velikost používaného papíru, je vytisknout diagram po částech na jednotlivé listy papíru a ty potom slepit dohromady lepicí páskou.

Dříve, než začnete tisknout, se ujistěte, že stránka výkresu tak, jak je zobrazená v aplikaci Visio, obsahuje celý vývojový diagram. Obrazce, které přečnívají přes okraj stránky výkresu v aplikaci Visio, se nevytisknou.

Chcete-li vytisknout rozsáhlý vývojový diagram, postupujte takto:

 1. Otevřete vývojový diagram a na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky klikněte na položku Velikost a vyberte možnost Přizpůsobit výkresu.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

  Není dostupná karta soubor ?

  Pokud není zobrazena karta Soubor, přejděte k dalšímu kroku postupu.

 3. Klikněte na položku Tisk a potom na položku Náhled.

  V okně náhledu jsou jednotlivé stránky odděleny tečkovanými čarami.
  Tečkované čáry zobrazit, jak výkresu vytiskne na samostatných listech.
 4. Chcete-li vývojový diagram vytisknout na více listů papíru, postupujte takto:

  1. V okně náhledu klikněte na ve skupině Tisk na položku Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v části Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru v případě, že jste ji ještě nevybrali.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Ve skupině Náhled kliknutím na položku Jedna dlaždice zobrazte, jak se výkres vytiskne na jednotlivé listy. (Mezi stránkami můžete přepínat kliknutím na položku Další dlaždice a Předchozí dlaždice.)

  5. Pokud jste se vzhledem výkresu spokojeni, klikněte ve skupině Tisk na položku Tisk.

  6. Po vytištění výkresu můžete oříznout okraje, překrýt stránky přes sebe a slepit je lepicí páskou dohromady.

 5. Chcete-li vývojový diagram vytisknout na jeden list papíru, postupujte takto:

  1. V okně náhledu klikněte na ve skupině Tisk na položku Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v části Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru v případě, že jste ji ještě nevybrali.

  3. V části Lupa tisku vyberte položku Přizpůsobit na.

  4. Vpravo od položky Přizpůsobit na zadejte do pole vedle položky listů napříč hodnotu 1 a do pole vedle položky listů pod sebou zadejte také hodnotu 1.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Ve skupině Tisk klikněte na tlačítko Tisk.

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník obrazců základního vývojového diagramu. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný krok v procesu.

Všechny obrazce ve vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů se jenom některých běžně používají. Tyto nejčastěji používané obrazce jsou popsané v tomto poli. Další informace o mu méně běžně používaných obrazců otevřít rozbalitelných odkazu (méně často používané obrazce vývojového diagramu) na konci této části.

 • Ukončení    Použijte tento obrazec pro prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces    Tento obrazec představuje krok v procesu.

  Obrazec Proces

 • Předdefinovaný proces    Použijte tento obrazec pro sadu kroky, které kombinují vytvořit podproces, který je definován jinde, často na jinou stránku výkresu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Rozhodnutí    Tento obrazec označuje bodu, kde výsledek rozhodnutí určuje dalším krokem. Může existovat více výsledků, ale často existuje jenom dvě – Ano nebo ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Dokument:    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Obrazce vývojového diagramu    Klikněte pravým tlačítkem více obrazec nastavena na jednu z následujících tvarů: proces, rozhodnutí, dokumentu nebo Data. Libovolný text, který zadáte do obrazce nebo informace, které přidáte do jeho Data obrazce, zůstane s obrazci.

  Toto je vypadá obrazce ve vzorníku:

  Obrazce vývojového diagramu

  Toto je najdete v článku při přetažení obrazce na stránku výkresu a pravým tlačítkem myši:

  Obrazce vývojového diagramu s místní nabídkou

 • Uložené dat    Použijte tento obrazec pro krok, jehož výsledkem informace jsou uložené.

  Uložená data obrazce

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Méně často používané obrazce vývojového diagramu

 • Dynamické spojnice    Tato spojnice pro volné kreslení cesty kolem obrazce, které najde.

  Dynamické spojnice

 • Zakřivená spojnice    Tato spojnice obsahuje počet nastavitelných poloměrem.

  Zakřivená spojnice

 • Pole Výška automatického     Toto je ohraničených textové pole, která upraví velikost textu, který zadáte. Přetažením okrajem obrazce můžete nastavit šířku. I když tento obrazec nemá představují kroku v procesu, je užitečný způsob přidání textového pole do vývojového diagramu.

  Pole Výška automatického

 • Pořizování poznámek     Toto závorkách textové pole upraví velikost textu, který zadáte. Přetažením okrajem obrazce můžete nastavit šířku. Jako obrazci políčko Automatická výška není tento obrazec představuje kroku v procesu. Slouží k přidání komentářů týkajících se obrazce vývojového diagramu.

  Pořizování poznámek obrazce

 • Ruční zadání vstupních hodnot    Tento krok je nějaká osoba poskytuje informace do procesu.

  Ruční zadávání obrazce

 • Ruční operace    Toto je kroky, které musíte provést uživatelem.

  Ruční operace obrazce

 • Vnitřní úložiště    Tento obrazec představuje informace uložené v počítači.

  Vnitřní úložiště obrazce

 • Přímé dat    Tento obrazec představuje informace uložené tak, aby jeden záznam můžete přistupovat přímo. To znázorňuje, jak ukládá na počítači pevném disku.

  Přímé dat obrazce

 • Sekvenčních dat.    Tento obrazec představuje informace uložené v posloupnosti, tyto údaje ad na magnetických páskou. Když data se ukládají v pořadí, musíte načtená v pořadí. Například pro přístup k záznamům 7 je třeba nejprve absolvovat záznamy 1 až 6.

  Obrazec sekvenčních dat.

 • Karty a papír páskou    Tento obrazec představuje fyzická karty nebo páskou papíru. Nejdříve možné počítačové systémy používaly systém děrné a papír páskou k ukládání a načítání dat k ukládání a spuštění aplikace.

  Karta obrazce

 • Zobrazení    Tento obrazec představuje informace, které se zobrazí osobě, obvykle na obrazovce počítače.

  Zobrazení obrazce

 • Příprava    Tento obrazec označuje, kde jsou proměnné inicializovány při přípravě postup.

  Příprava obrazce

 • Paralelní režim    Toto obrazce ukazuje, kde můžete současně pracovat dvěma různými způsoby.

  Tvaru Parallel režimu

 • Smyčka limit    Tento obrazec označí maximální počet opakování smyčku mohlo by umožnit spuštění předtím, než ho musí pokračovat dalším krokem.

  Smyčka limit obrazce

 • Ovládací prvek přepojení    Tento obrazec označuje kroky, které půjde kroku než typický dalším krokem při jsou splněné určité podmínky.

  Ovládací prvek přepojení obrazce

Vytvoření vývojového diagramu

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, najeďte myší na Vývojový diagram a potom klikněte na Základní vývojový diagram.

 2. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 3. Některým z následujících způsobů spojte obrazce vývojového diagramu.

  Poznámka : Informace o jiných způsobech spojování obrazců najdete v tématu Přidat spojovací čáry mezi obrazci ve Visiu.

  Spojte dva obrazce.

  1. Klikněte na nástroj spojnice Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

  2. Přetáhněte ze připojení přejděte na Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na první obrazec spojovacího bodu na druhý obrazec. Když připojení obrazců koncové body spojnice červeně.

   Při připevnění obrazce jsou červené konce spojnice

  Připojte jeden obrazec ku mnoha z jednoho spojovací bod.

  Ve výchozím nastavení se všechny spojnice zobrazují jako pravoúhlé, což znamená, že při spojení jednoho bodu obrazce se třemi jinými obrazci bude spojnice vypadat jako na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí pravoúhlých spojnic.

  Pokud chcete, aby jednotlivé spojnice vybíhaly z jednoho centrálního bodu prvního obrazce ke všem ostatním obrazcům, je třeba nastavit spojnice na hodnotu Přímá spojnice, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci s přímými spojnicemi.

  1. Klikněte na nástroj spojnice Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

  2. U všech obrazců, které se chcete připojit přetáhněte ze stejného bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na první obrazec spojovací bod jednotlivých hodnot na ostatní obrazce.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na každou spojnici a klikněte na příkaz Přímá spojnice.

 4. Klikněte na nástroj ukazatel Tlačítko Ukazatel na panelu nástrojů Standardní vrátit k běžným úpravám.

 5. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdném místo na stránce.

 6. Změnit směr spojovací šipky, vyberte připojení a potom v nabídce obrazec, přejděte na příkaz operace a klikněte na Zaměnit konce.

Tisk velké vývojových diagramů

Nejjednodušší způsob, jak vytisknout vývojový diagram, která je větší než papír tiskárny je vytisknout na více použitelné části papíru a potom společně páskou kusů.

Než začnete tisk, ale je důležité, abyste měli jistotu, že na stránku výkresu zobrazená v aplikaci Visio obsahuje celou vývojový diagram. Všech obrazců, které zablokování vypnout okraji stránky výkresu aplikace Visio se nevytisknou. Můžete zobrazit, jestli na stránku výkresu je dostatečně velký k tomu pro vývojový diagram kontrolou náhledu v dialogovém okně Vzhled stránky (kartasoubor nabídce Vzhled stránkyNastavení tisku ).

Vývojový diagram, který je příliš velký na stránce výkresu aplikace Visio vedle vývojový diagram, který vešel na stránku výkresu aplikace Visio

1. vývojový diagram, který je příliš velký na stránce výkresu aplikace Visio.

2. vývojový diagram, která na stránku výkresu aplikace Visio.

Zkontrolujte stránku výkresu aplikace Visio tvar vývojového diagramu

 1. Vývojový diagram otevřít v nabídce soubor klikněte na příkaz Vzhled stránky.

 2. Klepněte na kartu Velikost stránky.

 3. Ve skupinovém rámečku velikost stránky klikněte na Přizpůsobit velikost výkresu obsahu.

Se pokud chcete podívat, jak bude tisknout vývojový diagram, podívejte se Náhled, který je v nabídce soubor. Následující obrázek ukazuje vývojový diagram, která tiskne na čtyři použitelné části písmeno velikosti papíru.

Tisk náhledu velké vývojový diagram, který se vytiskl na 4 použitelné části papíru

Tisk velké vývojového diagramu na více použitelné části papíru

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky.

 2. Na kartě Nastavení tisku vyberte v dialogovém okně papír tiskárny požadovanou Pokud není vybrána velikost papíru. OK zatím ještě neklikejte na.

 3. Na kartě Velikost stránky klikněte na Přizpůsobit velikost výkresu obsahu. Náhled teď zobrazuje rozdíl mezi novou stránku a papír tiskárny.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce soubor klikněte na Náhled tisku vývojový diagram.

  Poznámka : Pokud jsou tu uvedené stínované okraje mezi stránkami, budou označení oblasti, které tisk na obě použitelné části papíru tak, aby při sestavování použitelné tu žádné mezery v vývojový diagram.

 6. Po vytištění výkresu můžete oříznout okraje, překrýt stránky přes sebe a slepit je lepicí páskou dohromady.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×