Vytvoření záhlaví nebo zápatí ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Vytvoření záhlaví nebo zápatí ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, vytvořit na všech stránkách dokumentu záhlaví nebo zápatí obsahující standardní informace, jako jsou například čísla stránek, název dokumentu, název firmy, jméno autora a datum.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

Záhlaví a zápatí jsou ve Wordu tak oblíbené, že mají vlastní panel nástrojů.

 1. Pokud chcete ve svém dokumentu vytvořit záhlaví, stiskněte Alt+V a potom stiskněte Ú, abyste z pásu karet otevřeli nabídku Záhlaví. Program Předčítání neohlásí název nabídky.

  Pro vytvoření zápatí stiskněte Alt+V a pak Ů. Tím otevřete z pásu karet nabídku Zápatí. Program Předčítání neohlásí název nabídky.

  Fokus se přesune na nabídku, která obsahuje rozložení záhlaví nebo zápatí.

 2. Pomocí klávesy Tabulátor nebo Šipka dolů procházejte seznamem rozložení. Stisknutím klávesy Enter vyberte to, které chcete použít.

  Zvolené rozložení se otevře v místě pro záhlaví a zápatí vašeho dokumentu. Fokus se přesune na první upravitelný text ve vybraném rozložení. Dokud nezavřete pás karet Nástroje záhlaví a zápatí, nebudete moct upravovat samotný text dokumentu.

 3. Stisknutím šipky vpravo můžete fokus přesunout na oblast upravitelného textu. Uslyšíte zástupný text přečtený nahlas, například „Název dokumentu“ nebo „Zadejte text“.

 4. Zadejte požadovaný text.

 5. Na další případnou oblast upravitelného textu se přesunete stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 6. Když skončíte, stiskněte Alt+J a pak stisknutím klávesy C zavřete záhlaví a přejděte k samotnému textu dokumentu.

Úprava záhlaví nebo zápatí

Do záhlaví nebo zápatí můžete vložit jakýkoli text, například čísla stránek nebo datum. Taky můžete přidat obrázek, jako je například logo společnosti.

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+V, Ú, U.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V, Ů, U.

  Tím se fokus přesune na záhlaví nebo zápatí a otevře se pás karet Nástroje záhlaví a zápatí.

 2. Proveďte požadované změny.

 3. Až skončíte, zavřete záhlaví nebo zápatí stisknutím Alt+C a pak stiskněte klávesu Í. Fokus se přesune na hlavní část dokumentu.

Přidání čísla stránky do záhlaví nebo zápatí

Word 2016 nabízí pro čísla stránek různá umístění a formáty, které můžete najít jako položky nabídky na pásu karet Nástroje záhlaví a zápatí.

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+C a pak stiskněte Ú.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V a pak stiskněte Ů.

  Tím se otevřou Nástroje záhlaví a zápatí a fokus se přesune na záhlaví nebo zápatí.

 2. Pokud chcete vložit číslo stránky, stiskněte Alt+C a pak otevřete nabídku Číslo stránky stisknutím F.

 3. Šipkou dolů procházejte seznamem možných umístění čísla stránky na stránce (horní okraj stránky, dolní okraj stránky atd.). Stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku vyberte umístění, které chcete použít.

  Každá položka umístění na stránce otevře další nabídku, ve které najdete možnosti pro toto umístění. Pomocí klávesy Šipka dolů si tyto možnosti projděte a vyberte si tu, kterou chcete použít.

 4. Když skončíte, stiskněte Alt+C a pak stisknutím klávesy Í zavřete pás karet Nástroje záhlaví a zápatí a přesuňte fokus zpět na samotný text dokumentu.

Přidání data do záhlaví nebo zápatí

 1. Pro otevření a úpravu záhlaví stiskněte Alt+C a pak stiskněte Ú.

  Pro otevření a úpravu zápatí stiskněte Alt+V a pak stiskněte Ů.

  Tím se otevřou Nástroje záhlaví a zápatí a fokus se přesune na záhlaví nebo zápatí.

 2. Pokud chcete vložit datum, stiskněte Alt+C a pak stisknutím klávesy D otevřete dialogové okno Datum a čas.

 3. Klávesou Šipka dolů procházejte seznamem možných formátů data a času, které můžete použít pro záhlaví nebo zápatí. Když najdete požadovaný formát, stisknutím klávesy Tabulátor ho vyberte a přesuňte se v dialogovém okně na další možnosti.

 4. V rozevíracím seznamu jazyka si stisknutím šipky dolů prohlédněte nainstalované jazyky. Stisknutím klávesy Tabulátor vyberte jazyk a přejděte na další možnost.

 5. Pokud chcete nastavit tyto možnosti data a jazyka jako výchozí, stiskněte Enter.

 6. Stisknutím klávesy Tabulátor se přesuňte na tlačítko OK a pak stiskněte Enter, abyste své volby potvrdili.

 7. Stisknutím klávesové kombinace Alt+C a následným stisknutím klávesy Í zavřete záhlaví nebo zápatí a vrátíte se k hlavní části dokumentu.

Výběr možností z panelu nástrojů Záhlaví a zápatí

Panel nástrojů Záhlaví a zápatí obsahuje mnoho možností, které můžete použít pro přizpůsobení záhlaví.

 1. Pokud chcete otevřít pás karet Nástroje záhlaví a zápatí, stiskněte Alt+N a pak H, E.

 2. Stisknutím Alt+C přejdete na pás karet.

 3. Stisknutím klávesy Tabulátor můžete přecházet mezi příkazy panelu nástrojů Záhlaví a zápatí.

 4. Příkaz vyberte stisknutím klávesy Enter.

 5. Až skončíte, zavřete záhlaví nebo zápatí a pás karet stisknutím Alt+C a klávesy Í.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

 1. Pokud chcete z dokumentu odebrat záhlaví, otevřete na kartě Vložení nabídku Záhlaví stisknutím Alt+V, Ú.

  Pokud chcete odebrat zápatí, otevřete na kartě Vložení nabídku Zápatí stisknutím Alt+N, O.

 2. Záhlaví nebo zápatí odeberte stisknutím klávesy R. Pak se stisknutím klávesy Esc vraťte k hlavní části dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, můžete vytvořit záhlaví nebo zápatí obsahující standardní informace, například čísla stránek, název dokumentu, název firmy, jméno autora a datum, na všech stránkách dokumentu aplikace Word pro Mac.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření záhlaví nebo zápatí

 1. Ve wordovém dokumentu opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na některou kartu. Pokud nejste na kartě Vložení, opakovaně stiskněte klávesu se šipkou doprava nebo doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na kartě Vložení a že se jedná o druhou kartu z osmi. Kartu vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko nabídky Záhlaví nebo tlačítko nabídky Zápatí. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete seznam rozložení záhlaví nebo zápatí.

 4. K procházení možností použijte klávesy se šipkami. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník vyberte požadovanou možnost.

  Zvolené rozložení se v dokumentu otevře v místě pro záhlaví nebo zápatí. Fokus zůstane na pásu karet.

 5. Pokud chcete přejít k dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo. Fokus se přesune do vloženého záhlaví nebo zápatí.

 6. Zadejte text záhlaví nebo zápatí.

 7. Pokud chcete přejít do další oblasti pro úpravy textu (pokud existuje), stiskněte klávesu Šipka vpravo.

Úpravy záhlaví nebo zápatí

 1. Ve wordovém dokumentu opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud nepřejdete k záhlaví nebo zápatí.

 2. K výběru textu, který chcete změnit, můžete použít třeba Shift+Command+šipkové klávesy. Potom zadejte nové záhlaví nebo zápatí.

 3. Pokud chcete přejít na další záhlaví nebo zápatí, opakovaně stiskněte Control+Option+Šipka vpravo, dokud se nedostanete na další záhlaví nebo zápatí. VoiceOver oznámí, kde právě jste.

Přidání data do záhlaví nebo zápatí

 1. Ve wordovém dokumentu opakovaně stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka vpravo, dokud nepřejdete k záhlaví nebo zápatí.

 2. Stisknutím kláves Control+Option+I otevřete Výběr položek. Zadejte datum a čas. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Datum a čas. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

 3. Otevře se dialogové okno Datum a čas s dostupnými možnostmi formátování. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte k seznamu a stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů seznam otevřete.

 4. K procházení možností v seznamu použijte klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o výchozí tlačítko OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

  Do záhlaví nebo zápatí se přidá datum. Fokus zůstane na pásu karet Záhlaví a zápatí. Pokud chcete s pásem karet přestat pracovat, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Šipka nahoru.

Přizpůsobení záhlaví a zápatí

Karta Záhlaví a zápatí obsahuje různé možnosti, které můžete použít k přizpůsobení záhlaví nebo zápatí.

 1. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+M přejděte na řádek nabídek. Stisknutím V přejděte do nabídky Zobrazení.

 2. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník otevřete záhlaví a zápatí a upravte je.

 4. Pokud chcete přejít na kartu Záhlaví a zápatí, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že je vybraná karta Záhlaví a zápatí. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na pás karet.

  První položka na pásu karet je Záhlaví. K přechodu na další položky na pásu karet použijte klávesu Tab.

 5. Pokud chcete vybrat položku, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 6. Až budete hotovi a budete chtít zavřít kartu, záhlaví a zápatí, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+I, kterou otevřete Výběr položek. Zadejte zavřít záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

  Záhlaví, zápatí i karta Záhlaví a zápatí se zavřou a fokus se přesune do textu dokumentu.

Odebrání záhlaví nebo zápatí

 1. Ve wordovém dokumentu stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M, kterou přejdete na řádek nabídek. Stisknutím V přejděte do nabídky Zobrazení.

 2. Otevřete nabídku stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník otevřete záhlaví a zápatí a upravte je.

 4. Pokud chcete přejít na kartu Záhlaví a zápatí, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že je vybraná karta Záhlaví a zápatí. Opakovaným stisknutím klávesy Tab přejděte na pás karet.

  První položka na pásu karet je Záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko nabídky Záhlaví. Pokud chcete přejít k zápatí, stiskněte klávesu Tab. Vyberte tlačítko stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí volbu Odebrat záhlaví nebo Odebrat zápatí.

 6. Pokud chcete záhlaví nebo zápatí odebrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 7. Záhlaví nebo zápatí se z dokumentu odebere.

  Pokud chcete zavřít kartu, záhlaví a zápatí, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+I, kterou otevřete Výběr položek. Zadejte zavřít záhlaví. VoiceOver oznámí, že jde o jednu položku, tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník přejděte k tlačítku. Dalším stisknutím těchto kláves tlačítko vyberte.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×