Vytvoření webu v aplikaci SharePoint Designer 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu je popsáno, jak pomocí možností v dialogovém okně Nový vytvořit web služby Microsoft SharePoint. Jsou zde také pokyny k výběru šablony webu.

Chcete-li vytvořit web služby SharePoint, musíte mít správná oprávnění. Pokud nemůžete web vytvořit, obraťte se na správce serveru.

V tomto článku

Co je Sharepointovém webu či podřízeného webu?

Zvolte typ šablony

Vytvoření webu služby SharePoint

Co je web a podřízený web služby SharePoint

Při vytváření webu služby SharePoint je důležité pochopit, jaké místo bude web zaujímat v hierarchii webů. Je třeba znát následující tři koncepce webů služby SharePoint:

 • Web nejvyšší úrovně:    Výchozí web (na nejvyšší úrovni) provozovaný na webovém serveru. K otevření webu nejvyšší úrovně je třeba zadat adresu URL serveru – například http://Muj_server – bez názvu stránky nebo podřízeného webu. Na tomto webu mění správci nastavení celé kolekce webů.

 • Podřízený web:    Úplný web uložený v určeném podadresáři webu nejvyšší úrovně. Každý podřízený web může mít vlastní oprávnění ke správě, vytváření obsahu a procházení, která jsou nezávislá na webu nejvyšší úrovně a dalších podřízených webech. Podřízený web může obsahovat další podřízené weby. Protože každý web patřící pod web nejvyšší úrovně je vlastně podřízeným webem, nazývá se obecně pouze web. K otevření podřízeného webu je třeba zadat adresu URL serveru a příslušných podřízených webů – například http://Muj_server/Muj_web – bez zadání názvu stránky.

 • Kolekce webů:    Sada webů na webovém serveru, přičemž všechny mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení pro správu. Každá kolekce webů obsahuje právě jeden web nejvyšší úrovně a může také obsahovat jeden nebo několik podřízených webů. Na každém webovém serveru může existovat několik kolekcí webů.

Budete-li vytvářet web služby SharePoint, vytvoříte obvykle web, který je podřízen webu nejvyšší úrovně nebo existujícímu podřízenému webu. Pomocí prohlížeče lze na stránce Nový web SharePoint vytvořit pouze podřízený web aktuálního webu. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 můžete vytvořit podřízený web libovolného webu, ke kterému máte nezbytná oprávnění.

Uživatelé, kteří nejsou správci, mohou weby nejvyšší úrovně vytvářet pouze v případě, že správce serveru zapne ve službě Windows SharePoint Services 3.0 funkci samoobslužného vytváření webů. Pokud je tato funkce zapnuta, mohou uživatelé vytvářet weby nejvyšší úrovně a nové kolekce webů, aniž by měli na webovém serveru oprávnění správce. Další informace získáte od správce serveru.

Na následujícím obrázku je Muj_web jedním ze dvou webů podřízených webu nejvyšší úrovně, který má název Muj_server. Muj_web rovněž obsahuje dva vlastní podřízené weby. Muj_server a všechny čtyři podřízené weby tvoří dohromady jednu kolekci webů.

Kolekce webů tvořená webem nejvyšší úrovně a podřízenými weby

Začátek stránky

Volba typu šablony

Na kartě Web dialogového okna Nový jsou dvě výchozí kategorie šablon webů: Obecné a Šablony služby SharePoint.

Weby vytvořené na základě šablon z obou kategorií mohou podporovat funkce technologie ASP.NET. Všechny šablony mohou být použity na serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0. Pouze šablony z kategorie Šablony služby SharePoint umožňují vytvořit weby, které zahrnují obsah služby SharePoint určený ke spolupráci, jako jsou webové části, seznamy služby SharePoint a knihovny dokumentů. Vytvoříte-li weby pomocí šablon z kategorie Obecné, nebude v nich tento obsah automaticky zahrnut, ale je možné přidat ho ručně.

Typ šablony zvolte podle toho, čeho chcete dosáhnout:

 • Šablony služby SharePoint:    Weby služby SharePoint jsou založeny na technologii ASP.NET, a nabízejí proto účinnou a pružnou podporu interakce a spolupráce. Tradiční, statické weby, které nejsou založeny na technologii ASP.NET, mohou nabízet jednosměrné prezentace, ale nepodporují skutečnou spolupráci typu, který umožňují produkty Windows SharePoint Services 3.0 a ASP.NET 2.0.

 • Obecné:    Na základě obou šablon z této kategorie lze generovat základní weby vhodné pro vytváření webů zcela od začátku. Weby vytvořené z těchto šablon mohou podporovat funkce spolupráce služby SharePoint, prvky pro podporu spolupráce se však nestanou součástí těchto webů automaticky. Tyto prvky je nutné přidat později ručně, během úprav webu.

  Možnost Průvodce importem webu umožňuje vytvořit nový web importem souborů z existujícího webu nebo ze složky v počítači či v síti – uvědomte si však, že tento průvodce neumožňuje kopírování a přesouvání obsahu webu služby SharePoint, jako jsou seznamy a knihovny. Pomocí tohoto průvodce proto nelze importovat existující web služby SharePoint.

 • Moje šablony webů:    Tato kategorie se zobrazí, pouze pokud ve složce uživatelských webových šablon v počítači uložíte soubor webového balíčku (FWP). Výchozí umístění je v jedné z následujících složek:

  • Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003    C:\Documents and Settings\uživatelské ukládají Data\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

  • Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

   Jak se šablonou webu slouží k vytvoření webu ze analýza balíčku webového. Další informace o vytváření a export analýza balíčku webového najdete v tématu Export nebo import webového balíčku.

Začátek stránky

Vytvoření webu služby SharePoint

Chcete-li vytvořit web služby SharePoint, musíte být členem skupiny webu, která má oprávnění k vytváření podřízených webů. Toto oprávnění je ve výchozím nastavení zahrnuto na úrovni oprávnění Úplné řízení. Nemáte-li potřebná oprávnění, obraťte se na správce serveru.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Webový server.

 2. Do pole Zadejte umístění nového webu zadejte lokalitu, kde chcete vytvořit nový web, včetně názvu webu.

  Karta Web v dialogovém okně Nový

  Například zadají http://My_SerVer/Muj_web jako adresa URL nového webu služby SharePoint.

  Poznámka : Aplikace Office SharePoint Designer 2007 navrhne standardně umístění a název pro nový web na základě webu, který byl otevřen naposledy. Umístění, název nebo oba tyto údaje je možné změnit.

 3. V podokně zcela vlevo klepněte na požadovanou kategorii šablon.

  Klepnete-li na kategorii Šablony služby SharePoint, načte se ze serveru seznam dostupných šablon. Při té příležitosti budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla pro přihlášení k serveru.

  Poznámka : Seznam šablon webů služby SharePoint se načte z aktuálního serveru. Připojíte-li se k jinému serveru, může se zobrazit více či méně šablon nebo jiné šablony – podle toho, které šablony dal správce serveru k dispozici.

 4. V prostředním podokně klepněte na šablonu, kterou chcete použít k vytvoření webu.

 5. Pokud chcete přidat nový web do aktuálního webu – jako složky aktuálního webu, nikoli jako samostatný web – zaškrtněte políčko Přidat na aktuální web. Toto zaškrtávací políčko je dostupné pouze v případě, že máte otevřen některý web.

  Poznámka : Protože tato možnost použije vybranou šablonu pro aktuální web, lze ji využít, pouze pokud není použita žádná jiná šablona. Nelze například přidat nový web vytvořený se šablonou Týmový web do webu vytvořeného pomocí šablony Prázdný web. V takovém případě je jediným možným postupem, jak použít novou šablonu, odstranění webu a jeho opakované vytvoření na základě jiné šablony.

 6. Chcete-li používat šifrovaná připojení, zaškrtněte políčko Použít šifrované připojení (SSL).

 7. Klepněte na tlačítko OK.

  Pokud jste v kategorii Obecné vybrali možnost Průvodce importem webu, spustí se Průvodce importem webu. Pamatujte, že tento průvodce používá funkci pro publikování a tato funkce neumožňuje kopírování a přesouvání obsahu webu služby SharePoint, jako jsou seznamy a knihovny. Pomocí tohoto průvodce proto nelze importovat existující web služby SharePoint.

  Na serveru se vytvoří nový web.

Tip : Podřízený web lze také vytvořit pomocí prohlížeče. Chcete-li rychle vytvořit podřízený web aktuálního webu, který je zobrazen v prohlížeči, klepněte v nabídce Akce webu na příkaz Vytvořit a pak v oblasti Webové stránky klepněte na položku Weby a pracovní prostory. Na stránce Nový web SharePoint zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×