Vytvoření vyplnitelného formuláře

Pokud chcete ve Wordu vytvořit formulář, který budou moct vyplňovat ostatní, začněte se šablonou a přidejte ovládací prvky obsahu. Mezi ovládací prvky obsahu patří zaškrtávací políčka, textová pole, nástroje pro výběr data a rozevírací seznamy. Pokud jste obeznámení s databázemi, tyto ovládací prvky obsahu se dokonce dají propojit s daty.

Vytvoření vyplnitelného formuláře začíná šesti základními kroky. Pojďme si je v následující části projít.

Krok 1: Zobrazení karty Vývojář

 1. Na kartě soubor přejděte na Možnosti> přizpůsobení pásu karet.

 2. V části Přizpůsobit pás karet v seznamu Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a pak klikněte na OK.

  Dialogové okno Přizpůsobení pásu karet

Krok 2: Otevření šablony nebo dokumentu, na kterém má být formulář založen

Pokud chcete ušetřit čas, použijte šablonu formuláře. Pokud chcete začít od začátku, použijte prázdnou šablonu.

Použití šablony formuláře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. V dialogovém okně Hledat online šablony zadejte typ formuláře, který chcete vytvořit, a stiskněte ENTER.

 4. Klikněte na šablonu formuláře, kterou chcete použít, a potom na tlačítko Vytvořit.

Použití prázdné šablony

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Klikněte na Prázdný dokument.

Krok 3: Přidání obsahu do formuláře

Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Režim návrhu a potom klikněte na požadované ovládací prvky.

Tlačítko Režim návrhu

Poznámka: Formulář vytvořený s využitím ovládacích prvků obsahu lze i vytisknout, ale rámečky, které ohraničují ovládací prvky obsahu, se nevytisknou.

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF můžou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit ho do víc odstavců. Pokud chcete omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě vývojář klikněte na ovládací prvek obsahu ve formátu RTF Obrázek pásu karet nebo ovládací Obrázek pásu karet prvek obsahu pro prostý text .

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení ovládacího prvku Obrázek

Ovládací prvek Obrázek se často používá u šablon, můžete ho ale přidat i do formuláře.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Ovládací prvek obsahu obrázku.

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení ovládacího prvku Stavební blok

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu. Jsou například užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RT a poté použít ovládací prvek Stavební blok jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na ovládací prvek obsahu:

  Ovládací prvky stavebního bloku

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě vývojář klikněte na ovládací prvek obsahu pole se seznamem Obrázek tlačítka nebo ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu Obrázek pásu karet .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář klikněte na Vlastnosti.

 3. Seznam možností vytvoříte kliknutím na Přidat v části Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, například Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Ovládací prvek obsahu pro výběr data.

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka.

Pokud chcete u ovládacího prvku nastavit specifické vlastnosti, vyhledejte informace v části Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu.

Krok 4: Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

Každý ovládací prvek má vlastnosti, které se dají nastavit nebo změnit. Kupříkladu ovládací prvek Výběr data umožňuje vybrat formát pro zobrazení data.

 1. Klikněte na ovládací prvek obsahu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Vlastnosti a požadované vlastnosti změňte.

Krok 5: Přidání pokynů do formuláře

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářeného formuláře určeného k distribuci. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

 1. Na kartě Vývojář klikněte na Režim návrhu.

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě Vývojář kliknutím na možnost Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Poznámka: Jestliže chcete, aby uživatelé formuláře nahradili uživatelské pokyny svým vlastním textem, ponechte políčko Obsah nelze upravit nezaškrtnuté.

Krok 6: Nastavení ochrany formuláře

Pokud chcete omezit, do jaké míry můžou ostatní formulář upravovat a formátovat, použijte příkaz Omezit úpravy:

 1. Otevřete formulář, který chcete zamknout nebo chránit.

 2. Klikněte na Domů > Vybrat > Vybrat vše nebo stiskněte CTRL+A.

 3. Klikněte na Vývojář > Omezit úpravy.

 4. Po výběru omezení klikněte na Ano a spusťte zámek.

Tip: Než budete formulář distribuovat, můžete ho vyzkoušet. Otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jakým ho bude vyplňovat uživatel, a uložte kopii na požadované místo.

Jestliže znáte desktopovou verzi Wordu, budete pravděpodobně vědět, že ji můžete použít k vytvoření vyplnitelných formulářů. Tato možnost není k dispozici v Word pro web.

Pokud chcete otevřít dokument v desktopové verzi Wordu, klikněte na Upravit dokument > Upravit ve Wordu nebo klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Obrázek příkazu Otevřít ve Wordu ve Wordu Online

Pak postupujte podle pokynů v tématu Vytvoření vyplnitelného formuláře.

Když dokument uložíte a znovu otevřete v Word pro web, projeví se provedené změny.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×