Vytvoření videa z prezentace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Teď máte možnost uložit svoji prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint 2010 jako video. To vám usnadní její distribuci a příjemci si ji budou moct jednodušeji prohlédnout.

V tomto článku

Proč z prezentace vytvářet video?

Záznam a časování mluveného komentáře a pohybů ukazovátka hlasu

Uložení prezentace jako videa

Které části prezentace nebudou do videa zahrnuté?

Co dělat s videem po jeho vytvoření?

Proč převádět prezentaci na video?

Pokud chcete poskytnout verzi své prezentace s přesným zobrazením svým kolegům nebo zákazníkům (jako e-mailovou přílohu, zveřejněnou na webu nebo na disku CD nebo DVD), uložte ji a nechejte ji přehrávat jako video.

PowerPoint 2010 vám teď umožňuje uložit prezentaci s animacemi, mluvenými komentáři a multimédii jako soubor .wmv (Windows Media Video) a bez obav ji distribuovat, protože si můžete být jistí, že se při jejím přehrávání nic nepokazí. Pokud nechcete používat formát souboru .wmv, můžete použít nástroj od jiného výrobce, kterému dáváte přednost, a převést si soubor do jiného formátu (.avi, .mov atd.).

Užitečné tipy pro zaznamenání prezentace ve formě videa:

 • Ve svém videu můžete zaznamenat a načasovat mluvený komentář a pohyby laserového ukazovátka.

 • Můžete řídit velikost multimediálního souboru a kvalitu videa.

 • Video může obsahovat animace a přechody .

 • Diváci nepotřebují k přehrání videa aplikaci PowerPoint.

 • Pokud vaše prezentace obsahuje vložené video, toto video se přehraje správně, aniž byste jej museli ovládat.

 • S ohledem na obsah prezentace může vytvoření videa chvíli trvat. Delší prezentace a prezentace s animacemi, přechody a dalším multimediálním obsahem se budou pravděpodobně vytvářet déle. Během vytváření videa však naštěstí můžete pokračovat v práci v aplikaci PowerPoint.

Začátek stránky

Záznam a načasování mluveného komentáře a pohybů ukazovátka

Poznámka : Abyste mohli zaznamenávat a přehrávat mluvený komentář, musí být váš počítač vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Dobré prezentace mají snímky se stručným obsahem, doplňovaným a podporovaným gesty a komentářem přednášejícího. Při vytváření video verze prezentace je vhodné tento lidský prvek prezentace zachytit záznamem a načasováním mluveného komentáře i pohybů laserového ukazovátka.

Prezentaci můžete zaznamenat před jejím představením divákům nebo ji můžete zaznamenat během skutečné prezentace spolu s mluveným komentářem a připomínkami a dotazy z publika.

Postupy v tom, jak nahrát ani mluvený komentář čas v prezentaci, najdete v článku Přidání mluveného komentáře do prezentace. A postupy týkající se použití laserového ukazovátka najdete v článku si z myši udělat laserové ukazovátko.

Začátek stránky

Uložení prezentace jako videa

Vytvořit video

 1. Vytvořte prezentaci.

 2. (Volitelné) Záznam a přidání mluveného komentáře a časování snímků k prezentaci a si z myši udělat laserové ukazovátko.

 3. Uložte prezentaci.

 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit a odeslat.

 5. V části Uložit a odeslat klikněte na možnost Vytvořit video.

 6. Chcete-li zobrazit všechny možnosti pro kvalitu a velikost videa, klikněte v části Vytvořit video na šipku dolů Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit video velmi vysoké kvality, ale s větší velikostí souboru, klikněte na položku Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

  • Chcete-li vytvořit video střední kvality se střední velikostí souboru, klikněte na položku Internet a DVD.

  • Chcete-li vytvořit video nízké kvality s nejmenší možnou velikostí souboru, klikněte na položku Přenosná zařízení.

   Tip : Je vhodné jednotlivé možnosti vyzkoušet, abyste zjistili, která vám vyhovuje.

 8. Klikněte na šipku dolů Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste nezaznamenali a nenačasovali mluvený komentář a pohyby laserovým ukazovátkem, klikněte na položku Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Tip : Výchozí časový interval pro každý snímek je nastaven na 5 sekund. Chcete-li tuto hodnotu změnit, klikněte na šipku nahoru (zvýšit) nebo dolů (snížit) napravo od textu Počet sekund na každý snímek.

  • Pokud jste zaznamenali a načasovali komentář a pohyby ukazovátkem, klikněte na položku Použít zaznamenané časování a mluvený komentář.

 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit video.

 10. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru, vyhledejte složku, která daný soubor obsahuje, a poté klikněte na tlačítko Uložit. Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces může trvat několik hodin s ohledem na délku videa a složitost prezentace.

  Tip : U delších videí můžete nastavit jejich vytvoření přes noc. Připravíte si tak video na následující ráno.

 11. Chcete-li nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a dvakrát klikněte na vytvořený soubor.

Začátek stránky

Které části prezentace nebudou zahrnuty do videa?

Do videa nebudou zahrnuty následující položky vytvořené v aplikaci PowerPoint:

 • Média vložená v předchozích verzích aplikace PowerPoint. Chcete-li zahrnout tyto položky, můžete příslušný objekt média převést nebo upgradovat.

  Tip : Pokud jste například vložili média pomocí aplikace PowerPoint 2007, budou propojená a budou se v prezentaci přehrávat.  Pokud však exportujete soubor jako video, propojená média budou odpojena.  Soubor můžete převést na nový formát (klikněte na kartu Soubor a ve skupině Informace klikněte na tlačítko Převést) nebo můžete na objekt média kliknout pravým tlačítkem myši a potom jej kliknutím na příslušný příkaz upgradovat – poté bude soubor vložen a jeho export proběhne správně.

 • Média ve formátu programu QuickTime (pokud jste nenainstalovali kódovací filtr třetí strany ffdShow programu QuickTime). Je třeba provést optimalizaci kompatibility.

 • Makra

 • Ovládací prvky OLE/ActiveX

Začátek stránky

Co dělat s videem po jeho vytvoření?

Jakmile video vytvoříte, můžete s ním seznámit ostatní následujícími způsoby:

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×