Vytvoření vývojového diagramu Six Sigma nebo diagramu kontrolovny kvality

Metodologie Six Sigma slouží v řadě společnostech k odstranění chyb v procesech. Šablona diagramu Six Sigma obsahuje obrazce pro dva typy diagramů Six Sigma:

Co chcete udělat?

Vytvoření nového diagramu Six Sigma

Vytvoření vývojového diagramu

Vytvoření diagramu kontrolovny kvality

Vytvoření nového diagramu Six Sigma

  • Klikněte na kartu Soubor.

  • Klikněte na položku Nový, na položku Obchodní a poté dvakrát klikněte na položku Diagram Six Sigma.

Začátek stránky

Vytvoření vývojového diagramu

Obrazce vývojového diagramu Six Sigma jsou stejné jako obrazce v šabloně Základní vývojový diagram s výjimkou toho, že mají pole Data obrazce, která jsou specifická pro metodologii Six Sigma.

Chcete-li zobrazit a upravit data obrazce, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na položku Data a poté klikněte na příkaz Data obrazce. Otevře se okno Data obrazce s poli a hodnotami aktuálních dat.

Začátek stránky

Vytvoření diagramu kontrolovny kvality

Vzorník Obrazce kontrolovny kvality Six Sigma obsahuje dva typy předem připravených „kontroloven“. Prvním je obrazec Hotovo obsahující řádky, sloupce, popisky a matici korelace („střechu“).

Obrazec Kontrolovna kvality Six Sigma

Druhým je obrazec Matice, což je matice řádků a sloupců bez popisků nebo matice korelace.

Popis obrazců a obrazec korelace matice lze přidávat do jednoduché matice jejich přetažením ze vzorníku.

Přidání nebo odebrání řádků a sloupců a změna jejich velikosti

Obrazce kontrolovny kvality mají speciální chování změny velikosti. Při přetahování budou modré čtvercové úchyty pro změnu velikosti, řádky či sloupce přidány do matice nebo z ní odebrány. Velikost polí se nezmění. Řádky a sloupce je dále možné přidávat a odebírat kliknutím pravého tlačítky myši na obrazec a poté kliknutím na příslušný příkaz v místní nabídce.

Obrazec kontrolovny Hotovo má dva žluté ovládací úchyty, jeden na straně popisku řádku a druhý na straně popisku sloupce. Při přetažení ovládacích úchytů se změní velikost všech popisků řádků i sloupců společně.

Ve vzorníku jsou dále k dispozici obrazce pro samostatné řádky a sloupce. Jejich velikost je možné jednotlivě nastavit, i když jsou seskupeny.

Vyplnění diagramu

Přidejte text k popiskům řádků a sloupců výběrem požadovaného řádku či sloupce a poté zadáním textu.

Přidejte obrazec Hodnocení k buňkám matice, u nichž chcete zobrazit ikonu, a poté kliknutím pravého tlačítka myši na obrazec vyberte druh hodnocení, které chcete zobrazit. Kromě ikony lze zobrazit i číselnou hodnotu hodnocení.

Chcete-li k buňce přidat číselnou hodnotu bez ikony, použijte obrazec Hodnota. Po přidání obrazce Hodnota jej můžete vybrat a zadat požadovanou hodnotu.

Obrazec Korelace, který se obvykle používá v matici korelace „střecha“, lze přidat a upravit stejným způsobem. Přetáhněte obrazec Korelace do buňky matice a kliknutím pravého tlačítka myši nastavte typ.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×