Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete získávat aktuální při změně SharePoint dokumentů nebo položek na vašem webu, můžete vytvořit upozornění nebo přihlášení k odběru informačních kanálů Really Simple Syndication (RSS).

 1. Přejděte na SharePoint knihovnu nebo seznam, ve které chcete nastavit upozornění nebo informační kanál RSS. Pokud se chcete dozvědět zobrazení seznamu nebo knihovny na jinou stránku, bude pravděpodobně nejdřív klikněte na název seznamu nebo knihovny. Potřebujete například, klikněte na dokumenty nejdřív přejdete do knihovny dokumenty.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nastavení upozornění nebo informačního kanálu RSS pro celý knihovnu nebo seznam, klikněte na Knihovna nebo seznam a potom klikněte na Upozornit a potom klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u této knihovny nebo Informační kanál RSS.
   Karta Knihovna se zvýrazněným upozorněním RSS

  • Nastavení upozornění pro dokument, vyberte dokument, klikněte na soubory a pak klikněte na tlačítko Upozornit a klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u tohoto dokumentu.

   Pokud chcete nastavit upozornění u položky seznamu, vyberte položku a klikněte na položky, klikněte Upozornit a pak klikněte na Nastavit upozornění u této položky, podle toho, zda pracujete s knihovny nebo seznamu.
   Na kartě soubory s nastavit upozornění u tohoto dokumentu se zvýrazněným

 3. Zvolte požadované možnosti pro upozornění nebo postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačních kanálů RSS.

Poznámka : Názvy karet a tlačítek u kroků 1 a 2 se liší podle toho, jestli jste ve speciální knihovně nebo seznamu.. Třeba seznam kalendáře má záložky Události a Kalendář, kde najdete tlačítka Upozornit a Informační kanál RSS.

Přehled upozornění a RSS

Upozornění i informační kanály RSS informují o aktualizacích a oba nástroje si můžete přizpůsobit podle toho, kolik informací chcete dostávat. Liší se ve způsobu, jak se k vám dostávají.

Upozornění přicházejí jako e-maily nebo textové zprávy do mobilu podle toho, jak je váš web nakonfigurovaný. Sami rozhodujete o tom, jak často chcete vědet o změnách určitých položek. Třeba když se chcete dovědět o každém novém souboru přidaném do knihovny, můžete si vytořit upozornění pro sebe a taky pro kolegu.

Informační kanály RSS usnadňují konsolidaci aktualizací z různých webů ve čtečce kanálů RSS. Informační kanály RSS přicházejí v pravidelných intervalech a zobrazují se ve čtečce kanálů RSS, ve které už asi spravujete odběry jiných typů informací, třeba titulků ze zpravodajských webů a blogů. Je několik typů čteček kanálů RSS: samostatné čtečky, prohlížeče (třeba Windows Internet Explorer) a e-mailové programy (třeba Microsoft Outlook).

Důležité : Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, upozornění a Informačních kanálů RSS spuštěných při prvním vytvoření webu, ale správce webu můžete zakázat technologii RSS pro web nebo pro celou kolekci webů. Pokud je váš web součástí samostatné SharePoint nasazení se vaše organizace stará o sobě:

 • Správce serveru musí konfiguraci odchozích e-mailů v SharePoint centrální správě před obdržíte upozornění jako e-mailové zprávy. Podobně před dostávat oznámení ve formě textu zprávy server správce má k dispozici povolit nastavení služby SMS/MMS v Centru pro správu.

 • Před příjmem informačních kanálů RSS musí správce serveru povolit informační kanály RSS v centrální správě a správce webu musí povolit informační kanály RSS pro tento web na stránce Nastavení webu.

Informace o konfiguraci odchozích e-mailů, služby SMS a kanálů RSS najdete v části Viz také v tomto článku.

Upozornění

Upozornění můžete nastavit pro různé typy informací tak, abyste se dozvěděli o změnách, které vás nejvíc zajímají. Můžete je nastavit pro seznam, knihovnu, složku, soubor nebo položku seznamu. Můžete třeba nastavit upozornění jen pro určitou složku v knihovně a na změny zbývajících položek knihovny upozornění dostávat nebudete.

Můžete nastavit upozornění na různé typy změn a to od každé jednotlivé změny až po změny prováděné jenom u souborů, které jste vytvořili. Taky můžete nastavit způsob doručení upozornění. Podle nastavení webu se upozornění budou zobrazovat jako zprávy v e-mailové složce Doručená pošta nebo jako textové zprávy v mobilu.

Tip : Pokud máte oprávnění ke správě upozornění, můžete také vytvořit upozornění pro jiného uživatele zadáním jeho údajů do pole Uživatelé.

 1. V seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit upozornění, klikněte na kartu Knihovna nebo Seznam.

  Poznámka : Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

 2. Klikněte na tlačítko Upozornit > Nastavit upozornění u této knihovny. (V seznamu příkazu bude uveden Nastavit upozornění u tohoto seznamu.)
  Karta knihovna se nastavit upozornění u této knihovny zvýrazněnými

 3. Na stránce Nové upozornění můžete v případě potřeby změnit název v části Název upozornění. Tento název se zobrazuje v řádku předmětu e-mailové zprávy s upozorněním a slouží rovněž ke správě upozornění.

 4. Pokud je dostupný oddíl Odesílat upozornění na adresu, zadejte uživatelská jména nebo e-mailové adresy lidí, kterým chcete nechat zasílat upozornění.

 5. V Metoda doručení vyberte požadovanou metodu doručování má upozornění.

  Poznámka : Odeslat oznámení jako textové zprávy, budete muset zadat telefonní číslo v poli. Pokud možnosti Textová zpráva (SMS) jsou neaktivní, nemusí být na web nakonfigurován pro odchozích e-mailů a služby SMS upozornění. Požádejte správce serveru.

 6. Pokud je k dispozici oddíl Typ změn, zvolte typy změn, o kterých chcete být informováni. Můžete například dostávat upozornění na všechny změny nebo pouze na odstraněné položky.

 7. V oddílu Odesílat upozornění pro tyto změny určete, jestli chcete být informovaní o všech typech změn nebo o konkrétních změnách, například při změně jakékoli položky nebo jenom v případě, že jiný uživatel změní položku, kterou jste vytvořili nebo nedávno změnili.

 8. V oddílu Kdy odeslat upozornění zvolte, jak často chcete upozornění přijímat, třeba hned nebo jako denní nebo týdenní souhrn, a v který den nebo čas.

  Poznámka : U mobilních upozornění existuje jenom možnost Odeslat oznámení okamžitě.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : V závislosti na nastavení webu a serverů může uživatel, pro kterého jste vytvořili upozornění, obdržet e-mailovou zprávu s potvrzením, že bylo vytvořeno upozornění. E-mailová zpráva s upozorněním může obsahovat odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která upozornění vytvořila, mobilní zobrazení a další informace a příkazy.

Pomocí následujícího postupu lze vytvořit upozornění určené ke sledování položky v seznamu, dokumentu v knihovně nebo složky v seznamu či knihovně. Upozornění můžete nastavit například tak, abyste dostávali oznámení o změnách události v kalendáři nebo úkolu v seznamu úkolů.

Tip : Pokud máte oprávnění ke správě upozornění, můžete také vytvořit upozornění pro jiného uživatele zadáním jeho údajů do pole Uživatelé.

 1. V seznamu nebo knihovně, ve které se nachází složka, soubor či položka seznamu vyberte požadovanou položku, pro kterou chcete vytvořit upozornění. (Položku vyberete tak, že kliknete na ikonu, která ji představuje, nebo umístíte ukazatel myši do místa vedle této položky a potom kliknete na zatržítko, které se objeví.)

 2. Klikněte na soubory, klikněte na tlačítko Upozornit a klepněte na tlačítko Nastavit upozornění u tohoto dokumentu.
  Na kartě soubory s nastavit upozornění u tohoto dokumentu se zvýrazněným

  Poznámka : Název karty se liší podle specializované knihoven a seznamů, jako jsou například knihovny obrázků, seznamy úkolů nebo kalendáře seznamy. Například v seznamu úkolů, klikněte na úkoly a klepněte na příkaz Upozornit.

 3. Na stránce Nové upozornění můžete v případě potřeby změnit název v části Název upozornění. Tento název se zobrazuje v řádku předmětu e-mailové zprávy s upozorněním a slouží rovněž ke správě upozornění.

 4. Pokud je dostupný oddíl Odesílat upozornění na adresu, zadejte uživatelská jména nebo e-mailové adresy lidí, kterým chcete nechat zasílat upozornění.

 5. V části Metoda doručení vyberte metodu doručování upozornění.

  Poznámka : Odeslat oznámení jako textové zprávy, budete muset zadat telefonní číslo v poli. Pokud možnosti Textová zpráva (SMS) jsou neaktivní, nemusí být na web nakonfigurován pro odchozích e-mailů a služby SMS upozornění. Požádejte správce serveru.

 6. Pokud je k dispozici oddíl Typ změn, zvolte typy změn, o kterých chcete být informováni. Můžete například dostávat upozornění na všechny změny nebo pouze na odstraněné položky.

 7. V oddílu Odesílat upozornění pro tyto změny určete, jestli chcete být informovaní o všech typech změn nebo o konkrétních změnách, například při změně jakékoli položky nebo jenom v případě, že jiný uživatel změní položku, kterou jste vytvořili nebo nedávno změnili.

 8. V oddílu Kdy odeslat upozornění zvolte, jak často chcete upozornění přijímat, třeba hned nebo jako denní nebo týdenní souhrn, a v který den nebo čas.

  Poznámka : U mobilních upozornění (SMS) Odeslat oznámení okamžitě je toto jediná možnost.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : V závislosti na nastavení webu a serverů může uživatel, pro kterého jste vytvořili upozornění, obdržet e-mailovou zprávu s potvrzením, že bylo vytvořeno upozornění. E-mailová zpráva s upozorněním může obsahovat odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která upozornění vytvořila, mobilní zobrazení a další informace a příkazy.

Informační kanály RSS

Informační kanály RSS se zobrazují ve čtečce RSS s aktualizacemi a odběry z jiných webů. RSS je technologie, která umožňuje získávat aktualizace ve standardizovaném formátu z více webů najednou.

Zobrazení a přihlášení k odběru informačních kanálů RSS můžete provést u seznamu či knihovny, nebo i u zobrazení, ve kterém jste vyfiltrovali informace nebo přizpůsobili sloupce. Nemůžete se ale přihlásit k odběru kanálů RSS u jednotlivých dokumentů nebo položek seznamu.

Poznámka : V závislosti na prohlížeči nebo nastavení systému nemusí být tento postup k dispozici nebo se kroky mohou lišit. Chcete-li získat další informace, obraťte se na vlastníka webu nebo správce.

 1. V seznamu či knihovně, do které chcete odebírat klikněte na seznam nebo knihovnu.

  Poznámka : Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

  Tip : Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může být tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů v tomto okamžiku povoleno. Pokud tomu tak je, můžete se kliknutím na toto tlačítko přímo přihlásit k odběru tohoto seznamu nebo knihovny. Pokud tato funkce v prohlížeči není dostupná, postupujte podle zbývající části tohoto postupu.

 2. Ve skupině sdílet a sledovat klikněte na Informační kanál RSS.
  Karta Knihovna se zvýrazněným upozorněním RSS

  Poznámka :  Pokud není tlačítko informačního kanálu RSS dostupné, je možné, že jsou informační kanály RSS buď u tohoto webu nebo u celé kolekce webů zakázané. Obraťte se na správce vašeho webu.

 3. Na stránce informačního kanálu RSS, která se zobrazí v okně prohlížeče, postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačního kanálu. Klikněte třeba na Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

 4. Proveďte všechny další pokyny ve čtečce RSS, prohlížeči nebo e-mailovém programu.

Poznámka : Pokud přihlášení k odběru informačního kanálu pomocí odkazu u vaší čtečky nefunguje, zkopírujte a vložte do čtečky adresu URL informačního kanálu pomocí pokynů pro vaši čtečku RSS.

Pokud máte oprávnění ke změně zobrazení, můžete se přihlásit k odběru informačního kanálu RSS pro toto zobrazení. Můžete tak přijímat aktualizace o změnách, ke kterým došlo u informací jenom v tomto zobrazení.

Některé webové prohlížeče umožňují přihlášení k odběru zobrazení kliknutím na tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů prohlížeče.

 1. V seznamu nebo knihovně, k jejichž odběru se chcete přihlásit, klikněte na kartu Knihovna nebo Seznam.

  Poznámka : Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

 2. Pokud ještě nevidíte zobrazení, ke kterému se chcete přihlásit, vyberte to správné z rozevíracího seznamu Aktuální zobrazení a potom znovu klikněte na Knihovna nebo Seznam.

  Tip : Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může být tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů v tomto okamžiku povoleno. Pokud tomu tak je, můžete se kliknutím na toto tlačítko přímo přihlásit k odběru tohoto zobrazení. Pokud tato funkce není dostupná, postupujte podle zbývající části tohoto postupu.

 3. Klikněte na příkaz Upravit zobrazení otevřete zobrazení pro úpravy.
  Karta Knihovna se zvýrazněnou položkou Upravit zobrazení

  Poznámka : Pokud příkaz Upravit zobrazení v nabídce Zobrazit nevidíte, nemáte oprávnění upravovat zobrazení, a proto se takto nemůžete přihlásit k odběru informačního kanálu RSS tohoto zobrazení.

 4. V části název klikněte na tlačítko RSS Obrázek RSS .

 5. Na zobrazené stránce postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačního kanálu. Klikněte například na odkaz Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

  Tip :  Zkopírujte adresu URL stránky pro přihlášení k odběru informačního kanálu RSS. Tuto adresu URL pak můžete zveřejnit na webu, aby přispěvatelé mohli tento informační kanál RSS zobrazit a přihlásit se k jeho odběru.

 6. Proveďte všechny další pokyny ve čtečce RSS, prohlížeči nebo e-mailovém programu.

Poznámka : Pokud přihlášení k odběru informačního kanálu pomocí odkazu u vaší čtečky nefunguje, zkopírujte a vložte do čtečky adresu URL informačního kanálu pomocí pokynů pro vaši čtečku RSS.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×