Vytvoření, uložení a sdílení vlastního vzorníku

Vzorník (soubor VSS) je kolekce obrazců přidružených k určité šabloně aplikace Microsoft Office Visio (souboru VST). Můžete vytvořit nový vzorník obsahující obrazce, které často používáte a chcete je mít rychle k dispozici. Po vytvoření nového vzorníku můžete vzorník uložit za účelem pozdějšího opakovaného použití nebo sdílení s jinými uživateli.

Další informace o tom, jak lze otevřít a používat vzorníky, naleznete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Důležité : 

 • Žádný z předdefinovaných vzorníků dodaných s aplikací Visio nelze přímo upravit. Informace týkající se vytvoření nového vzorníku založeného na předdefinovaném vzorníku naleznete v oddílu Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku.

 • Obrazce ve vzornících aplikace Visio poskytnuté společností Microsoft Corporation jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a předávat dalším osobám výkresy, které je obsahují. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců aplikace Visio jsou zakázány.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového vzorníku

Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

Přidání obrazců do vlastního vzorníku

Uložení vlastního vzorníku

Sdílení vlastního vzorníku

Vytvoření nového vzorníku

 1. V okně Obrazce klikněte na položku Další obrazce a potom vyberte položku Nový vzorník.

 2. V okně Obrazce klikněte na nový vzorník pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

  Poznámky : 

  • Informace o tom, jak lze do vlastního vzorníku přidat obrazce, získáte v oddílu Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na položku Další obrazce, vyberte položku Otevřít vzorník, vyberte požadovaný vzorník a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (označuje, že vzorník lze upravit).

  • Pokud chcete vzorník sdílet s jiným uživatelem, přečtěte si oddíl Sdílení vlastního vzorníku.

Začátek stránky

Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

 1. Otevřete vzorník, jehož kopii chcete vytvořit.
  Informace o tom, jak lze otevřít vzorníky, naleznete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vzorník a klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název nového vlastního vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit. Nový vlastní vzorník se zobrazí v okně Obrazce.

 4. Proveďte požadované změny vzorníku.
  Informace o tom, jak lze do vlastního vzorníku přidat obrazce, získáte v oddílu Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

 5. Chcete-li provedené změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit.

  Poznámky : 

  • Informace o tom, jak lze do vlastního vzorníku přidat obrazce, získáte v oddílu Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na položku Další obrazce, vyberte položku Otevřít vzorník, vyberte požadovaný vzorník a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (označuje, že vzorník lze upravit).

  • Pokud chcete vzorník sdílet s jiným uživatelem, přečtěte si oddíl Sdílení vlastního vzorníku.

Začátek stránky

Přidání obrazců do vlastního vzorníku

 1. Otevřete vlastní vzorník, do kterého chcete přidat obrazce.

 2. Do vlastního vzorníku přetáhněte obrazec z jiného vzorníku nebo ze stránky výkresu. Do vzorníku bude přidán nový obrazec předlohy.

 3. Pokud chcete upravit název obrazce předlohy, klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Přejmenovat předlohu.

 4. Zadejte název pro obrazec předlohy a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámky : 

  • Chcete-li přidat obrazce do vlastního vzorníku, musí se jednat o vzorník, který lze upravit. Vzorník je možné upravovat, pokud je v záhlaví vzorníku ikona Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. . Pokud chcete upravit vlastní vzorník, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a klikněte na příkaz Upravit vzorník.

  • Informace o tom, jak lze vytvořit nové obrazce, naleznete v tématu Vytvoření obrazce.

Začátek stránky

Uložení vlastního vzorníku

 • Chcete-li změny provedené ve vzorníku uložit, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit.

 • Chcete-li uložit kopii vzorníku s novým názvem, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Uložit jako, zadejte název nového vzorníku a potom klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na položku Další obrazce, vyberte položku Otevřít vzorník, vyberte požadovaný vzorník a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (označuje, že vzorník lze upravit).

  • Pokud chcete vzorník sdílet s jiným uživatelem, přečtěte si oddíl Sdílení vlastního vzorníku.

Začátek stránky

Sdílení vlastního vzorníku

Vlastní vzorník je možné sdílet s jinými uživateli, kteří používají aplikaci Visio, stejným způsobem jako při sdílení jiných souborů systému Microsoft Office. Můžete například uložit soubor vlastního vzorníku (VSS) na vyměnitelné médium (například zařízení USB nebo disk DVD) a distribuovat jej nebo můžete vzorník odeslat jako přílohu e-mailu.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×