Vytvoření souboru pro ukládání informací

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Používáte-li aplikaci Microsoft Outlook, je třeba používat nějaké místo pro uchovávání e-mailových zpráv, kalendáře, úkolů a dalších položek. Toto úložiště, označované jako datový soubor, umožňuje uchovávat vaše data v počítači.

V tomto článku

Datové soubory aplikace Outlook

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 2003 a Office Outlook 2007

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 97-2002

Datové soubory aplikace Outlook

Při uložení položek aplikace ve vašem počítači, Outlook používá datový soubor s názvem Osobní složky aplikace Outlook (PST). Pokud používáte účet Microsoft Exchange, položky jsou obvykle Doručená do a uložený na e-mailového serveru. Abyste mohli pracovat se zprávami, i když se nemůže připojit k e-mailový server, nabízí Outlook offline složky, které se uloží do souboru Offline složek (.ost) na vašem počítači.

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

 • Soubory aplikace Outlook .ost slouží pouze v případě, že máte nastavený účet Exchange a rozhodnete se pracovat offline nebo použít režim Cached Exchange.

 • Soubory PST Outlooku se používají pro Protokol POP3, IMAP nebo HTTP účty. Když budete chtít vytvořit archivy nebo zálohy soubory složky Outlooku a položky ve vašem počítači, včetně účtů Exchange, musíte vytvořit a používat další PST souborů.

Při prvním spuštění aplikace Outlook se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky. Existují však situace, kdy budete vytvářet dodatečné datové soubory. Do jiného souboru PST můžete například uložit archivované položky. V samostatných souborech PST můžete také uchovávat různé projekty.

Začátek stránky

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 2003/Office Outlook 2007

Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Outlook soubor PST v nejnovějším formátu souboru, který podporuje větší soubory a znakové sady Unicode. Tento formát souboru nelze číst v aplikaci Microsoft Outlook 97, 98, 2000 ani 2002.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Office Outlook a potom na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte do pole Název souboru název souboru a klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Vytvořit osobní složky zadejte do pole Název zobrazovaný název souboru PST.

  Poznámka : Zadání zobrazovaného názvu usnadňuje rozlišování různých datových souborů aplikace Outlook, pokud pracujete s více soubory PST. Doporučujeme zadat název, který je pro vás smysluplný.

 5. Chcete-li chránit datový soubor pomocí hesla, zadejte v oblasti Heslo nové heslo do textového pole Heslo a Potvrzení hesla.

  Poznámka : Z důvodu zvýšeného zabezpečení se při psaní budou zobrazovat pouze tečky.

  Dialogové okno Vytvořit osobní složky

  1. Zadejte název, který je smysluplný.

  2. Pokud chcete, zadejte heslo pro tento datový soubor.

  3. Jestliže nechcete zobrazit upozornění na heslo datového souboru při každém otevření souboru, zaškrtněte políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel.

  Informace o hesle

  Heslo může obsahovat maximálně 15 znaků.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

  Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

  Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si toto heslo pro případ, že daný soubor PST bude třeba otevřít v jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, pokud je váš uživatelský účet systému Microsoft Windows chráněn heslem a jiní uživatelé nemají k vašemu účtu přístup.

  Důležité : Microsoft, poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce e-mailu neměl přístup k heslo ani se vám mohou pomoci s obnovení obsah souboru PST, pokud je zapomenete heslo.

Název složky přidružené k datovému souboru bude uveden v seznamu složek. Chcete-li seznam složek zobrazit, klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek. Ve výchozím nastavení bude mít složka název Osobní složky.

Začátek stránky

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 97-2002

Chcete-li vytvořit datový soubor kompatibilní s aplikací Outlook 97, 98, 2000 nebo 2002, můžete vytvořit soubor osobních složek aplikace Outlook 97-2002 (PST). Formát tohoto souboru PST je stejný jako formát dostupný v aplikaci Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Outlook 97-2002 a potom na tlačítko OK.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Název zadejte zobrazovaný název složky PST.

 5. Chcete-li chránit datový soubor pomocí hesla, zadejte ve skupinovém rámečku Heslo nové heslo do textového pole Heslo a Potvrzení hesla.

  Poznámka : Z důvodu zvýšeného zabezpečení se při psaní budou zobrazovat pouze tečky.

  Informace o hesle

  Heslo může obsahovat maximálně 15 znaků.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jen některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 či více znaků. Další informace najdete v tématu Ochrana osobních údajů pomocí silných hesel.

  It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

  Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si toto heslo pro případ, že daný soubor PST bude třeba otevřít v jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, že je váš uživatelský účet systému Microsoft Windows chráněn heslem a jiní uživatelé nemají k vašemu účtu přístup.

  Důležité : Microsoft, poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce e-mailu neměl přístup k svoje heslo ani se vám mohou pomoci s obnovení obsah souboru PST, pokud je zapomenete heslo.

Název složky přidružené k datovému souboru bude uveden v seznamu složek. Chcete-li seznam složek zobrazit, klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek. Ve výchozím nastavení bude mít složka název Osobní složky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×