Vytvoření sloupce v sharepointovém seznamu nebo knihovně

Vytvoření sloupce v sharepointovém seznamu nebo knihovně

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

SharePoint sloupce Nápověda k seskupování, zařadit do kategorií a sledování informací v seznamu nebo knihovně. Typy sloupců zahrnout jeden řádek textu, rozevíracím seznamu voleb, je číslo, které vypočítá z ostatních sloupců a sloupec, který umožňuje vyberte jméno osoby.

Přidání sloupce do SharePoint Online nebo SharePoint Server 2019 seznamu nebo knihovny

U většiny typů sloupce lze přidat aniž byste opustili svůj seznam nebo knihovnu.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, které chcete vytvořit sloupec typu.

 2. Vyberte + Přidat sloupec nebo + napravo od posledního název sloupce v horní části seznamu nebo knihovny.

  Poznámka: Vypadá obrazovce SharePoint jinak než v příkladech? Správce může mít klasické prostředí nastavit seznamu nebo knihovny dokumentů nebo používáte starší verzi SharePoint Server. Pokud ano, klikněte na kartu pro výše uvedené SharePoint Server 2016 verzi. V tématu jakou verzi systému SharePoint používám?

 3. V rozevírací nabídce vyberte typ sloupce, který chcete.

 4. V tématu Vytvoření sloupce panely zadejte do pole název název nebo záhlaví sloupců.

  Vytvoření sloupce panely
 5. Zadejte libovolné další požadované informace. Počet polí závisí s typem sloupce, který jste zvolili. Výše uvedeném příkladu je pro pole typu číslo.

 6. Klikněte na Uložit.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit sloupec.

 2. V zobrazení všechny položky nebo všech dokumentů ze seznamu či knihovně, kterou chcete přidat sloupec vyberte Přidat sloupec   Přidání ikony sloupce na konci řádku záhlaví a pak vyberte Další ….

 3. V oddílu Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název sloupce.

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

 4. V části typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci. Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 5. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na typu sloupec, který jste vybrali se může zobrazit další možnosti v části Další nastavení sloupců. Vyberte další požadované nastavení. Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu webu typy a možnosti sloupců.

 6. Můžete přidat ověřování a zkontrolujte, jestli že položka sloupců shoduje očekávané. Klikněte na tlačítko Ověření sloupce rozbalte oddíl a zadejte vzorec, který chcete použít pro ověření dat. Přidejte uživatele zpráva popisující platná data by měl vypadat takto a pomáhá uživatelům zadat platná data. Informace o syntaxi ověření a vzorec najdete v článku Příklady obvyklých vzorců v seznamech služby SharePoint.

  Dialogové okno ověření sloupec s poli vyplněna ukázková data

  V části Ověření sloupce není dostupné pro všechny typy sloupců.

 7. Klikněte na OK uložte.

 1. Na domovské stránce vyberte Nastavení   Tlačítko pro nastavení v Sharepointu Online , klikněte na Nastavení webu. Pokud nevidíte Nastavení webu, klikněte na informace o webu a potom klikněte na Zobrazit všechna nastavení webu. Některé stránky může být nutné vyberte obsah webu a potom na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie návrhů webových stránek vyberte sloupce webu.

  Možnosti sloupce webu na stránce Nastavení webu
 3. Na stránce Sloupce webu vyberte možnost vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte název, který chcete do pole název sloupce.

 5. Vyberte typ informací, které chcete uložit ve sloupci.

  Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do kterého chcete ukládat nový sloupec webu nebo vytvořit novou skupinu, do které ukládání sloupci.

  Seznam existující skupiny se může lišit s verzí SharePoint a byly přidány jaké skupiny.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte požadované nastavení dalšího sloupce. K dispozici v této části lišit v závislosti na typu sloupce, vyberte v části název a typ.

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu webu typy a možnosti sloupců.

 8. Vyberte OK.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovně, které chcete vytvořit sloupec typu.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí na stránce, vyberte Nastavení   Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví >Obsah webu a pak vyberte název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Vyberte Nastavení   Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví > Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nabídka nastavení knihovny s vybraným příkazem nastavení
 3. Na stránce Nastavení přejděte dolů do části sloupce a pak vyberte Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup přidat existující sloupec odkaz na stránce Nastavení domény
 4. Na stránce Přidat sloupce ze sloupců webu vyberte v části Vybrat sloupce požadovanou skupinu sloupců webu můžete vybírat v rozevíracím seznamu Vybrat sloupce webu.

  Přidat existující sloupec stránku s vybraným 3

  Po výběru skupiny sloupců v seznamu se v seznamu Dostupné sloupce webu zobrazí sloupce webu, které jsou k dispozici.

  Poznámka: Seznam sloupců webu k dispozici ve výchozím nastavení všech skupin, ale můžete počet polí zúžit výběr skupin, které mohou obsahovat co hledáte. Příklad základní sloupce v dokumentu nebo vlastní sloupce.

 5. Vyberte sloupce webu, který chcete přidat a klikněte na Přidat. Sloupce se zobrazí v seznamu sloupce k přidání. Přidání sloupce do výchozí zobrazení, které uživatelé na webu automaticky se zobrazí při prvním otevření seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení. Některé seznamy například seznam úkolů mít taky možnost Přidat všechny typy obsahu, který je vybrané ve výchozím nastavení. Pokud chcete přidat sloupec pro všechny typy obsahu, musíte že přidat všechny typy obsahu zůstane vybraný.

  V závislosti na typu seznamu nebo knihovně může být dalších nastavení v části Možnosti. Vyberte další požadované možnosti.

 6. Klikněte na OK uložte.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013 seznam nebo knihovnu

 1. Pokud seznam nebo knihovnu ještě není otevřený, klepněte na jeho název na stránce nebo na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí na stránce, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

  Na pásu karet na kartu Knihovna a procházet
 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na tlačítko Vytvořit sloupec.

  Knihovna služby SharePoint Online vytvořit odkaz sloupec
 4. V oddílu Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název sloupce.

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

 5. V části typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci. Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 6. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na typu sloupec, který jste vybrali se může zobrazit další možnosti v části Další nastavení sloupců. Vyberte další požadované nastavení. Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu webu typy a možnosti sloupců.

 7. Můžete přidat ověřování a zkontrolujte, jestli že položka sloupců shoduje očekávané. Klikněte na tlačítko Ověření sloupce rozbalte oddíl a zadejte vzorec, který chcete použít pro ověření dat. Přidejte uživatele zpráva popisující platná data by měl vypadat takto a pomáhá uživatelům zadat platná data. Informace o syntaxi ověření a vzorec najdete v článku Příklady obvyklých vzorců v seznamech služby SharePoint.

  Dialogové okno ověření sloupec s poli vyplněna ukázková data

  V části Ověření sloupce není dostupné pro všechny typy sloupců.

 8. Uložte kliknutím na OK.

 1. Na domovské stránce portálu klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie návrhů webových stránek, klikněte na sloupce webu.

  Možnosti sloupce webu na stránce Nastavení webu
 3. Na stránce Sloupce webu klikněte na Vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte název, který chcete do pole název sloupce.

 5. Vyberte typ informací, které chcete uložit ve sloupci.

  Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do kterého chcete ukládat nový sloupec webu nebo vytvořit novou skupinu, do které ukládání sloupci.

  Seznam existující skupiny se může lišit s verzí SharePoint a byly přidány jaké skupiny.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte požadované nastavení dalšího sloupce. K dispozici v této části lišit v závislosti na typu sloupce, vyberte v části název a typ.

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu webu typy a možnosti sloupců.

 8. Klikněte na OK.

 1. Pokud seznam nebo knihovnu ještě není otevřený, klepněte na jeho název na stránce nebo na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí na stránce, klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , klikněte na Obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  Stránka obsah webu se seznamem vybrané
 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna.

  Obrázek tlačítka na pásu karet
 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení knihovny SharePoint tlačítek na pásu karet

 4. Na stránce Nastavení přejděte dolů do části sloupce a potom klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup přidat existující sloupec odkaz na stránce Nastavení domény
 5. Na stránce Přidat sloupce ze sloupců webu vyberte v části Vybrat sloupce požadovanou skupinu sloupců webu můžete vybírat v rozevíracím seznamu Vybrat sloupce webu.

  Přidat existující sloupec stránku s vybraným 3

  Poznámka: Seznam sloupců webu k dispozici ve výchozím nastavení všech skupin, ale můžete počet polí zúžit výběr skupin, které mohou obsahovat co hledáte. Příklad základní sloupce v dokumentu nebo vlastní sloupce.

  Po výběru skupiny sloupců v seznamu se v seznamu Dostupné sloupce webu zobrazí sloupce webu, které jsou k dispozici.

  Přidat sloupce ze sloupců webu

 6. Vyberte sloupce webu, který chcete přidat a klikněte na Přidat. Sloupce se zobrazí v seznamu sloupce k přidání. Přidání sloupce do výchozí zobrazení, které uživatelé na webu automaticky se zobrazí při prvním otevření seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení. Některé seznamy například seznam úkolů mít taky možnost Přidat všechny typy obsahu, který je vybrané ve výchozím nastavení. Pokud chcete přidat sloupec pro všechny typy obsahu, musíte že přidat všechny typy obsahu zůstane vybraný.

  V závislosti na typu seznamu nebo knihovně může být dalších nastavení v části Možnosti. Vyberte další požadované možnosti.

 7. Uložte kliknutím na OK.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2010 seznam nebo knihovnu

Následující postup začíná stránka seznamu nebo knihovny, do kterého chcete přidat sloupec.

 1. Pokud seznam nebo knihovnu ještě není otevřený, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění. Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna. Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud váš seznam představuje například kalendář, bude mít karta název Kalendář.

 3. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na tlačítko Vytvořit sloupec.

 4. V dialogovém okně Vytvořit seznam

  Dialogové okno Vytvořit sloupec

  1. V oddílu Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název sloupce.

  2. V části typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci. Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

  Poznámka: V závislosti na typu sloupec, který vyberete může nejde změnit typ sloupce po jeho vytvoření.

 5. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  V závislosti na vybraném typu sloupce se v oddílu Další nastavení sloupců mohou zobrazit další možnosti. Vyberte požadované další nastavení.

 6. Přidání sloupce do výchozí zobrazení, které uživatelé na webu automaticky se zobrazí při prvním otevření do seznamu nebo knihovny, aby vyberte Přidat do výchozího zobrazení.

  Pokud chcete data ve sloupci ověřit v části Ověření sloupce zadejte vzorec, který chcete použít pro ověření dat a zadejte uživatele zprávu, že chcete prokázáno uživatelům pomůžou zadejte platný datový. V části Ověření sloupce není dostupné pro všechny typy sloupců.

 7. Klikněte na OK.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

  Nastavení webu v nabídce Akce webu
 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na Sloupce webu.

  Možnosti sloupce webu na stránce Nastavení webu
 3. Na stránce Sloupce webu klikněte na Vytvořit.

  Tlačítko vytvořit na stránce sloupce webu
 4. V části název a typ zadejte název, který chcete do pole název sloupce.

 5. Vyberte typ informací, které chcete uložit ve sloupci.

  Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do kterého chcete ukládat nový sloupec webu nebo vytvořit novou skupinu, do které ukládání sloupci.

  Seznam existující skupiny se může lišit s verzi SharePoint serveru a byly přidány jaké skupiny.

 7. V části Další nastavení sloupců vyberte požadované nastavení dalšího sloupce. K dispozici v této části lišit v závislosti na typu sloupce, vyberte v části název a typ.

  Další informace o nastavení sloupců najdete v tématu webu typy a možnosti sloupců.

 8. Klikněte na OK.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna. Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud váš seznam představuje například kalendář, bude mít karta název Kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení seznamu

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny přejděte dolů do části sloupce, klikněte na Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Closeup přidat existující sloupec odkaz na stránce Nastavení domény
 5. Na stránce sloupce ze sloupců webu, v části Vybrat sloupce vyberte sloupec v seznamu Dostupné sloupce webu a potom klikněte na Přidat.

  Po výběru sloupce v Dostupné sloupce webu skupiny sloupci a popis se zobrazí, pokud je k dispozici.

  Přidání sloupce webu

  Poznámka: Seznam sloupců webu k dispozici ve výchozím nastavení všech skupin, ale můžete počet polí zúžit výběr skupin, které mohou obsahovat co hledáte. Příklad základní sloupce v dokumentu nebo vlastní sloupce.

 6. Přidání sloupce do výchozí zobrazení, které uživatelé na webu automaticky se zobrazí při prvním otevření seznam nebo knihovnu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Přidat do výchozího zobrazení.

  V závislosti na typu seznamu nebo knihovně může být dalších nastavení v části Možnosti. Vyberte další požadované možnosti.

 7. Klikněte na OK.

Můžete změnit nastavení pro sloupec, jako je název sloupce. V závislosti na typu sloupce a typ použitého seznamu můžete dělat další změny, například kolik text může uživatel zadat. Programů, jako je SharePoint Designer 2010 nabízí ještě další možnosti úprav sloupců, jako jsou například určující šířku sloupců.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu seznam nebo knihovnu. Název karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny. Pokud máte seznam kalendáře, je název karty například kalendář.

 3. Ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nastavení seznamu

 4. Na stránce Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny v části sloupce klikněte na název sloupce, který chcete změnit.

  Oddíl Sloupce v nastavení seznamu

 5. Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření sloupce v SharePoint Server 2007 seznam nebo knihovnu

Poznámka: Následující postup začíná na stránce seznam nebo knihovnu, do kterého chcete přidat sloupec. Pokud seznam nebo knihovnu ještě není otevřený, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění. Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud seznam nebo knihovnu ještě není otevřený, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění. Pokud v seznamu nebo knihovně nenaleznete, klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  Nabídka Akce webu s zobrazit veškerý obsah webu zvýrazněným
 2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Vytvořit sloupec.

 3. V části název a typ zadejte název, který chcete do pole název sloupce.

  Do pole Název Vložit název sloupce
 4. V části typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci. Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 5. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  Přidání dalších nastavení na stránce vytvořit sloupec
 6. V závislosti na vybraném typu sloupce se v oddílu Další nastavení sloupců mohou zobrazit další možnosti. Vyberte požadované další nastavení.

 7. Přidání sloupce do výchozí zobrazení, které uživatelé na webu automaticky se zobrazí při prvním otevření seznam nebo knihovnu, klikněte na Přidat do výchozího zobrazení.

 8. Klikněte na OK.

Můžete změnit nastavení pro sloupec, jako je název sloupce. V závislosti na typu sloupce a typ použitého seznamu můžete dělat další změny, například množství text, který může uživatel zadat.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna otevřeny, klikněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud název požadovaného seznamu nebo knihovny nezobrazí, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo na požadovanou možnost nastavení.

  • Na blogu klikněte v části Odkazy pro správu, Spravovat příspěvky zobrazíte seznam příspěvků. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V části sloupce klikněte na název sloupce, který chcete změnit.

 4. Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Můžete určit, že je indexované sloupce, který může být rychlejší zobrazení seznamů nebo knihoven, které zahrnují více složek můžete přepínat. Nastavení pro seznam nebo knihovna na hlavní stránce pro přizpůsobení nastavení zobrazíte kliknutím na Indexované sloupce. Vyberte sloupec, který chcete indexovat a potom klikněte na OK. Další informace o indexy najdete v tématu Správa rozsáhlých seznamů a knihoven ve službě SharePoint.

Sloupce webu je definice opakovaně použitelný sloupce nebo šablony, které můžete přiřadit více seznamů na více webech SharePoint. Sloupce webu jsou užitečné, pokud vaše organizace chce nastavit konzistentní nastavení v seznamech a knihovnách. Nastavení můžete sdílet v více seznamů a knihoven, abyste pokaždé nemuseli znovu vytvořit nastavení pokaždé, když.

 1. Na domovské stránce portálu klikněte na Akce webu, přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

  Upravit všechny možnosti nastavení webu klikněte v části Nastavení webu
 2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na sloupce webu.

 3. Na stránce Galerie sloupce webu klikněte na vytvořit.

 4. V části název a typ zadejte název, který chcete do pole název sloupce.

  Do pole Název Vložit název sloupce
 5. V seznamu Typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci.

  Další informace o typy sloupců najdete v článku Web typy a možnosti sloupců.

 6. V části Skupina vyberte existující skupinu, do kterého chcete ukládat nový sloupec webu nebo vytvořit novou skupinu, do které ukládání sloupci.

  Seznam existující skupiny se může lišit s verzí SharePoint a byly přidány jaké skupiny.

  Následující tabulka popisuje skupiny, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení.

  Tuto možnost vyberte

  Chcete-li zobrazit

  Základní sloupce

  Sloupce, které jsou užitečné mnoho typů seznamů nebo knihoven.

  Sloupce kalendáře a kontaktů základní

  Sloupce, které lze použít v seznamech kontaktů a kalendáře. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z klienta kontaktů a kalendáře aplikace, například Microsoft Outlook.

  Základní sloupce v dokumentu

  Standardní sloupce dokumentu ze sady Microsoft Office základní vlastností a Dublin Core Metadata Set.

  Základní úlohy a problém sloupců

  Sloupce, které lze použít v seznamech úkolů a problémy. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z klienta úkolu nebo problém aplikacemi, například Office Outlook.

  Vlastní sloupce

  Sloupce, které přidáte tak, aby vyhovovala účel seznamu nebo knihovny.

  Rozšířené sloupce

  Sada speciální sloupců.

  Klíčové ukazatele výkonu

  Sloupce, které znázorňují údajů klíčových ukazatelů výkonu.

  Sloupce rozložení stránky

  Sloupce, které jsou vhodné k obsahující informací rozložení stránky.

  Sloupce publikování

  Sloupce, které jsou vhodné k obsahující publikování informací.

  Sestavy

  Sloupce, které jsou vhodné pro vytváření sestav.

 7. V oddílu Další nastavení sloupců zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

  Přidání dalších nastavení na stránce vytvořit sloupec
 8. V závislosti na vybraném typu sloupce se v oddílu Další nastavení sloupců mohou zobrazit další možnosti. Vyberte požadované další nastavení.

 9. Klikněte na OK.

Je dál možné provádět s sloupců

Nasloucháme vám

Tento článek pomohly? Pokud ano, dejte nám vědět v dolní části této stránky. Dejte nám vědět, co byla přehlednější neobsahují žádnou hodnotu. Pokud tady jste získali od hledání a nebyl informace, které jste chtěli, napište nám, co jste hledali. Uveďte svůj SharePoint OS a verze prohlížečů. Budeme používat svůj názor zkontrolujte kroky a aktualizovat v tomto článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×