Vytvoření skupiny v Outlooku

Skupina Office 365 je něco jiného než skupina kontaktů (dříve nazývaná distribuční seznam). Skupina kontaktů je sada e-mailových adres, která umožňuje poslat e-mailovou zprávu nebo pozvánku na schůzku všem najednou. Pokud chcete vytvořit skupinu kontaktů, podívejte se na článek Vytvoření skupiny kontaktů.

 1. Otevřete Outlook 2016.

 2. Vyberte Domů > Nová skupina.

  Možnosti Skupiny na hlavním pásu karet Outlooku

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte na pásu karet možnost Nová skupina? IT oddělení pravděpodobně skupiny pro vaši organizaci nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině.

 • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

  Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

 • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis se objeví také v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

 • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

 • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

  • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

  • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

 • Odešlete do složky Doručená pošta všechny skupinové konverzace a události. Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by bylo nutné navštívit pracovní prostory samostatné skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové můžou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

 • Vyberte Vytvořit.

Vytvoření skupiny

Poznámka: Tuto funkci mají k dispozici účastníci programu Office Insider s předplatným Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, ověřte, že máte nejnovější verzi Office.

 1. Spusťte Outlook pro Mac.

 2. Vyberte Soubor > Nový > Skupina.

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte v nabídce možnost Skupina? Je možné, že IT oddělení ve vaší organizaci skupiny nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině:

  • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

   Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

  • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis bude i v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině. Klikněte na Další.

  • Zadejte e-mailové adresy členů, které chcete přidat do skupiny, nebo je vyberte ze seznamu kontaktů. Do skupiny také můžete přidat hosty, kteří nepatří do vaší školy nebo organizace.

  • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

   • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

   • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

  • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

  Uživatelské rozhraní pro vytvoření skupiny na počítači Mac

 4. Klikněte na Vytvořit. Ve složce Doručená pošta nově vytvořené skupiny uvidíte uvítací e-mail.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlook na webu

Podívejte se na Instrukce pro novou verzi Outlook na webu.

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V navigačním podokně, pod položkou Skupiny vyberte Nová skupina nebo na Skupiny klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nová skupina.

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte skupiny v navigačním podokně? Vaše IT oddělení pravděpodobně Skupiny pro vaši organizaci nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině:

  • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

   Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

  • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis se objeví také v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

  • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

   • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

   • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

  • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

  • Odešlete do složky Doručená pošta všechny skupinové konverzace a události. Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by bylo nutné navštívit pracovní prostory samostatné skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové můžou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

  • Vyberte Vytvořit.

Pokyny pro klasickou verzi Outlook na webu

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V navigačním podokně vedle položky Skupiny vyberte tlačítko +. (Pokud není tlačítko + zobrazené, najeďte myší na navigační podokno.)

  Levé navigační podokno v Outlooku na webu se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte skupiny v navigačním podokně? Je možné, že IT oddělení ve vaší organizaci skupiny nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině.

 • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

  Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

 • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis bude i v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

 • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

  • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

  • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

 • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

 • Odešlete do složky Doručená pošta všechny skupinové konverzace a události. Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by bylo nutné navštívit pracovní prostory samostatné skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové můžou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

 • Vyberte Vytvořit.

Podokno Vytvořit skupinu se všemi vyplněnými údaji

 1. Otevřete mobilní aplikaci Outlook.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte skupiny v podokně složek? IT oddělení pravděpodobně skupiny pro vaši organizaci nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. V záhlaví Skupiny klepněte na +.

  Pokud chcete vytvořit skupinu, klepněte na symbol plus v pravém horním rohu obrazovky.

 4. Na stránce Nová skupina zadejte název skupiny > Další.

 5. Na stránce nastavení zadejte požadované informace, včetně úrovně soukromí (veřejná nebo soukromá), klasifikace a informací o tom, jestli by měli členové skupiny sledovat konverzace a události skupiny ve svých osobních složkách s doručenou poštou.

 6. Klepněte na Vytvořit.

 7. Zadejte e-mailové adresy nebo vyberte ze seznamu kontaktů členy, kteří se mají přidat do skupiny. Do skupiny můžete přidat hosty.

 8. Klepněte na Přidat. V nově vytvořené složce doručené pošty uvidíte uvítací e-mail.

Vytvoření skupiny PLC v Outlooku (Office 365 Education)

Skupina PLC (Professional Learning Community) je typ skupiny Office 365, která poskytuje vyučujícím sdílený prostor pro spolupráci. Skupiny PLC jsou dostupné v plánech Office 365 Education.

Skupiny PLC jsou podobné jiným skupinám Office 365. Jejich součástí je sdílená poštovní schránka a kalendář, sdílená knihovna dokumentů a poznámkový blok OneNotu. Tento poznámkový blok je určený pro vyučující a obsahuje šablony a mnoho materiálů, které vyučujícím přinášejí inspiraci a usnadňují práci.

Poznámky: 

 • Nové Outlooky na webu nepodporuje vytváření skupin PLC. Vytváření skupin PLC je teď dostupné jenom v Teams

 • Pokud chcete vytvořit skupinu PLC, můžete ji pořád použít v aplikaci Teams nebo přechodem na klasickou verzi Outlooku na webu, která je k dispozici.

 • Na stávající skupiny PLC se nevztahují přístup z Outlooku na webu obvyklým způsobem a používají se jako vždy. Tato změna se týká jenom nových skupin PLC. Další informace o tom, jak vytvářet skupiny odborníků v teams, najdete v tématu vytvoření týmu pro komunity PLC v Microsoft Teams .

Viz také

Přidání členů skupiny

Vytvoření skupiny v Yammeru

Další informace o skupinách Office 365

Připojení ke skupině v Outlooku

Vytvoření schůzky v kalendáři skupiny

Odstranění skupiny

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×