Vytvoření skupiny oddílů ve OneNotu 2016 pro Mac

Pokud už máte v poznámkovém bloku velký počet oddílů, můžete vytvořit skupinu oddílů. Oddíly poznámkového bloku pak budou lépe uspořádané a dostupné.

Ve OneNotu můžete pomocí skupiny oddílů sloučit výběr několika oddílů do jedné skupiny (nebo několika skupin). Když otevřete konkrétní skupinu oddílů, zobrazí se jenom karty oddílů, které jste do této skupiny přesunuli nebo v ní vytvořili. To vám hodně usnadní procházení karet rozsáhlého poznámkového bloku.

Místo dvanácti karet oddílů (jedna pro každý měsíc v roce) na řádku karet oddílů, které snadno zmizí za okrajem menšího displeje počítače Mac, můžete například vytvořit čtyři skupiny oddílů (jednu pro každé čtvrtletí) a potom přesunout karty oddílů odpovídajících tří měsíců z každého čtvrtletí do příslušné skupiny oddílů.

V jakémkoli poznámkovém bloku postupujte takto:

  1. V řádku nabídek klikněte na Soubor > Nová skupina oddílů.

  2. Když se dočasný název zvýraznění, zadejte výstižný popis nové skupiny oddílů a stiskněte klávesu Return.

Když kliknete na vámi vytvořenou kartu oddílů, všechny normální karty oddílů na nejvyšší úrovni v poznámkovém bloku zmizí, aby udělaly místo pro oddíly, které vytvoříte ve skupině oddílů (nebo je do ní přesunete). Pokud chcete aktuální zobrazení skupiny oddílů ukončit a vrátit se na nejvyšší úroveň oddílů v poznámkovém bloku, klikněte na ikonu se zahnutou šipkou, kterou najdete nalevo od karet oddílů.

Tipy : 

  • Pokud chcete přidat nové oddíly do právě otevřené skupiny oddílů, klikněte na kartu oddílu [+] v horní části stránky a potom vytvořte všechny potřebné stránky v rámci každého přidaného oddílu. Popřípadě můžete existující oddíly a stránky z tohoto nebo jiného poznámkového bloku přidat tak, že přesunete nebo zkopírujete poznámky. Stejně jako u normálních oddílů můžete oddíly uspořádat do skupiny oddílů přetažením jejich karet doleva nebo doprava.

  • Pokud chcete přejmenovat skupinu oddílů, nejdříve aktuální skupinu oddílů ukončete kliknutím na ikonu se zahnutou šipkou, kterou najdete nalevo od karet oddílů. Se stisknutou klávesou CTRL klikněte na kartu skupiny oddílů, kterou chcete přejmenovat, a potom klikněte na Přejmenovat. Jakmile je aktuální skupina oddílů vybrána, zadejte nový název této skupiny.

  • Pokud omylem vytvoříte novou skupinu oddílů, můžete ji odstranit. Nejdříve aktuální skupinu oddílů ukončete kliknutím na ikonu se zahnutou šipkou, kterou najdete nalevo od karet oddílů. Se stisknutou klávesou CTRL klikněte na kartu skupiny oddílů, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Odstranit. Při odstraňování skupiny oddílů z poznámkového bloku buďte opatrní. Budou odstraněny také všechny oddíly, které skupina obsahuje, včetně všech stránek v jednotlivých oddílech a všech vložených souborů a příloh, které tyto stránky mohou obsahovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×