Vytvoření seskupené nebo souhrnné sestavy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace jsou často snadněji pochopíte, pokud je rozdělen do skupiny. Sestavy se seskupenými tržeb podle regionů můžete například zvýraznění trendů, které jinak pravděpodobně všimnout. Kromě toho umístěním celkových součtů na konci každé skupiny do sestavy můžete nahradit spoustu ručních kalkulačky.

Microsoft Office Access 2007 snadné práce se seskupenými sestavami. Vytvoření základní seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou, můžete přidat seskupení a řazení k existující sestavy nebo můžete upravit možnosti, které již byly definovány seskupení a řazení.

V tomto článku

Principy seskupování, oddíly sestavy a ovládací prvky

Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou

Optimalizace sestavy

Přidání polí nebo ovládacích prvků do existující sestavy

Přidání a změna seskupení nebo řazení ve stávající sestavě

Uložení, tisk nebo odeslání do sestavy

Poznámky:

Principy seskupování, oddíly sestavy a ovládací prvky

Pokud pro vás novinka se seskupenými sestavami, je dobré mít některé základní informace o seskupení a řazení i jiné sestavy oddíly a typy ovládacích prvků. Pokud vám nevyhovuje koncepce už, můžete tuto část přeskočit a přejděte do části Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou.

Informace o seskupení a řazení

Po vytisknutí sestavy, obvykle chcete uspořádat záznamy v určitém pořadí. Seznam dodavatelů při tisku, budete chtít záznamy řadit podle abecedy podle název společnosti.

Pro mnoho sestavy řazení záznamů není dost. Také je vhodné rozdělit do skupin. Skupina je sada záznamů, spolu s všechny úvodní a souhrnných informací zobrazených s položkami, jako jsou záhlaví. Skupina se skládá ze záhlaví, vnořené skupiny (pokud existuje) podrobností záznamů a zápatí skupiny.

Seskupení umožňuje vizuálně oddělit skupiny záznamů a zobrazit úvodních a souhrnných data jednotlivých skupin. Například následující sestava skupiny sales pomocí data dodání a vypočítá celkovou částku prodeje pro každý den.

Seskupená sestava se součty

1. na datum uvádí skupinu.

2. na součet shrnuje skupinu.

Fungování seskupení tak, že porovnáte seznam výrobků podle kategorie sestavy (vidíte na následujícím obrázku) do datového listu pro jeho dotaz seznam výrobků můžete zobrazit. Sestava a výrobky dotazu řazení podle kategorie, ale sestavy taky zobrazí název každé kategorii na samostatném řádku na začátku každé skupiny (v záhlaví skupiny) a počet jejích prostředky pro každou kategorii na samostatný řádek na konci každé skupiny (do zápatí skupiny).

Sestava Výrobky podle kategorií

1. na název kategorie se zobrazí v každém řádku v datovém listu.

2. na název kategorie je zobrazen jednou pro každou skupinu v sestavě klikněte v záhlaví skupiny.

3. na součtu kategorie se zobrazí na konci každé skupiny, do zápatí skupiny.

4. záznamy jsou zobrazeny jako jeden velký skupiny v datovém listu.

5. záznamy pro každou kategorii jsou zobrazeny jako samostatný oddíl v sestavě předchází záhlaví skupiny a následovaný zápatí skupiny.

Můžete seskupovat některého z polí a výrazů, které můžete řadit (maximálně 10). Můžete seskupovat na stejné pole nebo výraz víckrát. Seskupení podle víc než jednoho pole nebo výraz, Office Access 2007 vnoří skupiny podle jejich úroveň skupiny. První pole, které můžete seskupovat je úrovni první a nejdůležitější skupiny. druhé pole, které můžete seskupovat je na vyšší úrovni skupiny; atd. Následující obrázek znázorňuje, jak Office Access 2007 vnoří skupiny.

Hierarchie záhlaví a zápatí

1. každé záhlaví skupiny je spárované s zápatí skupiny.

Záhlaví skupiny se obvykle slouží k zobrazení data, která označuje skupinu v samostatný oddíl na začátku skupiny. Zápatí skupiny se obvykle slouží k sumarizaci dat ve skupině samostatný oddíl na konci skupině.

Začátek stránky

Části sestavy

V aplikaci Access návrh sestavy rozděleného na oddíly. Pokud chcete vytvořit užitečné sestavy, budete muset pochopit, jak funguje každý oddíl. Například oddílu, ve kterém se rozhodnete umístěte vypočítaného ovládacího prvku určuje, jak Access vypočítá výsledky. Následující seznam obsahuje souhrn typů oddíl a jejich použití.

 • Záhlaví sestavy    Vytištěno jednou na začátku sestavy. Záhlaví sestavy lze použijte pro informace, které jsou obvykle zobrazeny na titulní stránku, například logo nebo název a datum. Záhlaví sestavy vytiskne před záhlaví stránky. Když umístíte vypočítaný ovládací prvek v záhlaví sestavy, hodnota se vypočítá za celou sestavu. Umístění ovládacího prvku, který používá agregační funkce SUMA v záhlaví sestavy například vypočítá součet za celou sestavu.

 • Záhlaví stránky    Vytisknout v horní části každé stránky. Použití záhlaví stránky, například k opakovanému uvedení názvu sestavy na každé stránce.

 • Záhlaví skupiny    Vytisknout na začátku každé nové skupiny záznamů. Záhlaví skupiny lze použijte k tisku názvu skupiny. Například v sestavě, která jsou seskupena podle produktu, záhlaví skupiny lze použijte k tisku názvu produktu. Když umístíte vypočítaného ovládacího prvku, který používá agregační funkce SUMA v záhlaví skupiny, součet se pro danou skupinu.

 • Podrobnosti    Vytištěna jednou pro každý řádek ve zdroji záznamu. Oddíl podrobností je třeba umístit ovládací prvky, které tvoří hlavní část sestavy.

 • Zápatí skupiny    Vytisknout na konci každé skupiny záznamů. Zápatí skupiny slouží k tisku souhrnné informace pro skupinu.

 • Zápatí stránky    Vytisknout na konci každé stránky. Zápatí stránky slouží k tisku čísel stránek nebo informací určených pro každou stránku.

 • Zápatí sestavy    Vytištěno jednou na konci sestavy. Sestava zápatí použijte k tisku celkových součtů sestavy nebo jiných souhrnných informací za celou sestavu.

  Poznámka : Zápatí sestavy se zobrazí pod zápatí stránky v návrhovém zobrazení. Však sestavy je náhledu nebo při tisku, zápatí sestavy se zobrazí nad zápatí stránky hned za poslední skupiny zápatí podrobností řádku nebo na poslední stránce.

Začátek stránky

Ovládací prvky

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádět a umožňují zobrazit a pracovat s informacemi, které rozšiřuje možnosti uživatelského rozhraní, například popisky a obrázky. Access podporuje tři typy ovládacích prvků: vázaná nevázaný a výpočtu. V následujícím seznamu vidíte přehled tyto možnosti řízení a jejich použití.

 • Vázaný ovládací prvek    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot z polí v databázi. Hodnoty může být text, kalendářní data, čísla, hodnoty Ano/Ne, obrázky nebo grafy. Textové pole je nejběžnější typ vázaný ovládací prvek. Příklad textového pole do formuláře, který se zobrazí poslední jméno zaměstnance může zobrazit tyto informace v poli Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Ovládací prvek Unbound    Ovládací prvek, který nemá zdroj dat. Nevázaný ovládací prvky umožňuje zobrazit informace, řádky, obdélníky a ostatních obrázků. Popisek, který zobrazuje název sestavy je například nevázaný ovládací prvek.

 • Ovládací prvek výpočtu    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je výraz spíše než pole. Můžete zadat hodnotu, která se má v ovládacím prvku definování výraz jako zdroj dat pro ovládací prvek. Výraz je tvořen kombinací operátory (třeba = a + ), názvů ovládacích prvků, názvy polí, funkce, které vrací jedinou hodnotu a konstanty. Například následující výraz vypočítá cenu položky se slevou 25 procent násobením hodnoty uvedené v poli JednotkováCena konstantní hodnota (. 75).

= [Unit Price] * .75

Výraz můžete použít data z polí ve podkladové tabulky nebo dotazu sestavy nebo z ovládacího prvku v sestavě.

Vytvoření sestavy je pravděpodobně nejefektivnější přidat a uspořádat vázané ovládací prvky nejprve, zejména pokud tvoří většinu ovládacích prvků v sestavě. Pak můžete přidat nevázaného a počítaných ovládacích prvků dokončení návrhu lze používat nástroje ve skupině ovládací prvky na kartě Návrh.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Svážete ovládací prvek s polem tak, že identifikují pole, ze kterého ovládací prvek získává data. Můžete vytvořit ovládacího prvku, který je svázán s polem vybrané po přetažení pole z podokna Seznam polí do sestavy. (V podokně Seznam polí zobrazí pole podkladové tabulky nebo dotazu sestavy. Zobrazte podokno Seznam polí, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Návrh ve skupině Nástroje na položku Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Když poklikejte na pole nebo ho přetáhněte z podokna Seznam polí na sestavu, vytvoříte vázaný ovládací prvek.

Můžete taky lze pole na ovládací prvek vázat tak, že zadáte název pole do ovládacího prvku nebo v rozevíracím seznamu Zdroj ovládacího prvku hodnotu v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje charakteristických vlastností ovládacího prvku, například název, zdroj dat a jeho formátu. Chcete-li zobrazit seznam vlastností, stisknutím klávesy F4.

Pomocí podokna Seznam polí je nejlepší způsob, jak vytvořit vázaný ovládací prvek ze dvou důvodů:

 • Vázaný ovládací prvek má připojený popisek a nápisem má název pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v podkladovém tabulku nebo dotaz) jako titulek ve výchozím nastavení, abyste pokaždé nemuseli zadejte požadovaný titulek.

 • Vázaný ovládací prvek převezme mnohé stejná nastavení jako pole podkladové tabulky nebo dotazu (například pro vlastnosti Formát, počet desetinných místa Vstupní maska ). Proto chcete mít jistotu, že tyto vlastnosti pole, zůstávají stejné pokaždé, když vytvoříte ovládacího prvku, který je vázaný na pole.

Pokud už máte nevázaný ovládací prvek a chcete se vytvořit vazbu s polem, nastavte ve vlastnosti zdroj ovládacího prvku na název pole.

Začátek stránky

Vytvoření nové seskupené sestavy pomocí Průvodce sestavou

Průvodce sestavou zobrazí řadu otázek a potom na základě vašich odpovědí generuje sestavu. Mezi těmito otázkami je třeba požadavek na zadání polí, která se mají použít k seskupení sestavy. Po vytvoření sestavy můžete sestavu použít beze změny nebo ji upravit tak, aby líp odpovídala vašim potřebám. Než začnete pracovat s Průvodcem sestavou, je potřeba určit zdroj dat.

Volba zdroje záznamů

Sestavy se skládá z údaje doplněné z tabulky nebo dotazu a informace uložené s návrhem sestavy, například popisky, nadpisy a grafiky. Tabulka nebo dotaz obsahující podkladová data je označovaná taky jako zdroj záznamů sestavy. Než začnete vytvářet sestavy, měli nejdřív popřemýšlet o informace, které chcete zahrnout. Mezi poli, jaká jste musí odpovídat chcete seskupovat nebo souhrny. Pokud pole, které chcete zahrnout všechny existují v jedné tabulce, použijte tuto tabulku jako zdroj záznamů. Pokud pole jsou doplněné z více tabulek, budete chtít používat dotazu jako zdroje záznamů. Tento dotaz již existuje v databázi, nebo je potřeba vytvořit specifický dotaz, který nevyhovuje sestavy.

Další informace o dotazech najdete pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Spuštění Průvodce sestavou

 1. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině sestavy klikněte na Průvodce sestavou. Obrázek tlačítka

  Access spustí Průvodce sestavou.

  Výběr pole v průvodci sestavou

 2. Klikněte na rozevírací seznam Tabulky či dotazy a zvolte tabulku nebo dotaz obsahující pole, která chcete použít v sestavě.

 3. Pole vyberte tak, že na ně poklikejte v seznamu Dostupná pole.

  Access je přesune do seznamu Vybraná pole. Můžete taky kliknout na tlačítka umístěná mezi seznamy Dostupná pole a Vybraná pole a přidat nebo odebrat vybrané pole nebo přidat nebo odebrat všechna pole.

 4. Pokud chcete do sestavy umístit taky pole z jiné tabulky nebo dotazu, klikněte znova na rozevírací seznam Tabulky či dotazy, zvolte druhou tabulku nebo dotaz a pokračujte v přidávání polí.

 5. Po dokončení přidávání polí klikněte na tlačítko Další.

Seskupení záznamů v Průvodci sestavou

Seskupování umožňuje uspořádat záznamy do skupin, třeba podle oblasti nebo prodejce. Skupiny můžou být vnořené, což umožňuje snadnou identifikaci vztahů mezi skupinami a rychlé vyhledání požadovaných informací. Seskupování jde použít taky k výpočtu souhrnných informací, třeba celkových součtů a procentuálních hodnot.

Pokud do sestavy zahrnete víc než jednu tabulku, prozkoumá průvodce vztahy mezi tabulkami a určí, jakým způsobem je možné informace zobrazit.

 1. Na stránce Průvodce sestavou, na které je zobrazená otázka Chcete přidat úrovně seskupení? klikněte na jeden z názvů polí v seznamu a potom klikněte na tlačítko Další.

 2. Úrovně seskupení přidáte tak, že dvojitým kliknutím na název libovolného pole v seznamu přidáte pole do sestavy.

  Dvojitým kliknutím na úroveň seskupení v zobrazení stránky v pravé části dialogového okna můžete úroveň seskupení taky odebrat. Úrovně seskupení jde přidat a odebrat pomocí tlačítek se šipkami. Kliknutím na úroveň seskupení a kliknutím na tlačítko pro zvýšení nebo snížení priority je možné upravit prioritu úrovně seskupení. Access přidá jednotlivé úrovně seskupení a zobrazí vnořené úrovně v rámci nadřazené úrovně seskupení.

  Přidání úrovní seskupení v průvodci sestavou

 3. Kliknutím na tlačítko Možnosti seskupení zobrazíte dialogové okno Způsob seskupení.

  Způsoby seskupení v průvodci sestavou

 4. Nepovinně jde pro jednotlivá pole na úrovni skupiny zvolit způsob seskupení.

  Seskupení můžete přizpůsobit způsob seskupení záznamů. V předchozím příkladu jsou seskupené záznamy podle pole DatumOdeslání, což je datového typu datum a čas typu. Průvodce sestavou nabízí možnosti třeba typ pole v seznamu seskupení. Tím protože DatumOdeslání typu datum a čas, můžete k seskupení tak, že skutečné hodnoty (Normální), rok, čtvrtletí, měsíc, týden, den, hodiny a minuty. Kdyby pole datový typ Text, můžete seskupit podle celé pole (Normální), nebo případně první 1 až 5 znaků. Číselný typ dat můžete seskupit podle hodnoty (Normální) nebo podle rozsahu úsecích vybrané.

  Po výběru způsobu seskupení klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko Další přejděte na další stránku Průvodce sestavou.

Řazení a shrnutí záznamů

Záznamy můžete řadit vzestupně nebo sestupně, maximálně podle čtyř polí.

 1. Klikněte na první rozevírací seznam a vyberte pole, podle něhož chcete záznamy řadit.

  Kliknutím na tlačítko vpravo od seznamu můžete přepnout mezi vzestupným a sestupným pořadím (výchozí nastavení je Vzestupně). Volitelně můžete kliknout na druhý, třetí a čtvrtý rozevírací seznam a zvolit další pole pro řazení.

  Pořadí řazení v průvodci sestavou

 2. Pokud chcete shrnout číselná pole, klikněte na tlačítko Možnosti souhrnu.

  Tlačítko Možnosti souhrnu bude zobrazeno jenom v případě, že část Tělo sestavy obsahuje nejméně jedno číselné pole. Průvodce zobrazí číselná pole k dispozici.

  Možnosti souhrnu v průvodci sestavou

 3. Zaškrtnutím políčka u možnosti Součet, Průměr, Minimum nebo Maximum vyberte výpočty, které se zahrnou do zápatí skupiny.

  Je taky možné zvolit zobrazení podrobností a souhrnu nebo jenom souhrnu. Ve druhém případě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty pole DatumOdeslání (pokud jste zaškrtli třeba políčko Součet), podrobnosti objednávek ale budou vynechané. Můžete taky zvolit zobrazení výpočtů procentuálních hodnot u součtů.

 4. Klikněte na OK.

 5. Postupujte podle pokynů na zbývajících stránkách Průvodce sestavou. Na poslední stránce můžete upravit název sestavy. Tento název se zobrazí na první stránce sestavy a použije se taky jako název dokumentu při uložení sestavy v Accessu. Název sestavy i dokumentu můžete upravit.

 6. Klikněte na tlačítko Dokončit. Access sestavu automaticky uloží a zobrazí ji v režimu náhledu, ve kterém je sestava zobrazená tak, jak bude vypadat po vytištění.

Pomocí navigačních tlačítek v dolní části podokna náhledu jde zobrazit stránky sestavy v posloupnosti nebo přejít k libovolné stránce v sestavě. Klikněte na jedno z navigačních tlačítek nebo do pole s číslem stránky zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit, a stiskněte ENTER.

Náhled můžete přiblížit, a zobrazit tak podrobnosti, nebo jej oddálit a posoudit, jestli jsou data správně rozmístěná na stránce. Umístěte ukazatel myši na sestavu a klikněte jednou. Pokud chcete akci lupy vrátit, klikněte znovu. Můžete použít taky ovládací prvek lupy na stavovém řádku.

Začátek stránky

Optimalizace sestavy

Je pravděpodobné, že Průvodce sestavou výsledkem nebudou přesné výsledky, které jste hledali v sestavě. Můžete například přidat text, upravte šířku sloupců, přidat logo, atd. Access nabízí dvě zobrazení, ve kterých můžete měnit do sestavy: zobrazení rozložení a návrhové zobrazení. Stručně jsou uvedeny v této části.

Zobrazení rozložení stránky

Zobrazení rozložení zobrazení nejčastěji snadno použitelné provádění změn sestavy a poskytuje většinu nástroje, které potřebujete k úpravě sestavy. Můžete upravit šířky sloupců, změna uspořádání sloupců a přidat nebo upravit úrovní seskupení a součtů. Můžete umístit nová pole v návrhu sestavy a nastavení vlastností pro sestavy a její ovládací prvky. Má zobrazení rozložení tu výhodu, zobrazí se vaše data při provádění změn formátu sestavy, abyste hned viděli vliv změny zobrazení dat.

Otevřete sestavu v zobrazení rozložení, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

Seznam vlastností umožňuje upravit vlastnosti sestavy ovládacích prvků a oddíly. Chcete-li zobrazit seznam vlastností, stisknutím klávesy F4.

Pomocí podokna Seznam polí přidáte pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu do vaší sestavy – návrh. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí:

 1. Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole Obrázek tlačítka .

  Tip : Aplikace Access 2010 obsahuje nové funkce podmíněného formátování, které může výrazně zlepšit čitelnost sestavy.

Návrhové zobrazení

Pokud jste tak, aby vaše sestava v zobrazení rozložení jedna konkrétní změna, zkuste návrhové zobrazení. Návrhové zobrazení ukazuje struktuře podkladových sestavy a nabízí že několik dalších návrhových nástrojů a funkcí než zobrazení rozložení. Například můžete vložit více typů ovládacích prvků v sestavě zarovnání ovládacích prvků můžete nastavit přesněji a máte možnost nastavit další vlastnosti než v zobrazení rozložení.

Otevření sestavy v návrhovém zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Přidání polí nebo ovládacích prvků do existující sestavy

Každé pole, popisků, řádek nebo obrázek, který se zobrazí ve své sestavě vytvoří se na základě některých typu ovládacího prvku. Ovládací prvek nejčastěji používaných v sestavě je textové pole. Toto je, co se obvykle používá k zobrazení dat ze sestavy podkladového zdroje záznamů. Můžete vytvořit textová pole, která už vázané pole ve zdroji záznamů přidáním pole z podokna Seznam polí nebo můžete přidat je do sestavy během práce v návrhovém zobrazení (ale pak je třeba "svázat" je pole ve zdroji záznamu sami). Výhodou návrhového zobrazení je, že můžete přidat mnoho typů ovládacích prvků vedle vázaná textová pole, například obdélníků, stránka se poruší a grafy. Tato část popisuje obě metody přidávání ovládacích prvků v sestavě.

Přidání polí do existující sestavy

Rozložení zobrazení blíží doporučené pro přidávání polí do sestavy, ale můžete provést taky v návrhovém zobrazení. Pokud chcete přidat pole, nejdřív zkontrolujte, zda je zobrazeno podokno Seznam polí. Podokno Seznam polí obsahuje seznam všech polí, která jsou dostupná umístění v sestavě. Zobrazte podokno Seznam polí stisknutím kombinace kláves ALT + F8.

Přidání pole z podokna Seznam polí

 • Přidání jednoho pole, přetáhněte pole z podokna Seznam polí do oddílu v sestavě místo, kam chcete, aby že se zobrazovalo.

 • Pokud chcete přidat několik oblastí najednou, klikněte na první pole a pak podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každý další požadované pole. Potom přetáhněte vybraná pole do sestavy.

Při přetažení pole Access vytvoří vazbu ve vázaných textového ovládacího prvku pro každé pole a automaticky umístí ovládací prvek popisku vedle jednotlivých polí.

Poznámka : 

 • Pokud Přidání pole ze související tabulky aplikace Access přidá příslušnou úroveň seskupení za vás.

 • Pokud přidáte pole z jiné tabulky (nesouvisející), zobrazí se dialogové okno, kde můžete určit, jak pro ustavení relace tabulky existujícího zdroje dat pro sestavu.

Chcete-li zobrazit tabulky relace zadaných databáze nebo přidat nové:

 1. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Zobrazit/skrýt na položku relace. Obrázek tlačítka

Další informace naleznete v článku Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Přidání ovládacích prvků do existující sestavy

Když přidáte pole z podokna Seznam polí do sestavy, automaticky se vytvoří vazbu ve vázaných textového ovládacího prvku pro něj. Zobrazíte přepnutím do návrhového zobrazení a používat nástroje ve skupině ovládací prvky na kartě Návrh můžete přidat další ovládací prvky, například popisky řádků a obrázky.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Zjištění názvu nástroje

 • Umístěte ukazatel myši na nástroj.

  Aplikace Access zobrazí název nástroje.

Vytvoření ovládacího prvku pomocí nástroje ve skupině ovládací prvky

 • Klikněte na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat. Například vytvořit zaškrtávací políčko, klikněte na nástroj zaškrtněte políčko Obrázek tlačítka .

 • Klikněte sestavy – návrh místo, kam chcete umístit levý horní roh ovládacího prvku. Jedním klepnutím vytvořte ovládací prvek výchozích rozměrů, nebo kliknutím a přetažením v sestavě lze vytvořit ovládací prvek požadované velikosti.

 • Pokud není umístění ovládacího prvku při napoprvé, můžete je přesunout pomocí následujícího postupu:

  • Klikněte na ovládací prvek ho vyberte.

  • Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek dokud změní čtyřsměrnou šipku Ukazatel pro přesun a potom přetáhněte ovládací prvek na požadované místo.

Tento proces vytvoří "nevázaný" ovládací prvek. Pokud je ovládací prvek typ, který umožňuje zobrazení dat (textového pole nebo zaškrtávací políčko), budete muset zadat název pole nebo výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku pro ovládací prvek před zobrazením všechna data.

Zobrazte seznam vlastností

 • Stisknutím klávesy F4.

Poznámka : Po dokončení vaší nové sestavy, ujistěte se, uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přidání a změna seskupení nebo řazení ve stávající sestavě

Pokud chcete přidat řazení nebo seskupení do existující sestavy nebo chcete změnit stávající řazení nebo seskupení sestavy, usnadní vám provedení potřebných kroků tato část.

Přidání seskupení, řazení a souhrnů v zobrazení rozložení

Můžete provádět jednoduché řazení, seskupení a celkové součty operace pravým tlačítkem na pole v zobrazení rozložení a potom zvolíte akci, kterou chcete z místní nabídky. Přepněte do zobrazení rozložení, klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

Poznámka : Přestože není v pokynech v této části přímo použité podokno Skupina, řazení a součet, je vhodné tohle podokno otevřít a sledovat jeho změny v průběhu práce. Získáte lepší představu o činnostech Accessu a díky znalostem práce s podoknem Skupina, řazení a součet budete moct provádět další úpravy sestavy. Zobrazení podokna Skupina, řazení a součet:

 1. Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

Řazení jednoho pole

 • Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, která chcete seřadit.

 • V místní nabídce klikněte na požadovanou možnost řazení. Například textové pole ve vzestupném pořadí řazení, klikněte na Seřadit od A do Ž Obrázek tlačítka . Seřadit sestupně číselné pole, klikněte na Seřadit od největšího k nejmenšímu Obrázek tlačítka .

Access seřadí záznamy podle zadání. Pokud je otevřené podokno Skupina, řazení a součet, přidá se do něj nový řádek Seřadit podle pro dané pole.

Řazení víc polí

Poznámka : Při použití řazení kliknutím pravým tlačítkem myši na pole v zobrazení rozložení můžete najednou řadit pouze jedno pole. Použití řazení na jiné pole odstraní řazení na základě prvního pole. Tím se liší od řazení ve formulářích, kde více pořadí řazení můžete stanovit jednotlivá pole zase pravým tlačítkem a zvolíte požadované pořadí řazení. Pokud chcete vytvořit několik úrovní řazení, najdete v části Přidání seskupení, řazení a souhrnů pomocí podokno skupina, řazení a součet.

Seskupení podle pole

 • Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, podle kterého chcete seskupovat.

 • V místní nabídce klikněte na Seskupit podle Obrázek tlačítka .

Access přidá úroveň seskupení a vytvoří pro ni záhlaví skupiny. Pokud je otevřené podokno Skupina, řazení a součet, přidá se do něj nový řádek Seskupovat pro dané pole.

Přidání souhrnu do pole

Tato funkce umožňuje vypočítat součet, průměr, počet nebo jinou agregační hodnotu pole. Na konec sestavy se přidá celkový součet a do jednotlivých skupin v sestavě budou přidané skupinové součty.

 • Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou hodnotu v poli, jehož souhrn chcete vytvořit.

 • Klikněte na Celkem.

 • Klikněte na operaci, kterou chcete provést: Součet, Průměr, Spočítat záznamy (zjištění počtu všech záznamů), Spočítat hodnoty (jenom zjištění počtu záznamů obsahujících hodnotu v tomto poli), Maximum, Minimum, Směrodatná odchylka nebo Rozptyl.

Access přidá do zápatí sestavy vypočítaný ovládací prvek pro textové pole, které bude obsahovat celkový součet. Pokud sestava obsahuje úrovně seskupení, přidá Access taky zápatí skupin (pokud dosud neexistují) a umístí součet do jednotlivých zápatí.

Můžete také kliknutím na pole, jehož souhrn chcete přidat souhrny a pak na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny klikněte na Souhrny Obrázek tlačítka .

Přidání seskupení, řazení a souhrnů pomocí podokna Skupina, řazení a součet

Práce v podokně Skupina, řazení a součet poskytuje největší flexibilitu při přidávání nebo změnách skupin, pořadí řazení a možností souhrnů v sestavě. Při práci je vhodné znova použít zobrazení rozložení stránky, protože umožňuje snadno sledovat, jak se provedené změny projeví v zobrazení dat.

Zobrazení podokna Skupina, řazení a součet

 • V zobrazení rozložení:

  Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 • V návrhovém zobrazení:

  Na kartě Návrh ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

Aplikace Access zobrazí podokno Skupina, řazení a součet.

Podokno Skupina, řazení a součet

Pokud chcete přidat novou úroveň řazení nebo seskupení, klikněte na tlačítko Přidat skupinu nebo Přidat řazení.

Do podokna Skupina, řazení a součet je přidán nový řádek a zobrazí se seznam polí k dispozici.

Seznam polí v podokně Skupina, řazení a součet

Můžete kliknout na jednu z těchto názvů polí nebo klikněte na možnost výraz pod seznamem polí k zadání výrazu. Jakmile vyberte pole, nebo zadat výraz, aplikace Access přidá úrovně seskupení do sestavy. Pokud jste v zobrazení rozložení, změní zobrazení okamžitě zobrazit seskupení nebo řazení.

Poznámky : 

 • Pokud je už definovaných několik úrovní seskupení, bude možná nutné zobrazit tlačítka Přidat skupinu a Přidat řazení posunutím zobrazení v podokně Skupina, řazení a součet.

 • V sestavě je možné definovat maximálně 10 úrovní seskupení a řazení.

Změna možností seskupování

Jednotlivé úrovně seskupení a řazení obsahují několik možností, jejichž nastavením jde získat požadované výsledky.

Možnosti seskupení

 • Pokud chcete zobrazit všechny možnosti určité úrovně seskupení nebo řazení, klikněte na možnost Další na úrovni, kterou chcete změnit.

  Možnosti seskupení (rozšířené)

 • Možnosti jde skrýt kliknutím na Méně.

Pořadí řazení:    Pořadí řazení můžete změnit kliknutím na rozevírací seznam obsahující možnosti pořadí řazení a kliknutím na požadovanou možnost.

Interval skupiny:    Toto nastavení určuje způsob seskupení záznamů. Je třeba možné seskupovat podle prvního znaku textového pole, takže jsou seskupené všechny položky začínající znakem A, všechny položky začínající znakem B atd. Datová pole jde seskupovat podle dne, týdne, měsíce nebo čtvrtletí nebo můžete zadat vlastní interval.

Celkem:    Kliknutím na tuto možnost můžete přidat souhrny. Je možné přidat souhrny víc polí nebo vytvořit víc typů souhrnů stejného pole.

Automaticky otevírané okno Součty

 • Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Celkem a vyberte pole, jehož souhrn chcete vytvořit.

 • Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Typ a vyberte typ výpočtu, který chcete provést.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit celkový součet přidáte na konec sestavy (do zápatí sestavy) celkový součet.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit součet skupiny jako % celkového součtu přidáte do zápatí skupiny ovládací prvek, který vypočítá procento celkového součtu připadající na jednotlivé skupiny.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit v záhlaví skupiny nebo Zobrazit v zápatí skupiny zobrazíte součet v požadovaném umístění.

Po výběru všech možností u požadovaného pole je možné postup opakovat u dalšího pole. Souhrn dalšího pole jde vytvořit po výběru pole ze seznamu Celkem. Kliknutím mimo dialogové okno Součty můžete toto okno zavřít.

Název:    Pomocí tohoto nastavení jde změnit název pole, jehož souhrn vytváříte. Tato možnost se používá u záhlaví sloupců a u označení souhrnných polí v záhlavích a zápatích.

Přidání nebo změna názvu:

 • Klikněte na modrý text za textem s názvem.

  Zobrazí se dialogové okno Lupa.

 • Zadejte do dialogového okna nový název a potom klikněte na tlačítko OK.

S částí záhlaví/bez části záhlaví:    Toto nastavení použijte k přidání nebo odebrání části záhlaví, která je zobrazená před jednotlivými skupinami. Při přidání části záhlaví přesune Access seskupené pole do záhlaví. Pokud odeberete část záhlaví, která obsahuje jiné ovládací prvky než seskupené pole, zobrazí Access dotaz na potvrzení odstranění těchto ovládacích prvků.

S částí zápatí/bez části zápatí:    Toto nastavení použijte k přidání nebo odebrání části zápatí, která následuje za jednotlivými skupinami. Pokud odeberete část zápatí, která obsahuje ovládací prvky, zobrazí Access dotaz na potvrzení odstranění těchto ovládacích prvků.

Udržovat skupinu pohromadě:    Toto nastavení určí způsob rozložení skupin na stránce při tisku sestavy. Pokud budete udržovat skupinu co nejvíc pohromadě, můžete omezit nutnost obracení stránek při prohlížení celé skupiny. Tento způsob ale obvykle vyžaduje vyšší spotřebu papíru při tisku sestavy, protože většina stránek bude v dolní části obsahovat prázdné místo.

 • Neudržovat skupinu pohromadě na jedné stránce:    Tuto možnost použijte, pokud pro vás není důležité, jestli jsou skupiny rozdělené zalomením stránky. Skupina 30 položek může být třeba zobrazená s 10 položkami v dolní části jedné stránky a zbývajícími 20 položkami na další stránce.

 • Udržovat celou skupinu pohromadě na jedné stránce:    Tato možnost přispívá k minimalizaci počtu zalomení stránek ve skupině. Pokud nejde skupinu umístit na zbývající místo na stránce, ponechá Access dané místo prázdné a zobrazí skupinu na začátku další stránky. Velké skupiny budou nadále přesahovat na víc stránek, tato možnost ale maximálním možným způsobem omezí počet zalomení stránek ve skupině.

 • Udržovat záhlaví a první záznam pohromadě na jedné stránce:    U skupin se záhlavím skupin zajistí tato možnost, že záhlaví skupiny nebude vytištěno osamoceně v dolní části stránky. Pokud Access zjistí, že pod záhlavím není dost místa k tisku nejméně jednoho řádku dat, umístí skupinu na začátek následující stránky.

Změna priority úrovní seskupení a řazení

Pokud chcete změnit prioritu úrovně seskupení nebo řazení, klikněte na příslušný řádek v podokně Skupina, řazení a součet a potom klikněte na šipku nahoru nebo šipku dolů v pravé části řádku.

Odstranění úrovní seskupení a řazení

Pokud chcete odstranit úroveň seskupení nebo řazení, klikněte v podokně Skupina, řazení a součet na řádek, který chcete odstranit, a potom stiskněte DELETE nebo klikněte na Odstranit v pravé části řádku. Při odstranění úrovně seskupení přesune Access pole seskupení (pokud se nacházelo v záhlaví nebo zápatí skupiny) do sekce Tělo sestavy. Ostatní ovládací prvky, které se nacházely v záhlaví nebo zápatí skupiny, se odstraní.

Začátek stránky

Vytvoření souhrnné sestavy (bez podrobností záznamů)

Pokud chcete zobrazit pouze celkové hodnoty (to znamená pouze informace v záhlaví a zápatí řádky), na kartě Formát (nebo na kartě Návrh v návrhovém zobrazení), ve skupině skupiny a souhrny klikněte na Skrýt podrobnosti. Tím skryje záznamy na nejbližší nižší seskupení a výsledkem potom získat tak kompaktnější souhrnných dat. I když jsou skryté záznamy, ovládací prvky v části skryté se neodstraní. Klikněte na Skrýt podrobnosti obnovíte podrobných řádků do sestavy.

Vytvoření efektu seskupení bez použití záhlaví

Můžete dosáhnout seskupeného sestavy bez použití záhlaví. Odebrání záhlaví vytvoří kompaktnější sestavu, protože snižují mezera ve svislém směru používá řádky záhlaví.

Obecný postup vyžaduje odebrání záhlaví pro každou skupinu, která jednotlivá pole seskupení přesunuta do těla sestavy. Obnovení vizuální efekt seskupení, nastavte vlastnost Skrýt duplikáty jednotlivých polí seskupení na hodnotu Ano.

Příklad

Zvažte toto typické seskupené sestavy používající po odebrání záhlaví:

Seskupená sestava se záhlavími skupin

Jak je vidět každý název společnosti zabírá celého řádku, stejně jako každý ID objednávky.

V tomto příkladu je upravit sestavu tak, aby vypadá jako na následujícím obrázku:

Seskupená sestava po odebrání záhlaví skupin

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení kliknutím pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klikněte na Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

  Poznámka : Je též vhodné začít s nejnižšími oprávněními skupinou a fungují. v opačném zobrazení sestavy, může být matoucí při práci.

 3. Klikněte na nejnižší úrovně seskupení v seznamu a potom klikněte na Další.

 4. V rozevíracím seznamu záhlaví oddílu vyberte bez části záhlaví.

  Po odebrání záhlaví zachová přístup do textového pole pole seskupení přesunutím na oddíl podrobností. Další ovládací prvky v záhlaví skupiny můžou být však odstraněny. Zobrazí se upozornění, pokud se chystáte odstranit důsledku tuto akci všechny ovládací prvky. Pokud jsou ovládací prvky v záhlaví skupiny, které chcete zachovat, ujistěte se, je přesunout do jiné sekce sestavy před provádění tohoto kroku. Potřebujete přepnout do návrhového zobrazení přejděte ovládací prvky do jiných oddílů.

  Výsledné sestavy je vidět na následujícím obrázku. Všimněte si, že první Idobjednávky ve stejném řádku jako první záznam v těle, ne na samostatném řádku.

  Seskupená sestava po odebrání záhlaví KódObjednávky

  Bohužel kód opakuje v každém řádku podrobností a to díky kterému je špatně viditelné přesně kolik objednávek. V tomto okamžiku ve vlastnosti ovládacího prvku textového pole Skrýt duplikáty využijete. Tyto kroky nastavení této vlastnosti:

  • Vyberte jednu z opakujících se hodnot.

  • Pokud není zobrazen seznam vlastností, stisknutím klávesy F4 zobrazte ji.

  • Na kartě Formátové v seznamu vlastností klikněte na rozevírací seznam pro Skrytí duplicitní položky a potom klikněte na Ano.

   Duplicitní kódy objednávek jsou skryté. Všimněte si, že se kolik existujících objednávek a kolik produktů každou objednávku.

   Seskupená sestava se skrytými duplicitními kódy objednávek

 5. V tomto příkladu jsme opakujte krok 4 pro úrovně seskupení název společnosti. Konečnou sestavu vypadá jako na následujícím obrázku:

  Seskupená sestava po odebrání záhlaví skupin

  Hodnoty název společnosti je teď ve stejném řádku jako první záznam podrobných dat a vlastnost Skrýt duplikáty zabrání opakující se na každém řádku hodnoty název společnosti. Dlouhé sestavu, která používá několik úrovní seskupení může být výsledkem úspor významné papíru.

Začátek stránky

Uložení, tisk nebo odeslání do sestavy

Po uložení vaší sestavy – návrh můžete tisknutím. Návrh sestavy se nezmění, ale vidíte aktuálního data pokaždé, když je vytisknout. Pokud máte základní potřeby změnit, můžete změnit designu sestavy nebo vytvořit nové, podobně jako sestavu, která je založena na původní.

Uložení sestavy

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klikněte na Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka .

  Případně můžete klikněte na Uložit Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup.

 2. Je-li sestavu název, zadejte název do pole Název sestavy a klikněte na OK.

Uložení návrhu sestavy pod jiným názvem.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Uložit jako Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název do pole Uložení sestavy do, klikněte na zprávu v seznamu Typ a klikněte na OK.

Tisk sestavy

Sestavu můžete vytisknout z náhledu, zobrazení rozložení, návrhové zobrazení, zobrazení sestavy nebo v navigačním podokně. Než začnete tisknout, měli byste znovu zkontrolovat nastavení stránky, třeba okraje a orientace stránky. Access ukládá nastavení stránky v sestavě, budete muset nastavit jenom jednou. Nastavení můžete ukládat později, pokud změna vašim potřebám.

Změna nastavení stránky

 1. Otevřete sestavu v jakémkoli zobrazení.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině stránky klikněte na jednu z možností:

  • Velikost Obrázek tlačítka umožňuje vybrat z několika formátů papíru nebo zadejte vlastní formát papíru.

  • Na výšku na stránce orientuje Obrázek tlačítka ve svislém směru.

  • Orientace na šířku na stránce orientuje Obrázek tlačítka ve vodorovném směru.

  • Okraje Obrázek tlačítka umožňuje vybrat z několika šířky předdefinovaný okraj nebo klepněte na položku Upřesnit a zadejte vlastní šířky okrajů pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

  • Zobrazit okraje Přepíná zobrazení okraje zapínat a vypínat (pouze v zobrazení rozložení stránky).

  • Sloupce se zobrazí dialogové okno Vzhled stránky. Zadejte požadovaný počet sloupců, nastavte velikost požadovaný sloupec a potom klikněte na OK.

  • Tisknout jenom Data potlačí tisk všechny popisky, které jste zaškrtli v sestavě. Vytiskne se pouze ovládací prvky, které jsou svázán s daty v podkladové tabulky nebo dotazu. Tato funkce je užitečná na sestavy, které se občas tisknout předem tištěné formuláře. Potlačit tisku štítků v těchto situacích a pak ji povolit tisk štítků při tisku sestavy na prázdné stránky.

Poznámka : Pokud chcete použít další podrobné informace o nastavení stránky, klikněte na tlačítko Vzhled stránky v pravém dolním rohu skupiny Rozložení stránky k zobrazení dialogového okna Vzhled stránky. Dialogové okno Vzhled stránky můžete upravit všechna nastavení, které jsou dostupné na kartě Rozložení stránky a také vybrat konkrétní tiskárnou pro sestavu.

Odeslání zprávy do tiskárny

 1. Otevřete sestavu v jakémkoli zobrazení, nebo pouze vyberte sestavu v navigačním podokně.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Tisk. Tlačítko Tisk

 3. V dialogovém okně Tisk zadejte své volby možnosti například tiskárny, rozsah tisku a počet kopií.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odeslání zprávy jako e-mailové zprávy

Sestavy můžete odeslat uživatelům e-mailovou zprávou místo tisku papírové kopie.

 1. V navigačním podokně klikněte na sestavu, vyberte ho, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na tlačítko e-mailu Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně Odeslat objekt jako klikněte na formát souboru, který chcete použít.

  Dialogové okno Odeslat objekt jako

 3. Vyplňte zbývající dialogových oknech.

 4. Když se zobrazí e-mailový program, zadejte podrobnosti zprávy a odešlete zprávu.

Začátek stránky

Poznámky

Pokud máte zprávu v souboru ACCDB, který seřadí data nebo skupiny ve vyhledávacím poli může dojít k potížím a chcete tuto sestavu importovat do souboru MDB a pak ho otevřít v dřívější verzi aplikace Access.

Není kompatibilní s soubory MDB vnitřní způsob vyhledávacích polí jsou seřazená a seskupené do souborů ACCDB. Pokud vytváříte sestavy soubor ve formátu ACCDB, který používá seskupení nebo řazení vyhledávacího pole a potom exportovat do souboru MDB (nebo použijte příkaz Uložit jako uložit databázi jako soubor MDB) a potom se pokusíte otevřít sestavu v dřívější verzi aplikace Access, sestavy se nezdaří načíst.

Sestavu opravit tak, aby se daly importujte ho na soubor MDB a otevřít v dřívější verzi aplikace Access, postupujte takto:

 1. V souboru ACCDB vytvořte kopii zprávy.

 2. Otevřete kopii sestavu v zobrazení rozložení.

 3. Pokud není zobrazeno podokno Skupina, řazení a součet:

  1. Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 4. Odstraníte všechny řádky v podokně Skupina, řazení a součet kliknutím na tlačítko Odstranit napravo od každý řádek.

 5. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klikněte na Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka .

 6. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zavřít databázi. Vzhled tlačítka

 7. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Otevřít. Obrázek tlačítka

 8. Vyhledejte soubor MDB, do kterého chcete importovat sestavy a klikněte na Otevřít.

 9. Importujte kopii sestavy do souboru MDB.

  Postup:

  1. Na kartě Externí Data ve skupině Import klepněte na možnost přístup. Obrázek tlačítka

  2. Klikněte na Procházet.

  3. Přejděte k souboru ACCDB obsahující sestavu a klikněte na tlačítko Otevřít.

  4. Všechny tabulky nejsou importu v současné době, není důležité, zda se rozhodnete pro import nebo propojení na zdrojová data. Klikněte na tlačítko OK.

  5. V dialogovém okně Import objektů klikněte na kartu sestavy.

  6. Klikněte na sestavu, kterou chcete importovat a klikněte na OK.

  7. Pokud operace importu úspěšné, aplikace Access zobrazí výzvu, pokud chcete uložit kroky importu pro pozdější použití. Pokud chcete uložit kroky, zaškrtněte políčko Uložit kroky importu, zadejte požadované informace a klepněte na tlačítko Uložit Import. Pokud nechcete uložit kroky, klikněte na Zavřít.

   Access importuje sestavu a zobrazí v navigačním podokně.

 10. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení.

 11. Pokud není zobrazeno podokno Seznam polí:

  1. Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole Obrázek tlačítka .

 12. V podokně pole dostupná v souvisejících tabulkách najděte tabulku obsahující pole, které chcete zobrazit v sestavě. Toto pole obsahovalo stejné hodnoty, které se aktuálně zobrazeny pomocí vyhledávacího pole v sestavě.

 13. Přetáhněte pole do sestavy.

  Nyní máte dva sloupce stejné informacemi.

 14. Klepněte pravým tlačítkem myši zobrazení, který jste právě přidali a klikněte na možnost řazení, který chcete použít.

 15. Odstraňte zobrazení, které jste právě přidali seřazené.

 16. Pokud není zobrazeno podokno Skupina, řazení a součet:

  1. Na kartě Formát ve skupině skupiny a souhrny na Seskupit a seřadit. Obrázek tlačítka

 17. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu.

 18. Do Pole nebo výraz automaticky otevírané okno klikněte na název vyhledávacího pole v sestavě.

Sestava teď řazení a seskupení jako v souboru ACCDB. Uložte a zavřete sestavu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×