Vytvoření průzkumu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření průzkum vytváříte speciální druh seznam, který umožňuje vlastníkovi vytvářet dotazy, mají víc lidem odpovědět a shrnují výsledky.

Poznámka : Chcete-li vytvořit průzkum, musíte mít oprávnění k vytváření seznamů na webu. Další možností je Vytvoření průzkumu v Excel Web Appu, kde kompilovaný výsledky v Excelové tabulce, nikoli seznam služby SharePoint.

Tento článek vám zákazníků, byl aktualizován 29 červenec 2016.

Vytvoření průzkumu

Začít z prostředí Office 365, klikněte

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte ikonu Spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak vyberte dlaždici SharePoint nebo weby.

 3. Klikněte na Nastavení a potom na Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu Přidat aplikaci.Nastavení

 4. Na stránce Vaše aplikace najděte a klikněte na ikonu průzkumu. Pokud se nezobrazuje na ikonu průzkum a prohledávat Vaše aplikace pro průzkumu.

  Ikona aplikace průzkumu zahrnutých ve službě SharePoint

  Poznámka : Pokud to vaše společnost umožňuje externím aplikací, máte na výběr aplikací interní a externí průzkumu. Obraťte se na správce Sharepointu, o kterou chcete použít.

 5. Klikněte na Upřesnit možnosti v dialogovém okně Přidání průzkumu

  Přidání dialogového okna průzkumu s Upřesnit se zvýrazněnými možnostmi
 6. Zadejte název průzkumu.

 7. Do pole Popis zadejte popis průzkumu. Popis je nepovinný krok.

  Dialogové okno Nová průzkumu s textovými poli vyplněná.
 8. V části Možnosti průzkumu zadejte, jestli se mají u odpovědí zobrazovat jména uživatelů a jestli mohou uživatelé odpovědět na průzkum víckrát.

 9. Klikněte na Další.

 10. Na stránce Nová otázka zadejte text otázky a poté vyberte v části Otázka a typ první otázky požadovaný typ odpovědi.

  Stránka Nová otázka

  Poznámka : Aktuálně nejde žádným způsobem na číslo otázky pro zobrazení, podle toho, nejde přidávat další sloupce do průzkumu. Pokud chcete číslo otázky, umístěte číslo do Název otázky. Otázek postupně po jejich vytvoření však můžete změnit pořadí otázek ze stránky nastavení.

 11. V části Další nastavení otázek zadejte další nastavení pro otázku, například zda je odpověď na otázku povinná. V závislosti na typu otázky můžete také zadat odpovědi, z nichž je možné volit, a volitelnou výchozí hodnotu.

  Další otázky části dialogového okna Nový
 12. Pokud chcete přidat logiku větvení, který je že průzkum dotazem různé otázky podle jaký byl poslední odpovědí, musíte dokončit nevytvoříte průzkum. Můžete pak přejděte na stránku Nastavení průzkumu a přidat logiku větvení. Další informace naleznete v tématu Přidání logiky větvení do průzkumu .

  Větvení logiky oddílu v dialogovém okně Nový dotaz
 13. Pokud chcete kontrolovat platnost odpovědi, zadejte do pole Vzorec v části Ověření sloupce vzorec, který má být při ověření použit. V poli Uživatelská zpráva popište, co má uživatel udělat, aby byla odpověď platná. Jestliže například požadujete, aby zaměstnanec zadal dobu, po kterou pracoval v určitém oddělení, můžete zadat, že by tato doba neměla být delší než celková doba jeho práce u dané společnosti.

  V části ověření obrazovky dialogu nového dotazu
 14. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit další otázky, klikněte na tlačítko Další otázka a potom zadejte informace pro další otázku. Pokračujte, dokud nepřidáte všechny požadované otázky.

   Tlačítko Další otázku zvýrazněná v dialogovém okně Nová otázka
  • Pokud jste přidávání otázek dokončili, klikněte na tlačítko Dokončit.

   Dialogové okno Další otázky se zvýrazněným tlačítkem dokončení
 15. Průzkum zobrazit, klikněte na průzkum název v části nejnovější na panelu Snadné spuštění.

V tématu "odstranit všechna data z existujícího průzkumu" pod existujícího průzkumu data pro opakované použití, vymazat

Před vytvořením průzkumu je dobré sestavit přehled otázek, které chcete položit, a požadovaných typů odpovědí. Chcete například, aby uživatelé odpověděli vlastními slovy, zadali částku v korunách, nebo zvolili položku ze seznamu? Měli byste se také rozhodnout, zda budou otázky povinné či volitelné.

Uživatelé mohou na průzkum odpovídat pouze v případě, že mají oprávnění k přispívání do průzkumu nebo na web obsahující průzkum. Pokud nemají potřebná oprávnění, můžete o ně požádat vlastníka nebo správce webu.

Při vymýšlení otázek vezměte v úvahu způsob, jakým budete data analyzovat. Otázky s poli pro vyplnění například umožňují uživatelům zadávat vlastní informace. Tím je zajištěna vyšší flexibilita v případě, že se odpověď uživatele přesně neshoduje s uvedenými volbami, ale pestrou sadu odpovědí může být zase náročnější posoudit a zpracovat.

K určitým otázkám můžete přidat logiku větvení, aby byly zbývající otázky v průzkumu pro respondenta relevantní. Můžete například zadat, aby se otázky týkající se Internetu zobrazily pouze osobám, které uvádějí, že Internet pravidelně používají. Chcete-li zadat logiku větvení, vytvořte nejdříve průzkum a potom zadejte logiku pro otázky v nastavení průzkumu.

Po vytvoření průzkumu můžete ihned přidat otázky. Při přidávání jednotlivých otázek se zobrazí výzva k zadání textu otázky, typu očekávané odpovědi a všech dalších nastavení požadovaných pro otázku a typ odpovědi. Pokud potřebujete průzkum pozměnit, můžete přidat další otázky nebo změnit existující otázky později.

Typy otázek a odpovědí v průzkumu

Typy otázek průzkumu určit, jak se vašim uživatelům dat otázku a odpověď.

Stránka Nová otázka

 • Jeden řádek textu:    Tento typ použijte v případě, že chcete, aby uživatelé jako odpověď zadali slovo nebo několik slov. Můžete zadat omezení počtu znaků a výchozí odpověď.

 • Více řádků textu:    Můžete zadat počet řádků pro odpověď a určit, zda má být odpověď ve formátu prostého textu, formátovaného textu nebo formátovaného textu, který obsahuje také obrázky, tabulky a hypertextové odkazy.

 • Výběr:    Tento typ otázek umožňuje uživatelům zvolit položku ze seznamu předdefinovaných možností. Můžete uživatelům povolit zadat kromě nabízených voleb také vlastní text. Volby mohou být zobrazeny jako rozevírací nabídka, přepínače nebo zaškrtávací políčka. Pokud chcete uživatelům umožnit výběr více možností, použijte zaškrtávací políčka.

 • Stupnice hodnocení:    Tento typ otázek obsahuje souhrnnou otázku s podrobnými otázkami a odpověďmi, které jsou hodnoceny na stupnici. Můžete definovat rozsah stupnice, například 1 až 5 nebo 1 až 10, a zadat text vysvětlující význam stupnice.

 • Číslo:    Je možné zadat celá čísla, desetinná čísla či procenta i maximální a minimální povolenou hodnotu.

 • Měna:    Je možné zadat maximální a minimální hodnotu, formát měny a další nastavení.

 • Datum a čas:    Můžete zadat, aby odpovědí bylo datum nebo datum i čas. Při odpovědi bude zobrazeno okno s kalendářem, který uživatelům pomůže zvolit určité datum.

 • Vyhledání:    Tento typ otázek nabízí odpovědi, které jsou uloženy jako sloupec v jiném seznamu. U otázky typu Vyhledání jsou nabízené volby stejné jako obsah odpovídajícího seznamu.

 • Ano/Ne    Tato otázka se zobrazí jako text a za ním uveďte zaškrtávací políčko. Zaškrtnuté políčko je považován za Ano. Slova Ano nebo bez se zobrazí nejsou skutečně. Chcete-li Ano nebo ne zobrazí s svou otázku, vytvořit Volba otázku a pak zadejte Ano a Ne jako možností.

 • Osoba nebo skupina    Tato možnost umožňuje respondentům procházet nebo vyhledávat adresářové služby hodnot a ty pak použijte jako odpovědi. Například pokud odpověď na dotaz by měla být jméno osoby v organizaci, respondent vybrat jméno osoby z adresářové služby.

 • Oddělovač stránek:    Přidáním konce stránky mezi dotazy můžete do průzkumu přidat oddělovač stránek.

 • Externí Data    Tento typ dotaz umožňuje respondentům Procházet pro obchodní data z jiného zdroje, například typ produktu nebo zákazníka identifikačního čísla v databázi, zodpovězení otázky průzkumu.

  Poznámka : Než budete moct použít otázku externích dat, správce zaregistrujte se SharePoint Server nejdřív externí podniková aplikace (zdroj dat) Typ informací o zaměstnání aplikace, které lze vybrat ze závisí na datových polí, která správce registruje SharePoint Server.

 • Spravovaných metadat    Tato možnost umožňuje přecházet z spravovaných termínů sadách definované pro váš web. Například vy nebo správce webu spravuje názvy oddělení vaší společnosti, aby lidé je používat konzistentní celého webu, mohli byste určit oddělení sadu termínů, do zobrazení Seznam dostupných oddělení.

Po vytvoření průzkumu se uživatelům zobrazí tlačítko Odpovědět na tento průzkum, pomocí kterého mohou průzkum spustit.

Stránka průzkumu s odpovědět na tento průzkum zvýrazněným

Uživatelům můžete dát o průzkumu vědět tak, že jim odešlete odkaz na průzkum, přidáte oznámení o tomto průzkumu, publikujete informace o průzkumu na blogu nebo uvedete odkaz na tento průzkum na jiných webech. Jakmile uživatelé začnou průzkum vyplňovat, můžete jejich odpovědi zobrazit v pruhovém grafu nebo jako položky seznamu.

V případě velkého množství otázek nebo složitých odpovědí může být vhodné použít k analýze odpovědí databázový program, například aplikaci Microsoft Access.

Uživatelé mohou na průzkum odpovídat pouze v případě, že mají oprávnění k přispívání do průzkumu nebo na web obsahující průzkum. Pokud nemají potřebná oprávnění, můžete o ně požádat vlastníka nebo správce webu.

Další informace o tom, jak přidat logiku větvení do průzkumu, najdete v tématu Přidání logiky větvení do průzkumu.

Pokud chcete znovu použít průzkumu, ale odebrat starší data, použijte Správce webu vymazat data bez ztráty otázky. V závislosti na verzi Sharepointu může nebo nemusí zobrazit v nabídkách uvedené přejděte na správce webu. stránka. Postupujte takto:

 1. Přejděte na web Office 365 nebo Sharepointu, chcete-li odstranit průzkumu data z.

 2. Klikněte na nastavení a potom klikněte na Správa obsahu a struktury, nebo strukturou a obsahem.

  Pokud tyto položky nabídky nezobrazí, přejděte na řádkem s adresou a Nahradit vše po /_layouts/sitemanager.aspx a stiskněte klávesu Enter.

  Některé umístění ve službě SharePoint vždy nemají /_layouts/ webovou adresu. Pokud řádku nemá /_layouts/ adresu, nahraďte vše za názvem společnosti nebo web /_layouts/sitemanager.aspx.

  Například, pokud je váš web Contoso dolování webu, řádek adresy by vypadal takto: http://contoso.com/sites/Contosomining/_layouts/sitemanager.aspx. Služby SharePoint mohou automaticky ukládat v rozmezí /_layouts/ a sitemanager.aspx, můžete ignorovat tím.

  Internet Explorer adresním s sitemanager.aspx vložené
 3. Ve Správci webu klikněte na název dotazníku na panelu Snadné spuštění na levé straně.

  V okně Správce webu klikněte na panelu Snadné spuštění na průzkum
 4. Klikněte na ikonu Ikona Vybrat vše Vybrat vše v horní části sloupce výběru.

  V okně Správce webu s průzkumu vybranou, klepněte na ikonu Vybrat vše.
 5. Klikněte na možnost Akce a potom klikněte na Odstranit.

  Tlačítko Akce klikněte na Odstranit můžete odstranit vybraná data
 6. Klikněte na OK.

 7. Pokud chcete vrátit k vašemu webu, klikněte na Nastavení webu v popisu cesty a potom na Home nebo na stránku, kterou chcete přejít na panelu Snadné spuštění.

  zobrazení navigace s popisem cesty odkazy v horní části stránky.

Dotazy jsou uvedené v pořadí, jak byla vytvořená, ale někdy budete muset změnit pořadí. Příklad použití logických operátorů Branching a chcete všechny dotazy týkající se ke společnému předmětu výzva před větvení. Pokud chcete změnit pořadí, postupujte takto:

 1. V průzkum klikněte na Nastavení a potom klikněte na Nastavení průzkumu.

  Nabídka Nastavení průzkumu se zvýrazněným nastavení průzkumu
 2. V dialogovém okně Nastavení posuňte se dolů na konci stránky a klikněte na změnit pořadí otázek.

  Změna pořadí otázky průzkumů zvýrazněná v dialogovém okně s nastavením
 3. V dialogovém okně Změnit uspořádání sloupců změňte číselné hodnoty v části Pozice shora umístit na otázky v pořadí, ve kterém chcete.

  Dialogové okno Změnit otázku pořadí s rozevíracího seznamu na jednu otázku zvýrazněným
 4. Klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na název průzkumu panelu Snadné spuštění nebo v popisu cesty.

  Navigace s popisem v dialogovém okně otázku pořadí s na vyšší úrovni se zvýrazní.

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Pokud ano, dejte nám vědět v dolní části této stránky. Pokud nebyla užitečné, napište nám, co byla přehlednější neobsahují žádnou hodnotu. Pokud tady jste získali od hledání a nebyl informace, které jste chtěli, napište nám, co jste hledali. Budeme používat svůj názor zkontrolujte kroky a aktualizovat v tomto článku.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×