Vytvoření podrobného diagramu sítě pomocí vnějších dat v aplikaci Visio Professional

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytváření podrobného diagramu sítě pomocí aplikace Microsoft Office Visio Professional 2007 je účinný způsob návrhu a dokumentace počítačové sítě, viz. následující diagram.

Příklad logického diagramu sítě

Pomocí šablony Podrobný diagram sítě a funkcí Datového propojení můžete vytvořit diagram, který zobrazuje, jak je vybavení logicky i fyzicky propojeno, můžete ke každému obrazci přidat identifikační data a poté do obrazců importovat a propojovat externí data.

Poznámka : Šablona Podrobný diagram sítě je součástí aplikace Microsoft Office Visio Professional, ale nikoli aplikace Microsoft Office Visio Standard. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

Co chcete udělat?

Vytvořit diagram sítě

Import externích dat o vybavení do výkresu

Přidání počátečních dat k identifikaci obrazců vybavení

Automaticky propojit externí data s obrazci sítě

Vytvoření diagramu sítě

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Síť a potom klepněte na příkaz Podrobný diagram sítě.

 2. Ze vzorníku Sítě a periferie přetáhněte na stránku výkresu obrazec Kruhová síť nebo Ethernet.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazce zařízení ze vzorníku Počítače a monitory nebo Sítě a periferie.

 4. Pomocí vestavěných spojnic obrazců připojte zařízení k obrazci Kruhová síť nebo Ethernet.

  1. Klikněte na obrazec Kruhová síť nebo Ethernet.

  2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek úchyt Ovládací úchyt . Když ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku, přetáhněte je bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na jeden z obrazců zařízení.

   Jakmile bude obrazec zařízení správně připojen k obrazci Kruhová síť nebo Ethernet, změní se barva spojovacího bodu na červenou na znamení, že je obrazec připevněn.

   Tip : Budete-li chtít nepoužívanou spojnici skrýt, přetáhněte ovládací úchyt Ovládací úchyt zpět do obrazce Kruhová síť nebo Ethernet.

 5. Přidání legendy do diagramu sítě:

  1. Ze vzorníku Sítě a periferie přetáhněte na stránku výkresu obrazec Legenda.

  2. Chcete-li obrazec Legenda konfigurovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Konfigurovat legendu.

  3. Chcete-li upravit text v obrazci Legenda, dvakrát klikněte na text, který chcete změnit, a zadejte nový text.

 6. Chcete-li přidat k obrazci sítě text, klikněte na obrazec a zadejte text. Text můžete přemístit přetažením ovládacího úchytu Ovládací úchyt .

Začátek stránky

Import externích dat o vybavení do výkresu

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Propojit data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat vyberte, který z následujících typů zdrojů dat chcete použít:

  • sešit aplikace Microsoft Excel,

  • Databáze aplikace Access

  • Seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services

  • databáze serveru Microsoft SQL Server,

  • Jiné zdroje dat OLEDB nebo ODBC

  • Dříve vytvořené připojení

 3. Dokončete ostatní kroky v průvodci.

  Poznámka : Zvolíte-li na první stránce průvodce jinou možnost než sešit aplikace Excel, databázi aplikace Access nebo seznam aplikace SharePoint, můžete být dočasně přesměrováni do Průvodce datovým připojením.

  Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Po klepnutí na tlačítko Dokončit na poslední stránce Průvodce výběrem dat se zobrazí okno Externí data s importovanými daty v mřížce.

Poznámka : Data, která se zobrazí v okně Externí data, jsou snímkem zdrojových dat v době importu. Data ve výkresu lze aktualizovat, aby odpovídala změnám ve zdrojových datech. Zdroj dat však nelze aktualizovat pomocí změny výkresu. Další informace naleznete v části Obnovení importovaných dat.

Začátek stránky

Přidání počátečních dat k identifikaci obrazců vybavení

Před automatickým propojením importovaných dat do obrazců sítě je třeba přidat do obrazců informace, aby každý obrazec měl jedinečnou identifikaci. Příklad: Pokud přidáte do každého obrazce inventární číslo a ve zdroji dat budete mít sloupec s inventárními čísly, aplikace Visio může toto číslo použít a přiřadit řádky v tabulce odpovídajícím obrazcům v diagramu.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec sítě ve výkresu, v místní nabídce přejděte na položku Data a poté klepněte na příkaz Data obrazce.

  Tip : Nebo vyberte obrazec, stiskněte kombinaci kláves ALT+D a poté stiskněte klávesu S.

 2. V dialogovém okně Data obrazce zadejte do příslušného pole inventární číslo nebo jiný jedinečný identifikátor.

  Poznámka : Většinu obrazců sítě aplikace Visio mají sadu předdefinovaných dat obrazce. Pokud chcete použít obrazec, který ještě nemá tato data obrazce, zobrazí se dialogové okno s dotazem, jestli chcete definovat data obrazce. Klikněte na Ano. Informace o tom, jak vyplňovat uživatelé dialogovém okně Definovat Data obrazce naleznete v článku Přidání data s obrazci.

 3. Klepněte na tlačítko OK nebo stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Automatické propojení externích dat s obrazci sítě

 1. Klepněte v nabídce Data na příkaz Automaticky propojit.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce automatickým propojením.

  Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Data se zobrazí v obrazcích.

Poznámka : Data zobrazená v obrazcích sítě lze upravit pomocí funkce Datové symboly. Další informace o použití funkce Datové symboly naleznete v článku Rozšíření dat o datové symboly.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×