Vytvoření podpisu

Podpisy můžete používat k vkládání textu a obrázků do zpráv, které posíláte. Můžete třeba vytvořit podpis pro pracovní e-maily, který obsahuje vaše jméno, pracovní pozici, telefonní číslo a logo společnosti. Až podpis vytvoříte, můžete ho ručně přidat do zprávy. Další informace o tom, jak vložit podpis, najdete v tématu Vložení podpisu do zprávy.

  1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. V části E-mail klikněte na Signatures (Podpisy) Tlačítko Předvolby podpisů .

  3. Klikněte na Add (Přidat) Přidat .

    Nový podpis se zobrazí v části Signature name (Název podpisu) označený jako Untitled (Bez názvu).

  4. Poklikejte na Untitled a napište název podpisu. Tento název se nezobrazí v podpisu zpráv a slouží jenom pro referenci.

  5. V pravém podokně napište text, který chcete zahrnout do podpisu.

  6. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Použití formátování jako písmo, řez písma, velikost písma, barva písma nebo zvýraznění

Vyberte text a v nabídce Format (Formát) klikněte na požadovanou možnost.

Přidání hypertextového odkazu

Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat odkaz, a potom v nabídce Format klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

Přidání obrázku

Přetažení obrázku z plochy na místo, kde se má v podpisu zobrazovat

  1. Tip : Jestli chcete, můžete vytvořit víc podpisů a nechat Outlook, aby je náhodně vkládal do e-mailových zpráv. Pokud chcete podpis zahrnout jako jeden z těchto náhodných výběrů, zaškrtněte políčko ve sloupci Random (Náhodný) vedle názvu podpisu.

  2. Zavřete dialogové okno Signatures.

Poznámka : Pokud se podpis přidá ke zprávě ve formátu prostého textu, nepoužije se žádné formátování ani obrázky. Hypertextové odkazy se převedou na prostý text.

Viz taky

Změna nebo aktualizace podpisu

Automatické přidání podpisu do všech zpráv

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×