Vytvoření přehledu (seskupení) dat na listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Chcete-li seskupit a shrnout seznam dat, můžete vytvořit přehled až s osmi úrovněmi, pro každou skupinu jednu. Každá vnitřní úroveň představovaná vyšším číslem v Symboly přehledu zobrazuje Podrobná data pro předchozí vnější úroveň, kterou v symbolech přehledu představuje nižší číslo. Přehled je možné použít k rychlému zobrazení souhrnných řádků či sloupců nebo k zobrazení podrobností u jednotlivých skupin. Můžete vytvořit přehled řádků (jak je ukázáno v příkladu níže), přehled sloupců nebo přehled řádků i sloupců.

Seznam s přehledem

1.  Pokud chcete zobrazit řádky určité úrovně, klikněte na příslušný symbol přehledu jedna, dvě, tři .

2.  Úroveň jedna obsahuje celkový prodej pro všechny řádky s podrobnostmi.

3.  Úroveň dvě obsahuje celkový prodej za jednotlivé měsíce v každé oblasti.

4.  Úroveň tři obsahuje řádky s podrobnostmi (v tomto případě řádky 11 až 13).

5. Pokud chcete rozbalit nebo sbalit data v osnově, klikněte na symboly přehledu plus a mínus .

 1. Každý sloupec dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním řádku popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Zajistěte, aby řádky s podrobnostmi měly i souhrnný řádek – mezisoučet. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Vložení souhrnných řádků pomocí příkazu Souhrn    

  • Příkaz Souhrn vloží funkci SUBTOTAL bezprostředně pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností a automaticky vytvoří přehled. Další informace o používání funkce SUBTOTAL naleznete v tématu SUBTOTAL (funkce).

   Vložení vlastních souhrnných řádků    

  • Vložte vlastní souhrnné řádky se vzorci přímo pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností. Například pod (nebo nad) řádky s údaji o prodeji v březnu a dubnu pomocí funkce SUMA získáte mezisoučet údajů o prodeji za tyto měsíce. V tabulce dále v tomto článku je uveden příklad tohoto postupu.

 3. Určete, jestli mají být souhrnné řádky umístěné pod nebo nad podrobnými. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna Přehled.
  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

 4. Pokud jsou souhrnné řádky nad podrobnými řádky, zrušte zaškrtnutí políčka Souhrnné řádky pod podrobné. Jinak políčko ponechte, jak je.

 5. Vytvořte přehled svých dat. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. V případě potřeby vyberte buňku v oblasti buněk, pro které chcete vytvořit přehled.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na šipku pod tlačítkem Seskupit a potom na tlačítko Automatický přehled.

   Kliknutí na šipku pod Seskupit a potom na Automatický přehled

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité informace: Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení řádků.

  1. Vytvořte přehled vnější skupiny.

   Jak vytvořit přehled vnější skupiny

   1. Vyberte všechny podřízené souhrnné řádky a s nimi související podrobné řádky.

    V níže uvedených datech například řádek 6 obsahuje mezisoučet pro řádky 2 až 5, řádek 10 mezisoučet pro řádky 7 až 9 a řádek 11 obsahuje celkový součet. Chcete-li seskupit všechna podrobná data pro řádek 11, vyberte řádky 2 až 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Měsíc

    Prodej

    2

    Východ

    Březen

    9 647 Kč

    3

    Východ

    Březen

    4 101 Kč

    4

    Východ

    Březen

    7 115 Kč

    5

    Východ

    Březen

    2 957 Kč

    6

    Východ

    Souhrn za březen

    23 820 Kč

    7

    Východ

    Duben

    4 257 Kč

    8

    Východ

    Duben

    1 829 Kč

    9

    Východ

    Duben

    6 550 Kč

    10

    Východ

    Souhrn za duben

    12 636 Kč

    11

    Souhrn za východ

    36 456 Kč

    Důležité informace: Do výběru nezahrnujte souhrnný řádek (řádek 11).

   2. Na kartě Data ve skupině Přehled klikněte na Seskupit, klikněte na Řádky a potom klikněte na OK.

    Kliknutí na Řádky a potom na OK

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  2. Můžete také vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny – podrobných řádků pro daný oddíl dat.

   Vytvoření přehledu vnitřní vnořené skupiny (skupiny podrobných řádků)

   1. Pro každou vnitřní vnořenou skupinu vyberte řádky podrobností sousedící s řádkem, který obsahuje souhrnný řádek.

    V níže uvedeném příkladu pro seskupení řádků 2 až 5, jejichž souhrnným řádkem je řádek, 6 vyberte řádky 2 až 5. Pro seskupení řádků 7 až 9, jejichž souhrnným řádkem je 10, vyberte řádky 7 až 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblast

    Měsíc

    Prodej

    2

    Východ

    Březen

    9 647 Kč

    3

    Východ

    Březen

    4 101 Kč

    4

    Východ

    Březen

    7 115 Kč

    5

    Východ

    Březen

    2 957 Kč

    6

    Východ

    Souhrn za březen

    23 820 Kč

    7

    Východ

    Duben

    4 257 Kč

    8

    Východ

    Duben

    1 829 Kč

    9

    Východ

    Duben

    6 550 Kč

    10

    Východ

    Souhrn za duben

    12 636 Kč

    11

    Souhrn za východ

    36 456 Kč

    Důležité informace: Do výběru nezahrnujte souhrnný řádek.

   2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na tlačítko Seskupit.

    Kliknutí na Seskupit na kartě Data

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

   3. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních řádků, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

   4. Pokud chcete řádky oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

    Můžete také oddělit části přehledu, ale neodebrat ho přitom celý. Podržte KLÁVESu SHIFT a klikněte na Značka Plus nebo Značka mínus pro skupinu a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit.

    Důležité informace: Pokud přehled oddělíte, když jsou podrobná data skrytá, může řádek podrobností zůstat skrytý. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků sousedících se skrytými řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát, přejděte na Skrýt a zobrazit a potom klikněte na Zobrazit skryté řádky.

 1. Každý řádek dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním sloupci popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vložte vlastní souhrnné sloupce se vzorci bezprostředně napravo nebo nalevo od každé skupiny sloupců podrobností. V tabulce uvedené v kroku 4 je znázorněn příklad.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit přehled dat podle sloupců, je nutné mít souhrnné sloupce, které obsahují vzorce odkazující na buňky v jednotlivých sloupcích podrobností v dané skupině.

 3. Určete, zda je souhrnný sloupec umístěn napravo nebo nalevo od sloupce podrobností. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna Přehled.

  Jak určit umístění souhrnného sloupce

  1. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení přehledu.

   Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

  2. Chcete-li zadat souhrnný sloupec nalevo od sloupce podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Souhrnné sloupce napravo od podrobných. Chcete-li zadat souhrnný sloupec napravo od sloupce podrobností, zaškrtněte políčko Souhrnné sloupce napravo od podrobných.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li vytvořit přehled dat, proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. V případě potřeby vyberte buňku v oblasti.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na šipku pod tlačítkem Seskupit a potom na tlačítko Automatický přehled.

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité informace: Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení sloupců.

  1. Vytvořte přehled vnější skupiny.

   Vytvoření přehledu vnější skupiny (všechny sloupce kromě celkového součtu)

   1. Vyberte všechny podřízené souhrnné sloupce a s nimi související podrobná data.

    V následujícím příkladu obsahuje sloupec E souhrny pro sloupce B až D, sloupec I souhrny pro sloupce F až H a sloupec J celkové souhrny. Chcete-li seskupit všechny podrobnosti do sloupce J, vyberte sloupce B až I.

     

    A

    B

    C

    D

    O

    G

    H

    I

    J

    1

    Oblast

    Leden

    Únor

    Březen

    I.

    Duben

    Květen

    Červen

    II.

    H1

    2

    Východ

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Západ

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Jih

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Důležité informace: Nezahrnujte do výběru sloupec J (celkové součty).

   2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na tlačítko Seskupit.

    Kliknutí na Seskupit na kartě Data

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  2. Případně můžete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny (jednotlivé skupiny podrobných sloupců).

   Vytvoření přehledu vnitřní vnořené skupiny (skupiny podrobných sloupců)

   1. Pro každou vnitřní vnořenou skupinu vyberte sloupce podrobností sousedící se sloupcem, který obsahuje souhrnný sloupec.

    V níže uvedeném příkladu pro seskupení sloupců B až D, jejichž souhrnným sloupcem je sloupec E, vyberte sloupce B až D. Pro seskupení sloupců F až H, jejichž souhrnným sloupcem je sloupec I, vyberte sloupce F až H.

     

    A

    B

    C

    D

    O

    G

    H

    I

    J

    1

    Oblast

    Leden

    Únor

    Březen

    I.

    Duben

    Květen

    Červen

    II.

    H1

    2

    Východ

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Západ

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Jih

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Důležité informace:  Do výběru nezahrnujte souhrnný sloupec pro tuto skupinu.

   2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit.

    Kliknutí na Seskupit na kartě Data

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

 5. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních sloupců, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

 6. Chcete-li sloupce oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

Kliknutí na Oddělit na kartě Data

Můžete taky oddělit části přehledu, ale neodebrat ho přitom celý. Podržte KLÁVESu SHIFT a klikněte na Značka Plus nebo Značka mínus pro skupinu a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit.

Pokud přehled oddělíte ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, sloupce podrobností zůstanou skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na Zobrazit skryté sloupce.

 1. Pokud nevidíte symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a mínus , klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel (Excel 2007) nebo na kartu soubor (v jiných verzích) a potom klikněte na Klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití obrysu .

 2. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  Zobrazení nebo skrytí podrobných dat pro skupinu    

  • Pokud chcete zobrazit podrobná data ve skupině, klikněte na plus pro skupinu.

  • Pokud chcete podrobná data pro skupinu skrýt, klikněte na mínus pro skupinu.

   Rozbalení nebo sbalení celého přehledu na určitou úroveň    

  • V symbolech přehledu jedna, dvě, tři klikněte na číslo požadované úrovně. Podrobnosti na nižších úrovních zůstanou skryty.

   Pokud má přehled například čtyři úrovně, můžete při zobrazování ostatních úrovní skrýt čtvrtou úroveň kliknutím na symbol tři .

   Zobrazení nebo skrytí všech podrobných dat přehledu    

  • Všechny podrobnosti zobrazíte kliknutím na nejnižší úroveň v symbolech přehledu jedna, dvě, tři . Pokud má přehled například tři úrovně, klikněte na symbol úrovně tři .

  • Pokud chcete všechny podrobnosti skrýt, klikněte na jedna .

Pro přehled vytvořený z řádků používá Microsoft Excel styly, jako třeba úroveň_řádku_1 a úroveň_řádku_2. Pro přehled vytvořený ze sloupců používá Excel styly, jako třeba úroveň_sloupce_1 a úroveň_sloupce_2. K odlišení souhrnných řádků nebo sloupců v datech se ve stylech používá tučný formát, kurzíva a další formáty textu. Změnou způsobu, jakým jsou jednotlivé styly definované, můžete u přehledu použít různé formáty textu a buněk a přizpůsobit si tak vzhled přehledu. Styl můžete u přehledu použít, když přehled vytváříte, ale i potom.

Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

Automatické použití stylu u souhrnného řádku nebo sloupce    

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení přehledu.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

 2. Zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit styl.

Použití stylu u existujícího souhrnného řádku nebo sloupce    

 1. Vyberte buňky, u nichž chcete použít styly přehledu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení přehledu.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

 3. Zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit styl.

 4. Klikněte na tlačítko Použít styl.

Přehled dat se dá naformátovat taky použitím automatických formátů.

 1. Pokud nevidíte symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a mínus , klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Excel (Excel 2007) nebo na kartu soubor (jiné verze) a potom klikněte na Klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití obrysu .

 2. Pomocí symbolů přehledu jedna, dvě, tři , mínus a plus skryjte podrobná data, která nechcete kopírovat.

  Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 3. Vyberte oblast souhrnných řádků.

 4. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na.

  Kliknutí na Najít a vybrat a potom na Přejít na

 5. Klikněte na tlačítko Přejít na – jinak.

 6. Klikněte na přepínač Pouze viditelné buňky.

 7. Klikněte na tlačítko OK a zkopírujte data.

Poznámka: Skrytím nebo odebráním přehledu nedojde k odstranění žádných dat.

Skrytí přehledu

 • (Excel 2007) Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Excel nebo na kartu soubor (jiné verze) a potom klikněte na Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Možnosti zobrazení pro tento list. vyberte list obsahující osnovu, kterou chcete skrýt, a zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit symboly přehledu v případě použití obrysu .

Odebrání přehledu

 1. Klikněte na požadovaný list.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na tlačítko Oddělit a klikněte na příkaz Vymazat přehled.

  Kliknutí na Oddělit a potom na Vymazat přehled

  Důležité informace: Odstraníte-li přehled ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, mohou zůstat řádky nebo sloupce podrobností skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků nebo písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými řádky a sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na položku Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a poté klikněte na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo příkaz Zobrazit skryté sloupce.

Představte si, že chcete vytvořit souhrnnou sestavu dat, ve které se zobrazí pouze souhrny a jejich graf. Obecně můžete postupovat takto:

 1. Vytvoření souhrnné sestavy

  1. Vytvořte přehled dat.

   Další informace naleznete v částech Vytvoření přehledu z řádků nebo Vytvoření přehledu ze sloupců.

  2. Kliknutím na symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a mínus skryjete podrobnosti tak, že zobrazíte pouze souhrny, jak je ukázáno v následujícím příkladu přehledu řádků:

   Seznam s přehledem zobrazující pouze řádky součtů

  3. Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 2. Graf souhrnné sestavy

  1. Vyberte data, která chcete zakreslit do grafu.

   Například pro zakreslení pouze souhrnů prodejců Novák a Novotná, nikoli však celkových souhrnů, vyberte buňky A1 až C11, jak je ukázáno v následujícím příkladu.

  2. Vytvořte graf. Například: na kartě Vložit ve skupině Grafy klikněte na možnost Doporučené grafy nebo vyberte jiný typ grafu.

   Pokud například k vytvoření grafu použijete Průvodce grafem, bude výsledek podobný jako v následujícím příkladu.

   Graf vytvořený na základě souhrnných dat

   Když v seznamu dat s přehledem zobrazíte nebo skryjete podrobnosti, graf se taky aktualizuje tak, aby se v něm data zobrazila nebo skryla.

V Excelu online můžete seskupovat řádky a sloupce.

Poznámka: I když do dat můžete přidat souhrnné řádky nebo sloupce (pomocí funkcí, jako je suma nebo Mezisoučet), nemůžete použít styly ani nastavit umístění pro souhrnné řádky a sloupce v Excelu online.

Vytvoření přehledu z řádků

 1. Každý sloupec dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním řádku popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte data (včetně všech souhrnných řádků).

 3. Na kartě data klikněte ve skupině Osnova na SeskupitŘádky skupiny>.

 4. Pokud chcete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny, vyberte řádky v oblasti dat přehledu.

 5. Opakujte krok 3.

  Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních řádků, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

Vytvoření přehledu ze sloupců

 1. Každý sloupec dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním řádku popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte data (včetně všech souhrnných sloupců).

 3. Na kartě data klikněte ve skupině Přehled na sloupec seskupit > skupin.

 4. Pokud chcete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny, vyberte sloupce v oblasti dat přehledu.

 5. Opakujte krok 3.

  Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních sloupců, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

Oddělení řádků nebo sloupců

 • Pokud chcete skupinu oddělit, vyberte řádky nebo sloupce a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit a vyberte požadovanou možnost.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Seskupení nebo oddělení dat v kontingenční tabulce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×