Vytvoření obslužné rutiny události

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při psaní skriptu pro šablonu formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, obvykle píšete kód ve formuláři šablonu nebo dat ověření obslužné rutiny události. Obslužná rutina události je funkce kód v šabloně formuláře aplikace InfoPath odpovídá akci uživatele nebo změnu dat XML ve formuláři. Jak vytvořit obslužné rutiny události závisí na typu událost, kterou chcete použít. Je důležité pro vytvoření rutiny události v režimu návrhu, protože aplikace InfoPath automaticky vytvoří deklarace obslužné rutiny události v souboru skriptu a chce položky v soubor definice formuláře (XSF) umožňující šablony formuláře a používat tyto obslužné rutiny události.

Poznámka : Přestože lze obslužné rutiny událostí vytvořit ručně v souboru skriptu a pak je povolit ručním přidáním příslušných prvků do souboru XSF, není tento postup doporučen. Provedení neplatné změny v souboru XSF může být příčinou nefunkčnosti šablony formuláře.

Následující tabulka uvádí všechny obslužné rutiny události aplikace InfoPath a kroků pro vytvoření je. Při vytvoření obslužné rutiny události pro šablonu formuláře aplikace InfoPath spustí Microsoft Script Editor (MSE) a umístí kurzor v kódu pro tuto rutinu události. Skript můžete napište obslužné rutiny události. Podrobné informace o událostech InfoPath a obslužné rutiny události najdete v tématu referenční informace pro vývojáře aplikace InfoPath, který je dostupný v nápovědě ke službě MSE.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

Tato událost probíhající poté, co uživatel změní hodnotu v zadaném ovládací prvek vázaný na pole. Podokno úloh Vlastní HTML můžete zobrazit například poté, co uživatel vybere položku v ovládací prvek seznam. Tato událost probíhající po OnValidate události.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klepněte na příkaz Po změně události.

OnAfterImport

Tato událost se spustí poté, co uživatel úspěšně sloučí několik formulářů do jednoho.

Ruční přidání deklarace obslužné rutiny události OnAfterImport přímo na soubor skriptu pomocí MSE. Obslužná rutina události tento nelze vytvořit v režimu návrhu.

OnBeforeChange

Tato událost se spustí poté, co uživatel změní hodnotu ovládacího prvku a před přidáním hodnoty do zadaného pole vázaného k danému ovládacímu prvku. Můžete například zabránit uživateli v přidání dalšího řádku před zadáním hodnoty do posledního řádku v tabulce s opakováním.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klepněte na příkaz Před změnou události.

OnClick

Tato událost se spustí, jakmile uživatel klepne na tlačítko spojené s touto událostí. Ta je k dispozici poté, co přidáte tlačítko do šablony formuláře. Můžete například provést složitý výpočet pomocí hodnot v polích v hlavním zdroji dat, jakmile uživatel klepne na tlačítko.

Poklepejte na tlačítko a potom na kartě Obecné dialogového okna Vlastnosti tlačítka klepněte na tlačítko Upravit kód formuláře.

OnContextChange

Tato událost se spustí, když se ve formuláři změní zaměření (výběr), například když uživatel přejde z textového pole na výběr data nebo když přepne zobrazení. Tato událost nastane, až nastanou ostatní události.

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Programování a pak klepněte na příkaz Při události změny kontextu.

OnLoad

Tato událost se spustí pokaždé, když uživatel vytvoří nový formulář nebo otevře existující formulář založený na vaší šabloně. Například můžete zkopírovat seznam položek z sekundární zdroj dat do hlavního zdroje dat při otevření formuláře.

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Programování a pak klepněte na příkaz Událost při načítání.

OnMergeRequest

Tato událost je vyvolána při sloučení formulářů založených na šabloně formuláře. Můžete například zobrazit počet formulářů, které byly sloučeny, aby měl uživatel přehled během operace sloučení.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klepněte na položku Upřesnit. V části Sloučit formuláře zaškrtněte políčko Sloučit pomocí vlastního kódu a klepněte na tlačítko Upravit.

OnSaveRequest

Tato událost se spustí, když uživatel uloží formuláře založené na šabloně formuláře. Můžete třeba uložte formulář založeného na této šabloně formuláře do více než jednoho umístění, když uživatel uloží formulář. Aplikace InfoPath přidá Tato událost dva další řádky kódu: řádek, který se uloží formuláře a další řádek, který se dovíte, pokud Infopathu úspěšně formulář uložili.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klepněte na položku Otevřít a uložit. V části Chování při uložení zaškrtněte políčko Uložit pomocí vlastního kódu a klepněte na tlačítko Upravit.

OnSign

Tato událost je vyvolána, když uživatel použije ve formuláři digitální podpis. Můžete například přidat k digitálnímu podpisu vyúčtování výdajů další data, když je uživatel podepíše.

V nabídce Nástroje přejděte programování a klepněte na položku Znaménko událost.

OnSubmitRequest

Tato událost je vyvolána, když uživatel odešle data formuláře. Můžete například odeslat data formuláře do zabezpečené webové služby, když uživatel klepne v nabídce Soubor na příkaz Odeslat. Protože aplikace InfoPath nepodporuje datové připojení k zabezpečenému webu, je třeba přidat vlastní datové připojení, které pracuje s vaší zabezpečenou webovou službou.

V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář, klikněte na tlačítko provést vlastní akci pomocí kódu a potom klikněte na Upravit kód.

OnSwitchView

Tato událost je vyvolána, když uživatel otevře formulář založený na šabloně formuláře nebo přepne do jiného zobrazení ve formuláři. Jakmile například uživatel přepne do konkrétního zobrazení, můžete vytvořit e-mailovou zprávu, která obsahuje data z polí v hlavním zdroji dat formuláře.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Programování a pak klepněte na příkaz Při události přepnutí zobrazení.

OnValidate

Tato událost spustí, když uživatel změní hodnotu v ovládacím prvku vázané na pole. Například pokud uživatel změní hodnotu v určitý ovládací prvek, můžete vypočítat nová hodnota pro další ovládací prvek pomocí čísla, který uživatel zadal a číslo, které je ve skriptu. Po spuštění obslužné rutiny události OnBeforeChange dojde k této události.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klepněte na příkaz Po ověření události.

OnVersionUpgrade

Tato událost se spustí při otevření existujícího formuláře a číslo verze šablony formuláře před použít existující formulář je starší než číslo verze šablony formuláře v umístění pro publikování. Při otevření existujícího formuláře aplikace InfoPath zkontroluje číslo verze šablony formuláře před přidružený k existující formulář. Pokud šablona formuláře obsahuje novější číslo verze, aplikace InfoPath spustí obslužné rutiny události OnVersion při otevření existujícího formuláře. Představte si, například přidat nové pole do existující šablony formuláře a znovu publikovat, a chcete nové pole, které budou přidány do hlavního zdroje dat, pokud uživatel otevře existující formulář. Tato událost přidá nového pole do hlavního zdroje dat při otevření existujícího formuláře.

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klepněte na položku Správa verzí. V seznamu Při upgradu verze klepněte na položku Použít vlastní událost a potom na tlačítko Upravit.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×