Vytvoření obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obrázek SmartArt je vizuální znázornění informací můžete rychle a snadno vytvářet, výběr z mnoha různých rozložení efektivně komunikovat vaše sdělení a nápadů. Podívejte se na video uživatele vytváření obrázků SmartArt, přejděte na komunity video: Přidání ilustrace pomocí obrázků SmartArt. Příklady v tomto videu jsou uvedeny v Microsoft Office Outlook 2007, ale můžete vytvořit obrázky SmartArt v Microsoft Office Excel 2007Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007.

Obrázek SmartArt s textem snímku a galerií rozložení

V tomto článku:

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Vytvoření obrázku SmartArt a přidání textu

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

Změna barev celého obrázku SmartArt

Použití u SmartArt u obrázku SmartArt

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

Většina obsah, který je vytvořený s využitím Microsoft Office 2007 programy se textové, i když ilustrace zlepšuje principy a paměti a podporuje akce. Vytváření ilustrací může být náročné, zejména pokud nejste profesionální návrháři nebo si nemůžete dovolit angažovat profesionální návrhář. Pokud používáte dřívější verze Microsoft Office, můžete můžete hodně času začíná obrazce mít stejnou velikost a správně zarovnaný váš text vypadal podle vašich představ a ručním formátováním obrazců podle celkový styl dokumentu místo zaměřené na obsah. Pomocí nové funkce Office 2007 s názvem obrázky SmartArt a dalších nových funkcí, jako jsou motivy můžete vytvořit ilustrací jenom pár kliknutí myší.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v aplikacích Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 nebo v e-mailové zprávě aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Ačkoliv obrázky SmartArt nelze vytvářet v ostatních programech sady Office 2007, lze je do těchto programů vkládat.

Platí jenom pro Microsoft Office PowerPoint 2007

Protože prezentace v aplikaci Office PowerPoint 2007 obvykle obsahují snímky se seznamy s odrážkami, můžete rychle převést text snímku na obrázek SmartArt. Aplikace navíc umožňuje přidat animaci k obrázku SmartArt v prezentacích aplikace Office PowerPoint 2007.

Při vytváření obrázku SmartArt se zobrazí výzva k výběru typu tohoto obrázku, jako je Proces, Hierarchie, Cyklus nebo Relace. Typ obrázku je podobný kategorii obrázku IGX a každý typ obsahuje několik různých rozložení. Po výběru rozložení lze jednoduše změnit rozložení obrázku IGX. Většina textu a dalšího obsahu prezentací, jako jsou barvy, styly, efekty a formátování textu, jsou automaticky přeneseny do nového rozložení.

Po výběru rozložení se zobrazí zástupný text (například [Text]) pro náhled obrázku SmartArt. Zástupný text se netiskne ani se nezobrazuje při vlastní prezentaci. Tvary se však zobrazují a tisknou vždy. Netisknou se, pouze pokud jsou z prezentace odstraněny. Zástupný text lze nahradit vlastním textem.

Přidáním a úpravou obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje – tvary jsou odstraňovány a přidávány dle potřeb uživatele.

Pomocí příkazů přidata odebrat tvary v obrázku SmartArt můžete upravit strukturu rozložení. I když se například rozložení Základní proces 1 zobrazuje se třemi tvary, může daný proces vyžadovat pouze dva nebo naopak pět tvarů. Přidáním nebo odebráním tvarů a úpravami textu se uspořádání tvarů a množství textu uvnitř tvarů automaticky aktualizuje — tímto je zachováno původní rozvržení a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Můžete rychle přidat profesionální vzhled a polština do obrázku SmartArt použití stylu obrázku SmartArt je.

Začátek stránky

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Před vytvořením obrázku SmartArt si představte, jaký typ a rozložení je pro zobrazení vašich dat nejlepší. O čem by mělo grafické řešení prezentace vypovídat? Je potřeba dosáhnout konkrétního vzhledu? Vzhledem k tomu, že lze rychle a snadno přepínat mezi rozloženími, vyzkoušejte několik různých rozložení (typů) a určete, které z nich nejlépe vyhovuje základní myšlence prezentace. Grafické znázornění by mělo být jasné a srozumitelné. Ze začátku doporučujeme vyzkoušet si různé typy obrázků SmartArt v níže uvedené tabulce. Tabulka slouží pouze pro základní orientaci v začátcích a nepředstavuje vyčerpávající seznam.

Účel grafického znázornění

Typ grafiky

Zobrazení informací z jiných sekvenčních

Seznam

Zobrazení kroků v procesu nebo časovou osu

Proces

Zobrazení nepřetržitého procesu

Cyklus

Zobrazení rozhodovacího stromu

Hierarchie

Vytvoření organizačního diagramu

Hierarchie

Ilustrace propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlan,

Důležitým faktorem je také množství použitého textu. Množství textu má obvykle vliv na výběr typu použitého rozložení a počet tvarů v něm. Grafická prezentace s obrázky SmartArt je všeobecně nejefektivnější, pokud je počet tvarů a množství textu omezeno na klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžník v obrázku IGX typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu.

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují neměnné množství tvarů. Například rozložení Vyvažovací šipky v typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Text se může nacházet pouze ve dvou tvarech a rozložení nelze změnit tak, aby obsahovalo více myšlenek nebo konceptů.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva tvary pro text, jako například rozložení Základní jehlan typu Jehlan. Je však nutné mít na paměti, že změnou rozložení nebo změnou typu se může změnit i význam prezentované informace. Například rozložení obrázku SmartArt se šipkami vpravo, jako je Základní proces typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkami v kruhu, jak je tomu u obrázku Nepřetržitý koloběh typu Cyklus.

Začátek stránky

Vytvoření obrázku SmartArt a přidání textu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Pás karet se skupinou Ilustrace

 2. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt klepněte na požadovaný typ a rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámky : 

   • Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

    Ovládací prvek podokna textu

   • Pokud chcete přidat text někam do blízkosti horního okraje nebo přímo na horní okraj obrázku SmartArt, vložte Textové pole tak, že kliknete na položku Textové pole ve skupině Text na kartě Vložení. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a potom nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

  • Klikněte na pole v obrázku SmartArt a poté zadejte text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další obrazec.

 2. Klikněte na existující tvar nacházející se nejblíže k místu, kam chcete nový tvar umístit.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u tlačítka Přidat obrazec.

  新增圖案

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit kruh, za vybraný obrazec, který bude překrývat vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete obrazec vložit před vybraný kruh, který bude překrývat vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec před.

Poznámka : 

 • Chcete-li přidat obrazec z podokna textu, klikněte na existující obrazec, umístěte kurzor před nebo za text, kam chcete přidat obrazec, a potom stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud chcete obrazec z obrázku SmartArt odstranit, klikněte na něj a potom stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý obrázek SmartArt, klikněte na jeho ohraničení a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Změna barev celého obrázku SmartArt

Pro tvary v rozložení obrázku SmartArt můžete použít různé barevné kombinace odvozené od Barvy motivu v rozložení obrázku SmartArt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klikněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Obrázek skupiny Styly obrázků SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 3. Klepněte na požadovanou barevnou variaci.

Začátek stránky

Použití stylu SmartArt Style u obrázku SmartArt

Styl SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako jsou styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl SmartArt lze použít pro tvary v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh.

  Pokud chcete zobrazit více stylů SmartArt, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Tipy    

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×