Vytvoření nebo změna odkazu na buňku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Odkaz na buňku odkazuje na buňku nebo oblast buněk na listu a lze jej použít ve Vzorec, aby aplikace Microsoft Office Excel mohla najít hodnoty nebo data, které má tento vzorec vypočítat.

Pomocí odkazu na buňku můžete v jednom nebo několika vzorcích odkazovat na:

 • data z jedné buňky na listu,

 • data obsažená v různých oblastech listu,

 • data v buňkách na jiných listech ve stejném sešitu.

Příklad:

Vzorec

Odkazuje na

A vrací

=C2

buňku C2

hodnotu v buňce C2

=Aktivum-Pasivum

buňky s názvem Aktivum a Pasivum

výsledek odečtení hodnoty v buňce s názvem Pasivum od hodnoty v buňce s názvem Aktivum

{=Týden1+Týden2}

oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2

součet hodnot oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2 jako maticové vzorce

=List2!B2

buňku B2 na listu s názvem List2

hodnotu v buňce B2 na listu s názvem List2

Co chcete udělat?

Vytvořit odkaz na buňku na stejném listě

Vytvoření odkazu na jiný list

Vytvoření odkazu na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Změna odkazu na buňku na jiný odkaz na buňku

Změna odkazu na buňku na pojmenovanou oblast

Přepnout mezi relativními, absolutními asmíšenými odkazy

Vytvoření odkazu na buňku na stejném listě

 1. Klepněte na buňku, do které chcete vzorec zadat.

 2. Do Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (symbol rovná se).

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Odkaz na buňku:    Chcete-li vytvořit odkaz, vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listě.

   Odkazy na buňku a ohraničení kolem odpovídajících buněk jsou barevně označené, aby s nimi bylo možné snadněji pracovat.

   Funkce vyhledávání oblastí buněk barevně označí předcházející buňky.

   1. První odkaz na buňku je B3, barva je modrá a oblast buněk má modré ohraničení s hranatými rohy.

   2. Druhý odkaz na buňku je C3, barva je zelená a oblast buněk má zelené ohraničení s hranatými rohy.

   Výběr buněk lze přesunout přetažením ohraničení výběru nebo jej lze rozšířit přetažením úchytu v rohu ohraničení výběru.

  • Definovaný název:    Pokud chcete vytvořit odkaz na definovaný název, proveďte jeden z následujících kroků:

   • Zadejte název.

   • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka : Pokud buňky nemají v každém rohu barevně vyznačeného ohraničení čtverečky, jde o odkaz na pojmenovanou oblast.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jednotlivé buňku, stiskněte klávesu ENTER.

  • Pokud vytváříte odkaz na Maticový vzorec, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

   Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na jiný list

Na buňky v jiných listech lze odkazovat tak, že na začátek odkazu na buňku vložíte název listu a za něj vykřičník (!). V následujícím příkladu vypočítává funkce listu s názvem PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 v listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list

Odkaz na oblast buněk na jiném listu ve stejném sešitě

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí od B1 a B10, včetně.

3. Oddělí odkaz na list z odkazu na oblast buněk.

 1. Klepněte na buňku, do které chcete vzorec zadat.

 2. Do Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (symbol rovná se).

 3. Klepněte na ouško listu, na který chcete odkázat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

Poznámka : Jestliže název jiného listu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (neboli cestu) uzavřít do jednoduchých uvozovek (').

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Odkaz na buňku můžete také zkopírovat a vložit a potom pomocí příkazu Propojit buňky vytvořit odkaz na buňku. Tento příkaz můžete použít v následujících případech:

 • Chcete-li snadno zobrazit důležité informace na zřetelnějších místech. Řekněme například, že máte sešit s velkým počtem listů a v každém listu je buňka, která zobrazuje souhrnné informace o jiných buňkách v daném listu. Pokud chcete tyto souhrny zobrazit zřetelněji, můžete na ně vytvořit odkazy v prvním listu sešitu, což vám umožní zobrazit souhrnné informace o celém sešitu na prvním listu.

 • Pokud chcete snadněji vytvářet odkazy na buňky mezi listy a sešity. Příkaz Propojit buňky automaticky vloží správnou syntaxi.

 • Klepněte na buňku obsahující data, na která chcete nastavit propojení.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + C.

 • Klikněte na buňku, ze které chcete vytvořit propojení.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit Obrázek tlačítka .

  Ve výchozím nastavení se při vložení kopírovaných dat zobrazí tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka .

 • Klikněte na tlačítko Možnosti vložení a potom na příkaz Vložit propojení Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na jiný odkaz na buňku

 1. Poklepejte na buňku obsahující vzorec, který chcete změnit. Aplikace Excel zvýrazní každou buňku nebo oblast buněk jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přesuňte odkaz na buňku nebo oblast na jinou buňku nebo oblast přetažením barevně vyznačeného ohraničení buňky nebo oblasti na novou buňku nebo oblast.

  • Chcete-li do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • Na Řádek vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz ve vzorci a potom zadejte nový.

  • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klepněte na tlačítko OK.

 3. Stiskněte klávesu ENTER; u Maticový vzorec stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na pojmenovanou oblast

Často se stává, že pokud jste pro odkaz na buňku definovali název poté, co jste tento odkaz zadali ve vzorci, může být vhodné aktualizovat existující odkazy na definované názvy.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte oblast buněk obsahující vzorce, ve kterých chcete nahradit odkazy na buňky definovanými názvy.

  • Chcete-li zaměnit odkazy za názvy ve všech vzorcích v listu, vyberte jednu buňku, která je prázdná.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na šipku vedle položky Definovat název a potom klikněte na položku Použít názvy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V seznamu Použít názvy klepněte na jeden nebo více názvů a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. V Řádek vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o jiných typech odkazů na buňky naleznete v tématu Přehled vzorců.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×