Vytvoření nebo odstranění knihovny

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Typická knihovna Knihovna služby SharePoint je umístění na webu, kde můžete vytvořit, ukládání, aktualizovat a spolupracovat na nich s ostatními členy týmu. Každý typ knihovny – dokumentů, obrázků, formuláře, stránky wikiwebu, materiálů, sestavy, záznam, datová připojení a snímku, se zobrazí seznam souborů a klíčové informace týkající se souborů, například kdo byl poslední osoby k úpravám souboru, který umožňuje uživatelům spolupráce pomocí soubory. Po dokončení práce s knihovny archivace souborů a odstranit knihovnu nepoužitý ušetřit místo na disku serveru.

Poznámka : Chcete-li vytvořit nebo odstranit knihovnu, je nutné mít oprávnění k vytváření seznamů.

Co chcete udělat?

Další informace o knihovnách

Vytvoření knihovny

Odstranění knihovny

Další kroky

Další informace o knihovnách

V knihovně služby SharePoint můžete vytvářet a spravovat dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře a jiné typy souborů. Některé knihovny, například knihovna Sdílené dokumenty na týmovém webu, jsou vytvářeny automaticky při vytvoření nového webu. Tyto knihovny si můžete přizpůsobit pro své účely nebo můžete vytvářet další vlastní knihovny. Každý typ knihovny je určen pro specifický účel, přičemž některé typy mají odlišné chování a funkce.

Knihovna dokumentů:    Tuto knihovnu použijte pro celou řadu typů souborů včetně dokumentů a tabulek. Některé typy souborů jsou sice z bezpečnostních důvodů blokovány, avšak v knihovně dokumentů je možné uchovávat i jiné typy souborů. Při práci s programy, které nejsou blokovány, můžete soubory vytvářet přímo z knihovny. Marketingový tým může například mít vlastní knihovnu dokumentů, ve které budou materiály ohledně plánování, zveřejněné novinky a publikace.

Knihovna obrázků:    Chcete-li sdílet kolekci digitálních fotografií nebo grafiky, použijte knihovnu obrázků. Obrázky lze sice ukládat v jiných typech knihoven služby SharePoint, avšak knihovny obrázků mají několik výhod. V této knihovně můžete například prohlížet obrázky v podobě prezentace, stahovat je do svého počítače a upravovat je v kompatibilních grafických programech, jako je program Malování. O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud chcete uchovávat obrázky týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů. Na obrázky v knihovně lze rovněž vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například z wikiwebů a blogů.

Knihovna formulářů:    Jestliže potřebujete spravovat skupinu obchodních formulářů založených na standardu XML, použijte tuto knihovnu. Knihovnu formulářů můžete ve vaší organizaci například používat pro formuláře obsahující vyúčtování výdajů. K nastavení knihovny formulářů je nutný editor XML nebo program pro vytváření návrhů formulářů v jazyce XML, například aplikace Microsoft InfoPath. Formulář, který uživatelé vyplní, je soubor XML obsahující data (a pouze data) zadaná do formuláře, například datum a částka výdajů. Všechno ostatní, co tvoří vyúčtování výdajů, je v zobrazení získáno z šablony formuláře. Jakmile uživatelé formuláře vyplní, můžete data formuláře sloučit nebo je vyexportovat a analyzovat.

Knihovna stránek wikiwebu    Pokud chcete vytvořit skupinu stránky wikiwebu připojené, použijte Knihovna stránek wikiwebu. Wikiweb umožňuje víc lidem shromažďovat pravidelné informace ve formátu, který můžete snadno vytvářet a upravovat. Můžete taky přidat stránky wikiwebu, ve kterých jsou obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interního odkazů do knihovny. Například pokud váš tým vytvoří wikiweb projektu, webu mohou být uloženy tipy a triky, jak v řadě stránek, připojujících se k sobě.

Knihovna materiálů:    Jestliže chcete sdílet a spravovat materiály obsahující digitální média, například obrázky, zvukové soubory a soubory videa, použijte tuto knihovnu. Knihovna materiálů usnadňuje uživatelům vyhledání a opětovné použití souborů digitálních médií, jež vytvořili jiní uživatelé, jako jsou loga nebo firemní obrázky. Knihovna materiálů rovněž poskytuje typy obsahu s vlastnostmi a zobrazení pro správu a procházení materiálů obsahujících média, jako jsou miniatury a klíčová slova metadat. Můžete například spravovat a uchovávat obrázky se značkou podniku a fragmenty s opakovaně použitelným obsahem z aplikací, aby byly k dispozici v rámci podniku a aby byly používány konzistentně.

Knihovna datových připojení     Zjednodušit údržbu a Správa datových připojení, použijte v knihovně datových připojení. Knihovna datových připojení (DCL) je centralizované způsob, jak ukládat soubory připojení ODC (Office Data). Každý z těchto souborů (s příponou .odc) obsahuje informace o tom, jak najít přihlásit, dotazu a přístup k externímu zdroji dat. Centralizace ODC souborů v knihovně datových připojení také umožňuje sdílet a spravovat vyhledávání souborů připojení dat z webu služby SharePoint a pomáhá zajistit obchodních dat a sestav, zejména tabulek zachovat konzistentní sadu hodnot a výsledků vzorců jako "jedné verze pravdy".

Knihovna snímků     Pokud chcete účinně a efektivně sdílet snímky prezentace, používá knihovnu snímků. Knihovny snímků umožňují sdílení, ukládání a správa snímky z aplikace Microsoft PowerPoint nebo kompatibilní aplikace. Při publikování prezentace do knihovny snímků snímky uložte jako jednotlivé soubory, aby mohli být nezávisle změny a sledovat. Knihovny snímků s odkazem na prezentaci tak, aby se oznámení změn snímky. Knihovnu umožňuje řazení snímků, rezervaci a pomáhají Udržujte si přehled o historie. Knihovny snímků taky poskytují speciální funkce pro hledání, Správa a opakované použití snímků.

Knihovna záznamů:     Chcete-li zachovat centrálním úložišti pro ukládání a správu záznamů vaší organizace nebo důležité firemní dokumenty, použijte knihovnu záznamu. Vaše organizace může třeba dodržovat dodržování předpisů, které vyžadují uspořádání obrázku pro správu relevantní dokumenty. Web centra záznamů může obsahovat počet záznamů knihovny pro ukládání různé typy záznamů. U každé knihovny můžete nastavit zásad, které určit, které záznamy úložiště přihlašovacích údajů o směrování a spravovat dokumenty a jak dlouho musí být zachovány tyto záznamy.

Knihovna sestav:     Pro zjednodušení vytváření, Správa a doručení webových stránek, dokumentů a klíčové ukazatele výkonu (KPI) metriky a cílů, použijte knihovnu sestavy. Knihovna sestav je centrální místo, kde můžete vytvořit a uložit sestav, například Excelových sešitů a stránek řídicího panelu. Při publikování sešitu aplikace Excel na knihovnu sestavy je jediným klepnutím otevřete v zobrazení prohlížeče, což je pohodlný způsob, jak sešit zobrazit bez přidání do stránky webových částí.

Knihovna datových připojení pro PerformancePoint    Zjednodušit údržbu a Správa datových připojení souborů pro PerformancePoint, použijte knihovna datových připojení pro PerformancePoint. V této knihovně mohou být uloženy připojení ODC (Office Data) a univerzální datové připojení (UDC).

Knihovna Řídicí panely:    Obsahuje stránky webových částí, stránky webových částí se seznamy stavů a nasazené řídicí panely PerformancePoint.

Knihovna procesních diagramů (metrické a AMERICKÉ jednotky)    Ukládání a sdílení dokumentů procesu diagramu, třeba můžou být vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visio 2010 můžete Knihovna procesních diagramů. Knihovny metrické a nám jednotky jsou přizpůsobené odpovídajících rozměrům.

Poznámka : V závislosti na vašeho webu a konfigurace knihovny další systému, například národní knihovna stylu, knihovny prostředky webu a knihovny stránek webu se automaticky vytvořil SharePoint Server 2010. Však nelze vytvořit tyto konkrétní knihovny prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny

Poznámka : Postup vytvoření knihovny na webu centra schůzek se od následujícího postupu liší. Odkazy na další informace o vytváření a úpravách centra schůzek naleznete v části Viz také.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka : Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na požadovaný typ knihovny, například na možnost Knihovna dokumentů nebo Knihovna obrázků.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 6. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 7. Některé knihovny podporují integraci příchozích e-mailů. Pokud se zobrazí část Příchozí e-mail, správce povolil na webu přidávání obsahu e-mailem. Pokud chcete, aby uživatelé mohli do knihovny přidávat soubory e-mailem (odesláním souborů jako příloh e-mailových zpráv), klikněte na možnost Ano. Potom do pole E-mailová adresa zadejte první část adresy, kterou mají uživatelé pro knihovnu používat.

 8. Jestliže chcete, aby vždy, když je soubor vrácen se změnami do knihovny, byla vytvořena nová verze, klikněte v části Dokument – historie verzí nebo Obrázek – historie verzí na možnost Ano.

  Později můžete zvolit, zda chcete uchovat hlavní verze i podverze a kolik jednotlivých verzí chcete sledovat.

 9. Pro některé knihovny může být k dispozici část Šablona dokumentu, ve které jsou uvedeny výchozí programy pro vytváření nových souborů. V části Šablona dokumentu klikněte v rozevíracím seznamu na typ výchozího souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubory vytvářené v knihovně.

  Poznámka : Pokud jsou povoleny typy obsahu, je výchozí šablona určena prostřednictvím typu obsahu. Pokud je povoleno více typů obsahu, můžete při vytváření nových souborů zvolit různé výchozí typy souborů. V takovém případě jsou při vytváření knihovny výchozí typy souborů určovány typy obsahu namísto výběru položky v části Šablona dokumentu.

 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Odstranění knihovny

Důležité : Když odstraníte knihovnu, odstraníte také dokumenty, metadata o dokumentech, historii verzí, nastavení knihovny a konkrétní úrovně oprávnění přidružené ke knihovně. Před odstraněním knihovny byste se měli ujistit, že žádní uživatelé knihovnu aktuálně nepoužívají a že tyto dokumenty nebude nikdo v budoucnu potřebovat. Měli byste se také ujistit, že jste pochopili procesy a zásady související s odstraňováním knihoven ve vaší organizaci, které mohou omezit oprávnění k odstraňování knihoven.

 1. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, klikněte na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a v příslušné části knihoven klikněte na název knihovny.

  Poznámka : Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Knihovna obrázků, v nabídce Nastavení Nabídka Nastavení klikněte na < typ knihovny > Nastavení knihovny.

  • V případě jiných knihoven klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna a poté ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení knihovny.

 3. V části Oprávnění a správa klikněte na položkuOdstranit: knihovna <typ knihovny>.

 4. Po zobrazení dotazu na potvrzení odstranění klepněte na tlačítko OK, pokud jste si jisti, že chcete knihovnu odstranit.

  Tip : V závislosti na způsobu nastavení webu pravděpodobně moci obnovit knihovnu, kterou jste omylem odstranili, pomocí složky Koš. Odkazy na další informace o použití složky Koš najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Další kroky

Jakmile vytvoříte knihovnu, mohou pro vás být užitečné následující informace:

 • Uspořádání knihoven

 • Správa knihoven s mnoha položkami

 • Přidávání, otevírání a úpravy souborů v knihovně

 • Správa nastavení a oprávnění pro knihovnu

 • Řízení verzí souborů a postupy při vracení se změnami a rezervaci

 • Nastavení šablon knihoven a přidávání typů obsahu

 • Práce se sloupci a zobrazeními

 • Používání center dokumentů a center záznamů

 • Používání metadat a pracovních postupů

Odkazy na další informace o následujících krocích naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×