Vytvoření nebo aktualizace obsahu

Obsah lze vytvořit tak, že u textu, který chcete do obsahu zahrnout, použijete styly nadpisů (například Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3). Aplikace Microsoft Word vyhledá příslušné nadpisy a vloží obsah do dokumentu.

Pokud obsah vytvoříte tímto způsobem, můžete jej při provádění změn v dokumentu automaticky aktualizovat.

Aplikace Microsoft Word 2010 obsahuje galerii automatických stylů obsahu. Označte položky obsahu a v galerii klikněte na styl obsahu s požadovanými možnostmi.

Pomocí dialogového okna Obsah je také možné vytvořit vlastní obsah se zvolenými možnostmi a libovolnými vlastními styly, které jste použili.

Obsah můžete také vytvořit ručně.

Poznámka : V tomto článku je vysvětlen způsob přidání obsahu. Článek se nezabývá seznamem citací ani seznamem obrázků.

Co chcete udělat?

Vytvořit obsah ručně

Vytvořit obsah automaticky

Ruční vytvoření obsahu

Položky obsahu můžete napsat ručně a pomocí tabulátorů vložit mezi každou položku a příslušné číslo stránky tečkované linky. Rychlejší způsob vytvoření obsahu naleznete v části Automatické vytvoření obsahu.

 1. Napište první položku.

 2. Stiskněte klávesu TAB a napište číslo stránky této první položky.

 3. Vyberte znak tabulátoru.

  Poznámka :  Pokud znak tabulátoru není vidět, klikněte na kartu Domů a potom klikněte na tlačítko Zobrazit či skrýt ve skupině Odstavec.

 4. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec.

 5. Klikněte na tlačítko Tabulátory.

 6. V seznamu Umístění zarážek zadejte, kde má být umístěno číslo stránky.

  Poznámka : Chcete-li zobrazit pravítko, abyste mohli zadat umístění na pravém okraji, klikněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

 7. V oblasti Zarovnání klikněte na přepínač Vpravo.

 8. V oblasti Vodicí znak klikněte na požadovanou možnost a poté klikněte na tlačítko OK.

 9. Stiskněte klávesu ENTER a zadejte další položku.

 10. Stiskněte klávesu TAB a zadejte číslo stránky druhé položky.

 11. Opakujte, dokud obsah nebude hotový.

Důležité :  Při provedení změn v záhlavích nebo stránkách dokumentu je nutné obsah ručně aktualizovat.

Začátek stránky

Automatické vytvoření obsahu

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit obsah, představuje použití předdefinovaných stylů nadpisů. Pokud jste již pro nadpisy použili vlastní styly, vyberte, které se mají k sestavení obsahu použít, případně přiřaďte úroveň obsahu vybraným částem textu.

Označení položek obsahu pomocí předdefinovaných stylů nadpisů

 1. Vyberte text, který chcete zobrazit v obsahu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na požadovaný styl.

  Skupina Styly

  Pokud jste například vybrali text, pro který chcete použít styl hlavního nadpisu, klepněte v galerii rychlých stylů na styl Nadpis 1.

Poznámka : 

 • Pokud není požadovaný styl zobrazen, můžete klepnutím na šipku galerii rychlých stylů rozbalit.

 • Jestliže se požadovaný styl nenachází v galerii rychlých stylů, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+S a otevřete podokno úloh Použít styly. V části Název stylu klepněte na požadovaný styl.

Vytvoření obsahu z galerie

Jestliže jste označili položky, pokračujte sestavením obsahu.

 1. Klepnutím označte místo, kam chcete umístit obsah (obvykle na začátek dokumentu).

 2. Na kartě Použitá literatura klepněte ve skupině Obsah na položku Vložit obsah a klepněte na požadovaný styl obsahu.

  Skupina Styly

  Poznámka : Pokud chcete zadat další možnosti, například počet zobrazených úrovní nadpisů, klikněte na položku Vložit obsah. Otevře se dialogové okno Obsah. Další informace o různých možnostech získáte v části Formátování obsahu.

Vytvoření vlastního obsahu

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na položku Vložit obsah.

  Skupina Styly

 2. V dialogovém okně Obsah proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit počet úrovní nadpisů zobrazených v obsahu, zadejte požadovanou hodnotu do pole vedle možnosti Zobrazit úrovně ve skupinovém rámečku Obecné.

  • Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na jiný formát v seznamu Formáty. Vzhled vybraného formátu se zobrazí v oblastech Náhled a Náhled webové stránky.

  • Pokud chcete změnit typ čáry, která se zobrazí mezi textem položky a číslem stránky, klikněte na některou možnost v seznamu Vodicí znak.

  • Pokud chcete změnit způsob zobrazení úrovní nadpisů v obsahu, klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Styl klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Změnit styl můžete změnit písmo, velikost a odsazení.

 3. Jestliže chcete v obsahu použít vlastní styly, klikněte na tlačítko Možnosti a proveďte následující kroky:

  1. V seznamu Styly k dispozici najděte styl, který jste v dokumentu použili na nadpisy.

  2. Do pole Úroveň obsahu vpravo od názvu stylu zadejte číslo od jedné do devíti, které označuje úroveň příslušného stylu mezi nadpisy.

   Poznámka : Pokud chcete použít pouze vlastní styly, odstraňte čísla úrovní obsahu u předdefinovaných stylů jako je Nadpis 1.

  3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý styl nadpisu, který chcete zahrnout do obsahu.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Vyberte obsah, který bude odpovídat typu dokumentu:

  1. Tištěný dokument:    Připravujete-li tištěný dokument, vytvořte obsah, ve kterém je u každé položky uvedený nadpis a číslo stránky, kde se nadpis nachází, což umožňuje uživatelům přejít na požadovanou stránku.

  2. Online dokument:    Pokud chcete vytvořit online dokument, který budou uživatelé prohlížet v aplikaci Microsoft Word, můžete položky nadpisu naformátovat jako hypertextové odkazy. Čtenáři se dostanou k příslušnému nadpisu klepnutím na položku obsahu.

Aktualizace obsahu

Jestliže jste v dokumentu přidali nebo odebrali nadpisy nebo položky obsahu, můžete obsah rychle aktualizovat.

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Aktualizovat tabulku.

  Skupina Styly

 2. Klepněte na přepínač Pouze čísla stránek nebo Celá tabulka.

Odstranění obsahu

 1. Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah.

  Skupina Styly

 2. Klepněte na příkaz Odebrat obsah.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×