Vytvoření nebo úpravy projektu nebo návrhu

V aplikaci Project Web App lze vytvořit nový nebo upravit existující projekt či návrh v Centru projektů. Postup pro vytvoření nového projektu či návrhu se od postupu pro úpravy existujícího projektu či návrhu mírně liší.

Vytvoření nového projektu nebo návrhu

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte v části Projekty na položku Centrum projektů.

 2. Na pásu karet klikněte na šipku dolů u tlačítka Nový a zvolte způsob, jakým chcete nový projekt či návrh vytvořit. Můžete zvolit použití existujícího seznamu služby SharePoint nebo použít některý z typů projektů organizace.

 3. Na stránce podrobností projektu, jež se zobrazí, zadejte příslušné informace do polí Název, Popis, Datum zahájení a Vlastník a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Vyplňte co nejvíce informací na následujících stránkách podrobností projektu. Po vyplnění každé stránky klikněte na tlačítko Uložit a potom k navigaci mezi stránkami podrobností projektu použijte tlačítka Předchozí a Další na pásu karet.

 5. Chcete-li změnit typ projektu organizace, klikněte na možnost Změnit typ projektu organizace a v poli, jež se zobrazí, zvolte jiný typ.

 6. Pokud je projekt či návrh přidružen k pracovnímu postupu s více dílčími fázemi, můžete po zadání co nejvíce informací na stránky podrobností projektu kliknout na tlačítko Odeslat, aby mohl být zahájen pracovní postup.

Začátek stránky

Úpravy projektu nebo návrhu

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte v části Projekty na položku Centrum projektů.

 2. Klikněte v seznamu na název projektu nebo návrhu, který chcete upravit.

 3. Na pásu karet klikněte na možnost Upravit, čímž projekt rezervujete a umožníte provedení změn.

 4. Aktualizujte informace na jednotlivých stránkách podrobností projektu. Po provedení aktualizace každé stránky klikněte na tlačítko Uložit a potom k navigaci mezi stránkami podrobností projektu použijte tlačítka Předchozí a Další na pásu karet.

 5. Chcete-li změnit typ projektu organizace, klikněte na možnost Změnit typ projektu organizace a v poli, jež se zobrazí, zvolte jiný typ.

 6. Po provedení a uložení aktualizací vraťte projekt se změnami zpět kliknutím na tlačítko Zavřít, nebo přesuňte projekt či návrh do další dílčí fáze nebo fáze v pracovním postupu kliknutím na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×