Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu ve Wordu 2016 pro Mac

Word za vás automaticky vytvoří hypertextový odkaz, když po zadání adresy URL, třeba http://www.contoso.com, stisknete klávesu ENTER nebo MEZERNÍK.

Pokud chcete vytvořit odkaz na text nebo obrázek nebo konkrétní místo v dokumentu, můžete to udělat taky.

Vytvoření odkazu na soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

 1. Vyberte text nebo obrázek, který chcete použít jako odkaz, a klikněte na Vložení > Hypertextový odkaz.

  Zvýrazněná ikona Hypertextový odkaz na kartě Vložení

 2. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz udělejte jednu z těchto věcí:

  Možnosti pro vložení hypertextového odkazu na webovou stránku, e-mailovou adresu nebo dokument

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na webovou stránku nebo soubor, klikněte na Webová stránka nebo soubor a do pole Adresa zadejte adresu URL nebo klikněte na Vybrat a přejděte k souboru.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na konkrétní místo v dokumentu, klikněte na Tento dokument a vyberte umístění odkazu (třeba horní část dokumentu nebo konkrétní nadpis).

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na prázdnou e-mailovou zprávu, klikněte na E-mailová adresa a napište e-mailovou adresu a předmět zprávy.

   Tip : Pokud chcete změnit popis, který se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte text. Pokud žádný popis nezadáte, použije Word místo něj cestu nebo adresu souboru.

 3. Klikněte na OK.

Vytvoření hypertextového odkazu (záložky) na konkrétní místo v dokumentu

Záložky se vytvářejí ve dvou krocích: napřed označíte cíl odkazu a pak přidáte hypertextový odkaz. Hypertextový odkaz může být uvnitř dokumentu nebo mezi dokumenty.

Krok 1: Označte cíl odkazu

Nejdřív vložením záložky nebo použitím stylu nadpisu označte nějaké místo. Styly nadpisů fungují jenom při vytváření odkazu na místo v aktuálním dokumentu.

Vložení záložky

V aktuálním dokumentu nebo dokumentu, který chcete propojit, udělejte toto:

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidružit záložku, nebo klikněte na místo, kam chcete vložit záložku.

 2. Klikněte na Vložení > Záložka.

  Zvýrazněná ikona Záložka na kartě Vložení

 3. Do pole Název záložky zadejte název.

  Názvy záložek musí začínat písmenem a můžou obsahovat číslice. Do názvu záložky nesmíte vkládat mezery, k oddělení slov ale můžete použít podtržítko – třeba První_nadpis.

 4. Klikněte na Přidat.

Použití stylu nadpisu

Při vytváření odkazu na umístění ve stejném dokumentu můžete použít jeden z předdefinovaných stylů nadpisu na text v umístění, kam chcete přejít. V aktuálním dokumentu udělejte toto:

 1. Vyberte text, pro který chcete použít styl nadpisu.

 2. Klikněte na Domů > Podokno Styly a vyberte požadovaný styl.

  Zvýrazněná ikona Podokno Styly na kartě Domů

  Pokud jste třeba vybrali text, který chcete mít jako hlavní nadpis, klikněte v galerii Použít styl na styl s názvem Nadpis 1.

Krok 2: Přidejte odkaz na místo v aktuálním dokumentu

 1. Vyberte text nebo objekt, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Klikněte na Vložení > Hypertextový odkaz.

 3. Klikněte na Tento dokument a pak podle toho, na co chcete vytvořit odkaz, rozbalte kliknutím Nadpisy nebo Záložky.

  Zvýrazněná karta Tento dokument

 4. Klikněte na nadpis nebo záložku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a pak klikněte na OK.

Vypnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

Pokud nechcete, aby Word automaticky vytvářel během psaní v dokumentu hypertextové odkazy, můžete to vypnout.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby > Automatické opravy (v oblasti Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu).

 2. Klikněte na Automatické úpravy formátu při psaní a zrušte zaškrtnutí políčka Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

  Zvýrazněná možnost Automatické úpravy formátu při psaní v předvolbách

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×