Vytvoření mapy v aplikaci Visio

Pomocí šablon směrové mapy a směrové mapy 3D lze vytvořit výkresy jednoduchých map.

Obrazce směrové mapy, které zahrnují zřetelně identifikovatelné vozovky, linky metra a orientační body, umožňují vytvořit snadno čitelné mapy a směry dopravních tras.

Directional map diagram

Směrové mapy 3D s barevnými trojrozměrnými obrazci lze použít ke znázornění malých zeměpisných oblastí, jako jsou vesnice a města.

3-D directional map diagram

Co chcete udělat?

Vytvoření směrové mapy

Vytvoření mapy 3D

Vytvoření směrové mapy

 1. Na kartě Soubor vyberte položku Nové.

 2. V části Kategorie šablon klikněte na položku Mapy a plány prostorového uspořádání, vyberte položku Směrová mapa a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

 3. Přidáním obrazců cest, železničních tratí a metra do mapy vytvořte strukturu dopravních tras:

  Přidání obrazců cest

  1. Z části Obrazce cest přetáhněte obrazec cesty (například Cesta (oblé zakončení) nebo Zatáčka 1) na mapu a potom podle potřeby změňte velikost obrazce.

  2. Chcete-li nastavit tloušťku obrazce cesty, klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a potom klikněte na nastavení tloušťky Tenká, Standardní, Silná nebo Vlastní.

   Pokud zvolíte možnost Vlastní, můžete tloušťku cesty změnit přetažením úchytu výběru Selection handles in Visio. nebo ovládacího úchytu Ovládací úchyt .

  3. Chcete-li změnit směr obrazce cesty, klikněte na kartě Domů ve skupině Uspořádat na tlačítko Umístění, přejděte na příkaz Otočit obrazce a klikněte na příkaz pro otočení nebo překlopení.

   Tip :  Směr obrazce je možné změnit také pomocí úchytu Otočení Úchyt Otočení .

  4. Z části Obrazce cest přetáhněte na mapu další obrazce, například mosty, kruhové objezdy a křižovatky.

  5. Spojte obrazce cest. Zakřivené cesty a křižovatky propojte pomocí přímých úseků. Připojte koncový bod na obrazci Cesta (oblé zakončení) nebo Cesta (hranaté zakončení) ke spojovacímu bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na jiném obrazci cesty.

  Přidání obrazců metra

  1. Z části Obrazce metra přetáhněte obrazce metra na mapu.

  2. Chcete-li změnit směr obrazce cesty, klikněte na kartě Domů ve skupině Uspořádat na tlačítko Umístění, přejděte na příkaz Otočit obrazce a klikněte na příkaz pro otočení nebo překlopení.

   Tip :  Směr obrazce je možné změnit také pomocí úchytu Otočení Úchyt Otočení .

  3. Zakřivené obrazce metra propojte pomocí přímých úseků linky metra. Připojte koncový bod na obrazci Linka metra nebo Linka metra (oblé zakončení) ke spojovacímu bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na jiném obrazci metra.

 4. Z části Obrazce orientačních bodů přetáhněte na mapu obrazce označující terénní tvary (například stromy a jezera) nebo budovy (například školy a nemocnice).

  Tip :  Pokud chcete rozšířit nebo prodloužit obrazec, přetáhněte boční úchyt výběru. Chcete-li změnit velikost obrazce proporcionálně, přetáhněte rohový úchyt výběru.

 5. Označte mapu popisky.

  Přidání textu k obrazci

  Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat text, a zadejte text.

  Přidání popisku

  1. V podokně Obrazce klikněte na možnost Další obrazce, přejděte na položku Visio Extra a potom vyberte položku Popisky.

  2. Z části Popisky přetáhněte na mapu obrazec popisku.

  Přidání bloku textu

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na nástroj Blok textu Nástroj Blok textu .

  2. Přetažením nakreslete na mapě blok textu.

  3. Pokud chcete zadat text, vyberte blok textu a zadejte text.

  4. Chcete-li změnit šířku bloku textu (a změnit zalamování řádků), přetáhněte boční úchyt výběru Selection handles in Visio. .

 6. Přidejte na mapu indikátor měřítka.

  1. Z části Obrazce orientačních bodů přetáhněte na mapu obrazec Měřítko.

  2. Pokud chcete k měřítku přidružit určitou vzdálenost, vyberte obrazec a zadejte rozměr vzdálenosti.

 1. Můžete změnit relativní tloušťku všech obrazců cest a metra na mapě.

  1. Ujistěte se, že nejsou vybrány žádné obrazce.

  2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokna úloh a potom vyberte položku Data obrazce.

  3. V podokně Data obrazce zadejte základní hodnotu šířky pro položky Šířka cesty a Šířka metra.

   Tato hodnota bude použita u tenkých cest a tenkých linek metra. Šířka standardních a silných cest a linek metra bude založena na násobcích této hodnoty.

Začátek stránky

Vytvoření mapy 3D

 1. Na kartě Soubor vyberte položku Nové.

 2. V části Kategorie šablon klikněte na položku Mapy a plány prostorového uspořádání, vyberte položku Směrová mapa 3D a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

 3. Z části Obrazce směrové mapy 3D přetáhněte obrazce cest na stránku výkresu. Obrazce cest je možné duplikovat výběrem obrazce a stisknutím kombinace kláves CTRL+D. Opakováním této akce vytvořte více úseků cesty.

 4. Zarovnáním obrazců vytvořte požadovanou konfiguraci cest.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete obrazec posunout do požadované pozice, vyberte obrazec a stiskněte klávesu se šipkou představující požadovaný směr.

  • Pokud chcete vytvořit delší cestu nebo síť cest, kterou lze posouvat jako jednu jednotku, seskupte více obrazců cest.

 5. Přetáhněte na mapu další obrazce, například mosty, budovy a automobily.

 6. Pokud chcete otočit vybraný obrazec, přetáhněte úchyt Otočení Úchyt Otočení .

 7. Chcete-li do obrazců přidat text, vyberte obrazec a pak zadejte text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×