Vytvoření mapy hodnotového toku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Výrobní společnosti pomocí map hodnotového toku identifikují, kde ve výrobním procesu dochází ke ztrátám, a snaží se najít způsoby, jak ztráty eliminovat.

Poznámka : Pokud chcete vytvořit mapu hodnotového toku, musíte mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Office Visio Professional 2007. Tato funkce není obsažená v aplikaci Microsoft Office Visio Standard 2007 ani v aplikaci Visio 2003.

Mapa hodnotového toku může například ukázat, kde se hromadí nadbytečné materiály. Materiály doručené do vaší společnosti by měly jít v ideálním případě přímo do výrobního procesu a potom hladce postupovat všemi fázemi procesu až do dokončení produktů. Hotové produkty by pak měly být bez prodlev doručeny zákazníkům. Abyste dosáhli této úrovně efektivnosti, potřebujete mít podrobnou a rychlou komunikaci mezi společností a jejími zákazníky a dodavateli.

Jak může být mapa hodnotového toku užitečná? Nejdřív vytvořte diagram aktuálního stavu, který znázorní aktuální fungování vašeho procesu. Potom po identifikaci problematických oblastí vytvořte diagram budoucího stavu, který vám pomůže stanovit změny v procesu, jež povedou k redukci ztrát.

Následující příklad představuje zjednodušený diagram aktuálního stavu.

Mapa hodnotového toku – aktuální stav

Následující příklad diagramu budoucího stavu řeší problémy, jež byly zjištěny pomocí diagramu aktuálního stavu.

Mapa hodnotového toku – budoucí stav

Vytvoření mapy hodnotového toku

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, dále na položku Obchodní a poté klepněte na příkaz Mapa hodnotového toku.

  2. Ze vzorníku Tvary map toků hodnot přetáhněte na stránku obrazce, které mají reprezentovat použité procesy, informace a materiály.

  3. Přetáhněte na stránku obrazce spojnic, které udávají směr toku informací a materiálu.

    Poznámka : Použijte obrazce spojnic ze vzorníku Tvary map toků hodnot, například šipky dodání a obrazec Elektronické informace s počátečními a koncovými body.

  4. Přetáhněte počáteční bod Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce spojnice na obrazec, od něhož vytváříte spojnici, a pak přetáhněte koncový bod obrazce spojnice Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku na obrazec, k němuž vytváříte spojnici.

    Jakmile připevníte spojnici k obrazcům, zbarví se její koncové body červeně.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×